Ekspertinė veikla

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas

 • 2016 m. kovo mėn. MRU laboratorijose vyko  Valstybės tarnybos departamento Strateginio planavimo sesija skirta Vidaus reikalų ministro Antrojo veiklos prioriteto krypties “Pasitikėjimas valstybės tarnyba didinimas“ bei Valstybės tarnybos departamento 2016−2018 metų strateginio veiklos plano tobulinimui. Sesiją ir diskusijas moderavo doc. Andrius Stasiukynas, Politikos ir vadybos fakulteto prodekanas, prof. Vainius Smalskys, Viešojo administravimo instituto direktorius, doc. Mantas Bileišis, Viešojo valdymo inovacijų laboratorijos vadovas. Renginio metu buvo suformuotos priemonės, skirtos Valstybės tarnybos departamento veiklų tobulinimui; aptartos strategijos misijos, tikslų ir prioritetų sąsajos, diskutuota dėl 2017 metų veiklos prioritetų. Daugiau informacijos apie renginį rasite čia

Dėstytojai, dalyvaujantys recenzuojamų leidinių redaktorių kolegijose

 • Vainius Smalskys yra mokslinio žurnalo „Social Science Review“ (Torunės aukštoji bankininkystės mokykla, Lenkija) redkolegijos narys.

  Vainius Smalskys yra Šiaulių universiteto mokslinio žurnalo „Socialiniai tyrimai“ redkolegijos narys.

 • Prof. dr. Arvydas Guogis yra Vilniaus universiteto leidžiamo mokslinio žurnalo “STEPP” redkolegijos narys (nuo 2013 metų).

 • Prof. dr. Arvydas Guogis nuo 2005 metų yra Springer duomenų bazėje esančio tarptautinio mokslinio žurnalo „International Review on Public and Nonprofit Marketing“ redakcinės kolegijos narys.

 • Prof. dr. Arvydas Guogis nuo 2013 metų yra tarptautinio mokslinio žurnalo „Responsibility and Sustainability“ redkolegijos narys

 • Prof. dr. Alvydas Raipa yra mokslinės žurnalo " Вестник: Теория и практика управления" (Komi respublikinė valstybinio valdymo akademija, Syktyvkaras, Rusija) redkolegijos narys (nuo 2012)

 • Doc. dr. Aleksandras Patapas yra bendro (MRU ir KTU) mokslinio žurnalo „Viešoji politika ir administravimas“ redkolegijos atsakingasis sekretorius.

 • Prof. dr. Paulo Pereira yra nepriklausomo tarptautinio mokslinio žurnalo “Revista de Climatologia”  redakcinės kolegijos narys

 • Prof. dr. Paulo Pereira yra tarptautinio mokslinio žurnalo “Flamma”  redakcinės kolegijos narys

 • Prof. dr. Paulo Pereira yra tarptautinio mokslinio žurnalo “Geoderma”  redakcinės kolegijos narys

 • Prof. dr. Paulo Pereira yra tarptautinio mokslinio žurnalo “Journal Visnyk Geology”  redakcinės kolegijos narys (Terasos Ševčenkos universitetas)

 • Prof. dr. Paulo Pereira yra tarptautinio mokslinio žurnalo “Solid Earth”  redakcinės kolegijos narys

 • Prof. dr. Alvydas Raipa, Prof. dr. Algirdas Astrauskas, Prof. dr. Vainius Smalskys ir Doc. dr. Žilvinas Židonis yra bendro (MRU ir KTU) mokslinio žurnalo „Viešoji politika ir administravimas“ redakcinės kolegijos nariai.

Dalyvavimas organizacijų veikloje:

 • Prof. dr. Vainius Smalskys yra jungtinės 5 universitetų (MRU, VDU, ŠU, KU, ASU) vadybos krypties doktorantūros komiteto narys.
 • Prof. dr. Vainius Smalskys yra Personalo valdymo komisijos narys prie Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos departamento (nuo 2013 m.).
 • Prof. dr. Arvydas Guogis - „Tarptautinės Viešųjų ir ne-pelno organizacijų marketingo asociacijos“ (IAPNM) 9 –ojo Pasaulinio kongreso (2010 metų birželio 10-11 d.) Bukarešte organizacinio komiteto narys.
 • Prof. dr. Arvydas Guogis - International Association on Public and Non-profit Marketing" atstovas Lietuvai.
     

 • Prof. dr. Arvydas Guogis – Tarptautinės Viešųjų ir Ne-pelno Organizacijų Marketingo Asociacijos (IAPNM) 11-ojo Pasaulinio Kongreso (2012 metų birželio 14-16 d.) Vilniuje organizacinio ir mokslinio komitetų narys.

 • Prof. dr. Arvydas Guogis 2008-2013 metais dalyvavo SETI ekspertinėje ir konsultacinėje veikloje (Socialinių ir ekonominių tyrimų institutas)      

 • Prof. dr. Arvydas Guogis 2009-2013 metais dalyvavo SDMI ekspertinėje ir konsultacinėje veikloje (Socialdemokratinės minties institutas)      

 • Prof. dr. Arvydas Guogis yra CEPSA (Central European Political Science Association) narys (nuo 2011 metų)      

 • Prof. dr. Arvydas Guogis yra Lietuvos politologų asociacijos narys (nuo 1995 metų).      

 • Prof. dr. Arvydas Guogis yra Lietuvos sociologų draugijos narys (nuo 2005 metų).      

 • Prof. dr. Arvydas Guogis yra Mykolo Romerio universiteto Azijos centro Tarybos narys (Japonijos ir Kinijos skyriai) (nuo 2013 metų)      

 • Prof. dr. Arvydas Guogis nuo 2005 metų yra International Association on Public and Non-profit Marketing atstovas Lietuvoje.       

 • Prof.dr. Arvydas Guogis yra Nacionalinės UNESCO Komisijos Nacionalinio Komiteto „Socialinių transformacijų valdymo programos (MOST) narys (nuo 2012 metų)      

 • Prof.dr. Arvydas Guogis yra NISPAcee narys (nuo 2008 metų).      

 •  Prof. dr. Pranas Mierauskas nuo 2013 m. gegužės 9 d. LR Seimo nutarimu Nr. XII-293 yra patvirtintas Nacionalinės sveikatos tarybos nariu.      

 • Prof. dr. Saulius Nefas nuo 2011 buvo ekspertas rengiant valstybės pažangos strategiją "Lietuva 2030".      

 •  Doc. dr. Aleksandras Patapas nuo 2011 metų yra EDAMBA (European Doctoral Programmes Association in Management and Business Administration = Europos vadybos ir verslo administravimo doktorantūros programų asociacija) ekspertas, šiuo metu pakviestas vertinti geriausias 2011 metų disertacijas, dalyvaujančias EDAMBA organizuotame 2011 metų disertacijų konkurse, kuriame dalyvauja ir mūsų universitete parengtos disertacijos.      

 •  

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747