PublikacijosVadybos institutas
 
2016

Arimavičiūtė, Malvina, (aut.) Raišienė, Agota Giedrė, (aut.) Journal of international studies. Ternopil : Centre of Sociological Research. ISSN 2071-8330. Vol. 8, no 3, 2015, p. 78-89.

Baležentis, Alvydas, (aut.) Sustainable development of regions under globalization : international scientific-practical conference, June 26-28, 2016 / State University of Humanities Ismail, Ukraine ... [et al.]. Zhytomir : "Ruta", 2016. ISBN 9786175812778. P. 20-21.

Baležentis, Alvydas, (aut.) Dromantaitė, Aistė, (aut.) Urbonienė, Žydrūnė, (aut. Socialinės inovacijos skatinant žemės ūkio gamintojų organizacijų ir kooperacijos plėtrą = Social innovations for development of agricultural producers and cooperatives : tarptautinė mokslinė konferencija 2016 m. birželio 16-17 d. : konferencijos medžiaga / Aleksandro Stulginskio universitetas, Klaipėdos universitetas. Vilnius : Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 2016. ISBN 9789955481577. P. 12-13.

Baležentis, Alvydas, (aut.) Dromantaitė, Aistė, (aut.) Urbonienė, Žydrūnė, (aut.) Management theory and studies for rural business and infrastructure development. Akademija : Aleksandras Stulginskis university. ISSN 1822-6760. 2016, vol. 38, no. 1, p. 7-17.

Baležentis, Alvydas, (aut.) Karčiauskas, Agnius, (aut.) Cтpaтeгiя pозвитку тypизму y XXI cтoлiттi y контекстi cталого pозвитку = Strategy of tourism developmentin XXI century in the contex to fsustainable development : Conference proceedings the international scientific and practical conference (Lviv, March 31, 2016) / Ministry of Education and Science of Ukraine. Lviv : Lviv Institute of Economics and Tourism, 2016. P. 12-16.

Baležentis, Tomas, (aut.) Baležentis, Alvydas, (aut.) Economic computation and economic cybernetics studies and research. Bucharest : Academy of Economic Studies. ISSN 0424-267X. 2016, vol. 50, no. 1, p. 103-122.

Baležentis, Tomas, (aut.) Baležentis, Alvydas, (aut.) Ekonomska istraživanja = Economic research. Pula : Juraj Dobrila University of Pula. ISSN 1331-677X. Vol. 29, no. 1 (2016), p. 643-664.

Baležentis, Tomas, (aut.) Kriščiukaitienė, Irena, (aut.) Kripaitis, Rolandas, (aut.) Socialinės inovacijos skatinant žemės ūkio gamintojų organizacijų ir kooperacijos plėtrą = Social innovations for development of agricultural producers and cooperatives : tarptautinė mokslinė konferencija 2016 m. birželio 16-17 d. : konferencijos medžiaga / Aleksandro Stulginskio universitetas, Klaipėdos universitetas. Vilnius : Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 2016. ISBN 9789955481577. P. 14.

Baležentis, Tomas, (aut.) Li Tianxiang, (aut) Štreimikienė, Dalia, (aut.) Baležentis, Alvydas, (aut.) Journal of cleaner production. Amsterdam : Elsevier B.V.. ISSN 0959-6526. 2016, vol. 116, p. 23-31.

Čingienė, Vilma (aut.) Laskienė, Skaistė (aut.) EASM 2015 - European Association for Sport Management : Sport management in the digital age : 23rd conference, 9-12 September 2015, Dublin, Ireland. Groningen, 2015. P. 1-3.

Čingienė, Vilma (aut.) Laskienė, Skaistė (aut.) Drivers for progress in the global society : 3rd European interdisciplinary forum 2015 (EIF 2015), June 18-19, 2015, Vilnius (Lithuania) / Editor Agota Giedrė Raišienė. Bologna : MEDIMOND, 2015. ISBN 9788875877262. P. 143-149.

Čingienė, Vilma, (aut.) Laskienė, Skaistė (aut.) Raipa, Alvydas, (aut.) Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Mykolo Romerio universitetas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-2603. 2015, t. 14, Nr. 4, p. 501-514.

Čingienė, Vilma, (aut.) Laskienė, Skaistė, (vykdytojas) Gulbinas, Remigijus, (vykdytojas) Ravinskienė, Natalija, (vykdytojas) Senkienė, Ieva, (vykdytojas) ataskaita parengta vygdant mokslinių tyrimų projektą "Ekonominė sporto reikšmė Lietuvai" : projektas įgyvendintas Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšomis / projekto vadovė: Vilma Čingienė. [Kaunas : Unikom, 2016]. 23 p. : diagr., lent. ISBN 978609958291

Čižikienė, Janina, (aut.) Urmanavičienė, Audronė, (aut.) Naujų idėjų beieškant : vadyba, ekonomika ir teisė 2015 = Catching up new ideas : management, economics and law' 2015 : 2-oji tarptautinė mokslinė praktinė konferencija, 2015 m. balandžio 22 d. : straipsnių rinkinys = collection of scientific articles [Elektroninis išteklius] / Kauno kolegija. Vadybos ir ekonomikos fakultetas. Kaunas : Kauno kolegija. ISSN 2424-4414. 2015, [t.] 2, p. 20-25.

Čižikienė, Janina, (aut.) Urmanavičienė, Audronė, (aut.) Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference, May 27th-28th, 2016 / [Edited by Velta Lubkina, Svetlana Usca, Anda Zvaigzne]. Rezekne : Rezeknes Academy of Technologies. ISSN 2256-0629. Vol. 4, 2016, p. 35-47.

Čižikienė, Janina, (aut.) Vanagas, Ramūnas, (aut.) SOCIN 2015 : international interdisciplinary conference on social innovations "Social Innovations : theoretical and practical insights 2015" : September 24-25, 2015 : abstract book [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2015. P. 28.

Čižikienė, Janina, (aut.) Virbalienė, Rita, (aut.) SOCIN 2015 : international interdisciplinary conference on social innovations "Social Innovations : theoretical and practical insights 2015" : September 24-25, 2015 : abstract book [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2015. P. 30-31.

Čižikienė, Janina, (aut.) Virbalienė, Rita, (aut.) Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference, May 27th-28th, 2016 / [Edited by Velta Lubkina, Svetlana Usca, Anda Zvaigzne]. Rezekne : Rezeknes Academy of Technologies. ISSN 2256-0629. Vol. 3, 2016, p. 271-281.

Gražulis, Vladimiras, (aut.) Edukacja ekonomistów i menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty = Education of economists and managers. Problems. Innovations. Projects. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. ISSN 1734-087X. Nr 4(38) (2015), p. 83-101.

Gražulis, Vladimiras, (aut.) Tautinių bendrijų naujienos : informacinis leidinys. Vilnius : Tautinių bendrijų namai. ISSN 2029-7394. 2016, Nr.1 (56), p. 10-11.

Gražulis, Vladimiras, (aut.) HRM & E (Human resources management and ergonomics). Žilina : University of Žilina. ISSN 1337-0871. 2016, vol. 10, no 1, p. 62-73.

Gražulis, Vladimiras, (aut.) Narkūnienė, Ramutė, (aut.) Rural development 2015 : proceedings of the 7th international scientific conference : "Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress", 19-20 November, 2015, Aleksandras Stulginskis Univesity, Lithuania / edited by Asta Raupelienė. Akademija : Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. ISBN 9786094490927. p. 1-6.

Gražulis, Vladimiras, (aut.) Narkūnienė, Ramutė, (aut.) Arbidane, Iluta, (aut.) Human potential development : 13th international scientific conference : 7–9 June, 2016 University of Szczecin, Poland : proceedings of scientific papers. Szczecin : University of Szczecin; Žilina : University of Žilina, 2016. ISBN 9788375187823. P. 70-81.

Jonušauskas, Steponas, (aut.) Raišienė, Agota Giedrė, (aut.) Journal of information and organizational sciences (JIOS). Varaždin : University of Zagreb. ISSN 1846-3312. Vol. 40, no. 1 (2016), p. 67-82.

Jurčiukonytė, Agnė, (aut.) SOCIN 2015 : international interdisciplinary conference on social innovations "Social Innovations : theoretical and practical insights 2015" : September 24-25, 2015 : abstract book [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2015. P. 22-23.

Jurčiukonytė, Agnė, (aut.) Vasiljevienė, Nijolė, (aut.) Managing complex organization change : Action-oriented approaches for sustaining positive interventions / Editors: G. D. Sardana, Tojo Thatchenkery. New Delhi : Bloomsbury Publishing India Pvt. Ltd., 2015. ISBN 9789385436772. P. 376-388.

Karčiauskas, Agnius, (aut.) Mykolas Romeris University. Doctoral candidates‘ association. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2016. ISSN 2424-5631. p. 61-62.

Karčiauskas, Agnius, (aut.) Social transformations in contemporary society (STICS) : proceedings of an international scientific conference for young researchers. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2345-0126. 2016, [t.] 4, p. 121-131.

Karčiauskas, Agnius, (aut.) Sustainable development of regions under globalization : international scientific-practical conference, June 26-28, 2016 / State University of Humanities Ismail, Ukraine ... [et al.]. Zhytomir : "Ruta", 2016. ISBN 9786175812778. P. 68-76.

Karčiauskas, Agnius, (aut.) Ekonomika ir vadyba : aktualijos ir perspektyvos Šiauliai : Šiaulių universiteto bibliotekos Leidybos skyrius. ISSN 1648-9098. 2015, t. 2, Nr. 37, p. 110-119.

Laškaitė, Renata (aut.) Raišienė, Agota Giedrė (aut.) Drivers for progress in the global society : 3rd European interdisciplinary forum 2015 (EIF 2015), June 18-19, 2015, Vilnius (Lithuania) / Editor Agota Giedrė Raišienė. Bologna : MEDIMOND, 2015. ISBN 9788875877262. P. 67-71.

Miglinė, Vilma, (aut.) Sveikatos politika ir valdymas = Health policy and management : mokslo darbai / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-3569. 2016, [Nr.] 1(9), p. 132-151.

Mikulskienė, Birutė, (aut.) Studies in public and non-profit governance. Bingley : Emerald Insight. ISSN 2051-6630. 2015, vol. 4: Contingency, behavioural and evolutionary perspectives on public and non-profit governance, ISBN 9781785604294. p. 247-273.

Mikulskienė, Birutė, (aut.) Mačiulienė, Monika, (aut.) Governing business systems. Theories and challenges for systems thinking in practice : 4th Business Systems Laboratory International Symposium, Mykolas Romeris University, Vilnius - August 24-26, 2016 : book of abstracts / editor: Francesco Caputo. Avellino : Business Systems Laboratory. ISBN 9788890824234. P. 197-199.

Mikulskienė, Birutė, (aut.) Pitrėnaitė-Žilėnienė, Birutė, (aut.) RSPM 2016 : 20th international research society for public management conference 2016, 13-15 April 2016, Hong Kong. Hong Kong : City University of Hong Kong, 2016. P. 1-12.

Navickaitė, Jolanta, (aut.) Urbanovič, Jolanta, (aut.) Dačiulytė, Rūta, (aut.) ECER 2016 : Leading education: the distinct contributions of educational research and researchers, [Dublin, 22-26 August, 2016]. [Elektroninis išteklius]. [Berlin : Europaen educational research association, 2016]. P. 1-2.

Pitrėnaitė-Žilėnienė, Birutė (aut.) Mikulskienė, Birutė (aut.) ECKM 2015 : 16th European conference on knowledge management : The University of Udine, Italy, 3-4 September 2015 : abstracts and conference materials. Reading : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2015. ISBN 9781910810460. P. 64.

Pitrėnaitė-Žilėnienė, Birutė, (aut.) Mikulskienė, Birutė, (aut ECKM 2015 : Proceedings of the 16th European Conference on Knowledge Management, the University of Udine, Italy 3-4 September 2015 / Edited by Maurizzio Massaro and Andrea Garlatti. Reading : Academic Conferences and Publishing International Limited. ISSN 2048-8971. 2015, 16, ISBN 9781910810477. P. 593-602.

Pitrėnaitė-Žilėnienė, Birutė, (aut.) Mikulskienė, Birutė, (aut.) Švaikauskienė, Simona, (aut.) ECKM 2015 Posters. [Reading : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2015]. P. 13.

Pitrėnaitė-Žilėnienė, Birutė, (aut.) Stokaitė, Viktorija, (aut.) SOCIN 2015 : international interdisciplinary conference on social innovations "Social Innovations : theoretical and practical insights 2015" : September 24-25, 2015 : abstract book [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2015. P. 9-10.

Raišienė, Agota Giedrė (aut.) Jonušauskas, Steponas (aut.) Drivers for progress in the global society : 3rd European interdisciplinary forum 2015 (EIF 2015), June 18-19, 2015, Vilnius (Lithuania) / Editor Agota Giedrė Raišienė. Bologna : MEDIMOND, 2015. ISBN 9788875877262. P. 85-93.

Raišienė, Agota Giedrė, (aut.) Transformations in business & economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos / Vilnius University. Kaunas Faculty of Humanities, Brno University of Technology, University of Latvia. Kaunas : Kaunas Faculty of Humanities. Vilnius University. ISSN 1648-4460. 2015, vol. 14, no. 3, p. 68-91.

Raišienė, Agota Giedrė, (aut.) Urmanavičienė, Audronė, (aut.) SOCIN 2015 : international interdisciplinary conference on social innovations "Social Innovations : theoretical and practical insights 2015" : September 24-25, 2015 : abstract book [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2015. P. 27.

Raišienė, Agota Giedrė, (red.) editor Agota Giedrė Raišienė. Bologna : MEDIMOND, 2015. 196 p. : iliustr. ISBN 9788875877262.

Rakšnys, Adomas Vincas, (aut.) Valickas, Andrius, (aut.) Pilkauskaitė Valickienė, Rasa, (aut.) HRM & E (Human resources management and ergonomics). Žilina : University of Žilina, 2015. ISSN 1337-0871. 2015, vol. 9, no 2, p. 117-128.

Rakšnys, Adomas Vincas, (aut.) Vanagas, Ramūnas, (aut.) Мемлекеттiк = Государственное управление и государственная служба = Public adminstration and civil service : scietific analytical jornal. Астана : Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Мемлекеттiк басқару академиясы. ISSN 1994-2370. 2016, [№] 2, p. 140-148.

Rakšnys, Adomas Vincas, (aut.) Vanagas, Ramūnas, (aut.) Contemporary research on organization management and administration. Vilnius : Academic Association of Management and Administration (AVADA). ISSN 2335-7959. 2016, vol. 4, no. 1, p. 30-41.

Sudnickas, Tadas, (aut.) Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Mykolo Romerio universitetas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-2603. 2016, t. 15, Nr. 2, p. 195-205.

Sudnickas, Tadas, (aut.) Gražulis, Vladimiras, (aut.) Valstybės tarnybos aktualijos. Vilnius : Valstybės tarnybos departamentas. ISSN 1648-8075. 2016, pavasaris, P. 30-32 : iliustr.

Survila, Arvydas, (aut.) lzinios.lt [Elektroninis išteklius]. 2016-04-20, p. 1-4.

Survila, Arvydas, (aut.) Keliai ir tiltai.lt [Elektroninis išteklius] 2016-05-05, p. 1-2.

Survila, Arvydas, (aut.) lzinios.lt [Elektroninis išteklius]. 2016-05-02, p. 1-2.

Survila, Arvydas, (aut.) lzinios.lt [Elektroninis išteklius] 2016-04-25, p. 1-3.

Survila, Arvydas, (aut.) nstitucijų veiklos tęstinumo užtikrinimas paskelbus mobilizaciją ir (ar) įvedus karo padėtį šalyje : [seminarai, gegužės 27-28 d. 2014, Šiauliai, Klaipėda].[Elektroninis išteklius]. [Vilnius : LR Krašto apsaugos m-ja]. 2014.06.02, p. 1-220 : skaidrės.

Survila, Arvydas, (aut.) lzinios.lt [Elektroninis išteklius]. 2016-07-15, p. 1-4.

Survila, Arvydas, (aut.) lzinios.lt [Elektroninis išteklius]. 2016-07-15, p. 1-4.

Survila, Arvydas, (aut.) Rakšnys, Adomas Vincas, (aut.) Tvaronavičienė, Agnė, (aut.) Vainiutė, Milda, (aut.) Journal of security and sustainability issues. Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. ISSN 2029-7025. Vol. 6, no. 1, 2016, p. 37-52.

Survila, Arvydas, (aut.) Rakšnys, Adomas Vincas, (aut.) Tvaronavičienė, Agnė, (aut.) Vainiutė, Milda, (aut.) Journal of security and sustainability issues. Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. ISSN 2029-7025. Vol. 6, no. 1, 2016, p. 37-52.

Survila, Arvydas, (aut.) Stasiukynas, Andrius, (aut.) Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Mykolo Romerio universitetas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-2603. 2015, t. 14, Nr. 4, p. 590-603.

Survila, Arvydas, (aut.) Žuromskaitė, Brigita, (aut.) Dačiulytė, Rūta, (aut.) Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Szczecin : Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. ISSN 2080-4881. 2015, Nr 41, t. 2 : Gospodarka regionalna i międzynarodowa, p. 369-380.

Survila, Arvydas, (interviu) Daugėlienė, Ramunė, (interviu) Prie kavos. [Kaunas] : SS leidyba. ISSN 2029-4654. 2016, Nr. 41, p. 6.

Švaikauskienė, Simona (aut.) Mikulskienė, Birutė (aut.) (Re)discovering university autonomy : the global market paradox of stakeholder and educational values in higher education / edited by Romeo V. Turcan, John E. Reilly, Larisa Bugaian. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2016. ISBN 9781137393821. P. 137-147

Tauginienė, Loreta, (aut.) Socialinė atsakomybė versle ir viešajame sektoriuje : mokslo studija / Šiaulių universitetas ; sudarytoja ir mokslinė redaktorė Skaidrė Žičkienė. Šiauliai : Šiaulių universitetas, 2015. ISBN 9786098179002. P. 253-274.

urvila, Arvydas, (interviu) Daugėlienė, Ramunė, (interviu) Prie kavos. [Kaunas] : SS leidyba. ISSN 2029-4654. 2016, Nr. 41, p. 6.

Vedlūga, Tomas, (aut.) Mikulskienė, Birutė, (aut.) Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Registrų centras, 2016. 135 p. : ; iliustr., lent. ISBN 9789955302100.

Velsing Nielsen, Morten, (aut.) Tauginienė, Loreta, (aut.) Filacek, Adolf, (aut.) Mačiukaitė-Žvinienė, Saulė, (aut.) Revuelta, Gema, (aut.) Navigating towards shared responsibility in research and innovation approach, process and results of the Res-AGorA Project / Editors Ralf Lindner ... [et al.]. Karlsruhe : Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI. ISBN 9783000517099. P. 121-124.

Žuromskaitė, Brigita, (aut.) Dačiulytė, Rūta, (aut.) Trendy żywieniowe w turystyce : Tradycje i dziedzictwo kulinarne / redakcja naukowa Halina Makała. Warszawa : Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, 2016. ISBN 9788394159603. P. 199-228 : iliustr.

Žuromskaitė, Brigita, (aut.) Dačiulytė, Rūta, (aut.) HRM & E (Human resources management and ergonomics). Žilina : University of Žilina. ISSN 1337-0871. 2016, vol. 10, no. 1, p. 125-136.

Žuromskaitė, Brigita, (aut.) Zakrzewska, Małgorzata, (aut.) Studia i prace Wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania / Uniwersytet Szczeciński. Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. ISSN 2080-4881. Nr 40, t. 1 (2015), p. 301-314.

2015

, Jankauskienė, Danguolė, (aut.) Mikulskienė, Birutė, (aut.) Pitrėnaitė-Žilėnienė, Birutė, (aut.) Skaržauskienė, Aelita, (aut.) Štitilis, Darius, (aut.) Rotomskienė, Rasa, (aut.) Štaras, Kęstutis, (aut.) Mačiulienė, Monika, (aut.) Pukinaitė, Vaida, (aut.) Stokaitė, Viktorija, (aut.) Tamošiūnaitė, Rūta, (aut.) Danguolė Jankauskienė ... [et al.] ; Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2015. 526 p. : lent. ISBN 9789955197379.

, Urbanovič, Jolanta, (aut.) Navickaitė, Jolanta, (aut.) Dačiulytė, Rūta, (aut.), Šilinskytė, Aušra, (aut.) ECER 2015 : Education and transition, [from 7 to 11 September 2015, Budapest] [Elektroninis išteklius]. [Berlin : European educational research association, 2015]. P. 1-3.

, Urbanovič, Jolanta, (aut.) Navickaitė, Jolanta, (aut.) Dačiulytė, Rūta, (aut.) Education and school leadership symposium, September 2-4, 2015, Zug : abstracts. Zug : University of Teacher Education Zug, 2015. P. 86.

, Urbanovič, Jolanta, (aut.) Navickaitė, Jolanta, (aut.) Dačiulytė, Rūta, (aut.) ICERI 2015. 8th international conference of education, research and innovation : conference proceedings, November 16th-18th, 2015 - Seville, Spain / [Edited by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres]. [S.l.] : IATED Academy, 2015. ISSN 2340-1095. ISBN 9788460826576. p. 5091-5101.

Baležentis, Alvydas, (aut.) Skeberdytė, Lina, (aut.) Management theory and studies for rural business and infrastructure development. Kaunas : Aleksandro Stulginskio universitetas. ISSN 1822-6760. 2015, vol. 37. no. 3, p. 368-380.

Gražulis, Vladimiras, (aut.) HRM & E (Human resources management and ergonomics). Žilina : University of Žilina, 2015. ISSN 1337-0871. 2015, vol. 9, no 2, p. 60-72.

Gražulis, Vladimiras, (aut.) Narkūnienė, Ramutė, (aut.) Rizika ir netikrumas pokyčių visuomenėse : 7-osios Nacionalinės Lietuvos Sociologų draugijos konferencijos pranešimų medžiaga, 2015 m. lapkričio 13 d. / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos sociologų draugija. Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2015. P. 10.

Mikulskienė, Birutė, (aut.) Social technologies'15 : Development of social technologies in the complex world : E-health : conference abstracts, September 24-25, 2015 [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2015. ISBN 9789955197577. P. 41.

