Studijų programų komitetai


STUDIJŲ PROGRAMŲ KOMITETAI

1. studijų programos Organizacijų vadyba (I pakopa) vadovė  doc. dr. Birutė Aleksandravičiūtė, Vadybos instituto docentė.
Nariai:
Gintarė Čaplikaitė, Organizacijų vadybos bakalauro studijų studentė;
doc. dr. Rūta Dačiulytė, Vadybos instituto docentė;
Danielius Krupėnas, absolventas;
Kęstutis Liekis, KLQ Ltd vadovas;
doc. dr. Andrius Valickas, Vadybos instituto docentas;
doc. dr. Brigita Žuromskaitė, Vadybos instituto docentė;

2. studijų programų Turizmo vadyba ir paveldas (I pakopa), Turizmo sektoriaus valdymas (II pakopa) vadovė prof. dr. Brigita Žuromskaitė, Vadybos instituto profesorė.
N
ariai:
doc. dr. Rūta Dačiulytė, Vadybos instituto docentė;
Ligita Daukšaitė, UAB "Juani" direktorė, viešbutis "Smilga"
Greta Gruodė, absolventė;
Alina Katunian, Vilniaus kolegija, Verslo vadybos fakultetas, Turizmo vadyba;
Mikheili Kalmakhelidze, studijų studentas;
Danutė Mažeikaitė, Turizmo rinkodaros asociacija;
Ramutė Narkūnienė, Mykolo Romerio universiteto doktorantė, Utenos kolegijos docentė;
Kamilė Salickaite, absolventė;
prof. dr. Andrius Valickas, Vadybos instituto profesorius.

3. studijų programos Viešoji politika ir vadyba (I pakopa), studijų vadovė lekt. Rima Urbonaitė, Politikos mokslų instituto lektorė.
Nariai:
prof. dr. Andrius Bielskis, Politikos mokslų instituto profesorius;
lekt. Benas Brunalas, Politikos mokslų instituto lektorius;
doc. dr. Gediminas Kazėnas, Politikos mokslų instituto docentas;
doc. dr. Vytautas Dumbliauskas, Politikos mokslų instituto docentas;
dr. Sigita Kavaliūnaitė, NATO Energetinio saugumo centro ekspertė;
prof. dr. Egidijus Motieka, Politikos mokslų instituto partnerystės profesorius;
Irmantas Pečiūra, absolventas ir Politikos mokslų instituto asistentas;
Ieva Savickytė, studentė;
Justas Gaidys, studentas;
Erika Zajankauskaitė, studentė.

4. studijų programos Europos Sąjungos politika ir administravimas (anglų kl.) (II pakopa) ir papildomųjų politikos mokslų krypties studijų vadovas doc. dr. Gediminas Kazėnas, Politikos mokslų instituto docentas.
Nariai:
prof. dr. Adas Jakubauskas, Politikos mokslų instituto profesorius;
doc. dr. Raimundas Dužinskas, Politikos mokslų instituto lektorius;
doc. dr. Audronė Janužytė, Politikos mokslų instituto docentė;
doc. dr. Vytautas Dumbliauskas, Politikos mokslų instituto docentas;
Prof. dr. Renata Mieńkowska-Norkienė, Varšuvos universiteto profesorė;
Rima Urbonaitė, Politikos mokslų instituto lektorė;

5. studijų programos Lyderystė ir pokyčių vadyba (II pakopa) ir jos specializacijos Ugdomasis vadovavimas, studijų programos Viešasis administravimas (II pakopa) specializacijos Žmogiškųjų išteklių vadyba ir vadybos krypties papildomų studijų   vadovas  prof. dr. Tadas Sudnickas, Vadybos instituto profesorius.
Nariai:
doc. dr. Rūta Dačiulytė, Vadybos instituto docentė;
prof. dr. Boguslavas Gruževskis, LSTC Darbo rinkos tyrimų instituto direktorius;
doc. dr. Birutė Aleksandravičiūtė, Vadybos instituto docentė;
Virginijus Guoga, absolventas;
doc. dr. Jonas Jagminas, Vadybos instituto docentas;
Benita Narkevičiūtė, TEO LT;
Jurgita Šiaudinytė, studentė;
prof. dr. Andrius Valickas, Vadybos instituto docentas;

