Instituto naujienos

 • 2020 balandžio 14 d. interneto portale Lrytas.lt publikuotas straipsnis "Lietuvai gyvenant ekstremaliomis sąlygomis, žodį tarė nepaprastųjų situacijų valdymo ekspertas", kuriame savo ekspertines žinias pateikė magistrantūros studijų „Nepaprastųjų situacijų valdymas“ programos vadovas Rimantas Raudeliūnas
 • 2018 m. lapkričio 6 d. magistrantūros studijų „Nepaprastųjų situacijų valdymas“ programos studentai lankėsi Bendrajame pagalbos centre. Bendrojo pagalbos centro veikla yra susijusi su pagalbos suteikimu skambinantiesiems asmenims 112 telefono numeriu, kuris skirtas pranešti apie rengiamą, daromą ar padarytą teisės pažeidimą, staiga iškilusią grėsmę gyvybei, sveikatai, saugumui, aplinkai, materialioms, nematerialioms ar kitoms vertybėms ir, jei reikia, iškviesti atitinkamoms pagalbos tarnyboms.
Susitikimo su Bendrojo pagalbos centro viršininku Audriumi Čiupliu metu studentai buvo supažindinti su Bendrojo pagalbos centro misija, pagrindinėmis funkcijomis ir jų atlikimo specifika, taip pat su aktualiomis centro veiklos perspektyvomis. Susitikimo metu taip vyko diskusijos apie taikomus konkrečių praktinių situacijų sprendimo būdus.


 • 2018 m. rugsėjo mėn. buvo organizuotos dvi mokslinės praktinės konferencijos “Lietuvos sporto darbo rinkos analizė ir vertinimas Europos kontekste” ir “Sveikatinamasis fizinis aktyvumas: sanglaudos ir dermės būtinybė”. Pagrindinis renginių tikslas buvo diskutuoti aktualiais sporto ir fizinio aktyvumo sektoriaus klausimais. Konferencijų metu buvo perskaityti pranešimai, organizuoti pasisakymai ir diskusijos. Renginiuose dalyvavo šalies ministerijų, savivaldybių, nevyriausybinių sporto organizacijų atstovai, mokymo institucijų atstovai, universiteto dėstytojai ir studentai. Renginių dalyvių sutarimu buvo suformuluotos apibendrinamosios išvados, kaip tolesnių veiksmų kryptys. Dėkojame dalyvavusiems. Konferencijų organizatorė prof.dr. Vilma Čingienė.
  Plačiau http://sportosektorius.mruni.eu/sveikatinamasis-fizinis-aktyvumas-sanglaudos-ir-dermes-butinybe-2/

 • 2018 m. gegužės 28 - 31 d. MRU Viešojo valdymo fakulteto Vadybos institute (Vilniuje) ir Viešojo saugumo fakultete (Kaune) lankysis žinoma vadybos specialistė prof. dr. Maria Isabel S?NCHEZ-HERN?NDEZ iš Ekstremaduros universiteto ekonomikos ir verslo administravimo mokyklos / University of Extremadura, School of Economics & Business Administration (Ispanija).
  Prof. dr. Maria Isabel S?NCHEZ-HERN?NDEZ tyrinėja organizacijų strateginį valdymą, žmogiškųjų išteklių vadybą, inovacijų problematiką.
  Prof. dr. Maria Isabel S?NCHEZ-HERN?NDEZ vizito tikslas:
  - susipažinti su MRU Viešojo valdymo fakulteto Vadybos instituto ir Viešojo saugumo fakulteto veikla;
  - užmegzti mokslinius ir pedagoginius kontaktus su partneriais;
  - pristatyti savo dabartinius tyrimus ir ateities planus;
  - įvertinti galimybę keistis studentais, pedagogais ir mokslininkais;
  - dalyvauti MRU organizuojamoje XV-oje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje "Žmogiškojo potencialo vystymasis 2018 m." ir pristatyti pranešimą temą „Understanding the Internal Side of Corporate Social Responsibility in Public Administrations at the Regional Level”.

  Dėl prof. dr. Maria Isabel S?NCHEZ-HERN?NDEZ vizito papildomos informacijos kreiptis į Vadybos instituto prof. dr. Vladimirą Gražulį, el. p. gra.vlad@gmail.com, vlad.gra@mruni.eu,
  tel. 869927652.

 • 2018 m. vasario 8 d. MRU LAB vyko Europos Sąjungos finansuojamo projekto „T2MIS – bilietas sportiniam judumui“ seminaras, kurio metu buvo testuojama sukurta internetinė Europos mobilumo platforma sporto sektoriui. Sveikinimo žodį tarė Viešojo valdymo fakulteto dekanas prof. dr. Vainius Smalskys. Vadybos instituto profesorė dr. Vilma Čingienė supažindino su T2MIS projekto turiniu. Seminare dalyvavo įvairių šalies sporto organizacijų atstovai, „Sporto industrijų vadybos“ programos magistrantai. Džiugu buvo pasveikinti Kauno kolegijos sporto vadybos katedros vedėją dr. Andrių Brusoką ir tris studentus. Seminaro dalyviai pasidalino mobilumo patirtimis, diskutavo dėl poreikio tobulinti profesines žinias pasinaudojant tarptautinio mobilumo galimybėmis. Mobilumo platformos testavimui buvo parengta speciali forma, kurią seminaro dalyviai turėjo užpildyti vertindami kiekvieną platformos dalį. Seminaro pabaigoje buvo diskutuota įvairiais žmonių išteklių valdymo sporte klausimais Europoje ir Lietuvoje. Internetinė Europos mobilumo platforma sporto sektoriui turėtų pradėti veikti birželio mėn. pasibaigus projektui. Daugiau apie projektą: https://www.t2mis.eu/

 • Valstybiniam turizmo departamentui prie LR Ūkio ministerijos paskelbus 2017 metų Turizmo nominacijas, verslas suskato pažymėti išskirtinių turizmo paslaugų teikėjus ir unikalių produktų kūrėjus, skatinančius turizmo plėtrą ir įvairovę. Šios iniciatyvos ėmėsi Turizmo rinkodaros asociacija, jai pritarė Lietuvos savivaldybių asociacija. Konkursas kaip tik ir yra viena iš turizmo paslaugų rinkodaros priemonių, skatinančių kūrybiškumą ir konkurencingumą. Tuo tikslu šių metų sausio 25 dieną 14.00 val. M.K. Čiurlionio namuose (Savičiaus g. 11, Vilnius) buvo įteiktos 8 „2017 metų turizmo nominacijos“. Laimėtojai išrinkti ne pagal balsus internete, o atsižvelgiant į jų kruopščius ir originalius darbus turizmo srityje.
  2017 metų turizmo mokslininkas – profesorė Brigita Žuromskaitė.
  Mokslininkė su bendraautoriais išleido vadovėlį „Turizmas: plėtra, iššūkiai, perspektyvos“. Publikavo straipsnių ciklą „Lietuvos žiniose“ apie saugumą turizmo sektoriuje. Kartu su Lenkija atliko tyrimą „Saugumo lygis turizmo regionuose terorizmo rizikos kontekste“. Tyrimo rezultatai ir patirtis pristatomi populiariuose straipsniuose. http://kelionesirpramogos.lt/turizmo-nominacijos-2017/


 • 2017 m. lapkričio 29 d. Lione (Prancūzija) 40 atstovų iš 20 šalių dalyvavo „S2A-Sport“ partnerystės projekto baigiamojoje konferencijoje, kurioje aptarė sporto administravimo ateitį Europos fizinio aktyvumo ir sporto sektoriuje. Lietuvai susitikime atstovavo MRU profesorė dr. Vilma Čingienė ir Jonavos KKSC renginių vadybininkas Evaldas Utyra.
  Konferencijos metu buvo pristatyti ir diskutuoti pagrindiniai projekto rezultatai, siekiant ateityje užtikrinti sukurtų produktų (kompetencijų modelį, mokymo programą ir kt.) tvarumą.
  Projekto partneriai siekia sukurti mokymo programą, kuri leistų sporto klubams ir kitoms sporto organizacijoms pateikti ir įdiegti sporto vadybos ir administravimo standartus, kuriuos būtų galima naudoti kaip darbo aprašymo pagrindą. Projektu taip pat siekiama nagrinėti klausimus apie būtinuosius gebėjimus, žinias ir kompetencijas, švietimą ir mokymą žmonių, dirbančių administracinį darbą sporto organizacijose. Galutiniai projekto rezultatai bus tobulinami ir paskelbti viešai iki projekto pabaigos. Taip pat planuojama, kad projekto partneriai paskutinė kartą susitiks 2018 m. sausį.