Pitrėnaitė-Žilėnienė, Birutė, (aut.) Social technologies'15 : Development of social technologies in the complex world : E-health : conference abstracts, September 24-25, 2015 [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2015. ISBN 9789955197577. P. 39-40.

Pitrėnaitė-Žilėnienė, Birutė, (aut.) Stokaitė, Viktorija, (aut.) Social technologies'15 : Development of social technologies in the complex world : E-health : conference abstracts, September 24-25, 2015 [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2015. ISBN 9789955197577. P. 37-38.

Rakšnys, Adomas Vincas, (aut.) Valickas, Andrius, (aut.) Viešasis administravimas = Public administration / Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institutų asociacija. Vilnius : LVALIA. ISSN 1648-4541. 2015, Nr. 1-2(45-46), p. 111-118.

Rakšnys, Adomas Vincas, (aut.) Valickas, Andrius, (aut.) Viešasis administravimas = Public administration / Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institutų asociacija. Vilnius : LVALIA. ISSN 1648-4541. 2015, Nr. 1-2(45-46), p. 111-118.

Rakštelytė, Lina, (aut.) Valickas, Andrius, (aut.) Ekonomika ir vadyba : aktualijos ir perspektyvos Šiauliai : BMK Leidykla. ISSN 1648-9098. 2015, t. 1, Nr. 36, p. 77-88.

Sudnickas, Tadas, (aut.) Arimavičiūtė, Malvina, (aut.) Мемлекеттiк басқару жəне мемлекеттiк қызмет ғылымu-талдау журналы = Государственное управление и государственная служба : научно-аналитический журнал = Public adminstration and civil service : scietific analytical jornal. Астана : Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Мемлекеттiк басқару академиясы. ISSN 1994-2370. 2015, [№] 2, p. 138-144.

Survila, Arvydas, (aut.) Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Registrų centras, 2015. 392 p. : lent. ISBN 9789955301844

Survila, Arvydas, (aut.) Rakšnys, Adomas Vincas, (aut.) Ekonomika ir vadyba : aktualijos ir perspektyvos. Šiauliai : BMK Leidykla. ISSN 1648-9098. 2015, t. 1, Nr. 36, p. 48-59.

Urmanavičienė, Audronė, (aut.) Čižikienė, Janina, (aut.) Raišienė, Agota Giedrė, (aut.) Contemporary research on organization management and administration [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Academic Association of Management and Administration (AVADA). ISSN 2335-7959. 2015, no. 3(1), p. 6-26.

Valickas, Andrius, (aut.) Chomentauskas, Gintaras, (aut.) Dereškevičiūtė, Edita, (aut.) [Žmogaus studijų centras]. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2015. 96 p. : iliustr., lent. ISBN 9789955613923.

Žuromskaitė, Brigita, (aut.) Dačiulytė, Rūta, (aut.) Kultura i turystyka : woköt wspölnego stotu / Redakcja naukowa: Beata Krakowiak, Andrzej Stasiak; [recenzenci: Andrzej Kowalczyk, Andrzej Stasiak]. Łódź : Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, 2015. ISBN 9788361001867. p. 273-290.

2014

, Pitrėnaitė-Žilėnienė, Birutė, (aut.) Mikulskienė, Birutė, (aut.) Sveikatos politika ir valdymas : mokslo darbai = Health policy and management : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-3569. 2014, [Nr.] 1(6), p. 99-115.

, Laskienė, Skaistė (aut.) Čingienė, Vilma, (aut.) Валеологія : сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку : Матеріали ХII міжнародної науково-практичної конференції, 10 квітня - 11 квітня 2014 / Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Українська асоціація валеологів. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. ISBN 9789662850949. P. 105-108.

Baležentis, Alvydas, (aut.) Balkienė, Kristina, (aut.) Ekonomska istraživanja = Economic research. Pula : Juraj Dobrila University of Pula. ISSN 1331-677X. Vol. 27, no. 1 (2014), p. 1-14.

Baležentis, Alvydas, (aut.) Paražinskaitė, Gintarė (aut.) Management theory and studies for rural business and infrastructure development. Kaunas : Aleksandro Stulginskio universitetas. ISSN 1822-6760. 2014, vol. 36. no. 4, p. 746-754.

Baležentis, Alvydas, (aut.) Paulauskienė, Laura (aut.) Стратегія розвитку туризму в ХХІ столітті у контексті вирішення глобальних проблем сучасності : міжнародна науково-практична конференція = The strategy of tourism development in the XX century in the context of solving the global problems of our time : collection of materials of the international scientific and practical conference : 27 березня 2014 року / Міністрество освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. Львів : ЛІЕТ, 2014. P. 106-112.

Baležentis, Tomas, (aut.) Baležentis, Alvydas, (aut.) Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo darbai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development : research paper / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Kaunas : ASU. ISSN 1822-6760. 2014, t. 36, Nr. 1, p. 8-15.

Baležentis, Tomas, (aut.) Baležentis, Alvydas, (aut.) Jaunųjų mokslininkų darbai = Journal of young scientists / Šiaulių universitetas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-8776. 2014, Nr. 1(41), p. 141-146.

Baležentis, Tomas, (aut.) Baležentis, Alvydas, (aut.) Journal of multi-criteria decision analysis. Chichester : John Wiley & Sons Ltd.. ISSN 1099-1360. Vol. 21, iss. 3-4 (2014), p. 209-222.

Baležentis, Tomas, (aut.) Kriščiukaitienė, Irena, (aut.) Baležentis, Alvydas, (aut.) Agricultural economics. [Malden] : Wiley-Blackwell Publishing. ISSN 0169-5150. Vol. 45, iss. 5 (2014), p. 589-599.

Baležentis, Tomas, (aut.) Misiūnas, Algimantas, (aut.) Baležentis, Alvydas, (aut.) Technological and economic development of economy. Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. 2013, vol. 19, suppl. 1, p. 200-222.

Balkienė, Kristina, (aut.) Jagminas, Jonas, (aut.) Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo darbai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development : research paper / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Kaunas : ASU. ISSN 1822-6760. 2014, t. 36, Nr. 1, p. 16-24.

Bera, Agnieszka, (aut.) Białek, Ewa, (aut.) Białe, Krzysztof, (aut.) Blašková, Martina, (aut.) Blaško, Rudolf, (aut.) Bober, Benedykt, (aut.) Gražulis, Vladimiras, (aut.) Markuckienė, Elžbieta, (aut.) Martina Blašková, Ewa Matuska (eds). Słupsk : Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania, 2014. 260 p. ISBN 9788097045746.

Čingienė, Vilma, (aut.) Sportinį darbingumą lemiantys veiksniai : mokslinių straipsnių rinkinys [Elektroninis išteklius] / Lietuvos sporto universitetas. Treniravimo mokslo katedra. Kaunas : LSU. ISSN 2029-1590. 2013, (6), p. 72-78.

Čingienė, Vilma, (aut.) Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai : Treniravimo mokslo katedros mokslinė konferencija : programa ir pranešimų tezės, 2013 m. gruodžio 19 d. Kaunas. Kaunas : LSU. ISSN 2335-2426. [T.] I (2013), P. 23-24.

Čingienė, Vilma, (aut.) Gineikienė, Lina, (aut.) Ekonomika ir vadyba : aktualijos ir perspektyvos : mokslo darbai / Šiaulių universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2013, Nr. 3(31), p. 121-132.

Čingienė, Vilma, (aut.) Komskienė, Diana, (aut.) Atraškevičienė, Vaida, (aut.) Ekonomika ir vadyba : aktualijos ir perspektyvos. Šiauliai : Šiaulių universitetas.. ISSN 1648-9098. 2013, Nr. 1(29), p. 166-176.

Čingienė, Vilma, (aut.) Laskienė, Skaistė, (aut.) Sveikatos politika ir valdymas : mokslo darbai = Health policy and management : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-3569. 2014, [Nr.] 1(6), p. 116-124.

Čingienė, Vilma, (aut.) Laskienė, Skaistė, (aut.) Acta Kinesiologiae Universitatis Tartuensis. Tartu : University of Tartu. ISSN 1406-9822. 2014, vol. 20, suppl. : the 7th conference of Baltic Society of sport sciences : May 7 - 9, 2014 Tartu., p. 76.

Čingienė, Vilma, (aut.) Laskienė, Skaistė, (aut.) EASM 2014 : Social & commercial impact of sport : European Association for Sport Management 22nd annual conference : 9 - 12 September, 2014 : book of abstracts. Coventry, 2014. P. 62-63.

Čingienė, Vilma, (aut.) Laskienė, Skaistė, (aut.) Vyštartaitė, Gabrielė, (aut.) Physical activity in science and practice : conference proceedings / Flemr Libor (eds.) ... [et al.] Praha : Karolinum, 2014. ISBN 9788024626208. P. 303-310.

Čingienė, Vilma, (aut.) Šuopys, Laurynas, (aut.) Gobikas, Mindaugas, (aut.) SOCIN 2014 : international interdisciplinary conference on social innovations "Social Innovations : theoretical and practical insights 2014" : conference abstracts : October 23-24, 2014 [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2014. ISBN 9789955196839. P. 90-91.

Čižikienė, Janina, (aut.) Čižikaitė, Audronė, (aut.) Šiaulių universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Šiauliai : BMK leidykla. ISSN 2029-8846. 2013, Nr. 1(5), p. 17-27.

Čižikienė, Janina, (aut.) Čižikaitė, Audronė, (aut.) Contemporary research on organization management and administration [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Academic Association of Management and Administration (AVADA). ISSN 2335-7959. 2014, no. 2(1), 138-148.

Čižikienė, Janina, (aut.) Vanagas, Ramūnas, (aut.) SOCIN 2014 : international interdisciplinary conference on social innovations "Social Innovations : theoretical and practical insights 2014" : conference abstracts : October 23-24, 2014 [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2014. ISBN 9789955196839. P. 104-105.

Dačiulytė, Rūta, (aut.) Stankevič, Katažina, (aut.) AVADA 2014 : Drivers for progress in the global society : abstracts of an international scientific forum : 18-19 June, 2014, Vilnius-Net / Academic Association of Management and Administration. Vilnius : Academic Association of Management and Administration, 2014. ISBN 9786099546827. P. 41-43.

Dromantaitė-Stancikienė, Aistė (aut.) Social sustainability and economic security : the agenda for entrepreneurship in the 21st century : 12th international entrepreneurship forum conference, 4-6 September 2013, Vilnius, Lithuania. Essex : International Centre for Entrepreneurship Research, 2013. ISSN 2222-7318. p. [1-31].

Dromantaitė-Stancikienė, Aistė (aut.) Pokštas, Vytautas, (aut.) Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Societal studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2014, Nr. 6(2), p. 361-375.

Gražulis, Vladimiras, (aut.) Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2014. 84 p. : iliustr., lent., priedai. ISBN 9789955196617.

Gražulis, Vladimiras, (aut.) Kojelytė, Ilona, (aut.) Economic and social development : 5th international scientific conference : book of proceedings : Belgrade, 10-11 April, 2014 / editors Dinko Primorac and Ana Jovancai ; Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Megatrend University. Varazdin : Vadea d.o.o., 2014. ISBN 9789536125081. P. 122-132.

Gražulis, Vladimiras, (aut.) Kojelytė, Ilona, (aut.) Tautinės mažumos Lietuvoje : virsmai ir atmintys : [mokslinių straipsnių rinkinys] / Lietuvos kultūros tyrimų institutas ; sudarytojas Aivaras Stepukonis. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014. ISBN 9789955868682. P. 120-132.

Gražulis, Vladimiras, (aut.) Markuckienė, Elžbieta, (aut.) Good governance at local self-government : involvement, collaboration and empowerment for regional development : 3rd international scientific-practical conference : October, 17-18, 2014 Šiauliai University. Šiauliai, 2014. P. 1 : [skaidrės].

Gražulis, Vladimiras, (aut.) Markuckienė, Elžbieta, (aut.) SOCIN 2014 : international interdisciplinary conference on social innovations "Social Innovations : theoretical and practical insights 2014" : conference abstracts : October 23-24, 2014 [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2014. ISBN 9789955196839. P. 87-88.

Gražulis, Vladimiras, (aut.) Žuromskaitė, Brigita, (aut.) Socialiniai tyrimai = Social Research / Šiaulių universitetas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1392-3110. 2013, [Nr.] 4(33), p. 5-17.

Jurčiukonytė, Agnė Societal innovations for global growth : research papers = Socialinės inovacijos globaliai plėtrai [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2335-2450. 2014, No. 1(3), p. 13-35.

Jurčiukonytė, Agnė, (aut.) SOCIN 2014 : international interdisciplinary conference on social innovations "Social Innovations : theoretical and practical insights 2014" : conference abstracts : October 23-24, 2014 [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2014. ISBN 9789955196839. P. 159-160.

Kaziliūnas, Adolfas, (aut.) Vyšniauskienė, Lina, (aut.) Intelektinė ekonomika : mokslo darbų žurnalas = Intellectual economics : scientific reserch journal / Mykolo Romerio universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vroclavo universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1822-8011. 2014, t. 8, Nr. 1(19), p. 140-155.

Krinickienė, Eglė, (disert. aut.) Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2014. 327 p. ISBN 9789955196594.

Laskienė, Skaistė (aut.) Laskytė, A., (aut.) Zuozienė, Ilona-Judita, (aut.) Zuoza, A.-K., (aut.) Kalensky, Petr, (aut.) Čingienė, Vilma, (aut.) Pelcová Naděžda a Hogenová Anna et al. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. 320 p. ISBN 9788072907779.

Lukoševičiūtė, Raminta, (aut.) Raišienė, Agota Giedrė, (aut.) Acta AVADA : mokslo darbai [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Akademinė vadybos ir administravimo asociacija. ISSN 2351-6399. Nr. 1 (2014), p. 32-49.

Matos Almeida, Cristina, (aut.) Čingienė, Vilma, (aut.) Sport : linking education, training and employment in Europe : an EOSE network perspective / editorial coordination by Jean-Louis Gouju, Thierry Zintz. Louvain-la-Neuve : Presses universitaires de Louvain, 2014. ISBN 9782875583048. P. 99-117.

Melnikas, Borisas, (aut.) Intelektinė ekonomika : mokslo darbų žurnalas = Intellectual economics : scientific reserch journal / Mykolo Romerio universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vroclavo universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1822-8011. 2013, t. 7, Nr. 3(17), p. 275-288

Mikulskienė, Birutė, (aut.) ECPR : European Consortium for Political Research : 8th general conference : 3-6 September, 2014 / University of Glasgow. Glasgow : University of Glasgow, 2014. P. 1.

Mikulskienė, Birutė, (aut.) Social technologies'14 : Social Technologies and Collective Intelligence : conference abstracts : October 23-24, 2014 [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2014. ISBN 9789955196822. P. 54-55.

Mikulskienė, Birutė, (aut.) Mačiulienė, Monika, (aut.) Sveikatos sistemos vystymo perspektyvos : SSVP 2014 : konferencija spalio 28 d. [Elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2014. P. 1 : [skaidrės].

Mikulskienė, Birutė, (aut.) Pitrėnaitė-Žilėnienė, Birutė, (aut.) Jankauskienė, Danguolė, (aut.) Sveikatos politika ir valdymas : mokslo darbai = Health policy and management : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-3569. 2014, [Nr.] 2(7), p. 7-30.

Nefas, Saulius, (aut.) Valickas, Andrius, (aut.) Socialiniai tyrimai = Social Research / Šiaulių universitetas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1392-3110. 2014, [Nr.] 1(34), p. 98-105.

Pitrėnaitė-Žilėnienė, Birutė (aut.) Mačiulienė, Monika, (aut.) ECMLG 2014 : abstracts of papers presented at the 10th European conference on management leadership and governance : VERN' University of Applied Sciences Zagreb, Republic of Croatia : 13‐14 November 2014 / edited by Visnja Grozdanic. Reading : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014. ISSN 2049‐9021. ISBN 9781910309759. P. 27.

Pitrėnaitė-Žilėnienė, Birutė, (aut.) Carosi, Andrea, (aut.) Social technologies'14 : Social Technologies and Collective Intelligence : conference abstracts : October 23-24, 2014 [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2014. ISBN 9789955196822. P. 62-63.

Pitrėnaitė-Žilėnienė, Birutė, (aut.) Mačiulienė, Monika, (aut.) Social technologies'14 : Social Technologies and Collective Intelligence : conference abstracts : October 23-24, 2014 [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2014. ISBN 9789955196822. P. 64-65.

Pitrėnaitė-Žilėnienė, Birutė, (aut.) Mikulskienė, Birutė, (aut.) Abstracts of papers presented at the 8th European conference on IS management and evaluation ECIME 2014 : University of Ghent, Ghent, Belgium 11-12 September 2014 / edited by Jan Devos and Steven De Haes. Reading : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014. ISSN 2048‐8912. ISBN 9781910309414. P. 46.

Pitrėnaitė-Žilėnienė, Birutė, (aut.) Mikulskienė, Birutė, (aut.) Procedia - social and behavioral sciences. Amsterdam : Elsevier. ISSN 1877-0428. 2014, vol. 150 : 10th international strategic management conference 2014, p. 950-957.

Pitrėnaitė-Žilėnienė, Birutė, (aut.) Mikulskienė, Birutė, (aut.) Jankauskienė, Danguolė, (aut.) ICIE‐2014 : abstracts of papers presented at the 2nd international conference on innovation and entrepreneurship hosted by the Institute for Knowledge and Innovation Southeast Asia (IKI‐SEA) Bangkok University, Thailand : 6‐7 February 2014 / edited by Vincent Ribière and Lugkana Worasinchai. Reading : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014. ISSN 2049‐6834. ISBN 9781909507937. P. 44.

Pitrėnaitė-Žilėnienė, Birutė, (aut.) Mikulskienė, Birutė, (aut.) Jankauskienė, Danguolė, (aut.) ICIE‐2014 : proceedings of the 2nd international conference on innovation and entrepreneurship hosted by the Institute for Knowledge and Innovation Southeast Asia (IKI‐SEA) Bangkok University, Thailand : 6‐7 February 2014 / edited by Vincent Ribière and Lugkana Worasinchai. Reading : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014. ISSN 2049‐6834. ISBN 9781909507937. P. 350-353.

Raišienė, Agota Giedrė Economics & sociology : scientific papers / Foundation of International Studies (Ukraine), Mykolas Romeris University, Academy of Economic Studies (Romania), Ilia State University (Georgia). Kyiv ; Ternopil : Centre of Sociological Research. ISSN 2071-789X. Vol. 7, no. 3 (2014),

Raišienė, Agota Giedrė, (aut.) Verejnâ sprava a regionâlny rozvoj = Public administration and regional development. Bratislava : Vysokâ skola ekonömie a manazmentu verejnej sprâvy v Bratislave. ISSN 1337-2955. 2013, vol. IX, no. 2 (2013), p. 72-78.

Raišienė, Agota Giedrė, (aut.) Bagdonienė, Justina, (aut.) Bilanc, Yuriy, (aut.) Procedia Economics and Finance. [Amsterdam] : Elsevier. ISSN 2212-5671. Vol. 16 (2014) : 21st International Economic Conference 2014, IECS 2014, 16-17 May 2014, Sibiu, Romania, p. 641-650.

Raišienė, Agota Giedrė, (aut.) Jonušauskas, Steponas, (aut.) SOCIN 2014 : international interdisciplinary conference on social innovations "Social Innovations : theoretical and practical insights 2014" : conference abstracts : October 23-24, 2014 [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2014. ISBN 9789955196839. P. 61-62.

Raišienė, Agota Giedrė, (red.) Agota Giedrė Raišienė ... [et al.] ; Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2014. 430 p. : iliustr., lent. ISBN 9789955196181.

Šaulinskas, Linas, (aut.) Paliulis, Narimantas Kazimieras, (aut.) Meidutė-Kavaliauskienė, Ieva, (aut.) Contemporary economics. Warsaw : Wyzsza Szkola Finansow i Zarzadzania w Warszawie. ISSN 2084-0845. Vol. 7, iss. 4 (2013), p. 57-72.

Skaržauskienė, Aelita, (aut.) Pitrėnaitė-Žilėnienė, Birutė, (aut.) Leichteris, Edgaras, (aut.) Paunksnienė, Žaneta (aut.) Mačiulienė, Monika, (aut.) Collective Intelligence 2014 : proceedings : June 10-12, 2014 [Elektroninis išteklius] / Massachusetts Institute of Technology. Massachusetts Institute of Technology, 2014. P. 1-4.

Skeberdytė, Lina, (aut.) Social transformations in contemporary society : proceedings of an international scientific conference for young researchers [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Doctoral candidates‘ assosiation. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2345-0126. 2014, t. 2, p. 142-152.

Smalskys, Vainius (aut.) Arimavičiūtė, Malvina (aut.) Мемлекеттiк : басқару жəне мемлекеттiк қызмет ғылымu-талдау журналы = Государственное управление и государственная служба : научно-аналитический журнал = Public adminstration and civil service : scietific analytical jornal. Астана : Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Мемлекеттiк басқару академиясы. ISSN 1994-2370. [№] 3 (2014), p. 232-237.

Stokaitė, Viktorija, (aut.) Young V4 Science 2013 : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Young V4 Science 2013 : proceedings of an international scientific conference : 02. - 04. October 2013, Bratislava / Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2013. ISBN 9788089654017. P. 143-151.

Stokaitė, Viktorija, (aut.) Social technologies'14 : Social Technologies and Collective Intelligence : conference abstracts : October 23-24, 2014 [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2014. ISBN 9789955196822. P. 71.

Štreimikienė, Dalia, (aut.) Baležentis, Alvydas, (aut.) Intelektinė ekonomika : mokslo darbų žurnalas = Intellectual economics : scientific reserch journal / Mykolo Romerio universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vroclavo universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1822-8011. 2013, t. 7, Nr. 3(17), p. 289-303.

Štreimikienė, Dalia, (aut.) Baležentis, Alvydas, (aut.) Clean technologies and environmental policy. Heidelberg : Springer. ISSN 1618-954X. Vol. 17, iss. 1 (2014), p. 1-17.

Švaikauskienė, Simona, (aut.) Mikulskienė, Birutė, (aut.) Social technologies'14 : Social Technologies and Collective Intelligence : conference abstracts : October 23-24, 2014 [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2014. ISBN 9789955196822. P. 25-26.

