Organizacinės elgsenos mokslinė sekcija

 

Organizacinės elgsenos mokslinė sekcija jungia studentus, besidominčius tipiškos darbuotojų elgsenos ir jos valdymo galimybių moksliniais tyrimais bei turinčius ambicijų sėkmingai įveikti darbe pasitinkančius komandinio darbo ir vadovavimo iššūkius.

Organizacinės elgsenos mokslinės sekcijos misija – ugdyti sąmoningą, atsakingą, aktyvų ir savimi pasitikintį būsimąjį darbuotoją, puoselėjant asmeninės lyderystės, kolegiškumo ir socialinės atsakomybės vertybes. 

Organizacinės elgsenos mokslinės sekcijos veiklos tikslas – mokslinių tyrimų, praktinių seminarų bei susitikimų su organizacijų vadovais pagalba padėti studentams susipažinti su naujausiais organizacinės elgsenos tyrimų rezultatais, darbuotojų elgsenos valdymo aktualijomis ir praktiškai išmėginti poveikio grupėms bei individams metodus.

Sekcijos susitikimai vyksta kiekvieno mėnesio trečiąjį šeštadienį nuo 10.00 iki 12.30 val.

Renkamės MRU Politikos ir vadybos fakulteto Vadybos katedroje, Valakupių 5- 51.

Susitikimai su svečiais (įmonių vadovais, mokymų treneriais) bei išvykos į organizacijas planuojamos ir derinamos atskirai.

Sekcijos nariai taip pat:

-      Organizuoja kasmetinę „Organizacinės elgsenos viktoriną“;

-      Rengia mokslo straipsnius ir teikia pranešimus studentų konferencijoms;

-       Organizuoja nuolatinių bakalauro studijų Viešojo administravimo ir Teisės ir valdymo programų labiausiai padėkos nusipelniusių dėstytojų rinkimus. Ketvirto kurso studentų išrinkti penki geriausi kiekvienos minėtos programos dėstytojai apdovanojami asmeniniais padėkos raštais.


KVIEČIAME ATEITI, PASISVEČIUOTI, PRISIJUNGTI!

Sekcijos pirmininkė – bakalauro studijų Viešojo administravimo programos ketvirto kurso studentė Raminta Grigūnaitė, el.p. raminta.grigunaite@gmail.com

Sekcijos mokslinė vadovė – Vadybos katedros docentė dr. Agota Giedrė Raišienė, el.p. agotar@mruni.eu


Kovo 16 dieną OE mokslinės sekcijos narės dalyvavo susitikime su UADB „Ergo Lietuva“ Vilniaus regioninio centro direktore Rasa Čelkiene.

Susitikimo metu p.Rasa pristatė atstovaujamą tarptautinę bendrovę, papasakojo apie bendrovės veiklos specifiką, bendrais bruožais apibūdino Vilniaus regioniniam centrui keliamus uždavinius, o taip pat pasidalino mintimis apie vadovo darbą, darbuotojų iniciatyvumo, produktyvumo ir kolegiškumo skatinimo būdus, atsakė į viešnių klausimus.


    

 

 

 

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747