Valdymo teorijos katedros lekt.Birutė Pitrėnaitė dalyvavo tarptautinėje savaitėje Liuvardeno (Nyderlandai) Universitete.

2009 m. kovo 30 d. - 2009 m. balandžio 2 d. Valdymo teorijos katedros lekt.Birutė Pitrėnaitė dalyvavo tarptautinėje savaitėje Liuvardeno (Nyderlandai) Universitete.
Tarptautinėje savaitėje dalyvavo dėstytojai iš Lietuvos, Prancūzijos, Austrijos, Bulgarijos, Estijos, Jungtinės karalystės ir kitų šalių Erasmus programoje dalyvaujančių aukštojo mokslo institucijų. Kiekvienas iš dėstytojų vedė savo srities kursus.
B.Pitrėnaitė anglų kalba dėstė paskaitastema "Projektų vadybos pagrindai: teorija ir problemų sprendimas praktikoje" verslo administravimo studentams. Dėstytas kursas buvo pilnai integruotas į mokymo programas. Paskaitų metu buvo juntama studentų motyvacija įgauti naujų žinių, jie aktyviai dalyvavo diskusijose.

Tarptautinės savaitės metu buvo suplanuota ir kultūrinė programa:
organizuoti renginiai, ekskursijos, paskaita Nyderlandų kultūros ir kalbos tema, vakaronė su universiteto darbuotojais ir vakarienė jų šeimose.
Kiekvienam tarptautinės savaitės svečiui buvo sudarytos sąlygos dirbti - paskirta darbo vieta su kompiuteriu katedrose kartu su vietiniais dėstytojais.
Tokiu būdu buvo galima keistis įvairia informacija ne tik su tarptautinės savaitės svečiais, bet ir su universiteto dėstytojais.

lekt.Birutė Pitrėnaitė

2009-04-19
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747