Valickas, Andrius, (aut.) Gražulis, Vladimiras, (aut.) HRM & E (Human resources management and ergonomics). Zvolen : Technical University in Zvolen. ISSN 1337-0871. 2014, vol. 8, no. 1, p. 105-117.

Vanagas, Ramūnas, (aut.) Kurtinaitytė, Laura, (aut.) Public management 2013 : wyzwania i dylematy zarządzania organizacjami publicznymi : praca zbiorowa. T. 3 / pod red. Witolda Kieżuna, Jarosława Wołejszo, Stanisława Sirko ; Akademia Obrony Narodowej. Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2013. ISBN 9788375232660 (t. 3). ISBN 9788375232639. P. 43-53.

Vanagas, Ramūnas, (aut.) Rakšnys, Adomas Vincas, (aut.) Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Mykolo Romerio universitetas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-2603. 2014, Nr. 13(2), p. 318-330.

Vanagas, Ramūnas, (aut.) Rakšnys, Adomas Vincas, (aut.) Verslo sistemos ir ekonomika = Business systems & economics [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-8234. 2014, Nr. 4(2), p. 196-203.

Vanagas, Ramūnas, (aut.) Rakšnys, Adomas Vincas, (aut.) SOCIN 2014 : international interdisciplinary conference on social innovations "Social Innovations : theoretical and practical insights 2014" : conference abstracts : October 23-24, 2014 [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2014. ISBN 9789955196839. P. 44-45.

Vasiljevienė, Nijolė, (aut.) Transformations in business & economics / Vilnius University. Kaunas Faculty of Humanities, Brno University of Technology, University of Latvia. Kaunas : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1648-4460. Vol. 13, no. 1 (2014), p. 175-195.

Vilkė, Rita, (aut.) Raišienė, Agota Giedrė, (aut.) International review. Belgrade : Faculty of Business Economics and Entrepreneurship. ISSN 2217-9739. No. 1-2 (2014), p. 73-89.

Vilkė, Rita, (aut.) Raišienė, Agota Giedrė, (aut.) Simanavičienė, Žaneta, (aut) Procedia - social and behavioral sciences. Amsterdam : Elsevier B.V.. ISSN 1877-0428. 2014, vol. 156: 19th International Scientific Conference "Economics and Management 2014 (ICEM-2014)", p. 198-202.

Vyšniauskienė, Lina, (aut.) Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo darbai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development : research paper / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Kaunas : ASU. ISSN 1822-6760. 2014, t. 36, Nr. 1, p. 167-176.

Vyšniauskienė, Lina, (disert. aut.) Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2014. 248 p. ISBN 9789955196532.

Žuromskaitė, Brigita, (aut.) Dačiulytė, Rūta, (aut.) redakcja naukowa: Beata Krakowiak, Andrzej Stasiak. Łódź : Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, 2014. p. 229-244. ISBN 9788361001270.

Žuromskaitė, Brigita, (aut.) Leišienė, Neringa, (aut.) Turystyka i rozwój regionalny. Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. ISSN 2353-9178. 2014, Nr. 1, p. 155-166.

2013

, Melnikas, Borisas, (aut.) Jakubavičius, Artūras, (aut.) Vilys, Mantas, (aut.) Leichteris, Edgaras, (aut.) Богатырева, Валентина, (aut.) Sakalaitė, Gailė, (aut.) Kaunelienė, Violeta, (aut.) Sutkus, Arvydas, (aut.) Богдан, Нина (aut.) Нехорошева, Людмила, (aut.) Попок, Николай, (aut.) Опекун, Елена, (aut.) Солодовников, Сергей, (aut.) Пелех, Сергей, (aut.) Успенский, Александр, (aut.) Кузьмин, Виталий, (aut.) Борисас Мельникас, Артурас Якубавичюс, Мантас Вилис, Эдгарас Лейхтерис, Валентина Богатырева, Гайле Сакалайте, Виолета Каунелиене, Арвидас Суткус, Нина Богдан, Людмила Нехорошева, Николай Попок, Елена Опекун, Сергей Солодовников, Сергей Пелех, Александр Успенский, Виталий Кузьмин. Вильнюс : Литовский инновационный центр, 2013. 704 p. ISBN 9786098058086.

Arimavičiūtė, Malvina, (aut.) Požeckienė, Dovilė, (aut.) Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Mykolo Romerio universitetas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-2603. 2013, t. 12, Nr. 2, p. 292-311.

Baležentis, Alvydas, (aut.) Paulauskienė, Laura (aut.) Сбалансированное развитие туристичних регiонiв : нацiональний i свiтовий досвiд : збiрник матерiалiв мiжнародноï науково-нрактичноï конференцïï (25-26 квiтня 2013 року) Львiв / Мiнiстерство освiти та науки, Львiвський iнститут економiки i туризму, Департамент мiжнародного спiвробiтництва та туризму ЛОДА. Львiв : Лiга-Прес, 2013. ISBN 9789663971786. P. 92-95.

Baležentis, Tomas, (aut.) Baležentis, Alvydas, (aut.) Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo darbai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development : research paper / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Kaunas : ASU. ISSN 1822-6760. 2013, t. 35, Nr. 3, p. 355-366.

Baležentis, Tomas, (aut.) Baležentis, Alvydas, (aut.) Kriščiukaitienė, Irena, (aut.) Ekonomika ir vadyba : aktualijos ir perspektyvos : mokslo darbai / Šiaulių universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2013, Nr. 3(31), p. 180-189.

Baležentis, Tomas, (aut.) Kriščiukaitienė, Irena, (aut.) Baležentis, Alvydas, (aut.) Economic science for rural development : proceedings of the international scientific conference. Jelgava : Latvian University of Agriculture. ISSN 1691-3078. 2013, no. 30, ISBN 9789934830464. p. 91-98.

Balkienė, Kristina, (aut.) Social sustainability and economic security : the agenda for entrepreneurship in the 21st century : 12th international entrepreneurship forum conference, 4-6 September 2013, Vilnius, Lithuania Essex : International Centre for Entrepreneurship Research, 2013. ISSN 2222-7318. P. 1-2.

Baubinaitė, Kristina, (aut.) Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Mykolo Romerio universitetas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-2603. 2013, t. 12, Nr. 2, p. 248-259.

Čingienė, Vilma, (aut.) Laskienė, Skaistė, (aut.) Sporto mokslas = Sport science : Lietuvos sporto mokslo tarybos ir Lietuvos olimpinės akademijos žurnalas. Vilnius : Respublikinis sporto informacijos ir specialistų tobulinimo centras. ISSN 1392-1401. 2013, Nr. 3 (73), p. 8-12.

Dačiulytė, Rūta, (aut.) Dromantienė, Leta, (aut.) Indrašienė, Valdonė, (aut.) Merfeldaitė, Odeta, (aut.) Nefas, Saulius, (aut.) Penkauskienė, Daiva, (aut.) Prakapas, Romas, (aut.) Railienė, Asta, (aut. Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Lietuvos užimtumo politikos gairės 2014-2020 m. laikotarpiu. Problemos ir perspektyvos“ : 2013-05-17 [Elektroninis išteklius] / Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Mykolo Romerio universitetas, Lietuvos socialinių tyrimų centro Darbo ir socialinių tyrimų institutas. Vilnius, 2013. P. 1 : [skaidrės].

Dromantaitė-Stancikienė, Aistė (aut.) Developing sustainability : a collection of selected papers compiled by the Dorich House Group of Universities / edited by Jacques Comby ... [et al.]. İstambul : Bilgi University Press. ISBN 9786053992868. P. 39-56.

Dzemyda, Ignas, (aut.) Karčiauskas, Agnius, (aut.) Taikomoji ekonomika : sisteminiai tyrimai = Applied economics : systematic research / Vytauto Didžiojo universitetas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1822-7996. T. 6, Nr. 1 (2012), p. 41-59.

Gražulis, Vladimiras HRM & E (Human resources management and ergonomics). Zvolen : Technical University in Zvolen. ISSN 1337-0871. 2012, vol. 6, no. 2, p. 78-94.

Gražulis, Vladimiras, (aut.) Ekonomika ir vadyba : aktualijos ir perspektyvos : mokslo darbai / Šiaulių universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2012, Nr. 3(27), p. 145-155.

Gražulis, Vladimiras, (aut.) Edukacja ekonomistów i menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty = Education of economists and managers. Problems. Innovations. Projects. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. ISSN 1734-087X. No. 1(27) (2013), p. 101-113.

Gražulis, Vladimiras, (aut.) Šiuolaikinio kaimo vizija: darnios regioninės plėtros įgyvendinimas naujose ES narėse : 6-oji Jono Prano Aleksos tarptautinė mokslinė konferencija : 2013 m. rugsėjo 27-28 d., Šiaulių universitetas. Šiaulių universitetas, 2013. P. 1 : [skaidrės].

Gražulis, Vladimiras, (aut.) Ekonomika a manažment podnikov 2013 = Economy and management of companies 2013 : proceedings of scientific papers, 19th- 20th September 2013 Technical University in Ekonomika a manažment podnikov 2013 = Economy and management of companies 2013 : proceedings of scientific papers, 19th- 20th September 2013 Technical University in Zvolen, Slovak Republic [Elektroninis išteklius]. Zvolen : Technical University in Zvolen, 2013. ISBN 9788022825658. P. 123-134.

Gražulis, Vladimiras, (aut.) Markuckienė, Elžbieta, (aut.) Šiuolaikinio kaimo vizija: darnios regioninės plėtros įgyvendinimas naujose ES narėse : 6-oji Jono Prano Aleksos tarptautinė mokslinė konferencija : 2013 m. rugsėjo 27-28 d., Šiaulių universitetas. Šiaulių universitetas, 2013. P. 1 : [skaidrės].

Gražulis, Vladimiras, (aut.) Markuckienė, Elžbieta, (aut.) Ekonomika ir vadyba : aktualijos ir perspektyvos : mokslo darbai / Šiaulių universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2013, Nr. 3(31), p. 142-151.

Gražulis, Vladimiras, (aut.) Naujalienė, Jolita, (aut Rural development 2013 : the sixth international scientific conference, 28-29 November, 2013, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. Vol. 6, b. 1 (2013), p. 537-542.

Gražulis, Vladimiras, (aut.) Naujalienė, Jolita, (aut.) Verslas užimtumui - problemos ir perspektyvos : respublikinė mokslinė - praktinė konferencija : Vilnius, 2013 gruodžio 10d. / Lietuvos pramoninkų konfederacija, Mykolo Romerio universitetas, Lietuvos socialinių tyrimų centro Darbo ir socialinių tyrimų institutas. Vilnius : Lietuvos pramoninkų konfederacija, 2013. P. [1] : skaidrės.

Gražulis, Vladimiras, (aut.) Naujalienė, Jolita, (aut.) Rural development 2013 : innovations and sustainability : the 6th international scientific conference : 28-29 November, 2013 [Elektroninis išteklius]. Akademija : Aleksandras Stulginskis University. P. 1 : [skaidrės].

Jagminas, Jonas, (aut.) Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Lietuvos užimtumo politikos gairės 2014-2020 m. laikotarpiu. Problemos ir perspektyvos“ : 2013-05-17 [Elektroninis išteklius] / Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Mykolo Romerio universitetas, Lietuvos socialinių tyrimų centro Darbo ir socialinių tyrimų institutas. Vilnius, 2013. P. 1 : [skaidrės].

Mikulskienė, Birutė (aut.) Pitrėnaitė-Žilėnienė, Birutė (aut.) International journal of technology, policy and management. Olney : Inderscience Publishers. ISSN 1468-4322. Vol. 13, no. 3 (2013), p. 294-312.

Mikulskienė, Birutė, (aut.) European integration studies : research and topicalities / Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-8402. 2013, no. 7, p. 35-41.

Mikulskienė, Birutė, (aut.) Mažrimienė, Daiva, (aut.) Proceedings of the 31st international conference of the System Dynamics Society : July 21-25, 2013 Cambridge, Massachusetts, USA [Elektroninis išteklius] / edited by : Robert Eberlein and Ignacio J. Martínez-Moyano. New York : System Dynamics Society, 2013. ISBN 9781935056119. P. 1-12.

Mikulskienė, Birutė, (aut.) Pitrėnaitė, Birutė, (aut.) Jankauskienė, Danguolė, (aut.) Augaitė, Vaida, (aut.) Birutė Mikulskienė ... [et al.] ; Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013. 299 p. : lent., priedai. ISBN 9789955195610

Mikulskienė, Birutė, (aut.) Švaikauskienė, Simona, (aut.) A quest to (re)define university autonomy : EUniAM international conference : November 21-22, 2013 Technical University of Moldova, Chisinau : conference proceedings [Elektroninis išteklius] / Aalborg University. Aalborg University, 2013. P. [10].

Mikulskienė, Birutė, (aut.) Švaikauskienė, Simona, (aut.) A quest to (re)define university autonomy : EUniAM international conference : November 21-22, 2013 Technical University of Moldova, Chisinau : conference proceedings [Elektroninis išteklius] / Aalborg University. Aalborg University, 2013. P. [10].

Pitrėnaitė-Žilėnienė, Birutė, (aut.) Skaržauskienė, Aelita, (aut.) Development of social technologies in the complex world: special focus on e-health : international conference social technologies ’13 : conference papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2013. ISBN 9789955195863. P. 90-103.

Puškorius, Stasys, (aut.) Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Mykolo Romerio universitetas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-2603. 2013, t. 12, Nr. 2, p. 284-291.

Raišienė A.G. Social media: challenges and opportunities for education in modern society. Research papers, 1(1), ISSN 2335-738X online

Raišienė, Agota Giedrė (aut.) Aleksandravičius, Povilas (aut.) Gudžinskienė, Vida (aut.) Prakapas, Romas, (aut.) Jurčiukonytė, Agnė (aut.) Tvaronavičienė, Agnė (aut.) Balkevičius, Artūras (aut.) Visockaitė, Asta (aut.) Visockaitė, Audra (aut.) Mačys, Gediminas (aut.) Navaitis, Gediminas, (aut.) Labutis, Gintaras, (aut.) Žibėnienė, Gintautė (aut.) Mačernytė Panomariovienė, Ingrida (aut.) Čižikienė, Janina (aut.) Bieliauskaitė, Jolanta (aut.) Dudaitė, Jolita (aut.) Kocani : European Scientific Institute, 2013. 317 p. : iliustr. ISBN 9786084642138

Raišienė, Agota Giedrė, (aut.) Psichologija tau. Vilnius : Žmogaus studijų centras. ISSN 1392-2505. 2013, Nr. 5 (rugsėjis-spalis), p. 56-59.

Raišienė, Agota Giedrė, (aut.) Psichologija tau. Vilnius : Žmogaus studijų centras. ISSN 1392-2505. 2013, Nr. 6 (lapkritis-gruodis), p. 50-54.

Raišienė, Agota Giedrė, (aut.) Psichologija tau. Vilnius : Žmogaus studijų centras. ISSN 1392-2505. 2013, Nr. 2(kovas-balandis), p. 62-67.

Raišienė, Agota Giedrė, (aut.) Jonušauskas, Steponas, (aut.) Entrepreneurship and sustainability issues [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. 2013, vol. 1(2), p. 107-115.

Raišienė, Agota Giedrė, (aut.) Jonušauskas, Steponas, (aut.) Informacijos mokslai : mokslo darbai. Vinius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. 2013, t. 66, p. 78-95.

Šaulinskas, Linas, (aut.) Tilvytienė, Rūta, (aut.) Ekonomika ir vadyba : aktualijos ir perspektyvos : mokslo darbai / Šiaulių universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2013, Nr. 1(29), p. 152-165.

Skaržauskienė, Aelita, (aut.) Mačiulienė, Monika, (aut.) Pitrėnaitė-Žilėnienė, Birutė, (aut.) 6th ISPIM innovation symposium „Innovation in the Asian century“ : 8-11 December 2013, Melbourn, Australia. ISBN 9789522654236. P. 1-15.

Štaras, Kęstutis, (aut.) Mačiulienė, Monika, (aut.) Stokaitė, Viktorija, (aut.) Sveikatos politika ir valdymas : mokslo darbai = Health policy and management : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-3569. 2013, [Nr.] 1(5), p. 148-166.

Svetikas, Kostas Žymantas, (aut.) Astrauskas, Algirdas, (aut.) Efektyvumas viešajame sektoriuje : kuo vadybos teorijos gali pasitarnauti ir ką praktikai gali patarti? : 5-osios (2013 m.) praktinės–mokslinės konferencijos medžiaga : 04/11, 2013 [Elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013. P. 1 : skaidrės.

Tauginienė, Loreta, (aut.) Mačiukaitė-Žvinienė, Saulė, (aut.) IOSR Journal of humanities and social science. Dasna : International Organization of Scientific Research. ISSN 2279-0845. Vol. 13, iss. 4 (2013), p. 84-91.

Vasiljevienė, Nijolė (aut.) Постигая добро : сборник статей / отв. ред. О. В. Артемьева, А. В. Прокофьев. Москва : Альфа-М, 2013. ISBN 975982813121. P. 402-418.

Vasiljevienė, Nijolė (aut.) Iнформацiйно-документальнi комунiкацiï в глобалiзованому суспiльствi = Information and documentary communications in the globalized society : international scientific conference, 21-22 March, 2013, Kyiv, Ukraine. Kиïв : НАУ, 2013. ISBN 9789665988052. P. 151-153.

Vasiljevienė, Nijolė, (aut.) Lyčių studijos ir tyrimai = Gender studies and research : mokslo leidinys / Šiaulių universiteto lyčių studijų centras, Vytauto didžiojo universiteto socialinių tyrimų centras, Vilniaus universiteto lyčių studijų centras. Šiauliai : Šiaulių universitetas. ISSN 1822-6310. 2013, [Nr.] 11, p. 17-27.

2012

, Diržytė, Aistė, (aut.) Sondaitė, Jolanta, (aut.) Norvilė, Natalija, (aut.) Čėsnienė, Ilona, (aut.) Justickis, Viktoras, (aut.) Raižienė, Saulė, (aut.) Mažeikienė, Aistė, (aut.) Valickas, Andrius, (aut.) Pilkauskaitė Valickienė, Rasa, (aut.) Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. 233 p. : lent. ISBN 9789955193630.

Arimavičiūtė, Malvina Šiuolaikinio kaimo vizija : 4-oji Jono Prano Aleksos tarptautinė mokslinė konferencija : programa, Šiauliai 2011 m. rugsėjo 23-24 d. Šiaulių universitetas, 2011. P. 1.

Arimavičiūtė, Malvina Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2011, Nr. 3(4), p. 1299-1312.

Arimavičiūtė, Malvina, (aut.) Ekonomika ir vadyba : aktualijos ir perspektyvos : mokslo darbai / Šiaulių universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2011, Nr. 4(24), p. 21-30 : lent.

Arimavičiūtė, Malvina, (aut.) Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Mykolo Romerio universitetas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-2603. 2012, t. 11, Nr.4, p. 581-594 : lent.

Baležentis, Alvydas, (aut.) Baležentis, Tomas, (aut.) Journal of economic computation and economic cybernetics studies and research. Bucharest : Editura ASE. ISSN 0424-267X. 2011, vol. 45, no. 4, p. 5-30

Baležentis, Alvydas, (aut.) Baležentis, Tomas, (aut.) Šiuolaikinio kaimo vizija : 4-oji Jono Prano Aleksos tarptautinė mokslinė konferencija : programa, Šiauliai 2011 m. rugsėjo 23-24 d. Šiaulių universitetas, 2011. P. 1.

Baležentis, Alvydas, (aut.) Baležentis, Tomas, (aut.) Ekonomika ir vadyba : aktualijos ir perspektyvos : mokslo darbai / Šiaulių universitetas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2011, Nr. 4(24), p. 81-91.

Baležentis, Alvydas, (aut.) Baležentis, Tomas, (aut.) Brauers, Willem K.M., (aut.) Expert systems with applications. Oxford : Elsevier Science. ISSN 0957-4174. Vol. 39, iss. 9, July (2012), p. 7961-7967.

Baležentis, Alvydas, (aut.) Baležentis, Tomas, (aut.) Misiūnas, Algimantas, (aut.) Technological and economic development of economy. Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. 2012, vol. 18, iss. 1, p. 34-53.

Baležentis, Alvydas, (aut.) Baležentis, TomasBrauers, Willem K.M., (aut.) Informatica. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0868-4952. 2012, vol. 23, no. 2, p. 173-190

Baležentis, Alvydas, (aut.) Kripaitis, Rolandas, (aut.) Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development : mokslo darbai / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Kaunas : ASU. ISSN 1822-6760. 2012, Nr. 3(32), p. 23-30.

Baležentis, Alvydas, (aut.) Paražinskaitė, Gintarė, (aut.) Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-7564. 2012, [Nr.] 2(1), p. 53-66.

Baležentis, Tomas, (aut.) Baležentis, Alvydas, (aut.) Brauers, Willem K.M., (aut.) Ekonomska istrazivanja = Economic research. Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Odjel za ekonomiju i turizam 'Dr. Mijo Mirković'. ISSN 1331-677X. Vol. 24, no. 4 (2011), p. 1-15.

Baležentis, Tomas, (aut.) Kriščiukaitienė, Irena, (aut.) Baležentis, Alvydas, (aut.) Economic computation and economic cybernetics studies and research. Bucharest : Academy of Economic Studies. ISSN 0424-267X. 2012, no. 4, p. 1-12.

Baležentis, Tomas, (aut.) Kriščiukaitienė, Irena, (aut.) Baležentis, Alvydas, (aut.) Garland, Ron, (aut.) Tourism management perspectives. [Oxford] : Elsevier. ISSN 2211-9736. 2012, vol. 2-3, April, p. 1-6.

Balkienė, Kristina, (aut.) Jagminas, Jonas, (aut.) Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Kauno technologijos universitetas, Mykolo Romerio universitetas. Kaunas : Kauno technologijos universitetas. ISSN 1648-2603. 2011, t. 10, Nr. 4, p. 501-521.

Baltušnikienė, Jūratė, Bivainis, Juozas, Buškevičiūtė, Jolanta, Chlivickas, Eugenijus, Dūda, Mantas, Dvorak, Jaroslav, Matakas, Juozas, Melnikas, Borisas, Paliulis, Narimantas Kazimieras, Pauliukevičiūtė, Audronė, Petrauskienė, Rūta, Pivoras, Saulius, Raipa, Alvydas, Skietrys, Eugenijus, Smalskys, Vainius, Staponienė, Vida, Žilinskas, Gintaras. Modernus viešasis valdymas : kolektyvinė monografija / A. Raipa ir kiti ; [atsakingasis redaktorius Alvydas Raipa]. Kaunas : Vitae litera, 2012. 369 p. : iliustr. ISBN 9786094540509.

