Sveikiname sėkmingai apsigynus disertaciją!

Gruodžio 18 d. 11.00 val. I-414 aud. Ramūnas Vanagas (Strateginio valdymo ir politikos fakultetas, Valdymo teorijos katedra) sėkmingai apsigynė  disertaciją „Naujosios viešosios vadybos diegimas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos sistemoje“ (Vadyba ir administravimas 03 S).
Disertacijoje  pristatas naujosios viešosios vadybos modelis (NVV). Autorius susistemino NVV teorinius aspektus, patikslino NVV paradigmos turinį, jo pagrindinius principus. Darbe apžvelgiama Lietuvos Respublikos vietos savivaldos darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimo sistema NVV kontekste. Aptariamos vyraujančios problemos bei pasiūlomos konkrečios jų pašalinimo rekomendacijos. Lietuvos Respublikos savivaldybėse atlikus empirinį tyrimą, suformuluoti teoriniai ir praktiniai pasiūlymai (išvados), kaip savivaldybėms  

2008-12-18
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747