Vadovėlis

Vadovėlyje nagrinėjami šeši operacijų tyrimo metodai: tiesinis programavimas, diskretusis programavimas, tinklinis planavimas, masinio aptarnavimo sistemos, lošimų teorijos metodai ir sprendimų medžiai.

Kiekvienas iš šių metodų aprašomas taip, kad jį galėtų suprasti ir taikyti studentai, vadovai ir kiti specialistai, kurie domisi operacijų tyrimų metodų galimybėmis grindžiant priimamus sprendimus.

Medžiaga išdėstyta itin paprastai, kad ją galėtų suprasti ir tie skaitytojai, kurie neturi specialaus matematinio išsilavinimo. Kiekviena tema nagrinėjama pasitelkus konkrečius pavyzdžius, parodoma, kaip galima formalizuoti skirtingas užduotis, kokiais metodais jas galima spręsti, kokios išvados išplaukia.

Vadovėlyje siūloma uždavinius spręsti pasitelkus kompiuterines programas, kurios leidžia daugiausiai dėmesio skirti ne skaičiavimams, o gautų rezultatų analizei keičiant pradinius duomenis. Tai ženkliai išplečia šių metodų taikymo sritis, įgalina palyginti skirtingus sprendimų variantus ir priimti pagrįstus sprendimus. Autorius tikisi, kad šis vadovėlis bus naudingas visiems, kas domisi operacijų tyrimų metodais.

Išleido Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras
ISBN 978-9955-19-136-0
Išl. metai 2009

2009-09-08
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747