Magistro studijų baigiamieji darbai (MSBD)

 

Magistro baigiamųjų darbų gynimas planuojamas 2019 m. gegužės 15-24 dienomis. 

Kvalifikacinės komisijos sudėtis 2018/2019

2018/2019 m. baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis (ruošiama)

Vadovui leidus ginti, reikalavimus atitinkantis magistro baigiamasis darbas iki 2019 m. balandžio 24 dienos:

- pristatomas studijų vadybininkei Raimondai Urbietienei su vadovo parašu;

- turi būti įkeltas į studijų knygelę, o vadovas sistemoje pažymi savo sutikimą darbui ginti.

Prieš gynimus prašome pasitikrinti studijų knygelėje baigiamojo darbo pavadinimą (lietuvių k. ir anglų k.).

Reikalavimai pristatomiems magistro baigiamiesiems darbams:
 • Pateikiami 2 magistro baigiamojo darbo egzemplioriai, įrišti spirale (minkštais viršeliais). Abu darbo egzemplioriai turi būti pasirašyti paties studento, jo darbo vadovo bei konsultanto (jei studentas jį turėjo).
 • Elektroninės darbo versijos negali skirtis nuo atspausdintųjų.
 • Pristatydami darbus, studentai turi turėti ir į darbą neįsegtą titulinį lapą anglų kalba bei patvirtinimą apie atlikto darbo savarankiškumą
 • Likus ne mažiau kaip 10 dienų iki gynimo darbą reikia patalpinti į IS Studijos patikrai. Darbų įkėlimo instrukcija     
 • Recenzija bus atsiųsta į Jūsų pateiktą el. pašto adresą (ne vėliau, kaip dvi dienos iki gynimo).

Daugiau informacijos apie darbų gynimą

Reikalavimų neatitinkantys darbai nebus priimami.

Rektoriaus 2015-05-11 įsakymu Nr.1I-217 patvirtinta MRU elektroninių dokumentų į kėlimo į Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinę sistemą (toliau - eLABA) tvarka.

Daugiau informacijos apie darbų talpinimą į bibliotekos informacinę sistemą rasite ČIA.

Sėkmės!

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • Faks.: (8 5) 267 6000
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747