Respublikinė mokslinė- praktinė konferencija „Lietuvos savivaldos institucijų strateginės plėtros galimybės: valdymas, turizmas, darbo rinka“

Strateginio valdymo katedra kartu su Šiaulių universitetu 2012 m. birželio 7-8 d. Kėdainių Kultūros centre rengia respublikinę mokslinę - praktinę konferenciją „Lietuvos savivaldos institucijų strateginės plėtros galimybės: valdymas, turizmas, darbo rinka“. Ją surengti paskatino 2011 m. birželio 2 d. įvykusios pirmosios konferencijos dalyvių pageidavimas tęsti prasidėjusį bendradarbiavimą įvairiomis formomis: organizuojant darbuotojų mokymus, pagal savivaldos organizacijų pageidavimus vykdant praktinę reikšmę turinčius tyrimus bei rengiant konferencijas. Taigi šių metų konferencija jau tampa tradicine. Konferencijos partneriais sutiko būti Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos savivaldybių, turizmo ir kurortų asociacijos, Kėdainių rajono savivaldybė bei Lietuvos socialinių tyrimų centro Darbo ir socialinių tyrimų institutas.
Konferencijoje numatoma aptarti Lietuvos savivaldos plėtros klausimus, viešųjų paslaugų tobulinimo, novacijų diegimo, žmogiškųjų išteklių vadybos ir turizmo plėtotės galimybes bei parengti rekomendacijas politikams, specialistams praktikams ir mokslinių tyrimų organizatoriams. Konferencijoje aktyviai dalyvaus ne tik mokslininkai, bet ir kasdienine sudėtinga praktine veikla užimti savivaldos institucijų darbuotojai bei jaunoji Lietuvos tyrėjų karta. Konferencijos internetinis puslapis http://lsva.home.mruni.eu/


2012-04-27
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747