Bilevičiūtė E., Bilevičienė T., Raišienė A. G Verejnâ sprava a regionâlny rozvoj = Public administration and regional development. Bratislava : Vysokâ skola ekonömie a manazmentu verejnej sprâvy v Bratislave, Slovakia. ISSN 1337-2955. Vol. VIII, No. 2, p. 75-88.

Bilevičiūtė E., Bilevičienė T., Raišienė A.G. Ethics, Sustainable Consumption and Other Current Challenges for Public and Non-Profit Marketing – IAPNM 2012, 15-16 June, 2012. Abstract book. Vilnius: MRU, p. 77-78, ISBN 978-9955-19-437-8

Bilevičiūtė E., Raišienė A. G., Bilevičienė T. SOCIN 2012: 1st international interdisciplinary conference on social innovations : abstracts’ book of Mykolas Romeris University research days 2012 “Social innovations: theoretical and practical insights” [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2012. ISBN 9789955194590, P. 222.

Bilevičiūtė, Eglė, Raišienė, Agota Giedrė, Bilevičienė, Tatjana. Social innovations in the management of higher education : the case of Mykolas Romeris University. // SOCIN 2012: 1st international interdisciplinary conference on social innovations : abstracts’ book of Mykolas Romeris University research days 2012 “Social innovations: theoretical and practical insights” [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2012. ISBN 9789955194590. P. 222.

Bilevičiūtė, Eglė, Bilevičienė, Tatjana, Raišienė, Agota Giedrė. Tools for increasing the attractiveness of higher education : social innovations in the management of Mykolas Romeris University. // Ethics, sustainable consumption and other current challenges for public and non-profit marketing : 11th international congress on public and non-profit marketing : abstract book : June 14-15, 2012 / Mykolas Romeris University, International Association on Public and Nonprofit Marketing [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2012. ISBN 9789955194378. p. 77-78.

Borkowski, Stanislaw, (aut.) Klimecka-Tatar, Dorota, (aut.) Kielan, J., (aut.) Poroszewska, I., (aut.) Jagusiak-Kocik, M., (aut.) Czajkowska A., (aut.) Valickas, Andrius, (aut.) Gražulis, Vladimiras, (aut.) Mihajlović, I., (aut.) Živković, Ž., (aut.) Milijić, N., (aut.) Straková, N., (aut.) Hatiar, H., (aut.) Klimczak, K., (aut.) Zatrochová, Monika, (aut.)Herzka, Pavel, (aut.) Stasiak-Betlejewska, R., (aut.) Editing and scientific elaboration Stanisław Borkowski, Dorota Klimecka-Tatar. Dnipropetrovsk : Makovetsky, 2011. 226 p. ISBN 9789661507707.

Borkowski, Stanislaw, (aut.) Stasiak-Betlejewska, Renata, (aut.) Zaton, A., (aut.) Mielczarek, Krzysztof, (aut.) Kasprzycki, K., (aut.) Knop, K., (aut.) Pluta,M., (aut.) Moczydlowska, J.M., (aut.) Baležentis, Alvydas, (aut.) Vilkė, Rita, (aut.) Piasecka-Gluszak, A., (aut.) Suchacka, M., (aut.) Dobiš, J., (aut.) Vighová, A., (aut.) Warcholiński, M., (aut.) Przybytniowski, J.W., (aut.) Nabialek, M., (aut.) Dnipropetrovsk : Makovetsky, 2011. 227 p. : iliustr. ISBN 9789661507721.

Brauers, Willem K.M., (aut.) Baležentis, Alvydas, (aut.) Baležentis, Tomas, (aut.) Actual problems of economics : scientific economic journal. Kyiv : National Academy of Management. ISSN 1993-6788. № 8 (2012), p. 317-329.

Brauers, Willem K.M., (aut.) Baležentis, Alvydas, (aut.) Baležentis, Tomas, (aut.) Technological and economic development of economy. Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. 2012, vol. 18, iss. 4, p. 567-587

Dačiulytė, Rūta Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Kauno technologijos universitetas, Mykolo Romerio universitetas. Kaunas : Kauno technologijos universitetas. ISSN 1648-2603. 2011, t. 10, Nr. 4, p. 633-641.

Dačiulytė, Rūta Human potential management in a company. Manager features : monography / Editing and scientific elaboration: Stanislaw Borkowski, Renata Stasiak-Betlejewska. Zagreb : Damir Jelačić, 2011. ISBN9539777755. p. 140-149.

Dromantaitė A., Raišienė A.G. ir kt Mykolo Romerio Universitetas. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba. 208p.: iliustr. ISBN 978-9955-19-365-4. (Autoriaus indėlis 5,13 a.l.)

Dromantaitė-Stancikienė, Aistė. Pasitenkinimo karjera veiksniai. // Socialinis darbas : mokslo darbai = Social work : academic papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2012, Nr. 11(2), p. 289-300.

Dzemyda, Ignas, (aut.) Karčiauskas, Agnius, (aut.) Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2012, Nr. 4(3), p. 991-1007.

Dzemydaitė, Giedrė, (aut.) Dzemyda, Ignas, (aut.) Jurgelevičius, Artūras, (aut.) Intelektinė ekonomika : mokslo darbų žurnalas = Intellectual economics : scientific reserch journal / Mykolo Romerio universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vroclavo universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1822-8011. 2012, t. 6, Nr. 1(13), p. 776-797.

Gražulis, Vladimiras (aut.) Žuromskaitė, Brigita (aut.) Sibiu Alma Mater University Journals. Series A. Economic sciences. Sibiu : Alma Mater. ISSN 2065-2372. 2011, vol. 4, No. 2, p. 1-11.

Gražulis, Vladimiras, (aut.) Kojelytė, Ilona, (aut.) Nelygybių Lietuva : 2012 m. Lietuvos sociologų konferencija : Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3, Vilnius 2012 m. lapkričio 30 d. : tezės [Elektroninis išteklius] / Lietuvos socialinių tyrimų centras, Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos sociologų draugija. Vilnius, 2012. P. 35-36.

Gražulis, Vladimiras, (aut.) Valickas, Andrius, (aut.) Dačiulytė, Rūta, (aut.) Sudnickas, Tadas, (aut.) Vladimiras Gražulis, Andrius Valickas, Rūta Dačiulytė, Tadas Sudnickas ; Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2012. 408 p. : iliustr., lent., priedai. ISBN 9789955194521.

Gražulis, Vladimiras, (aut.) Žuromskaitė, Brigita, (aut.) Šiuolaikinio kaimo vizija : 5-oji Jono Prano Aleksos tarptautinė mokslinė konferencija : Šiauliai, 2012 m. rugsėjo 21- 22 d. / Šiaulių universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. P. 1.

Melnikas, Borisas. Intellectual economics and creation of a knowledge based society and knowledge economy : new challenges in the context of global transformations. // Intelektinė ekonomika : mokslo darbų žurnalas = Intellectual economics : scientific reserch journal / Mykolo Romerio universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vroclavo universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1822-8011. 2012, t. 6, Nr. 1(13), p. 673-694.

Mikulskienė, Birutė, Pitrėnaitė, Birutė. Policy networks - manageability of participation at operational policy level: lesson from Lithuania. // ASNA 2012 : the 9th conference on applications of social network analysis : Zurich, Switzerland, September 4-7 [Elektroninis išteklius]. Zurich : Swiss Federal Institute of Technology Zurich, 2012. P. 1-2.

Mikulskienė, Birutė, Pitrėnaitė, Birutė, Jankauskienė, Danguolė. Darbo grupių vieta Sveikatos apsaugos ministerijos organizacinėje struktūroje. // Sveikatos politika ir valdymas : mokslo darbai / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-3569. 2012, [Nr.] 1(4), p. 64-83.

Mikulskienė, Birutė, Mažrimienė, Daiva. The quality of doctoral degree awarding : the perspective of the self-regulation mode. // SOCIN 2012: 1st international interdisciplinary conference on social innovations : abstracts’ book of Mykolas Romeris University research days 2012 “Social innovations: theoretical and practical insights” [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2012. ISBN 9789955194590. P. 223-224.

Mikulskienė, Birutė, Mažrimienė, Daiva. Savireguliacijos poveikis jaunųjų mokslininkų ugdymo kokybei (disertacijų gynimo tarybų veikla). // Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2012, Nr. 4(4), p. 1397-1416.

Paliulis, Narimantas Kazimieras, (aut.) Šaulinskas, Linas, (aut.) Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1392-1142. 1999, [Nr.] 10, p. 137-147.

Pitrėnaitė, Birutė, Mikulskienė, Birutė. Is public contribution manageable at operational level of policy design? // Interpretive policy analysis : understanding the drama of democracy. Policy work, power and transformation : 7th international conference 5-7 July [Elektroninis išteklius] / Tilburg University. Tilburg, 2012. P. 1.

Pitrėnaitė, Birutė, Mikulskienė, Birutė. Savivaldybės veiklos saugumo stiprinimo srityje vertinimas : saugios savivaldybės kūrimo perspektyva. // SOCIN 2012: 1st international interdisciplinary conference on social innovations : abstracts’ book of Mykolas Romeris University research days 2012 “Social innovations: theoretical and practical insights” [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2012. ISBN 9789955194590. P. 17-18.

Raišenė A.G., Butėnienė V. Ethics, Sustainable Consumption and Other Current Challenges for Public and Non-Profit Marketing – IAPNM, 15-16 June, 2012. Abstract book. Vilnius: MRU, p. 92, ISBN 978-9955-19-437-8

Raišienė A. G. Journal of security and sustainability issues : international entrepreneurial perspectives and innovative outcomes / University of Salford, Greater Manchester University, the General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania. Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Vol. 2, No. 1, p. 65-76. (EBSCO)

Raišienė A. G. Acta carolus robertus / Károly Róbert Főiskola Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei. [Budapest] : Károly Róbert Főiskola. ISSN 2062-8269. [Nr.] 2(2), p. 89-98 (OSZK LibriVision).

Raišienė A. G. SOCIN 2012: 1st international interdisciplinary conference on social innovations : abstracts’ book of Mykolas Romeris University research days 2012 “Social innovations: theoretical and practical insights” [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2012. ISBN 9789955194590, P. 226

Raišienė A. G., Bilevičienė T., Bilevičiūtė E. Societal innovations for global growth : research papers = Socialinės inovacijos globaliai plėtrai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2335-2450. No. 1(1), p. 622-632.

Raišienė A.G. Transformations in Business and Economics, Vol.11, Nr 2(26), p.233-245, VU. (ISI Web of Science ir kt.)

Raišienė A.G. Societal innovations for global growth : research papers = Socialinės inovacijos globaliai plėtrai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2335-2450. No. 1(1), p. 647-661.

Raišienė A.G. EIIC 2012 : proceedings in electronic international interdisciplinary conference : 3-7 September 2012 [Elektroninis išteklius]. - 1 elektron. opt. diskas. Žilina : EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, 2012. ISBN 9788055405513, ISSN 1338-7871. P. 28-31.

Raišienė A.G. Multi-Organisational Alliances Partnerships and Networks (MOPAN) [elektroninis išteklius], Wageningen, 2-4 July, 2012, p.10-11.

Raišienė A.G., Butėnienė V. Visnyk of Volyn Institute for Economics and Management. Volyn : Volyn Institute for Economics and Management, Ukraine. ISSN 2224-8609. № 3, p. 136-148.

Raišienė, Agota Giedrė. Leadership influence on the development of collaboration in inter-organizational partnerships committed to social innovations. // MOPAN 2012 : 19th annual conference on multi-organisational partnerships, alliances and networks : conference theme, thematic tracks and abstracts [Elektroninis išteklius] / Wageningen University. Wageningen School of Social Sciences. Wageningen : Wageningen University, 2012. P. 70.

Raišienė, Agota Giedrė. Teachers and students collaboration through the e-medium : positive and negative aspects of electronic communication. // Social media : challenges and opportunities for education in modern society : international interdisciplinary scientific conference : abstract book, May 3, 2012 [Elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. ISBN 9789955194583. P. 10-11.

Raišienė, Agota Giedrė. Vadovaujančiosios organizacijos lyderio vaidmuo, kuriant ir plėtojant socialinės partnerystės ryšius. // SOCIN 2012: 1st international interdisciplinary conference on social innovations : abstracts’ book of Mykolas Romeris University research days 2012 “Social innovations: theoretical and practical insights” [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2012. ISBN 9789955194590. P. 226.

Šaulinskas, Linas, (aut.) Tilvytienė, Rūta, (aut.) Ekonomika ir vadyba : aktualijos ir perspektyvos : mokslo darbai / Šiaulių universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2012, Nr. 2(26), p. 1-7.

Skaržauskaitė, Monika. The application of crowd sourcing in educational activities. // Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-7564. 2012, [Nr.] 2(1), p. 67-76.

Skaržauskaitė, Monika. Minios resursų naudojimas kuriant prekės ženklo žinomumą. // Socialinių transformacijų raiška : konferencijos straipsnių leidinys : Jaunųjų tyrėjų konferencija / Mykolo Romerio universitetas. Doktorantų draugija, Akademinė vadybos ir administravimo asociacija (AVADA) [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. ISBN 9789955194354. P. 171-181.

Skaržauskaitė, Monika. The application of crowdsourcing in educational activities. // Social media : challenges and opportunities for education in modern society : international interdisciplinary scientific conference : abstract book, May 3, 2012 [Elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. ISBN 9789955194583. P. 10.

Štaras, Kęstutis, Vedlūga, Tomas. Atvejo vadybininko modelio analizė sveikatos sistemos kontekste. // Sveikatos politika ir valdymas : mokslo darbai / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-3569. 2012, [Nr.] 1(4), p. 116-126.

Stokaitė, Viktorija. Europos Sąjungos ir Viduržemio jūros regiono bendradarbiavimas iki "Arabų pavasario" pradžios. // Socialinių transformacijų raiška : konferencijos straipsnių leidinys : Jaunųjų tyrėjų konferencija / Mykolo Romerio universitetas. Doktorantų draugija, Akademinė vadybos ir administravimo asociacija (AVADA) [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. ISBN 9789955194354. p. 114-131.

Stokaitė, Viktorija. Verslumo skatinimas aukštajame moksle : Europos Sąjungos dokumentų ir Lietuvos atvejo analizė. // Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-7564. 2012, [Nr.] 2(1), p. 139-155.

Stokaitė, Viktorija. Project-based university. // SOCIN 2012: 1st international interdisciplinary conference on social innovations : abstracts’ book of Mykolas Romeris University research days 2012 “Social innovations: theoretical and practical insights” [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2012. ISBN 9789955194590. P. 182-183.

Štreimikienė, Dalia (aut.) Baležentis, Tomas (aut.) Kriščiukaitienė, Irena (aut.) Baležentis, Alvydas (aut.) Renewable & sustainable energy reviews. Oxford : Pergamon Press - an Imprint of Elsevier Science. ISSN 1364-0321. 2012, vol. 16, iss. 5, June, p. 3302-3311. : lent.

Tamošiūnaitė, Rūta, Skaržauskaitė, Monika. Theoretical insights for developing concept of social technologies. // SOCIN 2012: 1st international interdisciplinary conference on social innovations : abstracts’ book of Mykolas Romeris University research days 2012 “Social innovations: theoretical and practical insights” [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2012. ISBN 9789955194590. P. 123.

Tauginienė, Loreta, Gudelienė, Nomeda. Mykolas Romeris University [Lithuania]. Doctoral studies' history. // History of doctoral programmes in management and business administration : EDAMBA : 20 Years of Cooperation 1991-2011 / editors : Eduart Bonet, Károly Balaton. [Brussels] : EDAMBA, [2012]. P. 141-144.

Tauginienė, Loreta. University responsibility management in training a good researcher. // 11th international conference on corporate social responsibility : 8–10 May 2012 Lahti [Elektroninis išteklius] / [Lahti University of Applied Sciences]. Lahti, 2012. P. 1-4 : skaidrės.

Tilvytienė, Rūta. Aukštojo mokslo studijų programų paslaugų kokybės vertinimas. // Studijų sistemos efektyvumo didinimas Lietuvoje : Europos aukštojo mokslo sistemų modernizavimo darbotvarkė : mokslo ir verslo aktualijos : konferencija 2012 m. birželio mėn. 15 d. Kaunas [Elektroninis išteklius]. - 1 elektron. opt. diskas / V.A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla. Kaunas : V.A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla, 2012. ISSN 2029-9478. P. 1-12 : diagr., lent.

Valickas, Andrius, (aut.) Gražulis, Vladimiras, (aut.) Culture in/and Crisis : fifth annual conference of the university network of the European Capitals of culture : proceedings, Antwerp, Belgium 27/28 October 2011 / ed. Lászlo I. Komlósi, Wim Coundenys, Krisztina Keresnyei. [Pécs] : University Network of the European Capitals of Culture. ISSN 2068-2123. Vol. 4 [2011], p. 237-250.

Valickas, Andrius, (aut.) Pilkauskaitė Valickienė, Rasa, (aut. ISSBD 2012 : abstract book. 22nd biennial meeting, July 8-12, 2012. [Elektroninis išteklius] / University of Alberta. Edmonton : International Society for the Study of Behavioural Development, 2012. P. 322-323.

Vanagas, Ramūnas. Teisinis saugumas kaip efektyvumo indikatorius : organizacijos personalo valdymo kontekstu. // SOCIN 2012: 1st international interdisciplinary conference on social innovations : abstracts’ book of Mykolas Romeris University research days 2012 “Social innovations: theoretical and practical insights” [Elektroninis išteklius] / Mykolas Romeris University. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2012. ISBN 9789955194590. P. 21.

Vazquez J.L., Raišienė A.G. et al. Business: Theory and Practice, VGTU. Vol. 13, No.1, p. 27-35. (SCOPUS, ProQuest: Ulrichsweb, TOC Premier; C.E.E.O.L., IndexCopernicus ir kt.)

Vázquez-Burgete, José Luis, Lanero, Ana, Raišienė, Agota Giedrė, Purificación García, María. Entrepreneurship education in humanities and social sciences : are students qualified to start a business? // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory & practice. Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 13, no. 1 (2012), p. 27-35.

2011

Akulavičius, Marius, Grundey, Dainora. Sales-lead development and product awareness creation: initial theoretical analysis. // Проблеми економiки пiдприεмств в сучасних умовах : VII мiжнародна науково-практична конференцiя, 19-21 травня 2011 р. Киïв : НУХТ, 2011. P. 312-313.

Arimavičiūtė, Malvina Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 2029-2236. 2011, Nr. 3(1), p. 59-76

Arimavičiūtė, Malvina Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija : Lietuvos savivaldybių veiklos aktualijos (administravimo ir žmogiškųjų išteklių vystymo aspektas), 2011 06 02 [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas, LR Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos savivaldybių asociacija. Vilnius : [Mykolo Romerio universitetas], 2011. P. 1.

Baležentis, Alvydas, Baležentis, Tomas Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo darbai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development : research paper / Lithuanian University of Agriculture, Klaipeda University. Klaipėda : S. Jokužio leidykla-spaustuvė. ISSN 1822-6760. 2011, [t.] 1(25), p. 25-35.

Baležentis, Alvydas Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo darbai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development : research paper / Lithuanian University of Agriculture, Klaipeda University. Klaipėda : S. Jokužio leidykla-spaustuvė. ISSN 1822-6760. 2011, [t.] 2(26), p. 31-38.

Baležentis, Alvydas, Žalimaitė, Martyna Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development : mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas , Latvijos žemės ūkio universitetas. [Kaunas] : Akademija. ISSN 1822-6760. 2011, Nr. 3(27), p. 23-31.

Baležentis, Alvydas, Baležentis, Tomas, Misiūnas, Algimantas Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development : mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas , Latvijos žemės ūkio universitetas. [Kaunas] : Akademija. ISSN 1822-6760. 2011, Nr. 3(27), p. 14-22.

Baležentis, Alvydas, Baležentis, Tomas Economic computation and economic cybernetics studies and research. Bucharest : Academy of Economic Studies. ISSN 0424-267X. 2011, vol. 45, no. 2, p. 37-56.

Baležentis, Alvydas, Balkienė, Kristina Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Mykolo Romerio universitetas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-2603. 2011, t. 10, Nr. 2, p. 212-230 : lent.

Baležentis, Alvydas, Baležentis, Tomas Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija.. ISSN 1392-2785. 2011, Nr. 22 (3), p. 271-282

Baležentis, Alvydas, Baležentis, Tomas Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo darbai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development : research paper / Aleksandro Stulginskio universitetas. Klaipėda : S. Jokužio leidykla-spaustuvė. ISSN 1822-6760. 2011, [t.] 4(28), p. 26-34.

Baležentis, Alvydas Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija : Lietuvos savivaldybių veiklos aktualijos (administravimo ir žmogiškųjų išteklių vystymo aspektas), 2011 06 02 [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas, LR Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos savivaldybių asociacija. Vilnius : [Mykolo Romerio universitetas], 2011. P. 1.

Baležentis, Alvydas, Žalimaitė, Martyna Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo darbai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development : research paper / Aleksandro Stulginskio universitetas. Klaipėda : S. Jokužio leidykla-spaustuvė. ISSN 1822-6760. 2011, [t.] 4(28), p. 35-42.

Baležentis, Alvydas, Baležentis, Tomas Transport. Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. 2011, vol. 26, iss. 3, p. 263-270

Baležentis, Alvydas, Baležentis, Tomas, (aut.) Štreimikienė, Dalia (aut.) Energy Policy. [elektroninis išteklius]. [S. l.] : Elsevier. ISSN 0301-4215. 2011, vol. 39, iss. 9, p. 1-13.

Baležentis, Alvydas, , Baležentis, Tomas, Brauers, Willem K.M., E+M Ekonomie a Management. Liberec : Technical University Liberec.. ISSN 1212-3609. 2011, vol. 2, p. 6-21

Bartkutė, Ingrida, Gutauskaitė, Laima. Lietuvos kolegijų reitingavimo vertinimas. // Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje = Applied research in studies and practice / Panevėžio kolegija. Panevėžys : Panevėžio kolegija. ISSN 2029-1280. Nr. 4 (2011), p. 103-112.

