“VI VIEŠOJO VALDYMO POKYČIŲ KONFERENCIJA. TARP EFEKTYVUMO IR SOCIALINIO POVEIKIO”

2019 metų kovo 13 dieną Mykolo Romerio universitete, I-414 aud., vyks “VI VIEŠOJO VALDYMO POKYČIŲ KONFERENCIJA. TARP EFEKTYVUMO IR SOCIALINIO POVEIKIO”.

Viešojo valdymo tobulinimo ir reformų nuotaikos, vyraujančios Centrinėje ir Rytų Europoje ypatingai ryškios Lietuvoje. Viešojo valdymo pertvarka XVII Vyriausybės įvardinta vienu iš trijų pagrindinių veiklos prioritetų, siekiamas veiklos efektyvumas siejamas su teigiamais pokyčiais ir poveikiu piliečių gyvenimo kokybei. Sprendžiant socialines problemas ir gerinant gyvenimo kokybę būtinas kompleksinis poveikis atskiroms veiksnių grupėms, kurios ne visada gali būti kontroliuojamos ir tai lemia „šalutinius“ efektus, kurie nėra teigiamo pobūdžio.

Konferencija kelia tikslą – mokslinių koncepcijų kontekste analizuoti ir vertinti viešojo valdymo pokyčius socialinio poveikio aspektu. Siekiant tikslo, konferencijos turinys suskaidomas į nagrinėjamas temas-uždavinius:

1) Valstybės tarnybos etika. Tematika apima tarnybinės etikos sampratos, reglamentavimo, priežiūros ir kitus klausimus ir santykį su visuomenės interesais;
2) Savivalda ir bendruomeniškumas. Numatoma diskutuoti socialinio kapitalo ir pilietinės visuomenės paradigminiais klausimais;
3) Koprodukcija, bendrakūra ir kolektyvinis verslumas. Bus svarstomos viešojo valdymo priemones, kurios ne tik užtikrina viešųjų paslaugų teikimą, bet ir sudaro sąlygos verslo ekosistemų raidai;
4) Sporto politikos formavimas ir įgyvendinimas. Tematika apima sporto sektoriaus valdymą bei visuomeninį sporto vaidmenį, ekonominę sporto dimensiją ir sporto organizavimą;
5) Teoriniai metodologiniai viešojo administravimo ir projektų valdymo vystymo aspektai: Ukrainos patirties analizė.

Konferencijos tinklalapis: http://viesasisvaldymas.mruni.eu/

2019-02-20
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747