 • 2017 m. lapkričio 7 d. 15 min. portale atspausdintas Vadybos instituto doc. dr. Arvydo Survilos straipsnis “ Kaip reaguoti į „vilko kauksmą“?”Plačiau:
  https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/arvydas-survila-kaip-reaguoti-i-vilko-kauksma-18-877792
 • 2017 m. spalio 12 d. Lietuvos viešojo administravimo institute (LIVADIS) įvyko viešojo valdymo institucijų vadovų (18 – 20 kategorijų valstybės tarnautojų) programos modulio „Nacionalinio saugumo užtikrinimas“ 8 val. mokymai. Mokymus kartu su Krašto apsaugos ministerijos ir kt. institucijų specialistais pravedė ir Viešojo administravimo fakulteto Vadybos instituto (MS programos „Nepaprastųjų situacijų valdymas“ vadovas) doc. dr. Arvydas Survila (tema: “Rizikos valdymas“, 1 val.) bei MRU Ekonomikos ir verslo fakulteto Finansų instituto (MS programos „Kibernetinio saugumo valdymas“ vadovas) prof. dr. Darius Štitilis (tema „Kibernetinis saugumas“, 1,5 val.). Plačiau: http://www.livadis.lt/lt/
 • Erasmus+ S2A projekto naujienos: Europinė mokymo programa sporto administratoriams
  2017 m. rugsėjo 4-9 d. Vierumaki (Suomija) vyko pilotiniai Europinės mokymo programos kursai sporto administratoriams pagal Erasmus+ programą vykdomo projekto „Nuo strategijos prie įgyvendinimo: parama sporto organizacijų profesionalizacijai apibrėžiant darbu pagrįstas kompetencijas ir tinkamų mokymų parengimas sporto administratoriams“ (S2A). Kursų turinį sudarė penki moduliai: Understanding and developing strategy, Understanding and developing people, Maximising resources, Effective operations, Developing sport processes and activities. Vadybos instituto prof. dr. Vilma Čingienė buvo atsakinga už trečiojo modulio turinį, skaitė paskaitą, teikė ir vertino klausytojų atliktas praktines užduotis. Mokymuose dalyvavo 40 administratorių iš įvairių Europos sporto organizacijų. Kursų dalyviai – tai ateities Europos sporto organizacijų administracijos lyderiai. Lietuvą atstovavo keturi asmenys: Sigita Belickaitė (Lietuvos krepšinio lyga), Virginija Paliukaitė (Lietuvos teniso sąjunga), Aistė Brazauskaitė (Klaipėdos švietimo ir kultūros departamentas, sporto skyrius) ir Laurynas Gailius (Jonavos kūno kultūros ir sporto centras).
  Projektu siekiama nagrinėti klausimus apie būtinuosius gebėjimus, žinias ir kompetencijas, švietimą ir mokymą žmonių, dirbančių administracinį darbą sporto organizacijose.
  Projekto baigiamoji konferencija numatyta 2017 m. lapkričio mėn. Lione (Prancūzija).
  Daugiau apie projektą: http://www.s2a-sport.eu/ • 2017 m. gegužės 16 d. Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius įsakymu Nr. 27 MP – 23 patvirtino „18 – 20 kategorijos valstybės tarnautojų mokymų programą“. Vieno iš programos modulių „Nacionalinio saugumo užtikrinimas“ paruošimą koordinavo Viešojo administravimo fakulteto Vadybos instituto doc. dr. Arvydas Survila (MS programos „Nepaprastųjų situacijų valdymas“ vadovas).
  2017 m. rugsėjo 7 d. Lietuvos viešojo administravimo institute (LIVADIS) įvyko pirmieji viešojo valdymo institucijų vadovų programos modulio „Nacionalinio saugumo užtikrinimas“ 8 val. mokymai. Mokymus kartu su Krašto apsaugos ministerijos ir kt. institucijų specialistais pravedė ir doc. dr. Arvydas Survila (temos: “Rizikos valdymas“ ir „Šiuolaikinis požiūris į nepaprastųjų situacijų valdymą“, 2 val.) bei MRU Ekonomikos ir verslo fakulteto Finansų instituto (MS programos „Kibernetinio saugumo valdymas“ vadovas) prof. dr. Darius Štitilis (tema „Kibernetinis saugumas“, 1 val.). Plačiau: http://www.livadis.lt/lt/
 • Nuo 2017 m. sausio mėn. MRU dalyvauja Europos Sąjungos finansuojamame projekte „T2MIS – bilietas sportiniam judumui“, kurio tikslas sukurti ir pateikti pirmą internetinę Europos judumo priemonę sporto sektoriui. Universitetą atstovauja Vadybos instituto prof.dr. Vilma Čingienė. Plačiau apie projektą (nuoroda)
 • 2017 m. birželio 22 d. laikraštis „Lietuvos žinios“ išspausdino magistrantūros studijų programos „Nepaprastųjų situacijų valdymas“ vadovo doc. dr. Arvydo Survilos, magistrantūros studijų „Turizmo sektoriaus valdymo“ ir bakalauro studijų „Turizmo vadybos ir paveldo“ programų vadovės doc. dr. Brigitos Žuromskaitės ir magistro (baigė magistrantūros studijų programą „Turizmo sektoriaus valdymas“) Edvino Mikėno straipsnį “Lietuviai - drasūs turistai: kelionių akcijos sumažina terorizmo grėsmės baimę”. Straipsnį galima rasti ir laikraščio “Lietuvos žinios” portale http://lzinios.lt/lzinios/Ekonomika/lietuviai-drasus-turistai-kelioniu-akcijos-sumazina-terorizmo-gresmes-baime/246003
 • 2017 m. birželio 19 d. laikraštis „Lietuvos žinios“ išspausdino magistrantūros studijų programos „Nepaprastųjų situacijų valdymas“ vadovo doc. dr. Arvydo Survilos, magistrantūros studijų „Turizmo sektoriaus valdymo“ ir bakalauro studijų „Turizmo vadybos ir paveldo“ programų vadovės doc. dr. Brigitos Žuromskaitės ir magistro (baigė magistrantūros studijų programą „Turizmo sektoriaus valdymas“) Edvino Mikėno straipsnį “Terorizmo kilmė” Straipsnį galima rasti ir “Lietuvos žinių” portale http://lzinios.lt/lzinios/Pasaulis/terorizmo-kilme/245742
 • 2017 m. birželio 13 d. laikraštis „Lietuvos žinios“ išspausdino magistrantūros studijų programos „Nepaprastųjų situacijų valdymas“ vadovo doc. dr. Arvydo Survilos, magistrantūros studijų „Turizmo sektoriaus valdymo“ ir bakalauro studijų „Turizmo vadybos ir paveldo“ programų vadovės doc. dr. Brigitos Žuromskaitės ir magistro (baigė magistrantūros studijų programą „Turizmo sektoriaus valdymas“) Edvino Mikėno straipsnį “Turistai tapo teroristų taikiniu”. Straipsnį galima rasti ir “Lietuvos žinių” portale http://lzinios.lt/lzinios/Pasaulis/turistai-tapo-teroristu-taikiniu/245459
 • Politikos ir vadybos fakultetas (PVF) ir Vilniaus Žirmūnų gimanzija (VŽG) 2013 m. pasirašė bendradarbiavimo sutartį. PVF Vadybos instituto MS “Nepaprastųjų situacijų valdymo” programos vadovas doc. dr. Arvydas Survila nuolat bendrauja su VŽG bendruomene nepaprastųjų situacijų valdymo srityje bei įtraukia į bendradarbiavimą ir PVF socialinius partnerius: Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie KAM, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM atstovus. 2017 m. birželio 6 d. doc. dr. Arvydas Survila skaitė paskaitą VŽG mokytojams “Grėsmės ir galimas jų pasireiškimų poveikis saugumui, išvykus už Lietuvos ribų”. Atsidėkodamas VŽG mokytojų kolektyvas direktoriaus vardu įteikė padėką.
 • 2017 m. birželio 7 d. laikraštis „Lietuvos žinios“ išspausdino magistrantūros studijų programos „Nepaprastųjų situacijų valdymas“ vadovo doc. dr. Arvydo Survilos, magistrantūros studijų „Turizmo sektoriaus valdymo“ ir bakalauro studijų „Turizmo vadybos ir paveldo“ programų vadovės doc. dr. Brigitos Žuromskaitės ir magistro (baigė magistrantūros studijų programą „Turizmo sektoriaus valdymas“) Edvino Mikėno straipsnį “Terorizmo atakos žlugdo turizmo verslą”. Straipsnį galima rasti ir “Lietuvos žinių” portale http://lzinios.lt/lzinios/Ekonomika/terorizmo-atakos-zlugdo-turizmo-versla/245146

 • Vadybos instituto doc. dr. Arvydas Survila buvo pakviestas paruošti 8 val. mokymo programos 18 – 20 kategorijos valstybės tarnautojams dalį „Nacionalinio saugumo užtikrinimas“. 2017 m. gegužės 16 d. Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius įsakymu Nr. 27 MP – 23 patvirtino „18 – 20 kategorijos valstybės tarnautojų mokymų programą“ (100 val.)

 • 2017 m. gegužės 9-10 d. Ščecino universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultetas kartu su Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakultetu organizavo IV tarptautinę konferenciją „Modern economics“. Konferencijoje dalyvavo 30 mokslo institucijų atstovai iš Lenkijos, Portugalijos, Ispanijos, Vokietijos, Latvijos, Kinijos bei Lietuvos. Daugiau negu 70 mokslininkų dalinosi savo tyrimais bei mokslinėmis įžvalgomis apie: socialinės-ekonominės plėtrą, ekonominį ir socialinį efektyvumą, viešąją politiką ir administravimą bei ES Vidurio ir Rytų Europoje šalių ekonominius procesus. Konferencijoje dalyvavo ir rėmėjai iš „Kostrzyn-Slubice Special Economic Zone (Poland)“, kurie pasidalino savo patirtimi. Politikos ir vadybos fakulteto atstovai doc. dr. Arvydas Survila, doc. dr. Brigita Žuromskaitė ir mgr. Edvinas Mikėnas skaitė pranešimą „The impact of terrorism on the tourism economy"

 • 2017 m. balandžio 12 d. 414 aud. (Ateities g. 20) organizuojama konferencija "Efektyvumas viešajame sektoriuje: ką gali savivaldybės ir vietos bendruomenės"
  Konferencijos koordinatorius prof. dr. Saulius Nefas
  Rengėjai: Viešojo administravimo institutas, Vadybos institutas, Edukologijos ir socialinio darbo institutas
 • Politikos ir vadybos fakultetas palaiko glaudžius ryšius su savo socialiniu partneriu Vilniaus Žirmūnų gimnazija (Gimnazija). 2017 m. kovo 16 d. Gimnazijoje Vadybos instituto doc. dr. Arvydas Survila supažindino gimnazistus su šiuolaikinio pasaulio grėsmėmis, galinčiomis įtakoti mūsų saugų gyvenimą. Apie MRU Politikos ir vadybos fakulteto Vadybos instituto bendradarbiavimą su socialiniais partneriais nepaprastųjų situacijų valdymo srityje galima rasti ir Vilniaus Žirmūnų gimnazijos tinklalapyje http://www.vzg.lt/

 • 2017 m. kovo 22 d. 15 min. buvo išspausdintas interviu su Vadybos instituto prof. Vilma Čingiene tema „Ar sportininkas gali pasiekti gerų rezultatų be gero vadybininko?“. Kviečiame susipažinti.
  http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/svietimas/ar-sportininkas-gali-pasiekti-geru-rezultatu-be-gero-vadybininko-233-772432
 • 2017 m. vasario 7-8 d. Papendal (Nyderlandai) vyko pagal Erasmus+ programą vykdomo projekto „Nuo strategijos prie įgyvendinimo: parama sporto organizacijų profesionalizacijai apibrėžiant darbu pagrįstas kompetencijas ir tinkamų mokymų parengimas sporto administratoriams“ (S2A) partnerių ketvirtasis susitikimas. Projekto koordinatorius – Europos sporto ir užimtumo observatorija (EOSE). Mykolo Romerio universitetas (atsakingas asmuo Vadybos instituto prof. dr. Vilma Čingienė) dalyvauja projekte kartu su 7 nacionalinėmis organizacijomis ir 4 Europos asociacijomis iš 9 skirtingų Europos šalių.