Bivainis, Juozas, Chlivickas, Eugeniju, Gaulė, Eglė, Juralevičienė, Jolanta, Kaziliūnas, Adolfas, Melnikas, Borisas, Mikalauskas, Arvydas, Palidauskaitė, Jolanta, Pivoras, Saulius, Raipa, Alvydas, Smalskys, Vainius, Šenavičius, Antanas, Šnapštienė, Rasa, Tunčikienė, Živilė, Vitkauskas, Kęstutis, Žilinskas, Gintaras. Biurokratija demokratinėje visuomenėje : vadovėlis / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2011. 280 p. ISBN 9786090201763.

Borkowski, Stanislaw, Stasiak-Betlejewska, Renata, Zaton, A., Mielczarek, Krzysztof, Kasprzycki, K., Knop, K., Pluta,M., Moczydlowska, J.M., Baležentis, Alvydas, Vilkė, Rita, Piasecka-Gluszak, A., Suchacka, M., Dobiš, J., Vighová, A., Warcholiński, M., Przybytniowski, J.W., Nabialek, M. Toyotarity. Reflections on the improvement : monography / editing and scientific elaboration : Stanisław Borkowski, Renata Stasiak-Betlejewska. Dnipropetrovsk : Makovetsky, 2011. 227 p. : iliustr. ISBN 9789661507721.

Brauers, Willem K.M., , Baležentis, Alvydas, (aut.) Baležentis, Tomas Technological and economic development of economy. Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. 2011, vol. 17, no. 2, p. 273-304

Černiauskienė, Nendrė Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development : mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas , Latvijos žemės ūkio universitetas. [Kaunas] : Akademija. ISSN 1822-6760. 2011, Nr. 3(27), p. 49-57.

Černiauskienė, Nendrė, (disert. aut.) daktaro disertacija : socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas (03 S). Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2011. 279 p. : iliustr., lent. ISBN 9789955193043.

Černiauskienė, Nendrė, (disert. aut.) summary of doctoral dissertation : social sciences, management and administration (03 S). Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2011. 44 p. : iliustr.

Čiplytė, Skaistė, Jurėnienė, Virginija, Grundey, Dainora. Galerijos "Meno parkas" kūrybos klasteris. // Ūkio plėtra: teorija ir praktika : 8-oji tarptautinė mokslinė konferencija, 2011 m. gruodžio 8 d. Kaunas : konferencijos straipsnių santraukos. Kaunas : VUKHF, 2011. ISBN9789955634911. P. 44.

Dačiulytė, Rūta Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija : Lietuvos savivaldybių veiklos aktualijos (administravimo ir žmogiškųjų išteklių vystymo aspektas), 2011 06 02 [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas, LR Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos savivaldybių asociacija. Vilnius : [Mykolo Romerio universitetas], 2011. P. 1.

Denis, Jelačić, Emilia, Antoniak, (aut.) Valickas, Andrius, (aut.) Gražulis, Vladimiras, (aut.) Žuromskaitė, Brigita, (aut.) Katarzyna, Zadros, (aut.) Suchomel, Jozef, (aut.) Belanova, Katarína, (aut.) Vlčková, Mária, (aut.) Godlewska-Werner, Dorota, (aut.) Szulc, Wanda, (aut.) Borkowski, Stanisław, (aut.) Dyja, Katarzyna, (aut.) Kleszcz, Agnieszka, (aut.) Editing and scientific elaboration Stanislaw Borkowski, Zuzana Tučková. Zlin : Tomas Bata University in Zlin, 2011. 129 p. : lent. ISBN 9788074540868.

Drăgan, Nicusor, Dzemyda, Ignas, (aut.) Karčiauskas, Agnius (aut.) Intelektinė ekonomika : mokslo darbų žurnalas = Intellectual economics : scientific research journal / Mykolo Romerio universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vroclavo universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 1822-8011. 2011, Nr. 1(9), p. 23-36.

Dromantaitė-Stancikienė, Aistė, (disert. aut.) Subalansuotas lyčių atstovavimas siekiant profesinės karjeros : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas (03 S). Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2011. 227 p. : lent. ISBN 9789955192916.

Dromantaitė-Stancikienė, Aistė, (disert. aut.) Subalansuotas lyčių atstovavimas siekiant profesinės karjeros = Sustainable gender representation seeking professional career : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas (03 S). Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2011. 52 p.

Dromantaitė-Stancikienė, Aistė. Subalansuotos lyčių lygybių raidos galimybės Lietuvos darbo rinkoje = Sustainable gender equality development in the labour market in Lithuania. // MMK 2011. International Masaryk conference for Ph.D. students and young researchers : proceedings of the international scientific conference, December 12-16, 2011 [Elektroninis išteklius]. - 1 elektron. opt. diskas. Hradec Králové : Magnanimitas, 2011. Vol. II, ISBN9788090487772. P. 2260-2273.

Dromantaitė-Stancikienė, Aistė. Sustainable gender equality development in the Lithuanian labour market. // Transformations in business and economics : scholarly papers / Vilnius University, Brno University of Technology, University of Latvia. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1648-4460. 2011, vol. 10, no. 2B (23B), p. 765-778.

Dzemyda, Ignas, (aut.), Jurgelevičius, Artūras Social technologies '11: ICT for social transformations : conference proceedings, Vilnius-net, November 17-18, 2011 [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISBN9789955193784. P. 169-193.

Dzemyda, Ignas, (disert. aut.) Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2011. 199 p. : lent. ISBN 9789955192961.

Dzemyda, Ignas, (disert. aut.) Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2011. 43 p.

Gražulis, Vladimiras Journal of legal and economic issues of Central Europe. [London] : STS Science Centre. ISSN 2043-085X. Vol. 2 no. 1, 2011, p. 51-57.

Gražulis, Vladimiras, Valickas, Andrius Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija : Lietuvos savivaldybių veiklos aktualijos (administravimo ir žmogiškųjų išteklių vystymo aspektas), 2011 06 02 [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas, LR Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos savivaldybių asociacija. Vilnius : [Mykolo Romerio universitetas], 2011. P. 1.

Griesienė, Ingrida, Grundey, Dainora. Analyzing internal marketing impact on business partnership creation and development. // Проблеми економiки пiдприεмств в сучасних умовах : VII мiжнародна науково-практична конференцiя, 19-21 травня 2011 р. Киïв : НУХТ, 2011. P. 311-312.

Grundey, Dainora, Bakutytė, Simona. Vertės kūrimas universitetinėse studijose : vartotojų perspektyva. // Tarptautinė mokslinė konferencija "Humanitarinių ir socialinių mokslų įtaka verslo ir visuomenės kaitai" 2011 m. lapkričio 17-18 d., Vilnius : konferencijos medžiaga : pranešimų santraukos ir pateiktys = International scientific сonference "Influence of the humanities and social sciences on business and societal change" November 17-18, 2011 : conference proceedings : abstracts and presentations / Mykolo Romerio universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. [Klaipėda] : Naujosios kartos mokslo ir verslo klasteris, 2011. ISBN9786099535807. P. 85-92 : (santrauka ir pateiktys).

Grundey, Dainora, Билан, Юрий, Билан, Светлана. Региональное развитие и рынки потребителей в странах Центрально-Восточной Европы : введение. // Региональное развитие и рынки потребителей в странах Центрально-Восточной Европы : серия монографий / под редакцией Дайноры Грундей, Юрия Билана, Светланы Билан. Киев ; Каунас; Щецин : Volumina pl. Daniel Krzanowski, 2011. ISBN9788362355822. P. 11-14.

Grundey, Dainora, Грищенко, Иван, Бернат, Томаш. Выводы. // Особенности устойчивого развития рынков в странах Центрально-Восточной Европы : монография. 2-е издание. Киев ; Каунас ; Щецин : Publishing House Daniel Krzanowski, 2011. ISBN9788362355815. p. 227-233.

Grundey, Dainora, Грищенко, Иван, Бернат, Томаш. Введение во второе издание монографии. // Особенности устойчивого развития рынков в странах Центрально-Восточной Европы : монография. 2-е издание. Киев ; Каунас ; Щецин : Publishing House Daniel Krzanowski, 2011. ISBN9788362355815. P. 11-14.

Grundey, Dainora, Daugėlaitė, Ingrida. Applying internal marketing paradigm for business partnership development. // Current issues in management of business and society development - 2009 : international conference, Riga, May 7-9, 2009 : conference proceedings. Riga : University of Latvia, 2011. ISBN9789984453491. P. 262-273.

Grundey, Dainora, Griesienė, Ingrida. Price discrimination: a comparative study of business universities in Lithuania. // Economics & sociology : scientific papers / Foundation of International Studies (Ukraine), Mykolas Romeris University, Academy of Economic Studies (Romania), Ilia State University (Georgia). Kyiv ; Ternopil : Centre of Sociological Research. ISSN 2071-789X. 2011, vol. 4, no. 1, p. 64-77.

Grundey, Dainora, Griesienė, Ingrida. Развитие партнерства: вопросы бизнес логистики. // Региональное развитие и рынки потребителей в странах Центрально-Восточной Европы : серия монографий / под редакцией Дайноры Грундей, Юрия Билана, Светланы Билан. Киев ; Каунас ; Щецин : Volumina pl. Daniel Krzanowski, 2011. ISBN9788362355822. P. 149-166.

Grundey, Dainora, Билан, Юрий, Билан, Светлана. Региональное развитие и рынки потребителей в странах Центрально-Восточной Европы : выводы. // Региональное развитие и рынки потребителей в странах Центрально-Восточной Европы : серия монографий / под редакцией Дайноры Грундей, Юрия Билана, Светланы Билан. Киев ; Каунас ; Щецин : Volumina pl. Daniel Krzanowski, 2011. ISBN9788362355822. P. 167-172.

Grundey, Dainora. Human resource management in cultural projects : criteria for building project teams at Lithuanian Universities. // Human resources - the main factor of regional development : journal of social sciences / Klaipėda University. Social Sciency Faculty. Klaipėda : Klaipėdos universitetas. ISSN 2029-5103. 2011, no. 4, p. 48-58.

Grundey, Dainora. Создание городского образа: руководящие принципы для маркетинга и брендинга городов Литвы. // Особенности устойчивого развития рынков в странах Центрально-Восточной Европы : монография. 2-е издание. Киев ; Каунас ; Щецин : Publishing House Daniel Krzanowski, 2011. ISBN9788362355815. P. 207-226.

Grundey, Dainora. Наукоемкая продукция литовских университетов: беспорядок в стандартах. // Особенности устойчивого развития рынков в странах Центрально-Восточной Европы : монография. 2-е издание. Киев ; Каунас ; Щецин : Publishing House Daniel Krzanowski, 2011. ISBN9788362355815. P. 51-71.

Grundey, Dainora. Стимулы развития экологического агробизнеса в Литве : перспективы устойчивого маркетинга. // Особенности устойчивого развития рынков в странах Центрально-Восточной Европы : монография. 2-е издание. Киев ; Каунас ; Щецин : Publishing House Daniel Krzanowski, 2011. ISBN9788362355815. P. 105-126.

Grundey, Dainora. Эмоциональное измерение брендинга: литовские результаты исследований. // Региональное развитие и рынки потребителей в странах Центрально-Восточной Европы : cерия монографий / под редакцией Дайноры Грундей, Юрия Билана, Светланы Билан. Киев ; Каунас ; Щецин : Volumina pl. Daniel Krzanowski, 2011. ISBN9788362355822. P. 99-114.

Grundey, Dainora. Дослiдження соцiо-культурного середовища пiдприεмств громадського харчування Литви. // Наукові праці НУХТ. Kyiv : National University of Food Technologies. 2011, № 39, p. 162-171.

Grundey, Dainora. Beyond crisis: initiatives for greening a city. // Selected issues of decision-making by economic entities / scientific editor Tomasz Bernat. Szczecin : University of Szczecin, 2011. ISBN9788372418357. P. 9-17.

Grundey, Dainora. Žaliojo miesto koncepcijos populiarinimas. // Kultūra ir miestas : mokslinių straipsnių rinkinys / Vilniaus universitetas. Kauno humanitarinis fakultetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2011. ISBN9789955634195. P. 18-47.

Hitka, Miloš, Hajdukova, Alexandra, (aut.) Gražulis, Vladimiras (aut.) Sirotiakova, Maria, (aut.) Human potential managment in a company. Managment styles. Leadership : monography / editing and scientific elaboration Stanislaw Borkowski, Joanna Rosak-Szyrocka. Dnipropetrovsk : Makovetsky, 2011. ISBN9789661507585. P. 32-48.

Indrašienė, Valdonė, Katkonienė, Agata. Pagalbos namuose paslaugų teikimo vertinimas. // Socialinis darbas : mokslo darbai = Social work : academic papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2011, Nr. 10(2), p. 267–278.

Jagminas, Jonas, Vanagas, Nerijus Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija : Lietuvos savivaldybių veiklos aktualijos (administravimo ir žmogiškųjų išteklių vystymo aspektas), 2011 06 02 [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas, LR Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos savivaldybių asociacija. Vilnius : [Mykolo Romerio universitetas], 2011. P. 1.

Jagminas, Jonas, Pikturnaitė, Ilvija Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Kauno technologijos universitetas, Mykolo Romerio universitetas. Kaunas : Kauno technologijos universitetas. ISSN 1648-2603. 2011, t. 10, Nr. 3, p. 341-356.

Jakimenko, Virginija, Vasiljevienė, Nijolė. Akademinių pražangų netoleravimas kuriant universitetų integralumą. // Akademinė etika ir universitetų valdymo tobulinimas : tarptautinė mokslinė konferencija 2011 m. birželio 28-30 d. / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : [Mykolo Romerio universitetas]. P. 1.

Jančauskas, Eduardas Enrikas, Puškorius, Stasys. Improvement of the civil service managment. // The seventh year as European Union member states : economics, politics, law : proceedings of the International Conference 6-7 May 2011 / Latvian Academy of Sciences, Mykolas Romeris University, Riga Stradinš University, College of Law. Riga : Latvian Academy of Sciences, 2011. ISBN 9789934811432. P. 191-204.

Jasinskas, Edmundas, Šarkiūnaitė, Ingrida, Štreimikienė, Dalia, Bartkus, Edverdas Vaclovas, Grundey, Dainora, Čiegis, Remigijus, Tamulienė, Vilma Metodiniai nurodymai socialinių mokslų krypties studentų magistro baigiamiesiems darbams. Kaunas : Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, 2011. 54 p. ISBN 9789955336617.

Jurčiukonytė, Agnė. Lyčių lygybė kaip socialinis etinis aukštojo mokslo kokybės matmuo. // Akademinė etika ir universitetų valdymo tobulinimas : Tarptautinė mokslinė konferencija 2011 m. birželio 28-30 d. / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. P. 1.

Jurėnas, Šarūnas, Grundey, Dainora, Jurėnienė, Virginija E-komunikacijos rekreaciniame turizme. // Ūkio plėtra : teorija ir praktika : 8-oji tarptautinė mokslinė konferencija, 2011 m. gruodžio 8 d. Kaunas : konferencijos straipsnių santraukos. Kaunas : VUKHF, 2011. ISBN9789955634911. P. 40.

Jurėnienė, Virginija, Radzevičius, Martynas , Grundey, Dainora Значение архитектурного наследия для формирования образа города. // Интеграция международной торговли : взгляд на потребительский рынок Центрально-Восточной Европы : монография. 3-е издание / под редакцией Дайноры Грундей, Николая Белопольского, Якуба Газды ; Yниверситет Миколаса Ромериса (Литва), Познанский экономический университет (Польша), Приазовский государственный технический университет (Украина), Центр социологических исследований (Украина). Тернопiль : КРОК, 2011. ISBN9786176920151. P. 99-117.

Kaziliūnas, Adolfas. Implementation of quality management systems according to ISO 9000 standards. // The seventh year as European Union member states : economics, politics, law : proceedings of the International Conference 6-7 May 2011 / Latvian Academy of Sciences, Mykolas Romeris University, Riga Stradinš University, College of Law. Riga : Latvian Academy of Sciences, 2011. ISBN 9789934811432. P. 137-148.

Kaziliūnas, Adolfas. Examination of organizational learning mechanisms for successful implementation of quality programs. // Issues of Business and Law [elektroninis išteklius]. Vilnius : International School of Law and Business. ISSN 2029-1094. Vol. 3, May (2011), p. 85-94.

Kaziliūnas, Adolfas. Development of knowledge model for effective implementation of quality management programs. // Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Kauno technologijos universitetas, Mykolo Romerio universitetas. Kaunas : Kauno technologijos universitetas. ISSN 1648-2603. 2011, t. 10, Nr. 4, p. 577-588.

Melnikas, Borisas. Darni plėtra globalių transformacijų sąlygomis : šiuolaikiniai iššūkiai. // Darnaus vystymosi strategija ir praktika : mokslo darbai = Sustainable development strategy and practice : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1558. 2011, [t.] 1(5), p. 4-26.

Mikulskienė, Birutė, Pitrėnaitė, Birutė, Astrauskas, Algirdas. Creation and development of safe community assessment system. // Social technologies '11: ICT for social transformations : conference proceedings, Vilnius-net, November 17-18, 2011 [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISBN9789955193784. P. 39-40.

Mikulskienė, Birutė, Pitrėnaitė, Birutė, Astrauskas, Algirdas. Saugios savivaldybės kūrimo stebėsenos sistemos ir strateginio planavimo dermė. // Efektyvumas viešajame sektoriuje : kuo vadybos teorijos gali pasitarnauti ir ką praktikai gali patarti? : 3-osios (2011m.) praktinės - mokslinės konferencijos medžiaga [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2011. P. 1.

Mikulskienė, Birutė. Sprendimo priėmimo metodai viešajam valdymui : [vadovėlis] / recenzavo : Vitalis Nakrošis, Linas Čekanavičius, Adolfas Kaziliūnas ; Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : MES, 2011. 268 p. : lent. ISBN 9786099520230.

Mikulskienė, Birutė. Research-based knowledge for policy decision making rounds : practical implications. // Qualitative research for policy making 2011 : 2nd annual 26-27 May / Quen's University Belfast. [Singapore] : Merlien Institute, 2011. P. 20.

Mikulskienė, Birutė. Design of committees for R&D policy modelling : advice versus interest representation. // 6th ECPR general conference : University of Iceland 24-27 august 2011. Reykjavik : ECPR, 2011. P. 1-16.

Mikulskienė, Birutė. Moksliniais tyrimais ir įrodymais grįsta viešoji politika. // Viešasis administravimas = Public administration / Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institutų asociacija. Vilnius : LVALIA. ISSN 1648-4541. 2011, Nr. 2(30), p. 36-43 : lent.

Pitrėnaitė, Birutė, Astrauskas, Algirdas, Mikulskienė, Birutė. Saugios savivaldybės organizacinės valdymo struktūros kūrimas. // Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija : Lietuvos savivaldybių veiklos aktualijos (administravimo ir žmogiškųjų išteklių vystymo aspektas), 2011 06 02 [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas, LR Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos savivaldybių asociacija. Vilnius : [Mykolo Romerio universitetas], 2011. P. 1.

Pitrėnaitė, Birutė. Saugios savivaldybės kūrimo Lietuvoje gairės. // Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo darbai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development : research paper / Aleksandro Stulginskio universitetas. Klaipėda : S. Jokužio leidykla-spaustuvė. ISSN 1822-6760. 2011, [t.] 5(29), p. 152-163.

Puškorius, Stasys, Vanagas, Ramūnas. Kvalifikacijos kėlimo sistemos efektyvumo didinimas Lietuvos Respublikos vietos savivaldoje. // Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Kauno technologijos universitetas, Mykolo Romerio universitetas. Kaunas : Kauno technologijos universitetas. ISSN 1648-2603. 2011, t. 10, Nr. 4, p. 618-632.

Puškorius, Stasys. Šiuolaikinė aukštoji mokykla : veiklos vertinimas. // Viešasis administravimas = Public administration / Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institutų asociacija. Vilnius : LVALIA. ISSN 1648-4541. 2011, Nr. 2(30), p. 76-83.

Raišienė, Agota Giedrė, Jonušauskas, Steponas. Organizacijų veiklos efektyvumas : elektroninio pašto įtaka darbuotojų produktyvumui. // Informacijos mokslai : mokslo darbai = Information Sciences : research papers / Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-0561. 2011, t. 56, p. 98-107.

Raišienė, Agota Giedrė, Jonušauskas, Steponas. The usage of informal computer based communication in the context of organization’s technological resources. // Social technologies '11: ICT for social transformations : conference proceedings, Vilnius-net, November 17-18, 2011 [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISBN9789955193784. P. 41-42.

Raišienė, Agota Giedrė. Advantages and limitations of integrated management system: the theoretical viewpoint. // Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-7564. 2011, [Nr.] 1(1), p. 25–36.

Raišienė, Agota Giedrė. Tarnautojų požiūris į partnerystę skatinančius veiksnius vietos savivaldoje. // Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija : Lietuvos savivaldybių veiklos aktualijos (administravimo ir žmogiškųjų išteklių vystymo aspektas), 2011 06 02 [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas, LR Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos savivaldybių asociacija. Vilnius : [Mykolo Romerio universitetas], 2011. P. 1.

Raišienė, Agota Giedrė. Mokslo ir verslo bendradarbiavimo prielaidos tarporganizacinės vadybos požiūriu. // Tarptautinė mokslinė konferncija "Humanitarinių ir socialinių mokslų įtaka verslo ir visuomenės kaitai" 2011 m. lapkričio 17-18 d., Vilnius : konferencijos medžiaga : pranešimų santraukos ir pateiktys = International scientific сonference "Influence of the humanities and social sciences on business and societal change" November 17-18, 2011 : conference proceedings : abstracts and presentations / Mykolo Romerio universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. [Klaipėda] : Naujosios kartos mokslo ir verslo klasteris, 2011. ISBN9786099535807. P. 22-35 : (santrauka ir pateiktys).

Raišienė, Agota Giedrė. Public servants’ approach to the success factors of partnership in local government. // Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Kauno technologijos universitetas, Mykolo Romerio universitetas. Kaunas : Kauno technologijos universitetas. ISSN 1648-2603. 2011, t. 10, Nr. 4, p. 659-667.

Raišienė, Agota Giedrė. Organizacinės sėkmės ugdymo pratybos : metodinis leidinys / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2011. 282 p. : iliustr., portr., lent. ISBN 9789955193470.

