Nuobaudos už etikos pažeidimus


  • Rektoriaus 2012 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 2IPV-24, studentės Indrė Dudėnaitė ir Miglė Banytė buvo pašalintos iš Universiteto, pažeidus Mykolo Romerio universiteto studijų tvarkos, patvirtintos 2011 m. sausio 27 d. Senato nutarimu Nr.1SN-17, 97 punktą (pakeistą 2012 m. birželio 29 d. Senato nutarimu Nr.1SN-63) bei Mykolo Romerio universiteto studijų rezultatų vertinimo tvarkos, patvirtintos 2012 m. kovo 16 d. Senato nutarimu Nr.1SN-30, 25 punkto antrą dalį;
  • Rektoriaus 2013 m.sausio 7 d. įsakymu Nr.3IPV-30, studentas Povilas Silvanavičius buvo pašalintas iš Universiteto, pažeidus Mykolo Romerio universiteto studijų tvarkos, patvirtintos 2011 m. sausio 27d. Senato nutarimu Nr. 1SN-17, 97 punktą (pakeistą 2012 m. birželio 29 d. Senato nutarimu Nr.1SN-63) bei Mykolo Romerio universiteto studijų rezultatų vertinimo tvarkos, patvirtintos 2012 m. kovo 16 d. Senato nutarimu Nr.1SN-30, 25 punkto antrą dalį;