 • Projektu siekiama nagrinėti klausimus apie būtinuosius gebėjimus, žinias ir kompetencijas, švietimą ir mokymą žmonių, dirbančių administracinį darbą sporto organizacijose. Projekto turinį pagrindžia 7 žingsnių modelis („7 step model”). Ketvirtasis partnerių susitikimas buvo skirtas sporto administratoriaus funkcijų žemėlapio analizei ir patvirtinimui, sporto administratoriaus kompetencijų sandaros modeliui ir standarto parengimui. Antra pasitarimo diena buvo skirta mokymosi programos ir vadovėlio parengimui, pilotinio mokymosi kurso turiniui. Kitas projekto partnerių susitikimas numatytas 2017 m. gegužio mėn. Sofija (Bulgarija). Daugiau apie projektą: http://www.s2a-sport.eu/
 • LR Seimas 2017 m. sausio 17 d. Nutarimu Nr. XIII – 202 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. IX-907 „Dėl Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtino „Nacionalinio saugumo strategiją“, kurioje atsižvelgė į Vadybos instituto doc. dr. Arvydo Survilos (MS „Nepaprastųjų situacijų valdymo“ vadovo) pateiktus pasiūlymus ir pastabas (žr. ankstesnę Vadybos instituto informaciją) bei labai palankiai įvertino jo įnašą į Strategijos parengimo darbą
 • Politikos ir vadybos fakulteto Viešojo administravimo instituto prof. dr. Algirdas Astrauskas paskatino Vadybos instituto doc. dr. Arvydą Survilą pateikti pastabas ir pasiūlymus LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui dėl Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo pakeitimo. LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas 2016 m. gruodžio 14 d. svarstė docento pastabas ir pasiūlymus, joms pritarė (žr. pridedamą Komiteto išvadą prisegtuke) ir apie tai LR Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius 2016 m. gruodžio 21 d. informavo MRU Politikos ir vadybos fakultetą (žr. pridedamą raštą LR Seimo kanceliarijos raštą prisegtuke)
 • 2016 m. gruodžio 19 d. Politikos ir vadybos fakulteto Vadybos instituto doc. dr. Arvydas Survila radijo stoties M1 Plius Žinių laidai atsakė į klausimus apie Ministro Pirmininko siūlomo steigti Krizių valdymo centro prie Vyriausybės kanceliarijos būtinumą.
 • Lapkričio 22-23 d. Rio Maior (Portugalija) vyko Europos sporto ir užimtumo observatorijos (EOSE) generalinė asamblėja, kurioje dalyvavo dvidešimties Europos šalių atstovai. MRU atstovavo Vadybos instituto prof. dr. Vilma Čingienė. Pirma renginio diena buvo skirta Erasmus+ projekto „Europos sporto ir fizinio aktyvumo sektoriaus gebėjimų aljansas“ (A European Sector Skills Alliance for Sport and Physical Activity, SASPORT) pristatymui. Projekto tikslas – įvertinti esamus ir numatyti reikalingus gebėjimus ugdytinus švietimo ir mokymo procese atliepiant darbo rinkos lūkesčius. CEDEFOP ekspertė Stelina Chatzichristou pristatė 2016 m. birželio mėn. Europos Komisijos patvirtinto dokumento „Nauja gebėjimų darbotvarkė Europai“ („A new skills agenda for Europe“) turinį ir akcentavo gebėjimų svarbą ateities darbo rinkoje. Antrą reginio dieną buvo aptariami EOSE nuveikti darbai per 2015 m., diskutuojama dėl ateities veiklos gairių, vyko rinkimai. V.Čingienė antrai kadencijai išrinkta į EOSE vykdomąją tarybą.. Pirma renginio diena buvo skirta Erasmus+ projekto „Europos sporto ir fizinio aktyvumo sektoriaus gebėjimų aljansas“ (A European Sector Skills Alliance for Sport and Physical Activity, SASPORT) pristatymui. Projekto tikslas – įvertinti esamus ir numatyti reikalingus gebėjimus ugdytinus švietimo ir mokymo procese atliepiant darbo rinkos lūkesčius. CEDEFOP ekspertė Stelina Chatzichristou pristatė 2016 m. birželio mėn. Europos Komisijos patvirtinto dokumento „Nauja gebėjimų darbotvarkė Europai“ („A new skills agenda for Europe“) turinį ir akcentavo gebėjimų svarbą ateities darbo rinkoje.

 • 2016 m. lapkričio mėn. 9 d. tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos „Atvirosios valdžios principų įgyvendinimas valstybės tarnyboje ir viešajame sektoriuje“, kuri įvyko Mykolo Romerio universitete (MRU), metu į seminarą-diskusiją „Šiuolaikinės nepaprastųjų (ekstremalių) situacijų valdymo problemos“, kurį organizavo ir moderavo MRU Politikos ir vadybos fakulteto Vadybos instituto doc. dr. Arvydas Survila (MS „Nepaprastųjų situacijų valdymas“ vadovas). Į seminarą-diskusiją atvyko Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM, Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie KAM, Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro, Vilniaus Žirmūnų gimnazijos, Kazimiero Simonavičiaus universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto atstovai. Seminare-diskusijoje dalyvavo ir MS „Nepaprastųjų situacijų valdymas“ programos dėstytojai ir studentai. Dalyviai išklausė pranešėjus:
  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotoją vidaus tarnybos pulkininką Vygandą Kurkulį, Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro direktoriaus pavaduotoją Eglę Burbienę, Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos direktorių Marių Jatautą, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos katedros doktorantę Arūnę Binkytę (vadovas Prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas), Mykolo Romerio universiteto Verslo ir medijų mokyklos Prof. dr. Darių Štitilį. Pateikti pasiūlymai dėl tolimesnio tarpinstitucinio bendradarbiavimo. Pranešimai

 • Erasmus+ S2A projekto partnerių susitikimas
  Spalio 24-25 d.
  universitete vyko pagal Erasmus+ programą vykdomo projekto „Nuo strategijos prie įgyvendinimo: parama sporto organizacijų profesionalizacijai apibrėžiant darbu pagrįstas kompetencijas ir tinkamų mokymų parengimas sporto administratoriams“ (S2A) partnerių trečiasis susitikimas. Projekto koordinatorius – Europos sporto ir užimtumo observatorija (EOSE). Mykolo Romerio universitetas (atsakingas asmuo Vadybos instituto prof. dr. Vilma Čingienė) dalyvauja projekte kartu su 7 nacionalinėmis organizacijomis ir 4 Europos asociacijomis iš 9 skirtingų Europos šalių.
  Projektu siekiama nagrinėti klausimus apie būtinuosius gebėjimus, žinias ir kompetencijas, švietimą ir mokymą žmonių, dirbančių administracinį darbą sporto organizacijose. Projekto turinį pagrindžia 7 žingsnių modelis („7 step model”). Trečiasis partnerių susitikimas buvo skirtas išoriniam projekto eigos vertinimui ir sporto administratoriaus funkcijų žemėlapio turiniui. Pirmą pasitarimo dieną buvo aptarta projekto vykdymo eiga ir pateiktas išorinis projekto vertinimas, kurį atliko Alan Graver, Skyblue vykdantysis direktorius. Pasitarime taip pat dalyvavo magistrantūros programos „Sporto industrijų vadyba“ studentai, kurie ne tiktai stebėjo pasitarimo eigą, bet ir dalyvavo projekto išorinio vertinimo procese taikant „action research“ metodą. Antra pasitarimo diena buvo skirta sporto administratoriaus funkcijų žemėlapio analizei, kuri remiasi atlikta sporto administravimo srities analize, profesijų žemėlapiu ir profesijų aprašu. Funkcijų analizė yra svarbi konstruojant sporto administratoriaus kompetencijų sandarą, rengiant standartą ir kuriant mokymosi programą. Kitas projekto partnerių susitikimas numatytas 2017 m. vasario mėn. Papendal (Nyderlandai). Daugiau apie projektą