6. studijų programos Nepaprastųjų situacijų valdymas (II pakopa) Rimantas Raudeliūnas, Vadybos instituto lektorius.
Nariai:
doc. dr. Rūta Dačiulytė, Vadybos instituto docentė; 
Audronė Kaladžinskienė, absolventė; 
prof. dr. Vainius Smalskys, Viešojo valdymo fakulteto dekanas;
prof. dr. Darius Štitilis, Ekonomikos ir verslo fakulteto Finansų instituto profesorius;
Sandra Norbutaitė, studentė;
Evaldas Baguckas, studentas; 
Juris Targonskas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM atstovas direktoriaus pavaduotojas (socialinių partnerių atstovas);

7. studijų programos Sporto industrijų vadyba (II pakopa) vadovė prof. dr. Vilma Čingienė, Vadybos instituto profesorė.
Nariai:
doc. dr. Kristina Kalašinskaitė, Ekonomikos instituto docentė;
doc. dr. Rūta Lazauskaitė, Verslo teisės katedros docentė;
prof. dr. Rimantas Minkevičius, Sveikatos ir sporto centro direktorius;
Justinas Kinderis, absolventas;
Karolina Razvinavičiūtė, studentė;
Mindaugas Gobikas, FK „Jonava“ rinkodaros vadovas;
Agnė Vanagienė, Lietuvos sporto federacijų sąjungos generalinė sekretorė;
Vilma Venclovaitienė, VšĮ Vilniaus miesto futbolo draugijos „Žalgiris“ direktorė;

8. studijų programos Strateginis organizacijų valdymas (II pakopa) ir šios programos specializacijos Projektų vadyba  vadovas prof. dr. Andrius Valickas, Vadybos instituto profesorius.
Nariai:
Eugenijus Bulavas, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos prezidiumo narys;
Valdas Simas, DXC Texnology Vyriausiasis vadybininkas;
Benita Narkevičiūtė, Telia Talentų valdymo specialistė;
dr. Žygimantas Grakauskas, Vilniaus Universiteto, Ekonomikos fakulteto, Vadybos katedros docentas;
Rimantas Raudeliūnas, Vadybos instituto lektorius;
Skirmantas Gricius, absolventas;
Aurelija Ulčickaitė, studentė.

9. studijų programos Sveikatos politika ir vadyba (II pakopa) ir studijų programos Viešasis administravimas (II pakopa) specializacijos Sveikatos apsaugos įstaigų administravimas vadovė doc. dr. Rūta Dačiulytė, Vadybos instituto docentė.
Nariai:
prof. dr. Marija Čaplinskienė, Politikos mokslų instituto profesorė;
Daiva Čepuraitė, absolventė;
doc. dr. Aldona Gaižauskienė, Politikos mokslų instituto docentė;
prof. dr. Danguolė Jankauskienė, VŠĮ „Santariškių klinikos“
Arvydas Kleiva, studentas.

10.  studijų programos Viešasis administravimas (I pakopa) vadovas doc. dr. Andrius Stasiukynas, Viešojo administravimo instituto direktorius.
Nariai:
prof. dr. Mantas Bileišis, Viešojo administravimo instituto docentas;
Deimantė Budriūnaitė, absolventė;
Jurgita Domeikienė, LR Vyriausybės Viešojo valdymo ir socialinės aplinkos departamento direktorė;
prof. dr. Arvydas Guogis, Viešojo administravimo instituto profesorius;
Šarūnė Maziliauskaitė, studentė;
prof. dr. Saulius Nefas, Viešojo administravimo instituto profesorius;
prof. dr. Vainius Smalskys, Viešojo administravimo instituto profesorius;
prof. dr. Jolanta Urbanovič, Viešojo administravimo instituto profesorė.

11. studijų programos Energetikos politika ir vadyba  (II pakopa), studijų programos Viešasis administravimas (II pakopa) specializacijos Energetikos politika ir vadyba  vadovas doc. dr. Andrius Stasiukynas, Viešojo administravimo instituto docentas.
Nariai:
Gintaras Adžgauskas, Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto direktorius;
doc. dr. Vytautas Dumbliauskas, Politikos mokslų instituto docentas;
prof. dr. Vainius Smalskys, Viešojo administravimo instituto profesorius;
dokt. Lina Sveklaitė, absolventė;
prof. habil. dr. Jurgis Vilemas, akademikas.

