SVPF - dalyvis COST veikloje

clipimage001
SVPF dalyvis COST veikloje

Sausio 23 d. Tarptautiniu mokslo ir technologiju plėtros (TMTP) programų agentūros atrankos komisija teigiamai įvertino SVPF paraišką dėl dalyvavimo COST pragramos Veikloje IS0803 Europos rytinių sienų konstravimas: tinklas, tiriantis socialines, moralines ir materialiąsias rytinių Europos pakraščių dimensijas (http://w3.cost.esf.org/index.php?id=233&action_number=IS0803) Mokslinių tyrimų sritis pagal COST klasifikaciją: Individai, visuomenė, kultūra, sveikata. Minėta komisija Lietuvos atstovu šioje veikloje nominavo Politikos mokslų katedros docentą dr. Vladislovą Sotirovič. Paraiškos rengimo grupė - prof. habil.. dr.V. Motiekaitytė, doc.dr. V. Sotirovič, lekt. I.Bartkutė). Veiklos vadovė prof. Sara Green (Mančesterio universiteto Socialinės antropologijos mokyklos vedėja (Jungtinė Karalystė).

Šio tinklaveikos projekto tikslas yra sukurti naują Europos rytinės periferijos tyrimų kryptį :
- tiriant procesą, kurio dėka sienos, kaip tokios, tampa akivaizdžios ir reikšmingos (arba išnyksta); o ne oficialias sienas ir jų efektus;
- sinchroniškai koncentruojantis į tai, ką sienos skiria ir ką sutelkia;
- studijuoti galimos ateities ir praeities vertinimus, priklausomus nuo sienų konstravimo;
- tirti monetarinę politiką ir lytiškumą, kurie empirine bei konceptualiąja prasmėmis sutelkia materialiuosius, politinius, socialinius ir moralinius sienų konstravimo aspektus ir įgalina studijuoti sienų transgresijas. Ši veikla gana neįprastai sutelkia mokslininkus, kurie tiria šiaurės rytus (Baltijos ir kaimynines šalis), o taip pat pietryčius (Balkanų ir kaimynines šalis); ir empirinių bei konceptualiųjų tyrimų specialistus tam, kad atskleistų kompleksiškumą to, kas vyksta kasdien, neformaliomis sąlygomis pasienio regionų aplinkoje.
Finansuojamas projekte dalyvaujančios institucijos mokslininkų ir doktorantų mobilumas (dalyvavimas veiklos posėdžiuose, konferencijose, stažuotėse) ir mokslo tiriamoji veikla (20 tūkst. Lt/metams).

2009-02-17
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747