Socialinės stipendijos

mokslo-metu-pradzia
Mykolo Romerio universiteto stipendijų nuostatų 3 punktas numato socialinių stipendijų  studentams skyrimo tvarką, pagal kurią:
Socialinės stipendijos Mykolo Romerio universiteto fakulteto dekano įsakymu skiriamos šiems, neturintiems akademinių skolų, pagrindinių ir antrosios studijų pakopos (nuolatinių/pilno studijoms skiriamo laiko) studijų studentams, studijuojantiems visiškai arba iš dalies apmokamose valstybės biudžeto lėšomis, vietose:  
   1. iš nepasiturinčių šeimų arba vieniems gyvenantiems asmenims, turintiems teisę gauti piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2006, Nr. 130-4889), pristačius pažymą apie gaunamą socialinę pašalpą. Stipendija skiriama pažymoje nurodytam socialinės pašalpos gavimo laikotarpiui.
   2. auginantiems vaiką (vaikus), pristačius pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ir vaiko (vaikų) gimimo liudijimą (-us). Stipendija skiriama studijų semestrui.
   3. iš šeimų, auginančių 3 ir daugiau vaikų, kurie mokosi bendrojo lavinimo, profesinėse ir aukštosiose mokyklose, pristačius pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ir pažymą iš mokymosi įstaigos. Stipendija skiriama studijų semestrui.

Studentai, kurie atitinka bent vieną aukščiau minėtų kriterijų, privalo iki rugsėjo 15 d. į 309 kab. pristatyti dokumentus bei pateikti prašymą dėl socialinės stipendijos skyrimo.


2009-08-27
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747