12. studijų programų Švietimo politika ir vadyba (II pakopa), Viešasis administravimas (II pakopa), gretutinės viešojo administravimo krypties studijų programos ir papildomųjų viešojo administravimo krypties studijų  vadovas prof. dr. Vainius Smalskys, Viešojo administravimo instituto profesorius.
Nariai:
prof. dr. Algirdas Astrauskas, Viešojo administravimo instituto profesorius;
doc. dr. Mantas Bileišis, Viešojo administravimo instituto docentas;
 Eglė Karlonaitė, Valstybės tarnybos departamento Atrankų skyriaus vyriausioji specialistė, absolventė;
doc. dr. Aleksandras Patapas, Viešojo administravimo instituto docentas;
prof. dr. Alvydas Raipa, Viešojo administravimo instituto profesorius;
 Svajūnė Ungurytė – Ragauskienė, absolventė;
Paulius Skardžius, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo politikos departamento direktorius;
doc. dr. Žilvinas Židonis, Viešojo administravimo instituto docentas;
prof. dr. Jolanta Urbanovič, Viešojo administravimo instituto profesorė.

13. studijų programų Tarptautinė politika ir ekonomika (II pakopa) vadovas lekt. Benas Brunalas, Politikos mokslų instituto lektorius.
Nariai:
prof. dr. Andrius Bielskis, Politikos mokslų instituto profesorius; prof. dr. Egidijus Motieka, Politikos mokslų instituto profesorius; doc. dr. Raimundas Dužinskas, Politikos mokslų instituto docentas,  doc. dr. Audronė Janužytė, Politikos mokslų instituto docentė; Rima Urbonaitė, Politikos mokslų instituto lektorė; dr. Antanas Valionis, ambasadorius; Virginijus Vilkelis, gynybos atašė;
Irmantas Pečiūra, absolventas;
Viktorija Černiauskaitė, absolventė;
Roberta Dombrovskytė, studentė;
Dovilė Javinskaitė, studentė.

14.  studijų programų Teritorijų planavimas ir aplinkos valdymas (II pakopa), Aplinkos apsaugos politika ir administravimas (II pakopa), Aplinkos valdymas (II pakopa, lietuvių kl.), studijų programos Viešasis administravimas (II pakopa) specializacijos Aplinkosaugos administravimas vadovas prof. dr. Pranas Mierauskas, Viešojo administravimo instituto profesorius.
Nariai:
Džiugas Anuškevičius, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento vyr. specialistas;
Agnė Barasaitė, absolventė;
Kasparas Valentas Blotnys, absolventas;
Edmundas Greimas, Lietuvos gamtos fondo direktorius;
dr. Ieva Misiūnė, Viešojo administravimo instituto lektorė;
prof. dr. Paulo Pereira, Viešojo administravimo instituto profesorius, Aplinkos valdymo laboratorijos vadovas.

15. studijų programos Aplinkos valdymas (anglų kl.) (II pakopa)  vadovas prof. dr. Paulo Pereira, Viešojo administravimo instituto profesorius.
Nariai:
dr. Ieva Misiūnė, Viešojo administravimo instituto lektorė;
prof. dr. Pranas Mierauskas, Viešojo administravimo instituto profesorius;
Juan Martinz-Murillo, Malagos universiteto (Ispanija) profesorius;
Carla Ferreira, Escola Superior Agrária de Coimbra (Portugalija) tyrėja.

16. studijų programos Viešasis administravimas (II pakopa) specializacijos Savivaldos institucijų administravimas  vadovas  prof. dr. Algirdas Astrauskas, Viešojo administravimo instituto profesorius.
Nariai:
doc. dr. Mantas Bileišis, Viešojo administravimo instituto docentas;
Eglė Karlonaitė, Valstybės tarnybos departamento Atrankų skyriaus vyriausioji specialistė ir Viešojo administravimo magistrantūros studijų absolventė;
Vesta Liutkevičiūtė, absolventė;
doc. dr. Aleksandras Patapas, Viešojo administravimo instituto docentas;
prof. dr. Vainius Smalskys, Viešojo administravimo instituto direktorius;
Paulius Skardžius, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo politikos departamento direktorius;
doc. dr. Žilvinas Židonis, Viešojo administravimo instituto docentas.

17. studijų programos Viešasis administravimas (II pakopa) specializacijos Nevyriausybinių organizacijų bei vietos bendruomenių politika ir vadyba vadovas prof. dr. Saulius Nefas, Viešojo administravimo instituto profesorius.
Nariai:
Ramunė Kvietkauskaitė, studentė;
doc. dr. Justinas Sadauskas, Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentas;
doc. dr. Andrius Stasiukynas, Viešojo administravimo instituto docentas;
Vaidas Šimanskas, Visorių bendruomenės pirmininkas;
prof. dr. Vytautas Šlapkauskas, Viešojo saugumo fakulteto Teisės katedros profesorius;
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • Faks.: (8 5) 267 6000
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747