Aplinkos valdymo centras

Aplinkos valdymo centras

Aplinkosaugos vadybos centras (angl. k. Environmental Management Centre (EMC)) yra 2013 m. Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo fakulteto Viešojo administravimo institute įkurtas tarpdisciplininis mokslinių tyrimų centras.

Vadovas - prof. dr. Paulo Alexandre da Silva Pereira (paulo@mruni.eu). 

Centro veikla orientuota į:

Daugiau informacijos: Aplinkos valdymo centro tinklapis.