SVPF prodekanė mokslui prof. Vida Motiekaitytė atstovavo Mykolo Romerio universitetą Baltijos universitetų programos (BUP) rektorių konferencijoje

upsalos-universitetas
Spalio 14 – 16 d. SVPF prodekanė mokslui prof. Vida Motiekaitytė atstovavo Mykolo Romerio universitetą Baltijos universitetų programos (BUP) rektorių konferencijoje. Mykolo Romerio universitetas yra šios programos dalyvis nuo 2006 metų (programoje dalyvauja SVPF Aplinkos politikos ir valdymo katedros dėstytojai ir studentai). BUP programa veikia nuo 1991 metų. Jos sekretoriatas yra Upsalos universiteto struktūrinis padalinys. Nuo pat įkūrimo BUP finansinę paramą teikia SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency) ir kt. Šiaurės šalių projektų finansavimo institucijos.
Svarbiausios BUP veiklos yra Baltijos šalių regiono universitetų bendradarbiavimo tinklo kūrimas, aktualių regionui studijų dalykų mokomosios medžiagos rengimas, tų dalykų dėstymas įvairiuose Baltijos jūros šalių universitetuose, dėstytojų ir studentų mainai bei mokslo ir studijų renginių organizavimas. Programoje išskirtinis dėmesys skiriamas studentų, kaip svarbių  tinklo partnerių, dalyvavimo vaidmuo. Programoje dalyvauja ne tik su Baltijos jūra besiribojančios šalys, bet regionas suprantamas plačiau – ekologiniu principu – priskiriamos šalys, kurių upių baseinų vandens nuotėkis patenka į Baltiją. Tai Slovakija, Čekija, Ukraina, Baltarusija ir kt.
BUP programa yra susijusi su magistratūros studijomis šiose srityse: Aplinkos mokslai  (moduliai: Baltijos jūros aplinka, Bendrieji aplinkos mokslai), Baltijos jūros regiono studijos  (Baltijos tautos, Regioninė plėtra ir Baltijos jūros regionas); Darnus Baltijos regionas; Darnus vandens išteklių valdymas (3 moduliai); Bendruomenių plėtra (Miestai, Darnių bendruomenių kūrimas, Miestų darnaus vystymo valdymas); Aplinkos vadyba (4 moduliai); Ekosistemų sauga ir darni žemdirbystė (naujas kursas).
Konferencijoje dalyvavo 120 dalyvių iš 80 regiono universitetų. Renginys vyko Upsalos universiteto istorinėje Didžiojoje auditorijoje. Konferenciją atidarė Upsalos universiteto rektorius prof. Anders Hallberg. Pranešimus pristatė BUP programos direktorė p. Christine Jakobsson, Upsalos universiteto Darnaus vystymo centro direktorius prof. Ashok Swain, Švedijos Aplinkos ministerijos, Baltijos jūros šalių Tarybos, UNESCO ir ES Regionų politikos Generalinio Direktorato atstovai. Pranešimus įvairiomis su BUP susijusiomis temomis (BUP nauda universitetams, studentų deklaracija dėl darnaus vystymo mokymo, dalyvavimo tinkle formos ir kt.) perskaitė tinkle dalyvaujančių universitetų vadovai ir studentų grupių nariai.
Prof. Vida Motiekaitytė dalyvavo konferencijos sekcijoje, skirtoje studijų internacionalizacijai ir jungtinėms programoms. Pranešimą čia perskaitė Upsalos universiteto prorektorė prof. Kerstin Sahlin. Ji papasakojo, kad virš 20 000 studentų bei 2000 dėstytojų ir tyrėjų jungiantis universitetas turi patirties organizuojant dvigubo diplomo (double diploma) studijas, kaip pavyzdį pateikė informacinių technologijų programą, kurioje mokosi nemažai Kinijos studentų. Kaip svarbų privalumą ji akcentavo mišrias tautiniu ir kultūriniu atžvilgiu studentų grupes ir tarpkultūrinės patirties svarbą studentų karjerai.
Paskutinę konferencijos dieną prof. Vida Motiekaitytė lankėsi Valstybės valdymo (politikos mokslų) katedroje, kuri specializuojasi demokratijos plėtros, tame tarpe buvusių totalitarinių valstybių, bei ES naujosios kaimynystės moksliniuose tyrimuose. Susitikime su katedros vedėja prof. Li  Bennich-Bjorkman  nutarta pradėti bendradarbiavimą tarp Upsalos Valstybės valdymo katedros ir MRU SVPF (studentų mainai, bendri moduliai ir jungtinė  studijų programa ES naujoji kaimynystė) valdymo ir politikos mokslų kryptyse, kadangi vykdomų tyrimų bei studijų kryptys yra panašios.
                      
                                                                                                   Prof. Vida Motiekaitytė

2009-10-22
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747