Raišienė, Agota Giedrė. Pirmojo įspūdžio anatomija. // Aš ir psichologija. Kaunas : Leidybos studija. ISSN 1822-9506. 2011, [Nr.] 8 (spalis), p. 12-17.

Skučienė, Daiva, Gataūlinas, Artūras. Lietuvos socialinio draudimo kompensuojamoji gerovė lyginant su ES šalimis. // Socialinis darbas : mokslo darbai = Social work : academic papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-4789. 2011, Nr. 10(2), p. 301–314.

Svetikas, Kostas Žymantas, (aut.) Dzemyda, Ignas, (aut.) Česonis, Gediminas, (aut.) // Ekonomika ir vadyba : aktualijos ir perspektyvos : mokslo darbai / Šiaulių universitetas. Socialinių mokslų fakultetas.Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2010, Nr. 3(19), 1 dalis, p. 53-61.

Tauginienė, Loreta. Doctoral studies' history. // Histories of doctoral programs in management and EDAMBA (Working texts). [Brussels] : EDAMBA, [2011]. P. 113-116.

Tauginienė, Loreta. Universities’ stakeholders: Lithuanian case // International Masaryk conference for Ph.D. students and young researchers, December 12-16, 2011 = Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové, 2011. ISBN 9788090487772. Vol. II. P. 49-52.

Tauginienė, Loreta. Socialinė atsakomybė: vadybinis ar etinis konceptas? // Tarptautinė mokslinė konferncija "Humanitarinių ir socialinių mokslų įtaka verslo ir visuomenės kaitai" 2011 m. lapkričio 17-18 d., Vilnius : konferencijos medžiaga : pranešimų santraukos ir pateiktys = International scientific сonference "Influence of the humanities and social sciences on business and societal change" November 17-18, 2011 : conference proceedings : abstracts and presentations / Mykolo Romerio universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. [Klaipėda] : Naujosios kartos mokslo ir verslo klasteris, 2011. ISBN9786099535807. P. 81-84 : (santrauka ir pateiktys).

Vanagas, Ramūnas, Puškorius, Stasys. Kvalifkacijos kėlimo sistemos efektyvumo didinimas Lietuvos Respublikos vietos savivaldoje. // Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija : Lietuvos savivaldybių veiklos aktualijos (administravimo ir žmogiškųjų išteklių vystymo aspektas) 2011 06 02 [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas, LR Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos savivaldybių asociacija. Vilnius : [Mykolo Romerio universitetas], 2011. P. 1.

Vasiljevienė, Nijolė. Etikos infrastruktūra kaip valdymo galių transformacija. // Akademinė etika ir universitetų valdymo tobulinimas : Tarptautinė mokslinė konferencija 2011 m. birželio 28-30 d. / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. P. 1.

Vasiljevienė, Nijolė. Трансформации идеи «гильотины Юма» в контексте современной деловой этики. // Дэвид Юм и современная философия. Т. 5. Моральная философия = David Hume & modem philosophy. V. 5. Moral Philosophy : материалы международной конференции (Москва, 15-17 ноября 2011 г.) / Институт философии РАН. Москва : Альфа-М, 2011. ISBN9785982812865. P. 27-30.

Vasiljevienė, Nijolė. Этика в деле формирования корпоративной социальной ответственности. // Соціальна етика : модуси відповідальності. Збiрник наукових статей. Т. 2. : міжнародна науково-практична конференція (Київ, 20-21 жовтня 2010 року) : матеріали доповідей і виступів / Київський національний університет iмені Тараса Шевченка. Київ : Київський національний університет iмені Тараса Шевченка, 2011. P. 92-108.

Vasiljevienė, Nijolė. Прикладна етика в суспільстві ризику: проблеми і дилеми. // Природа і людина: справедливість спільносвіту : міжнародна науково-практична конференція : програма, 21-23 вересня 2011 року / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г.Сковороди. Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011. P. 1.

Vasiljevienė, Nijolė. Увеличение роли прикладной этики в контекстах глобальных проблем. // Глобалистика - 2011. Пути к стратегической стабильности и проблема глобального управления : материалы II международного научного конгресса, Москва, МГУ, 18-22 мая 2011 года : научная программа / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Москва : МАКС Пресс, 2011. P. 7.

Vasiljevienė, Nijolė. Akademinio integralumo įtvirtinimo iššūkiai Lietuvos aukštojo mokslo institucijoms. // Mokslas ir etika : konferencijos programa, pranešimų tezės, straipsniai, 2011 m. gruodžio 10 d. / sudaryt. ir recenz. Rimas Norvaiša ; Lietuvos mokslininkų sąjunga. Vilnius : Žara, 2011. ISBN9789986342687. P. 90-107.

Vasiljevienė, Nijolė. Akademinio integralumo įtvirtinimo iššūkiai Lietuvos aukštojo mokslo institucijoms. // Mokslas ir etika : mokslinė konferencija, Vilnius gruodžio 10 d. 2011. Vilnius : LMA, 2011. P. 1.

Vasiljevienė, Nijolė. Экологическая этика как фактор управления риском. // Экологический вестник : научно-практический журнал / Международный государственный экологический университет имени А. Д. Сахарова. Минск : Международный государственный экологический университет имени А. Д. Сахарова. ISSN 1994-2087. p. 105-110.

Vázquez, José Luis, Lanero, Ana, Raišienė, Agota Giedrė. Entrepreneurship education in humanities and social sciences : are students qualified to start a business? // Tarptautinė mokslinė konferncija "Humanitarinių ir socialinių mokslų įtaka verslo ir visuomenės kaitai" 2011 m. lapkričio 17-18 d., Vilnius : konferencijos medžiaga : pranešimų santraukos ir pateiktys = International scientific сonference "Influence of the humanities and social sciences on business and societal change" November 17-18, 2011 : conference proceedings : abstracts and presentations / Mykolo Romerio universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. [Klaipėda] : Naujosios kartos mokslo ir verslo klasteris, 2011. ISBN9786099535807. P. 166 -180 : (santrauka ir pateiktys).

Verbauskienė, Lina, Grundey, Dainora Applying experiential marketing concept in the hospitality services industry. // Проблеми економiки пiдприεмств в сучасних умовах : VII мiжнародна науково-практична конференцiя, 19-21 травня 2011 р. Киïв : НУХТ, 2011. P. 313-314.

Vilkė, Rita, Matuliauskas, Andrius, Ašmenavičiūtė, Skaistė. Atsakingas verslas : viskas apie socialinę atsakomybę ir rizikos valdymą. // IQ : [politikos, ekonomikos, kultūros įžvalgos ir komentarai iš Lietuvos ir viso pasaulio] žurnalo priedas. Vilnius : Intelligent Media. ISSN 2029-4417. 2011, Nr. 7 priedas, p. 1-16.

Vilkė, Rita. Corporate social responsibility implementation effectiveness improvement in Lithuania: model of local government involvement : doctoral dissertation : social sciences, management and ir administration (03 S). Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2011. 193 p. : lent. ISBN 9789955192923.

Vilkė, Rita. Corporate social responsibility implementation effectiveness improvement in Lithuania: model of local government involvement = Organizacijų socialinės atsakomybės diegimo veiksmingumo didinimas Lietuvoje : vietos savivaldos įtraukimo modelis : summary of doctoral dissertation : social sciences, management and ir administration (03 S). Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2011. 60 p. : lent.

Vilkė, Rita. Universiteto vadybos tobulinimas : ĮSA integruotas subalansuotų rodiklių požiūris. // Akademinė etika ir universitetų valdymo tobulinimas : Tarptautinė mokslinė konferencija 2011 m. birželio 28-30 d. / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. P. 1.

Vilkė, Rita. CSR integrated Balanced Scorecard : fostering community values-based change. // Customer as change driving force : international scientific conference : conference proceedings : BMRA2011 : 20-21 October, 2011 [elektroninis išteklius] / ISM University of Management and Economics, Baltic Managment Research Akademy. - 1 elektron. opt. diskas. Vilnius : ISM University of Management and Economics, 2011. ISSN 2029-5448. P. 1.

Vilkė, Rita. Advanced tools for community value-based change: CSR integrated balanced scorecard systems. // Transformations in business and economics : scholarly papers / Vilnius University, Brno University of Technology, University of Latvia. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1648-4460. 2011, vol. 10, no. 3(24), p. 172-186.

Vilutytė, Gabrielė, Grundey, Dainora Marketing determinants for the seniors' market: the comparative analysis from the EU and Lithuania. // Проблеми економiки пiдприεмств в сучасних умовах : VII мiжнародна науково-практична конференцiя, 19-21 травня 2011 р. Киïв : НУХТ, 2011. P. 315-316.

Žuromskaitė, Brigita Doświadczenie Wilna w kreowaniu tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. // Turystyka i rekreacja / Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. Warszawa : Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych. ISSN 1899-7228. Z. 5(1), 2010, p. 145-160.

2010

Arimavičiūtė, Malvina Lietuvos savivaldos institucijų personalo tyrimas : atitiktis strateginiams reikalavimams plėtojant žemės ūkį ir jam alternatyvią veiklą. // Ekonomika ir vadyba : aktualijos ir perspektyvos : mokslo darbai / Šiaulių universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2010, Nr. 3(19), 1 dalis, p. 155-163.

Arimavičiūtė, Malvina. Strateginiai personalo veiksniai gerinant gyvenimo kokybę Lietuvos savivaldybėse. // Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 2029-2236. 2010, Nr. 4(8), p. 109-123.

Bakutytė, Simona, Grundey, Dainora Value orientation: shareholders' value drivers in value-based marketing. // Revista Romana de marketing = Romanian journal of marketing. Bucuresti : Rosetti educational. ISSN 1842-2454. 2010, Nr. 2, p. 6-43.

Bakutytė, Simona, Grundey, Dainora Vertės kūrimas vartotojui universitetinėse studijose. // Ūkio plėtra : teorija ir praktika : 7-oji tarptautinė mokslinė konferencija, 2010 m. gruodžio 10 d. Kaunas : konferencijos straipsniai. - 1 elektron. opt. diskas. Kaunas : VUKHF, 2010. ISBN9789955336198. [2 p.].

Baležentis, Alvydas, Vijeikis, Juozas. Krizės valdymo veiksniai ir priemonės Lietuvos įmonėse // Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development : mokslo darbai / Lietuvos žemės ū p. 25-33

Baležentis, Alvydas, Baležentis, Tomas. Europos Sąjungos valstybių narių kaimo darnaus vystymo vertinimas. // Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development : mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. [Kauno raj.] : Akademija. ISSN 1822-6760. [T] 23(4), 2010, p. 16-24 : iliustr., lent.

Baležentis, Alvydas, Paražinskaitė, Gintarė. Elektroninis žmogiškųjų išteklių valdymas : inovacinis požiūris. // Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Mykolo Romerio universitetas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 1648-2603. 2010, Nr. 34, p. 139-147.

Baležentis, Alvydas Kaimo kraštovaizdžio permainos socialinių veiksnių kontekste. // Urbanistinė drieka : miesto ir kaimo sandūra : mokslo straipsnių rinkinys. [Elektroninis išteklius]. Kaunas : KTU Statybos ir architektūros fakultetas, 2010. ISBN 9789955258803. P. 28-33.

Baležentis, Alvydas, Paražinskaitė, Gintarė Socialinės technologijos'10: iššūkiai, galimybės, sprendimai = Social technologies'10: challenges, opportunities, solutions [Elektroninis išteklius] : konferencijos medžiaga : 2010 m. lapkričio 25-26 d., Vilnius-Net. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010. ISBN 9789955192084. P. 269.

Baležentis, Alvydas, Baležentis, Tomas, Valkauskas, Romualdas. Evaluating situation of Lithuania in the European Union: structural indicators and multimoora method. // Technological and economic development of economy : Baltic journal on sustainability = Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas : Baltijos šalių darnos žurnalas / editor-in-chief E.K.Zavadskas. Vilnius : Technika. ISSN 2029-4913. 2010, vol. 16, no. 4, p. 578-602 : iliustr., lent.

Bileišis, Mantas, Girčys, Aurimas Paulius, Stancikienė, Aistė, Raišienė, Agota Giedrė. “Darom” 2008-2010: waste collection has never been so civic. // II Cogreso Internacional de Casos Docentes en Marketing Publico y No Lucrativo = II International Congress on teaching cases related to Public and Nonprofit Marketing. Leon, Covilhă, 13-17 Diciembre, 2010 [elektroninis išteklius] / Edit. : José Luis Vázquez Burguete, Helena Maria Baptista Alves, Pablo Gutiérrez Rodriguez (coordinador). Leon : Asociacion Internacional de Marketing Publico y No Lucrativo, 2010. ISBN 9788461471461. P. 203-213.

Brazaitis, Mindaugas, Urbanavičius, Vaidas, Grundey, Dainora Kavinės prekės ženklo kūrimo procesas: Coffee Inn, Lietuva atvejis. // Ūkio plėtra: teorija ir praktika : 7-oji tarptautinė mokslinė konferencija, 2010 m. gruodžio 10 d. Kaunas : konferencijos straipsniai. - 1 elektron. opt. diskas. Kaunas : VUKHF, 2010. ISBN9789955336198. [17 p.].

Dačiulytė, Rūta, Pinčuk, Anastasija Self-directed learning in the context of human resource development. // HRM & E (Human resources management and ergonomics). Zvolen : Technical University in Zvolen.. ISSN 1337-0871. 2010, no. 1, vol. 4, p. 1-10.

Dačiulytė, Rūta, Juškelienė, Vida, Miškinienė, Manefa, Sederevičiūtė-Pačiauskienė, Živilė. Mokytojų pasirengimas integruoti vartojimo kultūrą bendrojo lavinimo mokykloje. // Pedagogika : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla. ISSN 1392-0340. [T.] 98 (2010), p. 29-38.

Dačiulytė, Rūta, Tamulienė, Jolanta, Zablackė, Rima. Mokymosi visą gyvenimą kompetencijų ugdymasis per neformalųjį suaugusiųjų technologijų mokymąsi. // Pedagogika : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla. ISSN 1392-0340. [T.] 97 (2010), p. 63-69.

Girčys, Aurimas Paulius , Bileišis, Mantas, Dromantaitė-Stancikienė, Aistė, Raišienė, Agota Giedrė. Maximalist – whow to grow a royal customer. // II Cogreso Internacional de Casos Docentes en Marketing Publico y No Lucrativo = II International Congress on teaching cases related to Public and Nonprofit Marketing. Leon, Covilhă, 13-17 Diciembre, 2010 [elektroninis išteklius] / Edit. : José Luis Vázquez Burguete, Helena Maria Baptista Alves, Pablo Gutiérrez Rodriguez (coordinador). Leon : Asociacion Internacional de Marketing Publico y No Lucrativo, 2010. ISBN 9788461471461. P. 1037-1043.

Girčys, Aurimas. Application of common knowledge and belief operators in case of disruptive technologies. // Perspectives of innovations, economics and business : international cross-industry research journal. Prague : Prague Development Center. ISSN 1804-0527. Vol. 6, iss. 3, 2010, p. 61-63.

Gražulis, Vladimiras, Valickas, Andrius HRM & E (Human resources management and ergonomics). Zvolen : Technical University in Zvolen. ISSN 1337-0871. 2010, vol. 4, no. 2, p. 31-45 : iliustr.

Gražulis, Vladimiras, Rubežė, Asta, (aut.) Benaitytė, Gintarė, (aut.) Efektyvumas viešajame sektoriuje : kuo vadybos teorijos gali pasitarnauti ir ką praktikai gali patarti? : mokslinė praktinė konferencija, 2010 04 08. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2010. p. 1.

Gražulis, Vladimiras HRM & E (Human resources management and ergonomics). Zvolen : Technical University in Zvolen. ISSN 1337-0871. 2010, vol. 4, no. 1, p. 1-2.

Gražulis, Vladimiras, Ostik, Jelena Ekonomika ir vadyba : aktualijos ir perspektyvos : mokslo darbai / Šiaulių universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2010, Nr. 3(19), 2 dalis, p. 22-30.

Gražulis, Vladimiras, , Ostik, Jelena Inclusion through Education and Culture : Joint Conference of the The University Network of the European Capitals of Culture and the Compostela Group of Universities, 2010 10 14-15. Pécs : University of Pécs, 2010. P. 1-12.

Gražulis, Vladimiras, Sibiu Alma Mater University Journals. Series A. Economic Sciences. Sibiu : Alma Mater. 2010, vol. 3, no. 2, p. 3-14.

Kaziliūnas, Adolfas. Impacts of Different Factors on the Implementation of Quality Management Systems and Performance Outcomes // Issues of Business and Law. ISSN 2029-1094 Vol.2, May (2010). p. 63-73.

Kaziliūnas, Adolfas. The implementation of quality management systems in service organizations. // Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Mykolo Romerio universitetas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centas. ISSN 1648-2603. 2010, Nr. 34, p. 71-82.

Kaziliūnas, Adolfas. Success factors for quality management systems : certification benefits // Intelektinė ekonomika : mokslo darbų žurnalas = Intellectual economics : scientific research journal / Mykolo Romerio universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vroclavo universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio Leidybos centras. ISSN 1822-8011. 2010, Nr. 2(8), p. 30-38. [Central & Eastern European Academic Source; TOC Premier] [M.kr. 04S]

Melnikas, Borisas. Tarptautinis ir regioninis saugumas // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (4) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of Society and public Order : Proceedings of scientific articles (4) [Elektroninis išteklius] / Mykolo Rom p. 93-111.

Mikulskienė, Birutė, Fiodorova, Anna. Peculiarities of expert-based evaluation impact on strategic internal chantes // Economics and management = Ekonomika ir vadyba / Kaunas university of technology. ISSN 1822-6515 2010, No. 15. p. 669-677.

Mikulskienė, Birutė. Taking People, Process and Partnership on Board for Participatory Decision Making // World Academy of Science, Engineering and Technology. ISSN 2070-3724 Iss. 66, June, 2010. p. 97-104.

Mikulskienė, Birutė. The Role of R&D manager for public and private R&D partnership // European integration studies: research and topicalities / Kaunas University of Technology. ISSN 1822-8402 No. 4 (2010). p. 53-59.

Mikulskienė, Birutė. Partnership in harmonized policy decision making: social network analysis // ASNA 10 [elektroninis išteklius] : the 7th conference on the application of social network analysis : [September 15-17, 2010, Zurich, Switzerland]. Zurich : Swiss Federal Institute of Technology Zurich, 2010. P. 1-2. [M.kr. 03S]

Mikulskienė, Birutė. Nacionalinio intereso atstovavimo perspektyvos ES institucijose: mokslo politikos atvejis // Lietuvos integracija į Europos Sąjungą : problemos ir perspektyvos : mokslinė konferencija, 2010 11 12 [elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Socialinės politikos fakultetas, Politikos ir vadybos fakultetas. Vilnius : [Mykolo Romerio universitetas], 2010. P. 1. [M.kr. 02S]

Pitrėnaitė, Birutė. Saugios savivaldybės Lietuvoje vizija: poreikis, prielaidos ir iššūkiai // Visuomenės saugumas globalizacijos kontekste : tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos „Globalizacijos iššūkiai užtikrinant visuomenės saugumą“ pranešimų rinkinys (2), 2010. p. 187-199.

Puškorius, Stasys. Veiklos matavimų viešajame sektoriuje raida ir tendencijos. // Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Mykolo Romerio universitetas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centas. ISSN 1648-2603. 2010, Nr. 34, p. 7-20.

Raišienė, Agota Giedrė. Organizacijų valdymo procesų optimizavimo galimybės ir problemos diegiant integruotas vadybos sistemas // Socialinės technologijos’10: iššūkiai, galimybės, sprendimai“, MRU, p. 121-134, ISBN 978-9955-19-208-4

Raišienė, Agota Giedrė. Conceptualization of Inter-Organizational Partnership Structural Model in Local-Government // Viešoji politika ir administravimas: mokslo darbai. MRU leidybos centras, Nr.34, p. 107-121, ISSN 1648-2603

Stancikienė, Aistė, Gineitienė Zinaida. Moterų padėtis Lietuvoje siekiant karjeros // Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 2029-2236. 2010, Nr. 4(8), p. 69-88.

Stancikienė, Aistė, Bileišis, Mantas, Girčys, Aurimas Paulius, Raišienė, Agota Giedrė. AB TEO LT provides socially responcible business. // II Cogreso Internacional de Casos Docentes en Marketing Publico y No Lucrativo = II International Congress on teaching cases related to Public and Nonprofit Marketing. Leon, Covilhă, 13-17 Diciembre, 2010 [elektroninis išteklius] / Edit. : José Luis Vázquez Burguete, Helena Maria Baptista Alves, Pablo Gutiérrez Rodriguez (coordinador). Leon : Asociacion Internacional de Marketing Publico y No Lucrativo, 2010. ISBN 9788461471461. P. 581-590.

Valickas, Andrius, Gražulis, Vladimiras Toyotarity. Management styles in enterprises : monography / Editing and scientific elaboration : Stanisław Borkowski, Renata Stasiak-Betlejewska. Dnipropetrovsk : Makovetsky, 2010. ISB N9789661507424. p. 48-59.

Valickas, Andrius, (aut.) , Gražulis, Vladimiras Human potential development: search for opportunities in the new EU states [Elektroninis išteklius] : seventh annual international scientific conference : Vilnius, Lithuania, June 2-3, 2010 / Mykolas Romeris University, Zilina University, Technical University in Zvolen. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010. ISB N9789955191810. P. 1-12.

Valickas, Andrius, (aut.) Gražulis, Vladimiras, (aut.) Career development in the civil service : methodological aspect (the Lithuanian case). // Toyotarity. Management styles in enterprises : monography / Editing and scientific elaboration : Stanisław Borkowski, Renata Stasiak-Betlejewska. Dnipropetrovsk : Makovetsky, 2010. ISBN 9789661507424. p. 48-59.

Vasiljevienė, Nijolė, Jurčiukonytė, Agnė, Motiekaitytė, Vida, Pitrėnaitė, Birutė, Jakimenko, Virginija, Sprindžiūnas, Andrius. Environmental ethics: the power of ethics for sustainable development: monografija. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010. 600 p.

Vasiljevienė, Nijolė, Vasiljevas, Aleksandras. Прикладная этика : поиски гражданского согласия // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского.- (Серия «Философия. Социологи p. 187-194.

