Apie institutą

Investuojantiems į ateitį >> Studijos Vadybos institute!

Bakalauro studijos                

Magistrantūros studijos

>> Informacija apie Viešojo valdymo fakultete vykdomas studijų programas

Darbuotojų sąrašas

Profesoriai

prof. dr. Alvydas Baležentis
el. paštas a.balezentis@gmail.com
prof. dr. Vilma Čingienė
el. paštas v.cingiene@mruni.eu
prof. dr. Vladimiras Gražulis
el. paštas gra.vlad@gmail.com  
prof. dr. Birutė Mikulskienė
el. paštas birute.mikulskiene@mruni.eu
prof. dr. Agota Giedrė Raišienė
el. paštas agotar@mruni.eu
prof. dr. Tadas Sudnickas
el. paštas tsudnick@mruni.eu
prof. dr. Andrius Valickas
Tel. (8 6) 1527482
el. paštas avalickas@mruni.eu
prof. dr. Brigita Žuromskaitė
el. paštas brigita@wp.eu

Docentai 

doc. dr. Rūta Dačiulytė
el. paštas daciulyte@mruni.eu
doc. dr. Aistė Dromantaitė (laikinai nedirba)
el. paštas aistes@mruni.eu
      
doc. dr. Ramūnas Vanagas
el. paštas rvanagas@mruni.eu
doc. dr. Mantas Dilys
el. paštas m.dilys@yahoo.com
doc. dr. Salomėja Zaksaitė
el paštas salomeja.zaksaite@gmail.com

doc. dr. Adomas Vincas Rakšnys
el. paštas
 a.v.raksnys@mruni.eu

Lektoriai     


lekt. dr. Birutė Aleksandravičiūtė   
el. paštas birute.aleksandraviciute@gmail.com
lekt. Alina Katunian
el. paštas alina.katunian@gmail.com
lekt. Rimantas Raudeliūnas
el. paštas rraudeliunas@gmail.com
lekt. Tomas Vedlūga
el. paštas tomas.vedluga@mruni.eu
lekt. Vytautas Jarutis
el. paštas jarutis.vytautas@gmail.com
lekt. Salomėja Vanagienė
el. paštas salomeja.lukaite@gmail.com
lekt. Renata Baniulienė
el. paštas renata.baniuliene@gmail.com
lekt. Ligita Daukšaitė
el. paštas ligituk@mail.ru
lekt. Mindaugas Gobikas         
el. paštas mindaugasgobikas@gmail.com
lekt. Skirmantas Gricius
el. paštas skirmgrc@gmail.com

Doktorantai: 

Šarūnas Banevičius
el. paštas sbanevicius07@gmail.com
Aleksandras Bortnikas
el. paštas albortnika@stud.mruni.eu
Janina Čižikienė
el. paštas cizija@mruni.eu
Agata Katkonienė
el. paštas agata.katkoniene@mruni.eu
  
Ilona Kojelytė
el. paštas ilonakojelyte@gmail.com  
Agnius Karčiauskas
el. paštas agnius.karciauskas@gmail.com
Alina Katunian
el. paštas a.katunian@vvf.viko.lt
Keisha LaRaine Ingram
el. paštas klingram@mruni.eu  
Elžbieta Markuckienė
el. paštas e.markuckiene@inbox.lt
Vilma Miglinė
el. paštas vilma.migline@gmail.com
Ramutė Narkūnienė
el. paštas ramutenarkuniene@gmail.com
Renata Urbonaitė
el. paštas r.urbonaite0706@gmail.com

Audronė Urmanavičienė
el. paštas audrone.urmanaviciene@gmail.com
Tomas Vedlūga 
el. paštas tomas.vedluga@mruni.eu
Gedas Baranauskas
el. paštas gedas.baranauskas@yahoo.com
Jolita Gečienė
el. paštas


Studentams: su dėstytojais dėl priėmimo laiko tartis individualiai el. paštu

Doc. dr. Ramūno Vanago priėmimo laikas pateikiamas darbinėje MRU svetainėje adresu:
http://rvanagas.home.mruni.eu/?page_id=49