Bakalauro studijų baigiamieji darbai (BSBD)


Gerbiami bakalauro studijų studentai,

Bakalauro baigiamųjų darbų gynimas planuojamas 2020 m. sausio 6-10 dienomis. 

Kvalifikacinės komisijos sudėtis 2019/2020 s. m. 

Vadovui leidus ginti, iki 2019 m. gruodžio 6 dienos bakalauro baigiamasis darbas pristatomas VVF studijų vadybininkei Rimai Marytei Tumėnienei.

2019/2020 s. m. baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis (bus skelbiamas š. m. gruodžio antroje pusėje)

Reikalavimai į institutą pristatomiems bakalauro baigiamiesiems darbams:

 • Pateikiami 2 bakalauro baigiamojo darbo egzemplioriai, įrišti spirale (minkštais viršeliais). Abu darbo egzemplioriai turi būti pasirašyti paties studento, jo darbo vadovo bei konsultanto (jei studentas jį turėjo). Ant titulinių lapų reikia rašyti Lyderystės ir strateginio valdymo institutas (katedros nebėra!)
 • Elektroninės darbo versijos negali skirtis nuo atspausdintųjų.
 • Pristatydami darbus, studentai turi turėti ir į darbą neįsegtą titulinį lapą anglų kalba bei patvirtinimą apie atlikto darbo savarankiškumą .
 • Iki 2019 m. gruodžio 10 d. darbą reikia patalpinti į IS Studijos patikrai ir darbo vadovo patvirtinimui. Darbų įkėlimo instrukcija
 • Bakalauro baigiamojo darbo galinio viršelio vidinėje pusėje taip pat turi būti aiškiai užrašytas studento elektroninio pašto adresas! Recenzija bus atsiųsta į Jūsų pateiktą el. pašto adresą (ne vėliau, kaip dvi dienos iki gynimo).
 • Pateikę darbą, po kelių dienų pasitikrinkite studijų knygelėje, ar teisingai įvesta tema lietuvių ir anglų k.
 • Institute užregistravus visus darbus, bus sudarytas baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis. Jis bus patalpintas instituto puslapyje
 • Reikalavimų neatitinkantys darbai nebus priimami.

Sėkmės!

 

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • Faks.: (8 5) 267 6000
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747