Vasiljevienė, Nijolė, Vasiljevas, Aleksandras. Этика организаций и экологическая этика // Этика и экология: сборник научных докладов. Серия „Научные доклады“. Вып. 9 / ответственный редактор Р. Г. А P. 167-180.

Vasiljevienė, Nijolė (redakt.), Jurčiukonytė, Agnė (redakt.). Juščius, Vytautas (recenzent.), Pučėtaitė, Raminta (recenzent.), Pranckietytė, Gražina Ona [Pranckietytė Gražina] (recenzent.). Environmental ethics : the power of ethics for sustainable development = collective monograph = Экологическая этика : cила этики для устойчивого Развития : kоллективная монография / Moksl. red. ir sudaryt.: Nijolė Vasiljevienė, Agnė Jurčiukonytė; Mykolas Romeris university. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010. 600 p. : iliustr. ISBN 9789955191995. [M.kr. 03S]

Vasiljevienė, Nijolė. "...Внедрение этических ценностей переносится с индивида на организацию". // Парадигмы прикладной этики. Ведомости : Вып. 35, специальный / Под. ред. В.И.Бакштановского, Н.Н.Карнаухова. Тюмень : НИИ ПЭ, 2009. ISBN 97885996101221. p. 83-100.

Vasiljevienė, Nijolė. Академическая этика и развитие корпоративной социальной ответственности университетов // Этическое регулирование в академической среде : материалы международной научно-практической конференции, p. 19-33.

Vasiljevienė, Nijolė. Професиональная и организационная этики должны усиливать друг друга, а не противостоять // Прадигмы прикладной этики : Ведомости : Вып. 34 / Под. ред. В.И.Бакштановского, Н.Н.Карнаухова. ISBN 9785996100958 p. 139-145.

Vasiljevienė, Nijolė. Социально-этический аудит как метод менеджмента и средство осуществления устойчивого развития // Сахаровские чтения 2010 года : экологические проблемы XXI века : материалы 10-й международной научной конференц p. 31.

Vasiljevienė, Nijolė. Этика организации : институционализация ценностей в деловую жизнь // Cоцiальна етика: теоретичнi та прикладнi проблеми. Сбiрник статей. Материали мiжнародноi науково-практичноi к p. 26-34.

Vasiljevienė, Nijolė. News from Lithuania. // ISBEE Newsletter : international society of business, economics, and ethics. [Geneva] : ISBEE. 2010, vol. 9, no. 24, p. 6-7.

Vasiljevienė, Niljolė [Васильевене, Н.]. Problemy instytucjonalizacji etyki w dziedzinie służby zdrowia // Annales. Etyka w życiu gospodarczym. Łódź : Salezjanska WSEZ. ISSN 1899-2226. 2008, T. 11, Nr. 2, p. 67-76. [M.kr. 03S]

Vilkė, Rita. Corporate Social Responsibility initiatives’ development in Lithuania // The newsletter from the Social Responsibility Research Network [Elektroninis išteklius]. ISSN 1759-5886 2010, no. 1. p. 10-12.

Vilkė, Rita. National Network’s of Responsible Business contribution to CSR development in Lithuania // The newsletter from the Social Responsibility Research Network [Elektroninis išteklius]. ISSN 1759-5886 2010, no. 2. p. 7-12.

Vilkė, Rita. The model of CSR award in Lithuania // The newsletter from the Social Responsibility Research Network [Elektroninis išteklius]. ISSN 1759-5886 2010, no. 3. p. 6-10.

Vilkė, Rita. Local government's attitudes towards socially responsible entrepreneurship in Lithuania // Innovation driven entrepreneurship [elektroninis išteklius] : international scientific conference : conference proceedings : BMRA2010 : 14-16th October, 2010 / ISM University of Management and Economics ... [et al.]. Vilnius : ISM University of Management and Economics, 2010. ISSN 2029-5448. p. 1. [M.kr. 03S]

2009

Aleknonis, Gintaras Professionalism and independence (1920-1940). // Lithuanian Theater : [straipsnių rinkinys] / sudarytojai Gintaras Aleknonis, Helmutas Šabasevičius. Vilnius : Kultūros, folosofijos ir meno institutas, 2009. ISBN 9789955868132. p. 56-82, 86-88.

Aleknonis, Gintaras The price and the value of image. // Intelektinė ekonomika = Intellectual economics : mokslo darbų žurnalas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1822-8011. 2009, Nr. 2(6), p. 11-17.

Arimavičiūtė, Malvina Naujosios viešosios vadybos principų taikymas kaimiškose savivaldybėse. // Ekonomika ir vadyba : aktualijos ir perspektyvos : mokslo darbai / Šiaulių universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2009, Nr. 3(16), p. 38-48 : lent.

Babelytė, Kristina, Mikulskienė, Birutė R&D policy impact on research excellence. // Legal, political and economic initiatives towards Europe of knowledge : 7th International Scientific Conference : 24 April 2009 / Kaunas University of Technology, Institute of Europe. Kaunas : Kauno Technologijos universitetas, 2009.. p. 3.

Dromantaitė-Stancikienė, Aistė. Profesinės karjeros modelio teorinis aspektas. // Tarpdisciplininis diskursas socialiniuose moksluose-2 : socialinių mokslų doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencijos straipsnių rinkinys : 2009 m. spalio 9 d. / Kauno technologijos universitetas. Sociologijos katedra. Kaunas : Technologija, 2009. ISSN 2029-3224. p. 149-153.

Dzemyda, Ignas, Melnikas, Borisas Inovations, research and development in European Union: impact on regional economy. // Intelektinė ekonomika = Intellectual economics : mokslo darbų žurnalas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1822-8011. 2009, Nr. 1(5), p.30-38.

Dzemyda, Ignas Aukštojo mokslo vaidmuo regionų plėtroje : mokslinių tyrimų ir inovacijų politikos įtaka regionų ekonomikai. // Ekonomika ir vadyba : aktualijos ir perspektyvos : mokslo darbai / Šiaulių universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2009, Nr. 2(15), p. 47-56.

Išoraitė, Margarita Importance of strategic alliances in company’s activity. // Intelektinė ekonomika = Intellectual economics : mokslo darbų žurnalas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1822-8011. 2009, Nr. 1(5), p.40-47.

Išoraitė, Margarita Changes in social and business environment : proceedings of the 3rd international conference : selected papers : November 4-5, 2009, Kaunas University of Technology, Panevėžys Institute, Lithuania / Kaunas University of Technology, Panevėžys Institute, Bank of Finland ... [et al.]. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-7090. 2009, p. 132-145.

Išoraitė, Margarita Strategic Marketing Analysis in Lithuanian local Authorities. // International 7th Knowledge, Economy & Management Congress Proceedings, October 30-31, November 1, 2009. = Uluslar Arasi 7. Bilgi, Ekonomi Ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabi. [Elektroninis išteklius] / Yalova University - Istambul University. Istambul : Ibrahim Güran Yumuşak, 2009. ISBN 9789944020350. p. 421-438.

Išoraitė, Margarita Theoretical aspects of marketing strategy. // Ekonomika ir vadyba : aktualijos ir perspektyvos : mokslo darbai / Šiaulių universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2009, Nr. 1(14), p. 114-125

Išoraitė, Margarita Strateginio valdymo ypatumai kaimo turizmo sektoriuje. // Ekonomika ir vadyba : aktualijos ir perspektyvos : mokslo darbai / Šiaulių universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2009, Nr. 3(16), p. 81-92.

Išoraitė, Margarita Towards results – based strategic management in Lithuanian public sector // Changes in social and business environment : proceedings of the 3rd international conference : selected papers : November 4-5, 2009, Kaunas University of Technology, Panevėžys Institute, Lithuania / Kaunas University of Technology, Panevėžys Institute, Bank of Finland ... [et al.]. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-7090. 2009, p. 132-145. Prieiga per internetą: <http://www.ppf.ktu.lt/cisabe_09_medziaga.pdf>.

Kaziliūnas, Adolfas Strateginis projektų valdymas : vadovėlis / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2009. 407 p. : iliustr. ISBN 9789955191575.

Lakis, Juozas Social conflicts and the culture of cooperation in transitional society. // Baltic Journal of Management Bingley: Emerald.. ISSN 1746-5265. 2009 Vol. 4, no. 2, p. 206-220.

Lakis, Juozas Bezpoćrednie rozwiązywanie sporów - od projektów społeznych do zarządzania organizacją. // Pro-Social Instruments of Organization Managemnt. International Scientific Conference : abstracts. Krakow 15-16 October 2009. Krakow : Jagiellonian University, 2009, p. 40-41.

Mikulskienė, Birutė Open method of coordination impact on national R&D policy: the case of Lithuania. // The fifth year as European Union member states : topical problems in management of economics and law : proceedings of the international conference 8-9 May 2009, Riga / Latvian Academy of Sciences, Mykolas Romeris University, College of Law. Riga : Latvian Academy of Sciences, 2009. ISBN 9789984967691. p. 107-116.

Mikulskienė, Birutė Policy intervention for R&D based valley creation in Lithuania. // Legal, political and economic initiatives towards Europe of knowledge : 7th International Scientific Conference : 24 April 2009 / Kaunas University of Technology, Institute of Europe. Kaunas : Kauno Technologijos universitetas, 2009. p. 4.

Mikulskienė, Birutė, Krikščiūnaitė, Akvilė Multicriteria decision analysis for social oriented decision making. The compromise for teacher's salaries. // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [Elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 596-602 : lent.

Pitrėnaitė, Birutė Ekstremalių situacijų valdymo politikos formavimo koncepcijos ir jų įgyvendinimas. // Viešoji politika ir administravimas. Vilnius : Mykolo Romerio Leidybos centas.. ISSN 1648-2603. 2009, Nr. 28, p. 62-69.

Pitrėnaitė, Birutė Ekstremalių situacijų valdymo veiksmingumo didinimas Lietuvoje : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas (03 S). Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2009. 315 p. : lent., žml. ISBN 9789955191476.

Pitrėnaitė, Birutė Ekstremalių situacijų valdymo veiksmingumo didinimas Lietuvoje = Increasing effectiveness of emergency management in Lithuania : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas (03 S). Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2009. 54 p. : lent.

Pitrėnaitė, Birutė Ekstremalių situacijų valdymo veiksmingumo didinimas Lietuvoje. // Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development : mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. [Kauno raj.] : Akademija. ISSN 1822-6760. [T] 19(4), 2009, p. 52-59 : iliustr.

Puškorius, Stasys Sprendimų priėmimo teorija. Operacijų tyrimo metodai : vadovėlis. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2009. 203 p. : iliustr., lent. ISBN 9789955191360

Puškorius, Stasys Methods for setting the number of civil servants in any organization. // The fifth year as European Union member states : topical problems in management of economics and law : proceedings of the international conference 8-9 May 2009, Riga / Latvian Academy of Sciences, Mykolas Romeris University, College of Law. Riga : Latvian Academy of Sciences, 2009. ISBN 9789984967691. p. 162-169.

Račelytė, Daiva Konflikto studijų pagrindai: vadovėlis. Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2009. 307 p.; iliustr, lent. ISBN 9789955191407

Raišienė, Agota Giedrė Content of inter-organisational interaction : opinion of the public administration servants. // The Fifth years as European Union member states : topical problems in management of economics and law. Riga : Latvian Academy of Science, 2009, ISBN 9789984967691. p. 170-183.

Raišienė, Agota Giedrė Conceptual Model Of Collaboration among Organizations Working In Different Sectors. // Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania / redakcja naukowa S.Banaszak, K.Doktór. Poznań : Wydawnictwo Wyžszej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, 2009. ISBN 9788388018558. p. 373-389.

Raišienė, Agota Giedrė. In quest of integrated collaboration: inter-organizational interaction in the practice of Lithuania’s local government. Köln: Lambert Academic Publishing, 2009. 205 p.

Stancikienė, Aistė Teoriniai profesinės karjeros valdymo aspektai. // Viešoji politika ir administravimas / Kauno technologijos universitetas, Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Technologija. ISSN 1648-2603. 2009, Nr. 29, p. 107-113 : lent., iliustr.

Stancikienė, Aistė, Dromantienė, Leta Life long learning as impact for the professional career : Lithuanian case. // Tiltai. Priedas : mokslo darbai. Social sciences in global world : possibilities, challenges and perspectives / Klaipėdos universitetas. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-3979. 2009, Nr. 39, p. 324-331 : lent., iliustr.

Svetikas, Kostas Žymantas, Dzemyda, Ignas Sustainable Regional Convergence: the Case Study of Lithuanian Counties. // EURO mini conference "Knowledge-Based Technologies and OR Methodologies for Strategic Decisions of Sustainable Development" (KORSID-2009): 5th international conference. September 30-October 3, 2009, Vilnius Lithuania / Ed. M.Grasserbauer, L.Sakalauskas, E.K.Zavadskas. Vilnius : Technika, 2009. ISBN 9789955284826. p. 550-554.

Svetikas, Kostas Žymantas; Dzemyda, Ignas An approach to the evaluation of regional inequalities: a case study of Lithuanian counties // Intelektinė ekonomika = Intellectual economics : mokslo darbų žurnalas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1822-8011. 2009, Nr. 2(6), p. 96-107. Prieiga per internetą: <http://www3.mruni.lt/~int.economics/>.

Vanagas, Ramūnas Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus tarnautojų verbavimo ir atrankos sistemos tobulinimas. // Ekonomika ir vadyba : aktualijos ir perspektyvos : mokslo darbai / Šiaulių universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2009, Nr. 2(15), p. 318-327.

Vasiljevas, Aleksandras, Vasiljevienė, Nijolė Value management as the way of tourism business improvement. // The world journal of tourism small business management. Alexandria : Isis Press. ISSN 1991-1394. Vol. 2, iss. 1(2008), p. 64-67 : lent.

Vasiljevienė, Nijolė Vertybių vadyba organizacijose : verslo etikos institucionalizacijos procesai kaip strateginių tikslų operacionalizavimo priemonės : habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga : Socialiniai mokslai, Vadyba ir administravimas (03 S). Vilnius, 2009. 47 p. ISBN 9789955880257.

Vasiljevienė, Nijolė Институционализация деловой этики: инструментальное внедрение ценностей в деятельность организаций. // Прикладная этика: "КПД практичности". Ведомости. Вып. 32, специальный / Под ред. В. И. Бакштановского, Н. Н. Карнаухова. Тюмень : Научно-исследовательский институт прикладной этики, 2008. ISBN 9785884659018. p. 82-107.

Vasiljevienė, Nijolė Институционализация деловой этики: инструментальное внедрение ценностей в деятельность организаций. // Прикладная этика: "КПД практичности". Ведомости. Вып. 32, специальный / Под ред. В. И. Бакштановского, Н. Н. Карнаухова. Тюмень : Научно-исследовательский институт прикладной этики, 2008. ISBN 9785884659018. p. 82-107.

Vasiljevienė, Nijolė Moralės sociologija. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. [T.] XV, Mezas - Nagurskiai. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009. ISBN 5420014866. p. 471.

Vasiljevienė, Nijolė, Pučėtaitė, Raminta Establishing integrity to eliminate women discrimination in science: implications from empirical research in Lithuania. // Ekonomika ir vadyba - 2009 = Economics and management - 2009 : tarptautinės mokslinės konferencijos programa ir santraukų rinkinys. Kaunas : Technologija, 2009. ISBN 9789955256625. p. 121-122.

Vasiljevienė, Nijolė, Pučėtaitė, Raminta Establishing integrity to eliminate women discrimination in science: implications from empirical research in Lithuania. // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [Elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-6515. 2009, no. 14, p. 633-640.

Vasiljevienė, Nijolė, Vasiljevas, Aleksandras Инструментальное управление ценностями как операционализация целкй экологической этики. // Экологический вестник: научно-практический журнал. Минск : Международный государственный экологический университет имени А. Д. Сахарова. ISSN 1994-2087. 2008, № 3(6), p. 15-24.

Vasiljevienė, Nijolė, Vasiljevas, Aleksandras Инструментальное управление ценностями как операционализация целкй экологической этики. // Экологический вестник: научно-практический журнал. Минск : Международный государственный экологический университет имени А. Д. Сахарова. ISSN 1994-2087. 2008, № 3(6), p. 15-24.

Vasiljevienė, Nijolė, Vasiljevas, Aleksandras, Формирование социальной ответственности организаций посредством институционализаций этики. // Сахаровские чтения 2009 года: экологические проблемы XXI века : материалы 9-й международной научной конференции : 21-22 мая 2009 года, г. Минск, Республика Беларусь. Минск : Международный государственный экологический университет имени А. Д. Сахарова, 2009. ISBN 9789856931010. p. 15-16.

2008

Aleksandravičiūtė, Birutė; Saugenienė, Nijolė; Kurapka, Vidmantas Egidijus; Mačiukaitė-Žvinienė, Saulė; Grigaliūnaitė, Jolanta. Studijų ir mokslinės veiklos kokybės vertinimo apybraižos / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2008. 149 p. ISBN 978-9955-568-78-0.

Arimavičiūtė, Malvina. Inovacinė veikla ir jos ypatumai vietos savivaldos institucijose // Ekonomika ir vadyba : aktualijos ir perspektyvos : mokslo straipsnių rinkinys. ISSN 1648-9098. 2008, Nr.4 (13). p. 24-31.

Arimavičiūtė, Malvina. Strateginių pokyčių valdymas viešojo sektoriaus institucijose // Ekonomika ir vadyba : aktualijos ir perspektyvos : mokslo straipsnių rinkinys. ISSN 1648-9098. 2008, Nr.1(10). p. 12-15.

Arimavičiūtė, Malvina. Viešojo administravimo reformų kryptys neurbanizuotose vietovėse // Ekonomika ir vadyba : aktualijos ir perspektyvos : mokslo straipsnių rinkinys. ISSN 1648-9098. 2008, Nr.2(11). p. 44-49.

Astrauskas, Algirdas; , Česonis, Gediminas. Strateginio planavimo principų diegimo Lietuvos vietos savivaldybėse etapai // Viešoji politika ir administravimas. ISSN 1648-2603. 2008, Nr. 26. p. 25-34.

Bartkutė, Ingrida. Naujosios viešosios vadybos paradigmos paveikti aukštojo mokslo institucijų valdymo reformų požymiai // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2008, Nr. 4(106). p. 60-67.

Dzemyda, Ignas;, Dzemydienė, Dalė;, Maskeliūnas, Saulius. Interoperability of information system components for monitoring of sewage and intelligent analysis of water resources // Technological and economic development of economy: Baltic journal on sustainability. ISSN 1392-8619. 2008, vol. 14(3). p. 260-278.

Garuckas, Rimantas; Kaziliūnas, Adolfas. E. valdžios ir viešojo sektoriaus sąveikos Lietuvoje analizė // Viešoji politika ir administravimas. ISSN 1648-2603. 2008, Nr. 23. p. 59-67.

Garuckas, Rimantas; Kaziliūnas, Adolfas. Elektroninio parašo teisinis reglamentavimas ir jo įgyvendinimo ypatumai Lietuvoje // Viešoji politika ir administravimas. ISSN 1648-2603. 2008, Nr. 24. p. 99-113.

Išoraitė, Margarita. Bendrojo vertinimo modelio taikymas Lietuvos viešojo sektoriaus institucijose // Ekonomika ir vadyba : aktualijos ir perspektyvos : mokslo straipsnių rinkinys. ISSN 1648-9098. 2008, Nr.1(10). p. 39-47.

Išoraitė, Margarita. Lietuvos kaimo plėtros politikos tendencijos // Ekonomika ir vadyba : aktualijos ir perspektyvos : mokslo straipsnių rinkinys. ISSN 1648-9098. 2008, Nr.2 (11). p. 99-109.

Išoraitė, Margarita. Regionai ir jų strateginis valdymas Lietuvoje // Vadyba : mokslo tiriamieji darbai / Vakarų Lietuvos verslo kolegija. ISSN 1648-7974. 2008, Nr. 2(13). p. 47-52.

Išoraitė, Margarita. Strateginių žemėlapių reikšmė strategijų įgyvendinimo procese // Ekonomika ir vadyba : aktualijos ir perspektyvos : mokslo straipsnių rinkinys. ISSN 1648-9098. 2008, Nr. 4(13). p. 165-172.

Išoraitė, Margarita. The Balanced scorecard method : from theory to practice // Intelektinė ekonomika = Intellectual economics : mokslo darbų žurnalas. ISSN 1822-8011. 2008, Nr. 1(3). p. 18-28.

Išoraitė, Margarita. Veiklos kokybės vertinimo metodai aukštojo mokslo įstaigose // Aukštasis mokslas rinkos sąlygomis : teorija ir praktika : tarptautinė konferencija, 2008 m. balandžio 16-18 d., Vilnius = Higher education under market conditions : theory and practice, 16-18 April, 2008, Vilnius. Vilnius : Mykolas Romeris University, 2008. p. 80-91.

Kaziliūnas, Adolfas. Problems of auditing using quality management systems for sustainable development of organizations // Technological and economic development of economy: Baltic journal on sustainability. ISSN 1392-8619. 2008, vol. 14(1). p. 64-75.

Kaziliūnas, Adolfas. Projekto auditas ir baigimas // Viešoji politika ir administravimas. ISSN 1648-2603. 2008, Nr. 24. p. 49-59.

Lakis, Juozas Konfliktiškumas ir taikinimo būdai Lietuvos viešajame sektoriuje - problemos ir gairės // Viešoji politika ir administravimas. ISSN 1648-2603. 2008, Nr. 26. p. 35-44.

Lakis, Juozas. Konfliktų sprendimas ir valdymas : vadovėlis. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2008. 266 p. ISBN 978-9955-19-082-0.

Lakis, Juozas. Kultura współpracy w sektorze publicznym w okresie transformacji // Sector publiczny we współczesnej gospodarce / Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomii i Zarządzania. Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2008. ISBN 978-83-7431-176-2. p. 57-69.

Lakis, Juozas. Zarządzanie konfliktami a dialog w sektorze społecznym Litwy // Instytucje publiczne w procesie zarządczym. ISSN 0867-096X. 2007, Nr. 154. p. 74-93.

Melnikas, Borisas. Network-based international economy : innovation potential in the European Union // Intelektinė ekonomika = Intellectual economics : mokslo darbų žurnalas. ISSN 1822-8011. 2008, Nr. 1(3). p. 51-64.

