Tarptautiškumo strategijos įgyvendinimas

international
Po 2011 m. vasario 8 d. universitete vykusio Pasaulio universitetų asociacijos (PUA) Tarptautiškumo lygmens (savianalizės) programos (ISAS Program – Internationalization Strategy Advisory Service Program) seminaro, Politikos ir vadybos fakultetas, kaip ir kiti universiteto fakultetai ir centrai, dalyvauja MRU Tarptautiškumo strategijos įgyvendinime.
Programos tikslas - atliekant išsamią universiteto tarptautiškumo veiklų bei strategijos savianalizę, nustatyti stipriąsias bei silpnąsias tarptautiškumo vietas ir trūkumus. Tai atlikus, bus peržiūrimi universiteto tarptautiškumo veiklos tikslai, misija ir vizija, nustatoma, ar jie atitinka dabarties ir ateities poreikius.

Vaizdo medžiagoje:Mykolo Romerio universiteto rektorius prof. Alvydas Pumputis apie tarptautiškumą ir apie tarptautiškumo auditą: http://www.mruni.eu/lt/naujienos/video/

2011-03-20
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747