 • Spalio 19 d. Rygoje Europos sporto ir užimtumo observatorijos (EOSE) iniciatyva buvo organizuotas susitikimas ir diskusija su Latvijos sporto sektoriaus suinteresuotomis grupėmis: sporto klubų, sporto federacijų, savivaldybių sporto padalinių, skėtinių sporto organizacijų, mokymo institucijų atstovais ir vadovais. Susitikimo moderatoriai buvo EOSE vystymo direktorius Stephen Studd ir Vadybos instituto prof. dr. Vilma Čingienė, vykdanti EOSE generalinės sekretorės pareigas. Lietuvą susitikime atstovavo Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patarėja fizinio aktyvumo klausimais Inga Gerulskienė ir Lietuvos krepšinio lygos projektų vadovė Rasa Liuimienė. Susitikimo dalyviams buvo pristatytas pranešimas apie pagrindines Europos Sąjungos sporto politikos gaires, sporto ir fizinio aktyvumo sektoriaus darbuotojų gebėjimų vystymo iššūkius, kuriamą Europos sporto sektoriaus gebėjimų aljansą. Antroje susitikimo dalyje buvo aktyviai diskutuota Latvijos sporto sektoriaus vystymo specialistų rengimo, gebėjimų ugdymo, darbo jėgos migracijos, jaunų žmonių užimtumo, socialinio dialogo ir kt. aktualiais klausimais. Susitikimo programa
 • 2016 m. lapkričio 22 d. 16 val. kviečiame į vadovėlio „Turizmas: plėtra, iššūkiai, perspektyvos“ pristatymą. Lauksime jūsų MRU bibliotekos Mažojoje skaitykloje!
 • 2016 m. spalio 17 d. Lietuvos viešojo administravimo institute (plačiau www.livadis.lt) Vadybos instituto doc. dr. Arvydas Survila pravedė mokymus valstybės tarnautojams „Efektyvi projektų vadyba“ (dalyvavo Lietuvos kariuomenės, Vidaus reikalų ministerijos, turizmo sektoriaus atstovai) bei pristatė klausytojams prof. habil. dr. Adolfo Kazilūno knygą „Strateginis projektų valdymas“ (2009 m. leidimas) ir doc. dr. Arvydo Survilos knygą „Nepaprastųjų situacijų valdymas“ (2015 metų leidimas), kurios sukėlė didelį klausytojų susidomėjimą. Pridedamas seminaro tvarkaraštis
 • 2016 m. spalio mėn. žurnale „Prie kavos“ Nr. 41 atspausdintas magistrantūros programos „Nepaprastųjų situacijų valdymas“ vadovo doc. dr. Arvydo Survilos interviu „Kas mokės už gaisrą Radviliškyje?“. Pridedamas tekstas ir autoriaus nuotrauka
 • 2016 m. spalio mėn. 14 d. magistrantūros studijų “Nepaprastųjų situacijų valdymas” programos vadovas doc. dr. Arvydas Survila trumpai pristatė studijų programą, knygą “Nepaprastųjų situacijų valdymas” bei pravedė mokymus tema “Šiuolaikinės grėsmės ir nepaprastųjų situacijų valdymas” įmonių Schmitz Cargobull Baltic UAB ir Hanse Trailer UAB ( Liepkalnio g. 200F, LT-13242) Vilnius darbuotojams.
 • 2016 m. rugsėjo23 d. doc. dr. Arvydas Survila dalyvavo seminare "Ką reikia žinoti turto vertintojui apie žaliuosius miestus ir pastatus", kurį organizavo Vilniaus Gedimino technikos universiteto Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos katedra (vadovas Prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas) kartu su Lietuvos turto vertintojų asociacija. Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos katedra įgyvendina tarptautinį ERASMUS+ projektą "Greening the Business: Green Business Management Trainings" (projekto Nr.2015-1-FR01-KA204-015377). Doc. dr. Arvydas Survila seminaro dalyviams pristatė vadovėlį „Nepaprastųjų situacijų valdymas“, kurį 2015 m. lapkričio mėn. išleido leidykla „Registrų centras“. Programa

 • 2016 m. liepos 15 d. laikraščio „Lietuvos žinios“ portale atspausdintas Vadybos instituto doc. dr. Arvydo Survilos straipsnis „Nelaimės zonoje brangiausia – žmogaus gyvybė” .
  http://lzinios.lt/lzinios/Ekonomika/nelaimes-zonoje-brangiausia-zmogaus-gyvybe/226183

 • Birželio 15-16 d
  . Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Briuselyje vyko Europos sporto ir užimtumo observatorijos (EOSE) seminaras, kuriame buvo pristatyti nauji sporto sektoriaus iššūkiai ir plėtros galimybės, išklausyti pranešimai mokymosi mobilumo ir neformalaus ir savaiminio mokymosi pripažinimo realijomis ES šalyse klausimais , diskutuota ir pasikeista patirtimis su partneriais įvairiais sporto specialistų rengimo bei kvalifikacijų klausimais. Seminare dalyvavo Vadybos instituto prof.dr. Vilma Čingienė. Daugiau informacijos galite rasti: http://eose.org/2016/06/eose-members-mid-term-seminar-brings-in-new-ideas/
 • Magistrantūros studijų “Nepaprastųjų situacijų valdymo” programos vadovas doc. dr. Arvydas Survila inicijavo bendradarbiavimo sutartį tarp Politikos ir vadybos fakulteto (Fakultetas) ir labai svarbiu šiai programai socialiniu partneriu Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo prie KAM departamentu (Departamentas). Fakulteto ir Vadybos instituto vadovybė palaikė iniciatyvą ir 2016 m. birželio 14 d. bendradarbiavimo sutartį Departamento patalpose (Sapiegos g. 21, Vilnius) pasirašė Politikos ir vadybos fakulteto dekanas doc. dr. Virginijus Valentinavičius ir Departamento direktorius Marius Jatautas.
  Sutartimi šalys patvirtino pasiryžimą bendradarbiauti rengiant bendrus renginius, keičiantis informacija bei vykdant kitas veiklas bei kryptingai bendradarbiauti valstybės tarnybos tobulinimo, studentų praktikos, edukacinėje, mokslinių tyrimų srityse bei organizuojant mokslines – praktines konferencijas.
  Sutarties pasirašymo metu dalyvavo Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie KAM Mobilizacinio ir pilietinio pasipriešinimo rengimo skyriaus vedėja Audronė Kaladžinskienė ir to paties skyriaus vyr. specialistas Juozas Širvinskas bei MRU Politikos ir vadybos fakulteto prodekanas doc. dr. Andrius Stasiukynas, MRU Vadybos instituto direktorius prof. dr. Tadas Sudnickas, MRU Vadybos instituto docentas, magistrantūros studijų programos „Nepaprastųjų situacijų valdymas“ vadovas doc. dr. Arvydas Survila.


Papildomos informacijos apie sutarties pasirašymą taip pat galima rasti KAM Departamento tinklalapyje adresu:
http://www.mobilizacija.lt/lt/struktura_ir_kontaktai_563/kas_institucijos_567/mobilizacijos_departamentas_prie_kam/naujienos_1778/pasirasyta_bendradarbiavimo_sutartis_su_mykolo_romerio_universiteto_politikos_ir_vadybos_fakultetu.html?pbck=0

bei MRU tinklalapyje adresu:
http://www.mruni.eu/lt/naujienos/detail.php/pasirasyta-bendradarbiavimo-sutartis-su-mobilizacijos-ir-pilietinio-pasipriesinimo-departamentu-prie-krasto-apsaugos-ministerijos/229662/#.V2LkPeJJnIU

 • Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakultetas 2016 m. birželio 14 d. pasirašė bendradarbiavimo sutartį su labai svarbiu MS “Nepaprastųjų situacijų valdymo” programai (programos vadovas Vadybos instituto doc. dr. Arvydas Survila) socialiniu partneriu Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo prie KAM departamentu .Siūlome jūsų dėmesiui interviu su Departamento direktoriumi Mariumi Jatautu ir Departamento Mobilizacinio ir pilietinio pasipriešinimo rengimo skyriaus vedėja Audrone Kaladžinskiene, kuri baigė “Nepaprastųjų situacijų valdymo” programą 2013 m. Departamento direktorius rudens semestrą skaitys keletą paskaitų šių metų šios MS programos pirmakursiams.
  http://lzinios.lt/lzinios/Lietuva/mobilizacija-gyvenimas-vyks-kaip-vykes/227989
 • 2016 m. gegužės 19 d. Lietuvos statistikų sąjunga (LSS) Kūno kultūros ir sporto departamente organizavo seminarą „Sporto statistika Lietuvoje“. Buvo pristatyti du pranešimai apie oficialiąją ir privačią sporto statistiką, po pranešimų vyko diskusija apie sporto statistikos ateitį Lietuvoje. Pranešime Socialinė ir ekonominė sporto statistika Lietuvoje Mykolo Romerio universiteto profesorė Vilma Čingienė apžvelgė sporto statistikos poreikių kontekstą, socialinės ir ekonominės sporto statistikos rodiklius, iškilesnius Europos šalių sporto statistikos pasiekimus, taip pat Europos Komisijos veiksmus dėl sporto statistinių rodiklių sudarymo. Lietuvos krepšinio federacijos projektų vadovas Martynas Račkauskas pranešime Krepšinio statistika Lietuvoje pristatė Lietuvos moksleivių krepšinio lygos įspūdingą patirtį, renkant, analizuojant ir naudojant krepšinio komandų ir žaidėjų statistiką per pastarąjį dešimtmetį.