Melnikas, Borisas. The New Case of Transformations in European Union : Integral Space Creation Processes in the Baltic Region // Viešoji politika ir administravimas. ISSN 1648-2603. 2008, Nr. 24. p. 9-24.

Mikulskienė, Birutė. Įrodymais grįstos politikos apraiškos Lietuvos viešojo administravimo institucijose // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2008, Nr. 5(107). p. 79-86.

Pitrėnaitė, Birutė Ekstremalių situacijų komunikacija: teoriniai aspektai ir praktika Lietuvoje // Viešoji politika ir administravimas. ISSN 1648-2603. 2008, Nr. 26. p. 63-70.

Pitrėnaitė, Birutė. Rizikos vertinimas ekstremalių situacijų valdyme // Ekonomika ir vadyba : aktualijos ir perspektyvos : mokslo straipsnių rinkinys. ISSN 1648-9098. 2008,Nr.3(12). p. 231-242.

Pitrėnaitė, Birutė. Rizikos vertinimas ekstremalių situacijų valdyme // Ekonomika ir vadyba : aktualijos ir perspektyvos : mokslo straipsnių rinkinys. ISSN 1648-9098. 2008,Nr.3(12). p. 231-242.

Puškorius, Stasys. Organizacijų darbuotojų bendrosioms funkcijoms atlikti skaičiaus nustatymo metodika // Viešoji politika ir administravimas / Mykolo Romerio universitetas, Kauno technologijos universitetas. ISSN 1648-2603. 2008, Nr. 24. p. 25-30.

Raišienė, Agota Giedrė. Tarporganizacinės sąveikos turinys Lietuvos vietos savivaldos praktikų požiūriu // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2008, Nr. 4(106). p. 50-60

Saugenienė, Nijolė;, Grigaliūnaitė, Jolanta;, Mačiukaitė-Žvinienė, Saulė;, Kurapka, Vidmantas Egidijus;, Aleksandravičiūtė, Birutė; Studijų ir mokslinės veiklos kokybės vertinimo apybraižos / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2008. 149 p. ISBN 978-9955-568-78-0.

Tumėnas, Aurimas. Naujoji viešoji vadyba ir jos mitai // Viešoji politika ir administravimas. ISSN 1648-2603. 2008, Nr. 25. p. 38-49.

Tumėnas, Aurimas. Veiklos valdymas, atskaitomybes kontrole ir savitikslis veiklos matavimas // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2008, Nr. 5(107). p. 87-97.

Vanagas, Ramūnas; Tumėnas, Aurimas. Savivaldybės darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimas veiklos valdymo kontekste // Viešoji politika ir administravimas. ISSN 1648-2603. 2008, Nr. 25. p. 56-66.

2007

Aleknonis, Gintaras. Vilniaus televizija // Lietuvos televizija : ekrano spalvos ir šešėliai. Vilnius : Vaga, 2007. ISBN 978-5-415-01951-9. p. 9-14.

Arimavičiūtė, Malvina Funkcinių veiklų strateginis valdymas viešojo sektoriaus institucijose // Viešoji politika ir administravimas. ISSN 1648-2603. 2007, Nr. 20. p. 81-89.

Arimavičiūtė, Malvina Savivaldos institucijų išorinės aplinkos analizė // Ekonomika ir vadyba : aktualijos ir perspektyvos. ISSN 1648-9098. 2007, Nr. 1(8). p. 16-23

Arimavičiūtė, Malvina Savivaldos institucijų strateginės analizės metodiniai aspektai // Viešoji politika ir administravimas. ISSN 1648-2603. 2007, Nr. 22. p. 9-16.

Backūnaitė, Eglė; Chlivickas, Eugenijus; Civinskas, Remigijus; Čiegis, Remigijus; Domarkas, Vladislavas; Dromantienė, Leta; Juralevičienė, Jolanta; Matusevičius, Darius; Melnikas, Borisas; Obrazcovas, Vladimiras; Palidauskaitė, Jolanta; Petrauskienė, Rūta; Petukienė, Evandzelina; Piliutytė, Jolita; Pivoras, Saulius; Raipa, Alvydas; Rakauskienė, Ona Gražina; Savas, Emanuel Steve; Segalovičienė, Irena; Smalskys, Vainius; Staponkienė, Jurga; Šnapštienė, Rasa; Tijūnaitienė, Rigita; Žilinskas, Gintaras. Naujoji viešoji vadyba : Mokomoji knyga / Kauno technologijos universitetas; Viešojo administravimo katedra. Kaunas : Technologija, 2007. 393 p. ISBN 978-9955-25-259-7.

Bartkutė, Ingrida; Kraujutaitytė, Linutė. Aukštojo mokslo institucijų valdymo mokslinių tyrimų tendencijos Lietuvoje // Viešoji politika ir administravimas. ISSN 1648-2603. 2007, Nr. 20. p. 104-112.

Dzemyda, Ignas, Dzemydienė, Dalė;, Tankelevičienė, Lina An approach for managing educational resources in an adaptive e-learning system / Proceedings of IADIS international conference e-Learning 2007 : part of the IADIS MULTI conference on computer science and information systems : Lisbon, Portugal, July 6-8, 2007. Vol. 2. Lisbon : p. 163-167.

Galinienė, Birutė; Melnikas, Borisas; Miškinis, Algirdas; Valentinavičius, Stasys; Barzdenytė, Bronislava; Stanikūnas, Rimantas Antanas; Balčiūnas, Norbertas; Svetikas, Kostas Žymantas; Ragauskienė, Erika; Neciunskas, Algirdas; Albaitytė, Gitana; Štilinis, Rimvydas. Ekonomikos modernizavimas : nauji iššūkiai ir ekonominės politikos prioritetai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2007. 514 p. ISBN 978-9955-33-160-5.

Garuckas, Rimantas. Adolfo Kaziliūno monografijos „Kokybės analizė, planavimas ir auditas“ recenzija : [recenzija] // Viešoji politika ir administravimas. ISSN 1648-2603. 2007, Nr. 20. p. 113-114.

Išoraitė, Margarita Socialinių paslaugų administravimas : mokomasis leidinys. [Vilnius] : Saulelė, [2007]. 342 p. ISBN 978-9955-763-03-1.

Išoraitė, Margarita The balanced scorecard method as a tool evaluating performance of local authority // Ekonomika ir vadyba : aktualijos ir perspektyvos. ISSN 1648-9098. 2007, Nr. 2(9). p. 76-82.

Išoraitė, Margarita Using balanced scorecard to evaluate performance of municipalities // Changes in Social and Business Environment : conference papers, November 8-9, 2007, Panevėžys, Lithuania. Kaunas : Technologija, 2007. ISBN 978-9955-25-364-8. p. 53-56.

Kaziliūnas, Adolfas. Kokybės vadyba : vadovėlis. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2007. 395 p. ISBN 978-9955-19-071-4.

Kaziliūnas, Adolfas. Management system according to international standards are part of the process of moving forward in Lithuania // Third year within the European Union : topical problems in management of economics and law. Riga : Latvian Academy of Science, 2007. ISBN 978-9984-9896-2-4. p. 65-77.

Kaziliūnas, Adolfas. Organizacijoje vykdomų projektų derinimas su organizacijos strategija // Viešoji politika ir administravimas. ISSN 1648-2603. 2007, Nr. 20. p. 32-41.

Lakis, Juozas; Wasiluk, Sławomira. Kontrowersje kultury współpracy a nauczanie komunikacji społecznej studentów wyższej uczelni // Edukacja dla przyszłości. T. 4. Białystok : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2007. ISBN 978-83-60432-17-4. p. 259-270.

Lakis, Juozas. Integrating ADR into sociocultural context of transitional democracy : the Lithuanian case // Program and short summaries: VI international conference of the world mediation forum = VI coferencia international del foro mundial de mediación: Jerusalem, Israel, October 8-11, 2007. Tel Aviv : Target conferences, 2007. p. 71.

Melnikas, Borisas; Dzemydienė, Dalė. Evaluation of regional economic clusters in Central and Eastern Europe // Intelektinė ekonomika = Intellectual economics : mokslo darbų žurnalas. ISSN 1822-8011. 2007, Nr. 1(1). p. 46-54.

Melnikas, Borisas. Žiniomis grindžiama visuomenė ir žinių ekonomika Europos Sąjungoje : socialinės technologijos ir nauji iššūkiai viešajai vadybai // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2007, Nr. 6(96). p. 32-42.

Pitrėnaitė, Birutė. Ekstremalių situacijų valdymo sistemos projektavimo principai ir jų vertinimas // Viešoji politika ir administravimas. ISSN 1648-2603. 2007, Nr. 22. p. 17-28.

Pitrėnaitė, Birutė. Emergency management system in Lithuania : functions and complications to implement them // Наука та наукознавство = Наука и науковедение = Science and science of science. ISSN 0374-3896. 2007, № 1p. 14-26.

Pitrėnaitė, Birutė. Socialinio veiksnio įtaka ekstremalių situacijų valdymui // Ekonomika ir vadyba : aktualijos ir perspektyvos. ISSN 1648-9098. 2007, Nr. 1(8). p. 230-238.

Puškorius, Stasys; Pakalniškis, Vytautas. Practical experience of using new public management paradigms in Lithuania // Third year within the European Union : topical problems in management of economics and law. Riga : Latvian Academy of Science, 2007. ISBN 978-9984-9896-2-4. p. 109-121.

Puškorius, Stasys. Bendradarbiavimo efektyvumas // Viešoji politika ir administravimas. ISSN 1648-2603. 2007, Nr. 20. p. 24-31.

Puškorius, Stasys. Užsienio šalių universitetų valdymo modelių gairės // Viešoji politika ir administravimas. ISSN 1648-2603. 2007, Nr. 22. p. 96-105..

Raišienė, Agota Giedrė. Inter-organizational Collaboration of Regional and Local Government in Lithuania // Szance rozwoju regionów - uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i środowiskowe / Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN Regional Studies Association; Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inžynierii Produkcji. Opole : Wydawnicttwo Institut śląski Sp., 2007. ISBN 978-83-7511-030-2. p. 153-162.

Raišienė, Agota Giedrė. Inter-organizational Partnership in Lithuania's Local-Government : Implementation of Support Strategy and Enabling Strategy // Social Research = Socialiniai tyrimai : mokslo darbai / Šiaulių universitetas. ISSN 1392-3110. 2007, Nr. 2(10). p. 93-98.

Raišienė, Agota Giedrė. Tarporganizacinė sąveika Lietuvos vietos savivaldos praktikoje : daktaro disertacijos santrauka : vadyba ir administravimas (03 S). Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2007. 20 p.

Svetikas, Kostas Žymantas, Galinienė, Birutė, Melnikas, Borisas , Miškinis, Algirdas, Valentinavičius, Stasys, Barzdenytė, Bronislava, Stanikūnas, Rimantas Antanas, Balčiūnas, Norbertas, Ragauskienė, Erika, Neciunskas, Algirdas, Albaitytė, Gitana, Štilinis, Rimvydas Ekonomikos modernizavimas : nauji iššūkiai ir ekonominės politikos prioritetai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2007. 514 p. ISBN 978-9955-33-160-5.

Svetikas, Kostas Žymantas Lietuvos regioninės plėtros politika : raida ir tendencijos // Ekonomika ir vadyba : aktualijos ir perspektyvos. ISSN 1648-9098. 2007, Nr. 1(8). p. 290-294

Svetikas, Kostas Žymantas Regioninės plėtros politika ir valstybės teritoriniai – administraciniai vienetai // Lietuvos regionų valdymo modelis : koks jis yra ir koks turėtų būti ateityje : tarptautinės konferencijos medžiaga: 2007 m. balandžio 2 d., Vilnius, Lietuva. Vilnius : Vilniaus žinios, 2007. ISBN 978-9986-18-159-0. p. 35-40.

Vanagas, Ramūnas, Naujosios viešosios vadybos taikymo prielaidos Lietuvos Respublikos savivaldos sistemoje. Viešoji politika ir administravimas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. 2007, Nr. 20 ISSN 1648-2603

2006

Aleknonis, Gintaras; Janeliūnas, Tomas; Spurga, Saulius. Komunikacijų ir naujųjų technologijų iššūkiai, atsakymų į juos būdai // Lietuvos tauta : būklė ir raidos perspektyvos : kolektyvinė monografija / Strateginių studijų centras ir pilietinės visuomenės institutas. Vilnius : Strateginių studijų centras, 2006. ISBN 978-9955-699-78-1. p. 217-254.

Aleknonis, Gintaras. Informacijos vakuumas Lietuvos žiniasklaidoje // Informacijos mokslai : mokslo darbai. ISSN 1392-0561. 2006, T. 37. p. 83-90.

Aleknonis, Gintaras. Lietuvos radijas : viena diena ir 80 metų. Vilnius : Vaga, 2006. 139 p.

Arimavičiūtė, Malvina, Astrauskas, Algirdas, Bakaveckas, Audrius, Baltušnikienė, Jūratė, Davulis, Gediminas, Išoraitė, Margarita, Masiulis, Kęstutis, Paulikas, Vygandas Kazimieras, Puškorius, Stasys, Raišienė, Agota Giedrė, Vanagas, Ramūnas, Lazdinis, Imantas Savivaldos institucijų socialinis politinis veiksmingumas : monografija / atsakingas redaktorius Stasys Puškorius / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : MRU Leidybos centras, 2006. 390 p. ISBN 9955-19-022-1.

Arimavičiūtė, Malvina; Astrauskas, Algirdas; Bakaveckas, Audrius; Baltušnikienė, Jūratė; Davulis, Gediminas; Išoraitė, Margarita; Masiulis, Kęstutis; Paulikas, Vygandas Kazimieras; Puškorius, Stasys; Raišienė, Agota Giedrė; Vanagas, Ramūnas; Lazdinis, Imantas. Savivaldos institucijų socialinis politinis veiksmingumas : monografija / atsakingas redaktorius Stasys Puškorius / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : MRU Leidybos centras, 2006. 390 p. ISBN 9955-19-022-1.

Černiauskienė, Nendrė Bendradarbiavimo procesai teisėsaugos organizacijų vidinėje aplinkoje // Šiuolaikinės tarporganizacinės sąveikos formos viešajame sektoriuje. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2006. ISBN 9955-19-044-2. p. 99-106.

Išoraitė, Margarita Benchmarking for assessing performance of local authorities // Changes in Social and Business Environment : proceedings of the 1st international conference, November 17-18, 2006, Lithuania / Kaunas University of Technology, Panevėžys Institute, Martinther University, University of Tartu. Institute for Social Research. Kaunas : Technologija, 2006. ISBN 9955-25-156-5. p. 73-76.

Išoraitė, Margarita Geriausios praktikos siekimo metodai, jų rūšys, metodologija, viešojo sektoriaus problemos // Ekonomika ir vadyba : aktualijos ir perspektyvos : mokslo straipsnių rinkinys. ISSN 1648-9098. 2006, Nr. 1 (6). p. 73-80.

Išoraitė, Margarita Socialinės paslaugos ir jų administravimas [Elektroninis išteklius] : [nuotolinių studijų kursas]. Vilnius : MRU Nuotolinių studijų centras, 2006. [187] p. Prieiga per internetą: <http://nsc-srt.mruni.lt/moodle/>.

Išoraitė, Margarita, Baublys, Adolfas Sythesis of the topological structure of road freight transport system // Transport. ISSN 1648-4142. 2006, Vol. 21, no. 3. p. 160-164.

Išoraitė, Margarita The analysis of strategic planning in transport // Transport. ISSN 1648-4142. 2006, Vol. 21, No. 1. p. 62-69.

Kaziliūnas, Adolfas. A Real change in approach of quality management system audit // Citizens and Governance for Sustainable Development : the 4th international conference CIGSUD'2006, September 28-30, 2006, Vilnius, Lithuania : selected papers / edited by W. Leal Filho, D. Dzemydiene, L. Sakalauskas, K. Zavadskas. Vilnius : Technika, 2006. ISBN 9955-28-041-7. p. 221-224.

Kaziliūnas, Adolfas. Kokybės analizė, planavimas ir auditas : monografija / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2006. 311 p. ISBN 9955-19-035-3.

Lakis, Juozas. Bendradarbiavimo kultūra viešajame sektoriuje bei tarnautojų rengimo aktualijos // Šiuolaikinės tarporganizacinės sąveikos formos viešajame sektoriuje. Vilnius : Mykolo Romerio unversitetas, 2006. ISBN 9955-19-044-2. p. 58-63.

Pitrėnaitė, Birutė. Lietuvos ekstremalių situacijų valdymo plėtros problemos // Ekonomika ir vadyba : aktualijos ir perspektyvos : mokslo straipsnių rinkinys. ISSN 1648-9098. 2006, Nr.1 (6). p. 135-144.

Pitrėnaitė, Birutė. Teisinio reglamentavimo įtaka ekstremalių situacijų valdymo veiksmingumui // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2006, Nr. 5(83). p. 90-101.

Pitrėnaitė, Birutė. The Role of human resources in extremities management // Changes in Social and Business Environment : proceedings of the 1st international conference, November 17-18, 2006, Lithuania / Kaunas University of Technology, Panevėžys Institute, Martinther University, University of Tartu. Institute for Social Research. Kaunas : Technologija, 2006. ISBN 9955-25-156-5. p. 163-173.

Puškorius, Stasys (redaktorius); Raišienė, Agota Giedrė (redaktorius). Šiuolaikinės tarporganizacinės sąveikos formos viešajame sektoriuje / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2006. 106 p. ISBN 9955-19-044-2.

Puškorius, Stasys. Bendradarbiavimo efektyvumo vertinimas // Šiuolaikinės tarporganizacinės sąveikos formos viešajame sektoriuje. Vilnius, 2006. ISBN 9955-19-044-2. p. 9-14.

Raišienė, Agota Giedrė. Bendradarbiavimo programų ir projektų įgyvendinimo problemos apskrityje ir savivaldybėse // Šiuolaikinės tarporganizacinės sąveikos formos viešajame sektoriuje. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2006. ISBN 9955-19-044-2. p. 36-41.

Raišienė, Agota Giedrė. Tarporganizacinis bendradarbiavimas vietos savivaldoje: partnerystės šalių atstovų susitikimų bruožai // Socialiniai tyrimai. ISSN 1392-3110. 2006,[ Nr.] 1 (7). p. 114-119.

Svetikas, Kostas Žymantas, Maarten, Allers Sub-national public finance in the European Union. November 2006 : trends 2000/2005. Brussels : Dexia, 2006. 20 p.

Vanagas, Ramūnas. Naujosios viešosios vadybos taikymo galimybės šalies vietos savivaldos sistemoje esant dabartinei teisinei bazei // Ekonomika ir vadyba : aktualijos ir perspektyvos : mokslo straipsnių rinkinys / Šiaulių universitetas; Socialinių mokslų fakultetas. ISSN 1648-9098. 2006, Nr. 2 (7). p. 160-169.

Vareikytė, Audronė; Kaziliūnas, Adolfas; Guogis, Arvydas; Gudelis, Dangis; Mickus, Jonas. Socialinių paslaugų tobulinimas Lietuvos savivaldybėse : Atviros Lietuvos fondo 2004 metais remto tyrimo ataskaita : gerosios praktikos mokomasis leidinys / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : MRU Leidybos centras, 2006. 174 p. ISBN 9955-19-029-9.

2005

Kaziliūnas, Adolfas. Pokyčių analizė priimant vadybinius sprendimus naudojantis tiesinio programavimo metodais // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos / Šiaulių universitetas; Socialinių mokslų fakultetas. ISSN 1648-9098. 2005, Nr. 5. p. 158-165.

Kaziliūnas, Adolfas. Sugretinimo metodo tipų ir modelių analizė // Viešoji politika ir administravimas. ISSN 1648-2603. 2005, Nr. 14. p. 32-39.

Lakis, Juozas. The role of conflict in social transformation // Towards European Unity : cooperation and integration. Białystok : Wyžsza Szkoła Finansów i Zarządzania, 2005. ISBN 83-87256-77-3. p. 47-58.

Lakis, Juozas. Zagadnienia kultury współpracy małych i średnich przedsębiorstw z ich otoczeniem // Świat otwartych granic : szanse czy zagrożenia?. Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2005. ISBN 83-88229-93-1. p. 490-496.

Orenius, Algirdas; Pitrėnaitė, Birutė. Moters karjeros problema Lietuvos kariuomenėje // Viešoji politika ir administravimas. ISSN 1648-2603. 2005, Nr. 12. p. 119-125.

Pitrėnaitė, Birutė. Kariuomenės veiklos audito specifika // Viešoji politika ir administravimas. ISSN 1648-2603. 2005, Nr. 14. p. 6272.

Raišienė, Agota Giedrė. Bendradarbiavimo kaip viešojo sektoriaus veiklos organizavimo alternatyvos teoriniai aspektai // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos / Šiaulių universitetas; Socialinių mokslų fakultetas. ISSN 1648-9098. 2005, Nr. 5. p. 318-321.

Raišienė, Agota Giedrė. Decision initiation and suggestion evaluation in Lithuanian municipalities // Viešoji politika ir administravimas. ISSN 1648-2603. 2005, Nr. 14. p. 99-106.Gražulis, Vladimiras, (aut.) Markuckienė, Elžbieta, (aut.) Sociologinė vaizduotė ir jos politika : Lietuvos sociologų draugijos konferencija, 2013 m. spalio 11-12 d., Klaipėda [Elektroninis išteklius]. Vilnius : Lietuvos sociologų draugija, 2013. P. [1].Gražulis, Vladimiras, (aut.) Žuromskaitė, Brigita, (aut.) Збалансований розвиток туристичних регiонiв нацiональний i свiтовий досвiд : збiрник матерiалiв мiжнароднoï науково-практичноï конференцïï (25-26 квiтня 2013 року) / Мiнiстерство освiти та науки, Львiвський iнститут економiки i туризму, Департамент мiжнародного спiвробiтництва та туризму ЛОДА. Львiв : Лiга-Прес, 2013. ISBN 9789663971786. P. 25-28Raišienė A.G. Social medias: challenges and opportunities for education in modern society. 3 May, 2012, MRU.Raišienė A.G., Jonušauskas S. The future of education. Florence, 2nd conference edition. Vol. 1 / edited by Pixel. Florence : Simonelli Editore - University Press. ISBN 97888764780861, P. 92-95.


Atgal

  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747