Tarptautinė konferencija „Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos“

konferencija-siauliuose
Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Strateginio valdymo katedros docentė Margarita Išoraitė 2009 m. lapkričio 19 d. dalyvavo Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakultete vykusioje 9-ojoje Ernesto Galvanausko vardo tarptautinėje konferencijoje „Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos“ ir skaitė pranešimą tema „Marketingo strategijos teoriniai aspektai“.
Plenarinėje konferencijos sekcijoje sveikinimo žodį tarė doc. dr. G. Šaparnis (ŠU Socialinių mokslų fakulteto dekanas), prof. habil. dr. T. Sorokina (Baltarusijos valstybinio Ekonomikos universiteto Finansų ir bankininkystės fakulteto Užsienio ekonominės veiklos biudžeto ir finansų katedros vedėja), G. Junusbekova, M. Kadyrova (Viešojo administravimo akademija prie Kazachstano Respublikos prezidento), geriausių baigiamiamųjų darbų autoriams įteikti apdovanojimai. Plenarinės sekcijos metu doc. dr. V. Smalskys (MRU Viešojo administravimo fakulteto Viešojo administravimo katedros vedėjas) savo pranešime „Viešojo valdymo organizavimas: raida ir tendencijos“ nagrinėjo viešojo administravimo probelmas, pristatė naujosios viešosios vadybos tendencijas.  ŠU Tarptautinių ryšių ir plėtros prorektorius doc. dr. T. Tamošiūnas savo pranešime „Projektai universitetų veikloje: nauji iššūkiai ir galimybių sritys“ pristatė įžvalgas apie dabartinę projektinę Universiteto veiklą ir atsiveriančias galimybes. Varanauskienė (AB SEB banko Šeimos finansų ekspertė,  pristatė Lietuvos namų ūkių asmeninių finansų valdymo prioritetų kaitą keičiantis ekonomikos ciklui.
Po pietų konferencijos dalyviai darbą tęsė 6 sekcijose, kuriose dalyviai iš Lietuvos aukštųjų mokyklų (LKKA, MRU, VGTU ir kt.) bei užsienio šalių (Latvijos, Baltarusijos, Kazachstano) nagrinėjo ekonomikos, vadybos ir administravimo aktualijas, aptarė viešojo ir verslo sektorių socioekonomines bei vadybines problemas, jų raišką regioninėje, nacionalinėje  tarptautinėje ekonominėje erdvėje. Konferencijos dalyvių pateikti straipsniai (o jų daugiau kaip 70) publikuoti tęstiniuose recenzuojamuose mokslo leidiniuose „Socialiniai tyrimai“ ir „Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos“.

2009-11-23
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747