Diskusiją apie sporto statistikos ateitį pradėjo Kūno kultūros ir sporto departamento prie LRV generalinis direktorius Edis Urbanavičius, pateikdamas diskusinį pranešimą Kiek, kokios ir kada sporto statistikos reikia Lietuvoje? Diskusijoje apie sporto statistikos ateitį Lietuvoje dalyvavo Statistikos departamento generalinio direktoriaus pavaduotoja Dalia Ambrozaitienė, LSS pirmininkas Rimantas Vaicenavičius, kiti seminaro dalyviai. Seminaro dalyviai iš esmės sutarė, kad Lietuvos sporto statistikos poreikiai viršija dabartinę pasiūlą, kad sėkminga sporto statistikos plėtra turėtų būti pagrįsta nuoseklia, darnia sporto duomenų rinkimo plėtra, integruotomis sporto duomenų bazėmis ir tinkamu sporto statistikos plėtros veiksmų koordinavimu, kuriame lemiamą vaidmenį atliktų Kūno kultūros ir sporto departamentas ir Lietuvos statistikos departamentas, bendradarbiaudami su akademinės bendruomenės atstovais. Seminaro pranešimus galite rasti:
http://www.statistikusajunga.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=31

 • 2016 m. gegužės 5 d. žurnalo „Keliai ir tiltai. Kelių ir tiltų statyba“ portalas perspausdino doc. dr. Arvydo Survilos straipsnį „Juodoji technologinės pažangos pusė“, ankščiau 2016 m. balandžio 25 d. skelbtą laikraščio „Lietuvos žinios“ portale http://www.keliaiirtiltai.lt/naujienos/?post=20002
 • Kaip anksčiau rašė „Lietuvos žinios“, grėsmės, galinčios sukelti nepaprastąsias situacijas, ilgą laiką skirstytos į du tipus – gamtines ir technologines. Vis dėlto po 2001 metų rugsėjo 11 dieną įvykdyto teroro akto Niujorke, JAV, jos buvo papildytos „tyčinių“ grėsmių tipu. Kaip rodo tyrimai, terorizmo grėsmė globaliu mastu didėja ir be pavojaus žmogaus gyvybei taip pat pasižymi rizika pasauliniam verslui ir ekonomikai. “Terorizmo kirvis virš pasaulio ekonomikos” (laikraštis „Lietuvos žinios“, 2016 m. gegužės 2 d., doc. dr. Arvydo Survilos straipsnis) http://lzinios.lt/lzinios/Ekonomika/terorizmo-kirvis-virs-pasaulio-ekonomikos/222335
 • Balandžio mėn. pasibaigė pirmąjį sezoną gyvuojantis projektas „LKL Akademija“, kuriame dalyvavo aukštųjų mokyklų sporto vadybos, komunikacijos ir marketingo specialybių studentai. Jie turėjo galimybę atlikti praktiką „Tete-a-Tete Casino-LKL“ klubuose, kuria prisidėjo prie komandų tobulėjimo. Projekto įgyvendinime dalyvavo ir savo teorinėmis žiniomis bei patirtimi dalinosi prof. dr. Vilma Čingienė http://www.lkl.lt/finisaves-projektas-lkl-akademija-dave-klubams-motyvuojanti-signala-video-foto/

 • Nepaprastųjų situacijų kasmet daugėja, o grėsmių, kurios pasireikšdamos jas sukelia, sąrašas tik plečiasi. Tai ypač pasakytina apie technologines grėsmes – neišvengiamą sparčios technologinės pažangos padarinį. Šių grėsmių diapazonas itin platus: nuo cheminių medžiagų išsiliejimų iki energijos tiekimo sutrikimų, nuo kompiuterinio programavimo klaidų iki didelių transporto avarijų. „Juodoji technologinės pažangos pusė“ (laikraščio „Lietuvos žinios“ portalas, 2016 m. balandžio 25 d., doc. dr. Arvydo Survilos straipsnis) http://lzinios.lt/lzinios/Ekonomika/juodoji-technologines-pazangos-puse/221950

 • 2016 m. balandžio 21 d. Mykolo Romerio universiteto (MRU) mokslininkai prof. dr. Vladimiras Gražulis ir prof. dr. Agota Giedrė Raišienė Valstybės tarnybos departamente (VTD) pristatė naują vadovėlį magistrantūros studentams bei žmogiškųjų išteklių valdymo specialistams „Žmogiškųjų išteklių valdymas“.

Pristatymo metu akcentuotas vadovėlio tikslas – supažindinti socialinių mokslų magistrantūros studijų studentus, įvairaus lygio organizacijų vadovus ir personalo valdymo specialistus su svarbiausiais žmogiškųjų išteklių valdymo principais bei naujovėmis.

 • Pražūtingų didžiųjų nelaimių pasaulyje kasmet daugėja (Lietuvos žinios, 2016-04-20, doc. dr. Arvydas Survila) "Kas­die­niai vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nių pra­ne­ši­mai apie ne­lai­mes pri­me­na, kad nė vie­na bend­ruo­me­nė ir nė vie­nas žmo­gus nė­ra vi­siš­kai ap­sau­go­tas nuo ne­lai­min­gų įvy­kių. O pa­sau­li­nės kli­ma­to kai­tos ten­den­ci­jos, pa­daž­nė­ję te­ro­ro ak­tai ir gam­ti­nių, tech­no­lo­gi­nių grės­mių pa­vo­jus pri­me­na apie bū­ti­ny­bę mo­kė­ti val­dy­ti su­si­da­riu­sias si­tua­ci­jas – ypač to­kias, ku­rių pa­da­ri­niai ka­tas­tro­fiš­ki tiek bend­ruo­me­nėms, tiek vals­ty­bėms" http://lzinios.lt/lzinios/Ekonomika/prazutingu-didziuju-nelaimiu-pasaulyje-kasmet-daugeja/221721

 • 2016 m. balandžio 20 d. doc. dr. Aistė Dromantaitė dalyvavo MRU KARJEROS LABORATORIJOS dienoje, kurioje vedė diskusiją ir skaitė pranešimą „Žinau, ko noriu: mano karjeros vizija“.
 • 2016 m. balandžio 14 d. doc. dr. Aistė Dromantaitė kartu su Tarptautine koučingo federacija (ICF) organizavo praktinį seminarą-diskusiją "Supervizijos galia koučingo specialisto darbe", kurioje žymus organizacijų konsultantas, koučingo specialistas ir terapeutas Colin Brett (PCC) dalinosi supervizijos samprata, jos būtinybe ir nauda koučingo praktikoje.
 • 2016 m. balandžio 15 d. Politikos ir vadybos fakulteto (PVF) Vadybos instituto (VI) doc. dr. Arvydas Survila dalyvavo tarptautiniame seminare „Rinkos poreikiai statybos pramonėje, siekiant padidinti visuomenės atsparumą nelaimėms“ (viešbutis „Narutis“, Vilnius), kuriame padarė bendrą su doc. dr. Andriumi Stasiukynu ruoštą pranešimą „Nepaprastųjų situacijų valdymo efektyvumo didinimas įtraukiant bendruomenę“, pristatė MRU PVF VI magistrinių studijų programą „Nepaprastųjų situacijų valdymas“ bei knygą „Nepaprastųjų situacijų valdymas“ (išleista 2015 m. lapkričio mėn). Seminarą organizavo Vilniaus Gedimino technikos universiteto Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos katedra (vadovas Prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas) su partneriais. Programa

 • Balandžio 13 d. prof.dr. Vilma Čingienė dalyvavo regioninėje konferencijoje skirtoje paminėti pasaulinę Intelektinės nuosavybės dieną ir Valstybinio patentų biuro 25 metų veiklos sukaktį. Kartu su Kūno kultūros ir sporto departamento prie LRV generaliniu direktoriumi skaitė pranršimą tema “Sportas – sveikos visuomenės ar ekonomikos vystymo poreikis. Lietuvos patirtis”. http://ipconference.lt/programa/ http://kksd.lt/index.php?2757546756
 • dr. Anna-Katriina Salmikangas Jyvaskylos universiteto (Suomija) dėstytoja skaito paskaitas anglų kalba:
  2016 m. balandžio mėn. 6 d. 18.00-21.10 (II-331A aud., Ateities g. 20) „Sporto klubų valdymo profesionalizacija”
  2016 m. balandžio mėn. 7 d. 18.00-21.10 (II-331A aud., Ateities g. 20) „Klientų patirtys susijusios su rinkodara ir dalyvavimu sporto renginiuose”
 • Politikos ir vadybos fakultetas (PVF) ir Vilniaus Žirmūnų gimnazija (VŽG) toliau tęsia bendradarbiavimą kaip socialiniai partneriai. 2016 m. balandžio 4 d. MRU PVF Vadybos instituto doc. dr. Arvydas Survila (autorius) pristatė knygą “Nepaprastųjų situacijų valdymą” Vilniaus Žirmūnų gimnazijos III klasės gimnazistams, geografijos 3B grupei ( mokytoja Jūratė Sikorskienė) ir vedė pamoką apie grėsmes, kurių pasireiškimai gali sukelti nepaprastąsias situacijas. Renginį organizavo ir koordinavo VŽG socialinė pedagogė Jolanta Burzdikienė.
 • 2016 m. balandžio 3 d. doc. dr. Aistė Dormantaitė Lietuvos Viešojo administravimo institute LIVADIS vedė seminarą “Ugdomojo vadovavimo instrumentas vadovams”.
 • 2016 m. kovo 18-20 d. doc. dr. Aistė Dromantaitė dalyvavo žymaus Europoje terapeuto, NLP specialisto Jaap Hoollander seminare, kuris vyko Komunkacijos institute, Varšuvoje (Lenkija).
  Šios komandiruotės metu buvo galimybė ne tik išgirsti naujausias konsultuojamosios praktikos tendencijas, bet ir praktiškai išbandyti provokacinio koučingo galimybes.
 • 2016 m. kovo 3 – 4 d. d. tarptautiniame seminare – diskusijoje “Ekstremaliųjų situacijų valdymo iššūkiai ir perspektyvos” Druskininkuose, kurį organizavo Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas ES RESINT projekto «Collaborative Reformation of Curricula on Resilience Management with Intelligent Systems in Open Source and Augmented Reality » rėmuose dalyvavo Politikos ir vadybos fakulteto Vadybos instituto doc. dr. Arvydas Survila, kuris padarė bendrą su Viešojo administravimo instituto doc. dr. Andriumi Stasiukynu paruoštą pranešimą "Nepaprastųjų situacijų valdymo efektyvumo didinimas, įtraukiant bendruomenę".
  Renginio programa pridedama


 • Šiuo metu vyksta III – asis paskaitų ciklas “Aktualijos turizmo sektoriuje”, organizuojamas Politikos ir vadybos fakulteto Vadybos instituto doc. dr. Brigitos Žuromskaitės. Vasario 25 d. CR II - 313 auditorijoje Vadybos instituto doc. dr. Arvydas Survila skaitė viešą paskaitą “Nepaprastųjų situacijų valdymo procesas turizme”.

