Š.m. gruodžio 4 d. vyko Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Tarybos posėdis.

Š.m. gruodžio 4 d. vyko Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Tarybos posėdis. Posėdyje dalyvavo doc. dr. Antanas Kulakauskas, prof.habil.dr. Stasys Puškorius, doc. dr. Danguolė Jankauskienė, prof. habil. dr. Vygandas K. Paulikas, doc. dr. Gintaras Aleknonis, doc. dr. Imantas Lazdinis, prof. habil. dr. Bronislavas Kuzmickas, prof. habil. dr. Adolfas Kaziliūnas, studentė Lina Karvelytė.
Posėdyje vienbalsiai slaptu balsavimu buvo nutarta teikti Universiteto Senatui tvirtinti:
1.     doc. dr. Rimgaudą Geleževičių – Politikos mokslų katedroje docentu;
2.     dr. Saulė Mačiukaitė-Žvinienė  - Politikos mokslų katedroje lektore;
3.     doc. dr. Nijolę Vasiljevienę – Valdymo teorijos katedroje profesore;
4.     Birutė Pitrėnaitę – Valdymo teorijos katedroje lektore;
5.     Povilą Aleksandravičių – Filosofijos katedroje lektoriumi.
Taip pat buvo nutarta pritarti ir teikti Universiteto Senatui tvirtinti suteikti profesoriaus pedagoginį vardą prof. Šarūnui Liekiui.
Sveikiname prof. Šarūną Liekį ir naujai išrinktus Strateginio valdymo ir politikos fakulteto dėstytojus!

2008-12-08
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747