Tarptautinė mokslinė konferencija „Universities in Central Europe – Crossroads of Scholars from All Over the World“

Politikos mokslų katedros doc. Audronė Janužytė 2011 m. rugsėjo 28 d.–spalio 2 d. dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Universities in Central Europe – Crossroads of Scholars from All Over the World“ Karolio universitete Prahoje. Ji perskaitė pranešimą apie Lietuvos aukštojo mokslo politiką, analizuodama Lietuvos universiteto atvejį tarpukario laikotarpiu (Between National and International Interests: the New University of Lithuania during the Interwar Period).

Konferenciją organizavo Karolio universitetas Prahoje, Europos istorijos mokslų draugija ir įvairios Čekijos, Lenkijos, Slovakijos ir Vengrijos asociacijos ir draugijos. Konferencijoje dominavo 3 pagrindinės temos: Tarpuniversitetinis mokslininkų mobilumas nuo Apšvietos laikotarpio (18 a.) iki šių dienų; „Vizituojančio profesoriaus“ fenomenas ir vokiečių fiziko Nobelio premijos laureato Alberto Einšteino dėstytojavimo Prahos universitete 100-o meto jubiliejui paminėti skirti pranešimai. Konferencijoje dalyvavo mokslininkai iš Čekijos, Vokietijos, Austrijos, Izraelio, JAV, Šveicarijos, Graikijos, Portugalijos, Italijos, Vengrijos, Slovakijos, Lenkijos ir Lietuvos. Iš viso buvo perskaitytas 31 pranešimas. Apie konferencijos dalyvius, programą ir pranešimų tezes plačiau galima susipažinti internetiniame puslapyje: http://dvt.hyperlink.cz/uce/index.htm. A. Janužytė pranešime kėlė hipotezę ar naujai įsteigtas Lietuvos universitetas buvo tautinis universitetas, ar universitetas peržengiantis tautinės valstybės ribas, kur Vakarų ir Rytų Europos universitetų mokslininkai kartu su Lietuvos mokslininkais formavo ir vykdė studijų programas bei dalyvavo bendruose moksliniuose projektuose. Pranešime buvo analizuojamos įvairios tarptautinio bendradarbiavimo formos, kaip studentų ir doktorantų studijos Europos universitetuose, studentų ir profesorių mobilumas, užsienio valstybių ir mokslo fondų finansinė parama Lietuvos studentams ir mokslininkams – grantai ir stipendijos, Europos mokslininkų indėlis formuojant Lietuvos universiteto studijas ir mokslą bei kitos bendradarbiavimo formos. A. Janužytė priėjo prie išvados, kad dėl palankių tarptautinio bendradarbiavimo sąlygų, Lietuvos universiteto studentai ir mokslininkai užmezgė glaudžius santykius su Vakarų ir Rytų Europos universitetų mokslininkais, kurių dėka jie galėjo gauti informacijos apie naujausius tyrinėjimus, mokytis iš jų žinių ir patirties bei dalyvauti bendruose moksliniuose projektuose. Tarpukario laikotarpiu Lietuvos mokslininkai pilnai integravosi į tarptautinę mokslininkų bendruomenę, o Lietuvos universitetas tapo iš esmės tarptautiniu universitetu, peržengiantis tautinio universiteto ribas.

2011-10-05
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747