 • 2016 m. vasario 27-28 d. doc. dr. Aistė Dromantaitė kartu su Tarptautine koučingo federacija (ICF) organizavo Tartptautinę žiemos akademiją, kurioje dalyvavo nacionaliai ir užsienio koučingo specialistai, terapeutai, organizacijų konsultantai, vadovai ir kt.

 • 2016 m. vasario 25 - 28 d. d. Tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje Parodų rūmuose dalyvavo ir Mykolo Romerio universitetas. Vasario 28 d. (sekmadienį) Politikos ir vadybos fakulteto Vadybos instituto doc. dr. Arvydas Survila pristatė vadovėlį “Nepaprastųjų situacijų valdymas”. Unikalaus doc. dr. Arvydo Survilos vadovėlio pristatymo –diskusijos metu buvo kalbama apie tai, kad šiuo metu dėl pasaulinės klimato kaitos, padažnėjusių teroro aktų, gamtinių ir technologinių grėsmių pasireiškimų tampa svarbūs gebėjimai valdyti susidariusias situacijas, ypač tokias, kurių padariniai katastrofiški ir bendruomenėms, ir valstybėms. Dalyvavo ir knygos recenzentai VU Ekonomikos fakulteto Verslo katedros doc. dr. L. Belinskaja, Lietuvos gaisrinės saugos asociacijos narys, ES civilinės saugos mechanizmo ekspertas A. Račkauskas, VšĮ „Grunto valymo technologijos“ prie Aplinkos ministerijos direktorius R. Liužinas ir kiti besidomintys nepaprastųjų situacijų valdymu.

 • doc. dr. Aistė Dromantaitė vasario 27-28 d. organizavo ir dalyvavo Tarptautinės koučingo federacijos ICF kasmetinėje tradicinėje Žiemos akademijoje. Plačiau apie renginį ir jo programą - http://www.icf.lt/neklasifikuota/2881/ 
 • 2016 m. vasario 5-7 d. doc. dr. Aistė Dromantaitė LITEXPO studijų ir karjeros parodų mugėje drauge su Lietuvos karjeros specialistų asociacija (lksa.lt) vedė konsultacijas moksleiviams.                 
 • doc. dr. Aistė Dromantaitė vasario 4-6 d. dalyvavo XIV Tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje STUDIJOS 2016 ir drauge su Lietuvos Karjeros Asociacijos specialistais konsultuoja karjeros klausimais. Plačiau apie renginį - http://www.litexpo.lt/lt/event/108/show
 • Vasario 4 d. prasideda III-asis viešų paskaitų ciklas "Aktualijos turizmo sektoriuje"  pdf*

         Daugiau informacijos puslapyje: MRU turistų klubo puslapyje
         https://www.facebook.com/Keliauk-Kurk-Kilk-MRU-turistų-klubas-1071174456226028/  

              Paskaitų  ciklo dalyviams bus išduotas tai patvirtinantis dokumentas. Kontaktinis asmuo doc. dr. Brigita   Žuromskaitė: brigitaz@mruni.eu     

 • Vadybos instituto profesorė dr. Vilma Čingienė tapo Europos sporto ir užimtumo observatorijos ( European Observatoire for Sport and Employment, EOSE) generaline sekretore. 
  Daugiau: http://eose.org/equipe/executive_board_members/

 • Ar prasti esame nepaprastoje situacijoje? Interviu laikraštyje "Žaliasis pasaulis" su doc. dr. Arvydu   Survila  http://zpasaulis.lt/ar-prasti-esame-nepaprastoje-situacijoje/   
 •  
 • 2015-12-03 interviu su doc. dr. Arvydu Survila: „Valstybė nepasirengusi suvaldyti krizių"
  http://www.mruni.eu/lt/naujienos/detail.php/doc-dr-a-survila-valstybe-nepasirengusi-suvaldyti-kriziu/223346#.VmE_KFJ03yM

 • Kviečiame dalyvauti tarptautinėje konferencijoje „Pabėgėliai Lietuvoje – integracijos patirtis ir perspektyvos“, kuri vyks 2015 m. gruodžio 7 d., 9.30 val. Mykolo Romerio universitete, CR-I, 414 aud., Ateities g. 20, Vilnius.
  Konferencijoje bus dalinamasi pabėgėlių integracijos patirtimi, gerosiomis praktikomis Lietuvoje ir Europos Sąjungos šalyse. Renginyje ekspertai, politikai, praktikai aptars naujus iššūkius ir parengs rekomendacijas valstybės ir savivaldos institucijoms bei NVO pabėgėlių priėmimo sistemos Lietuvoje tobulinimui.
  Renginio programoje numatytos dvi paralelinės diskusijų grupės, kuriose galėsite pateikti savo įžvalgas ir rekomendacijas.
  Renginį organizuoja Seimo žmogaus teisių komitetas, Vyriausybės kanceliarija, Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakulteto Vadybos institutas ir Žmogaus teisių laboratorija, Jungtinių Tautų Vyriausiojo pabėgėlių komisaro atstovybė Lietuvoje ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija.
  Registracija iki 2015 m. gruodžio 4 d.: http://goo.gl/forms/drVxp05ahD.      
 • Lapkričio 26 d. Ateities g.20, CR-I, 414 aud. vyko mokslinė-praktinė konferencija “Sporto prekių ir paslaugų vartojimas: Lietuvos sporto šakų atvejis". Konferencijos programa
 • 2016 m. lapkričio 19 d. doc. dr. Aistė Dromantaitė kartu su Tarptautine koučingo federacija (ICF) organizavo Tarptautinę koučingo konferenciją Vilniuje, Artis viešbutis bei skaitė pranešimą “Moksliniai tyrimai ir koučingas: kuo tai naudinga”.

 • 20015 m. lapkričio 16 d., pirmadienį, 13 val. bibliotekos Mažojoje skaitykloje susitikimas su Mykolo Romerio universiteto Vadybos ir politikos fakulteto Vadybos instituto docentu dr. Arvydu Survila, kuris pristatė savo knygą „Nepaprastų situacijų procesų valdymas“ (2015)
  Pastaraisiais dešimtmečiais juntame vis stipresnį “gamtos” spaudimą (žemės drebėjimai, cunamiai, ugnikalnių išsiveržimai), padaugėjo technologinių avarijų, bei ypatingo dėmesio įvairiose šalyse sulaukiančių teroro aktų. Daug pasaulio šalių, ypatingai JAV, sukaupė didelę vadybinę patirtį kovoje su išvardintais reiškiniais, kurie paprastai paveikia dideles teritorijas, bendruomenes ar šalis. Nuolat mokytis ir atnaujinti žinias šioje srityje yra būtina. Vadovėlis paruoštas remiantis mokslininkų ir praktikų patirtimi ir bus naudingas ne tik studentams, bet ir MRU socialinių partnerių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM, Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatos situacijų centro, Mobilizacijos departamento prie KAM, Savivaldybių Civilinės saugos skyrių darbuotojams bei ministerijose atsakingiems už ekstremalių situacijų valdymą pareigūnams             
 • 2015 spalio 2 d. MRU PVF Vadybos instituto doc. dr. Arvydas Survila  „Žinių radijui“ laidoje „Aktualioji valanda“ komentavo kartu su Rita Švediene, Valstybės kontrolės atstove „Kaip savivaldybės pasirengusios ekstremalių situacijų valdymui?“.
  http://www.ziniuradijas.lt/epizodas/2015/10/02/aktualioji-valanda/48851
 • LRT radijas 2015 gegužės 27 d. pasikvietė PVF Vadybos instituto doc. dr. Arvydą Survilą dalyvauti laidoje „Aktualijų studija“ tema „Kaip turėtume reaguoti į krizes valstybėje?“. Praėjusią savaitę iki laidos netilo kalbos dėl Baltijos jūroje dingusio lėktuvo su dviem patyrusiais pilotais paieškų. Piliečiai ir politikai kritikavo tiek pačios paieškos organizavimą, tiek tai kaip apie tai buvo informuojami artimieji ir visuomenė. Laidoje dalyvavo ryšių su visuomene specialistas Linas Kontrimas, komunikacijos ekspertas Mindaugas Lapinskas, Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakulteto Vadybos instituto doc. dr. Arvydas Survila, LRT RADIJO bendradarbiai Latvijoje ir Prancūzijoje. Laidos įrašą galima rasti:
  http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1011698217/lrt_aktualiju_studija_2015-05-27_11_05?popup   

   

 • Gegužės 25 -26 d. Ščecino universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Makroekonomikos katedra kartu su Mykolo universiteto Politikos ir vadybos fakulteto Vadybos institutu organizuoja konferenciją „Współczesna ekonomia”. Konferencija skirta ne tik ekonomikos, bet ir turizmo problematikai.
  Kontaktinis asmuo doc. dr. Brigita Žuromskaitė

 • Gegužės 22 d. Mykolo Romerio universitete vyko mokslinė – praktinė konferencija “Sporto industrija – profesionalumo ir interesų dermė”. Konferenciją rengė MRU Politikos ir vadybos fakultetas kartu su Lietuvos sporto federacijų sąjunga. Konferencijoje dalyvavo garbingas sporto vadybos profesorius Packianathan Chelladurai. Tai - vienas iškiliausių pasaulio sporto organizacijų ir žmonių išteklių valdymo specialistų 
 •                        
        
  • Gegužės 7 d. Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakultetas kartu su Mykolo universiteto Politikos ir vadybos fakulteto Vadybos institutu organizuoja konferenciją „Nuo kelionių iki turizmo istorijos“. Konferencija vyks LEU Istorijos fakultete T. Ševčenkos g. 31. Konferencijos pradžia 9.30 val.
   Kviečiame dalyvauti. Kontaktinis asmuo doc. dr. Brigita Žuromskaitė

