Fakulteto taryba


Fakulteto taryba yra fakulteto akademinės savivaldos institucija. Fakulteto tarybos veiklai vadovauja tarybos pirmininkas. Jis šaukia tarybos posėdžius ne rečiau kaip du kartus per semestrą. Iškilus reikalui, 1/3 tarybos narių arba dekano siūlymu šaukiamas neeilinis tarybos posėdis ne vėliau kaip per 10 dienų nuo siūlymo įteikimo. Fakulteto tarybos nutarimai priimami atviru arba slaptu balsavimu paprasta balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių. Tarybos nutarimus skelbia fakulteto dekanas.

Fakulteto taryba:

Fakulteto tarybos nariai:

1. prof. dr. Danguolė Jankauskienė, Politikos mokslų instituto profesorė;
2. Laura Jankauskaitė, Viešojo administravimo bakalauro studijų programos II kurso studentė;
3. doc. dr. Gediminas Kazėnas, Politikos mokslų instituto direktorius;
4. prof. dr. Vainius Smalskys, ex officio Fakulteto dekanas;
5. doc. dr. Andrius Stasiukynas, Viešojo administravimo instituto docentas;
6. prof. dr. Tadas Sudnickas, Vadybos instituto direktorius;
7. Paulius Skardžius LR VRM Viešojo valdymo politikos departamento direktorius;
8. prof. dr. Jolanta Urbanovič, Viešojo valdymo fakulteto prodekanė;
9. prof. dr. Andrius Valickas, Vadybos instituto profesorius.