  • 2015 m. balandžio 13-18 dienomis
   Vadybos institute svečiuosis dr. ANNA-KATRIINA SALMIKANGAS IŠ JYVASKYLOS UNIVERSITETO (SUOMIJA). Dr. Anna-Katriina Salmikangas yra Jyvaskylos universiteto (Suomija) Sporto mokslų katedros dėstytoja. Jos interesų sritys yra sporto socialiniai ir administravimo klausimai. Dr. Salmikangas yra tarptautinės sporto vadybos magistrantūros programos vadovė, kasmetinės universiteto organizuojamos tarptautinės žiemos mokyklos organizatorė. Dr. Salmikangas yra Europos sporto sociologijos asociacijos narė. Vizito MRU  programa
  • Darbo grupė: dr. Dalia Daujotaitė, MRU, Finansų ir mokesčių katedra (darbo grupės vadovė); dr. Arvydas Survila, Politikos ir Vadybos fakulteto Vadybos instituto docentas; dr. Lukas Giriūnas, MRU; Dovilė Mingėlaitė, MRU; Vaitiekus Novikevičius, MRU; Nadežda Lukaševičienė, UAB Verslo audito konsultacijos ; Vytautas Vilys, Lietuvos apskaitos įmonių asociacija, sukūrė ir suteikė paslaugą „GEROS APSKAITOS PRAKTIKOS VADOVO SUKŪRIMAS IR ĮDIEGIMO VALDYMO STRUKTŪROS SUDERINIMAS“, įgyvendinant priemonę „Inočekiai LT“ VP2-1.3-ŪM-05-K. Priemonė patvirtinta mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2014 m. gegužės 05 d. įsakymu Nr. 2V- 53, paslaugos Nr. 595. Paslaugos teikėjas – Mykolo Romerio universitetas.

 • Vadybos instituto profesorė Vilma Čingienė buvo pakviesta dalyvauti ir skaityti mokslinį pranešimą svabiame Europos Sąjungos tarybos pirmininkavimo renginyje tarptautinėje konferencijoje sporto srityje tema: „Sportas ir fizinis aktyvumas žmogiškojo kapitalo formavimui“, kuris įvyko 2015 m. vasario 16 d. Rygoje, Nacionalinėje bibliotekoje. Renginyje dalyvavo Europos Komisijos pareigūnai, įvairių Europos šalių universiteto mokslo sričių atstovai, valstybinių sporto institucijų ir organizacijų vadovai, kiti suinteresuoti asmenys. Konferencija buvo sudėtinė Europos Komisijos ekspertų grupės „Žmogiškųjų išteklių vystymas sporto srityje“ ir Europos sporto ministrų susitikimo dalis. Konferencijos apibendrinamosios išvados bus panaudotos rengant Europos Komisijos rezoliuciją dėl mėgėjiško sporto vystymo perspektyvų ir žmonių išteklių kompetencijos svarbos formuojant, ypač jaunimo tarpe, perkeliamuosius įgūdžius sporto veiklos dėka.

                                                                    

 •  Artėjant Kalėdom visi pradeda dalintis gerumu. Mes – viešojo administravimo trečio kurso studentai, kartu su Vadybos instituto dėstytoja Janina Čižikiene, gruodžio 19 d. aplankėme VŠĮ „Gelbėkite vaikus“ Fabijoniškių VDC „Svajonių laivas“ vaikų dienos centrą. Iš pradžių mus pasitiko direktorė Onutė Sabaitienė , kuri papasakojo apie centro atsiradimą, bei veiklą. Po visų pasakojimų, mes ėjome pas centro vaikus, tik pravėrus duris, išgirdome jų šūksnius, ir pamatėme besišypsančius veidus. Vaikučiai turėjo parengę mini programėlę, buvo visko, dainų ir šokių, o mes tapome nuostabaus ir šilto koncerto žiūrovais. Pasibaigus žaidimams, mes supratome, kaip nuoširdžiai specialistai dirba su vaikais, ir buvome pakviesti tapti savanoriais. Po šio širdžiai mielo ir smagaus susitikimo, dar kartą įsitikinome, kad daryti gerus darbus nieko nekainuoja!

                                             

 • Politikos ir vadybos fakultetas (PVF) ir Vilniaus Žirmūnų gimnazija (VŽG) yra socialiniai partneriai ir tai yra patvirtinę bendradarbiavimo sutartimi. 2014 m. gruodžio 4 d. VŽG soc. pedagogės Jolanta Burzdikienės ir PVF Vadybos instituto doc. dr. Arvydo Survilos iniciatyva, įgyvendinant bendradarbiavimo sutartį, buvo organizuotas MRU bakalauro studijų programų pristatymas VŽG III – IV klasių gimnazistams. Programas pristatė MRU priėmimo komisijos atsakingasis sekretorius Saulius Bugailiškis. Jis gausiai susirinkusius į susitikimą gimnazistus supažindino su studijų formų naujovėmis:
  - naujomis studijų galimybėmis (tarptautinis konsorciumas),
  - tarptautinėmis dvigubo diplomo ir jungtinio diplomo studijomis (kas tai yra ir kodėl verta),
  - “Erasmus +” (studijų ir praktikų galimybės, partneriai)
  bei supažindino su karjeros ir įsidarbinimo galimybėmis baigus MRU bakalauro studijas.   

 •                    


 • 2014 m. gruodžio 1 d. prof. dr. Tadas Sudnickas pravedė mokymus Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos darbuotojams tema "Strateginis planavimas ir planų diegimas".Paslaugų centro darbuotojos po kiekvienų mokymų atlikdavo apklausas, siekdamos sužinoti kaip vertinamas kiekvienas iš mokymų. Klausytojai liko patenkinti teikiamų paslaugų kokybe ir nori pratęsti tokį bendradarbiavimą su MRU Politikos ir vadybos fakulteto darbuotojais.

 • 2014 m. lapkričio 11-18 dienomis doc. dr. Ignas Dzemyda pravedė mokymus Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos darbuotojams tema "Valstybės tarnautojų etiketas".

 •  Politikos ir vadybos fakultetas pastoviai plečia savo bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. Pasirašytose bendradarbiavimo sutartyse su Valstybine energetikos inspekcija, Mobilizacijos departamentu prie KAM, Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos ekstremalių situacijų valdymo centru, Priešgaisrinės ir gelbėjimo departamentuprie VRM numatyta vykdyti šių institucijų darbuotojų mokymus. 2014 m. spalio mėn. Paslaugų centro darbuotojų, sutvarkiusių formalias sutartis dėl mokymų tarp MRU ir socialinių partnerių, dėka, pradėtas minėtų institucijų darbuotojų mokymas. Socialiniai partneriai pageidauja pakelti savo kvalifikaciją tokiais klausimais: Strateginis planavimas, planų diegimas (mokymus ves prof. dr. Tadas Sudnickas), Laiko valdymas (mokymus ves doc. dr. Andrius Stasiukynas), Valstybės tarnybos etiketas (mokymus ves doc. dr. Ignas Dzemyda, Tarpinstitucinis bendradarbiavimas viešajame sektoriuje (mokymus ves doc. dr. Mantas Bileišis). Š. m. spalio mėn. 13 d. buvo pravesti pirmieji mokymai Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos ekstremalių situacijų valdymo centro darbuotojams. Mokymus tema „Rizikos valdymas“ pravedė PVF Vadybos instituto doc. dr. Arvydas Survila.
 • Spalio 16 – 23 dienomis Politikos ir vadybos fakultete Vadybos institute svečiuosis Ščecino universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto delegacija: Makroekonomikos katedros vedėja prof. hab. dr. Danuta Miłaszewicz, dr Rafał Nagaj, dr Piotr Szkudlarek, mgr Aleksandra Milczarek, mgr Małgorzata Zakrzewska. Vizito metu bus atliekamas bendras tyrimas bei aptartos bendradarbiavimo galimybės. Kontaktinis asmuo doc. dr. Brigita Žuromskaitė brigitaz@mruni.eu

 • 2014 m. birželio mėn. 16 d. laikraštis „15 min.“ atspausdino interviu „Krizių valdymo ekspertas Arvydas Survila: „Nepasakydama, kaip pasiruošti pavojams, valstybė sėja paniką“ su Politikos ir vadybos fakulteto Vadybos instituto doc. dr. Arvydu Survila, kuris atsakė į žurnalistės klausimus apie esamą šalies pasiruošimą ekstremalioms situacijoms ir krizėms bei pristatė Fakulteto magistro studijų „Nepaprastų situacijų valdymo programą“. 
 • 2014 m. gegužės 27 d.  Šiauliuose ir gegužės 28 d. Klaipėdoje Mobilizacijos departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos ir Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakultetas, vykdydami bendradarbiavimo sutartį, pravedė seminarą-mokymus į civilinio mobilizacinio personalo rezervą įrašytiems asmenims tema „Institucijų veiklos tęstinumo užtikrinimas paskelbus mobilizaciją ir (ar) įvedus karo padėtį šalyje“. Seminarus-mokymus vedė Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakulteto Vadybos instituto doc. dr. Arvydas Survila.
 • 2014 m. gegužės 20 d. Politikos ir vadybos fakulteto Vadybos instituto doc. dr. Arvydas Survila buvo pakviestas į "Žinių radiją" kaip ekspertas ir pakomentuoti esamą šalies pasirengimo būklę nepaprastų situacijų atveju. Pokalbio metu docentas pabrėžė, kad PVF turi parengęs magistrantūros studijų "Nepaprastųjų situacijų valdymo" programą ir pakvietė studijuoti bei paminėjo, kad PVF dėstytojai yra pasiruošę pravesti ir neformalius mokymus.
  Pilną interviu galite rasti: www.ziniuradijas.lt, 2014 m. gegužės 20 d. laida: Net specialistai nežino, kaip elgtųsi ekstremalioje situacijoje".
 • Politikos ir vadybos fakulteto dekanas doc. dr. A. Monkevičius ir Vilniaus Žirmūnų gimnazijos direktorius 2012 m. pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurioje Fakultetas įsipareigojo „vykdyti Gimnazijai aktualius mokinių, darbuotojų mokymus, kvalifikacijos kėlimo kursus, tęstines ir nuotolines studijas, specialiuosius tyrimus, rengti galimybių studijas ir teikti kitas paslaugas“. Siekiant įgyvendinti prisiimtus įsipareigojimus, š.m. kovo 27 d. Vadybos instituto doc. dr. Arvydas Survila  10 klasių gimnazistams pristatė alternatyviai pasirenkamą dalyką “Projektų vadyba”, kuris, numatoma, bus dėstomas du metus. 
 • 2014 m. kovo 20 d. Mykolo Romerio universitete, Centriniuose rūmuose ( I – 417) , vykdant „Aktualijos turizmo sektoriuje“  viešųjų paskaitų ciklą vyko vieša paskaita „Nepaprastų situacijų valdymo procesas“ , kurią skaitė PVF Vadybos instituto (VI) doc. dr. Arvydas Survila.
 • 2014 m. vasario 20 d. 18.00 val. Mykolo Romerio universitete, CR I-105 auditorijoje (Ateities g. 20, Vilnius) paskaita „Pozityvaus bendruomenės požiūrio į turizmą formavimas Vietos savivaldos taikomų (netaikomų) priemonių verslininkų nukreipimui turizmo link Valstybės ir turizmo verslo dialogo aspektai“.
  Pranešėja – Danutė Mažeikaitė, turizmo ekspertė, Lietuvos turizmo asociacijos prezidentė
  Renginį organizuoja Politikos ir vadybos fakulteto Vadybos institutas (VI).
 • 2014 m. vasario 20 d. 16.20 val. MRU CR I-105 auditorijoje (Ateities g. 20, Vilnius) paskaita „Dora lyderystė“. Pranešėjas - Alexandre Havard, Havardo Lyderystės institutas
  Renginį organizuoja Politikos ir vadybos fakulteto Vadybos institutas (VI). 
 • Viešų paskaitų ciklas 2014.02.13 - 2014.04.10
 • 2014 m. vasario 13 d. 18.00 val. MRU CR I-105 auditorijoje (Ateities g. 20, Vilnius) paskaita „Karjeros valdymas turizmo sektoriuje“.
  Pranešėjas - Andrius Valickas MRU Vadybos instituto docentas  
 • dr. Nendrė Černiauskienė, dr. Audrius Skaistys ir doc. dr. Arvydas Survila 2014 m. sausio 18 d. dalyvavo Universiteto ir Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos (LATA) organizuotoje diskusijoje, kuri buvo skirta LIETUVOS NARYSTĖS 10-MEČIUI.
  Diskusija vyko Kauno miesto savivaldybės Didžiojoje salėje. Diskusijos tema - Grėsmės nacionaliniam saugumui ir NATO vaidmuo jas valdant. Diskusija plėtota 3 temomis, 3 kryptimis: NATO plėtros reikšmė užtikrinant bendrą Baltijos regiono saugumą;   Bendradarbiavimas ir sąveikumas užtikrinant NATO tikslus;  Lietuvos nacionalinio saugumo užtikrinimas ir NATO vaidmuo. Vertintas politinis, teisinis ir strateginis aspektas. Tarp garbingų svečių – politikas Prof. Vytautas Landsbergis ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Tarptautinių ryšių ir operacijų departamento direktorius Žilvinas Tomkus. Į diskusiją susirinko daugiau kaip 70 dalyvių – moksleivių, studentų, mokytojų, akademikų, savanorių, kariškių, senjorų.
  Daugiau kaip prieš septynioliką metų įsikūrusios LATA (www.lata.lt) organizacijos pagrindinis pirminis tikslas buvo supažindinti plačiąją visuomenę su NATO tikslais ir veikla bei remti valstybės pastangas tapti pilnateisiais Euroatlantinės bendrijos nariais. LATA yra pirmoji įkurta tokio pobūdžio organizacija Baltijos šalyse, savo įsisteigimo metais LATA tapo tarptautinės organizacijos ATA [angl. Atlantic Treaty Association], šiuo metu vienijančios daugiau nei 36 analogiškų LATAi organizacijų skirtingose šalyse, nare. Šiuo metu LATA siekia ugdyti pilietiškai brandžią ir patriotišką Lietuvos visuomenę, akcentuojant demokratinių vertybių ir principų svarbą šiuolaikinėje valstybėje. LATA pirmininkas – dr. A. Skaistys, LATA valdybos pirmininkė – dr. N.Černiauskienė.          Keletas užfiksuotų diskusijos akimirkų                 
 • 2013 m. gruoždžio 13 d. Vadybos institute lankėsi Warsaw University of Life Sciences (SGGW) atstovai. Ekonomikos fakulteto mokslo prodekanas prof Kraciuk, Ekonomikos katedros vedėja prof. Krystyna Krzyżanowska, Socialinės komunikacijos ir konsultavimo katedros vedėja dr. Ewa Jaska bei dr Kazimierz Tabor susitiko su doc. dr. Brigita Žuromskaite ir dr. Barbara Stankevič. Susitikimo metu buvo aptartos tyrimų bei mokslinio bendradarbiavimo turizmo srityje galimybės.    
 • Doc. dr. Aistė Dromantaitė-Stancikienė, radijo laida ,,Mes, moterys’’ tema ,,Ar jūsų dukros taps programuotojomis?’’ Išsamiau (2013-11-29)
 • Doc.dr. Aistė Dromantaitė-Stancikienė, konferencija su pranešimu ,, International Entrepreneurship Forum (IEF), pranešimas ,,Practical coaching aspects in Lithuania organization’’ Išsamiau (2013-09-04 - 2013-09-06)
 • Doc. dr. Aistė Dromantaitė-Stancikienė, konferencija su dalyvavimu diskusijose ,,Launch of EIGE’s Resource and Documentation Centre (RDC)’’ Išsamiau (2013-10-01)
 • Doc. dr. Aistė Dromantaitė-Stancikienė, konferencija su dalyvavimu diskusijose ,,Metinė ICF Lietuva konfenrencija 2013’’ Išsamiau
 • Doc. dr. Agota Giedrė Raišienė žurnale "Psichologija Tau" 2013 m. rugsėjo-spalio mėn. numeryje publikavo straipsnį "Technostresas".
  Straipsnyje kalbama apie šiais laikais vis plačiau organizacijose pasitelkiamų informacinių komunikacinių technologijų įtaką darbuotojų savijautai, pasitikėjimui savimi, darbingumui ir galimybėms užtikrinti darbo ir poilsio laiko pusiausvyrą.
 • Doc. dr. Agota Giedrė Raišienė - tarptautinio mokslinio žurnaloENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY ISSUES redakcinės kolegijos narė.
  Žurnalo leidėjas – Essex’o universiteto Entreprenerystės ir ir tvarumo centras (angl. Entrepreneurship and Sustainability Center).
 • Prof. dr. Vilma Čingienė 2013 m. spalio 1 d. Vilniuje, Nacionalinėje dailės galerijoje, vykusiame neformalus ES sporto ministrų susitikime skaitė pranešimą tema „Sporto indėlis į ekonomiką: jo dydis ir reikšmė“. Daugiau informacijos
 • Prof. dr. Vilma Čingienė 2013 m. rugsėjo 28 d. Vilniuje LITEXPO parodų centre, vykusioje Lietuvos sveikatingumo klubų asociacijos atviroje konferencijoje, skaitė pranešimą tema „Partnerystės reiškinys sporto sektoriuje: partnerystės naudos ir būtinybė“
 • Doc.dr. Agota Giedrė Raišienė - Ispanijoje leidžiamo žurnalo "Responsibility and Sustainability. Socioeconomic, political and legal issues" (ISSN 2340-5813) mokslinio komiteto narė.
 • Doc. dr. Agota Giedrė Raišienė žurnale „Psichologija Tau“ (2013 m. gegužės/birželio numeryje) publikavo savo straipsnį „Pamėgti darbą įmanoma!“. Straipsnyje kalbama apie asmenybės ir darbo (profesijos) suderinamumą, remiantis Hollando šešių asmenybės tipų tipologija.
 • Doc. dr. Agota Giedrė Raišienė žurnale „Psichologija Tau“ (2013 m. kovo/balandžio numeryje) publikavo straipsnį „Intrigos darbe – klastingas būdas pakirpti sparnus“. Straipsnyje autorė skaitytojus supažindina su mobingo (psichologinio smurto) darbe reiškiniu, nagrinėja mobingo poveikį terorizuojamam darbuotojui ir situaciją stebinčiam kolektyvui, atskleidžia moberio elgesio motyvus. Straipsnis sulaukė aktyvaus skaitytojų susidomėjimo ir pripažinimo, keletas atsiliepimų išspausdinta žurnalo gegužės/birželio numerio skaitytojų laiškų skiltyje.
 • Doc. dr. Agota Giedrė Raišienė 2013 m. balandžio 15-19 dienomis Tarptautinės savaitės renginiuose Bratislavos aukštojoje Viešojo sektoriaus ekonomikos ir vadybos mokykloje (Slovakija) pristatė Politikos ir vadybos fakulteto Vadybos instituto vykdomas magistrantūros programas ir supažindino dėstytojus su galimybėmis atvykti skaityti paskaitas MRU.

Keletas užfiksuotų nuotraukų   . Docentė taip pat skaitė paskaitų ciklą "Šiuolaikinis verslas: naujos lyderystės formos".

 • Bergeno universiteto (Norvegija) docento David Wheat vieša paskaita "Simulation Modeling with System Dynamics: Analysis and Policy Design" vyko 2013 m. balandžio 16 d. (antradienis) 18.00 val. Mykolo Romerio universitete (Ateities g. 20, Vilnius), I-414 aud. Paskaita buvo skaitoma anglų kalba.
  Kontaktinis asmuo pasiteiravimui: prof. dr. Birutė Mikulskienė (birute.mikulskiene@mruni.eu).

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747