Profesoriaus dr. Yagati Chinna Rao vizitas

2013 m. spalio 7–15 d. Mykolo Romerio universitete lankosi Indijos Jawaharlal Nehru universiteto (Delhi) profesorius dr. Yagati Chinna Rao.

Spalio 10 d. prof. dr. Yagati Chinna Rao skaitė paskaitą „Social Exclusion and Discrimination: Case of India's Outcasts Multiple identities and emergence of caste system in India“ Tarptautinės politikos ir ekonomikos 1 kurso magistrantams.

Profesorius iš Indijos supažindino magistrantus su Indijos kastų sistema bei aptarė esminius kastų bruožus. Indijoje, profesoriaus teigimu, iki šiol egzistuoja kastos ir kiekvienas žmogus pagal kilmę yra priskiriamas tam tikrai kastai, kurios negali pakeisti metų bėgyje. Nors įstatymai draudžia diskriminaciją kastos pagrindu, tačiau tikrovė – kitokia ir šiandieniniais moderniais laikais kastų sistema Indijoje yra išlikusi. Žmogus indų bendruomenėje yra identifikuojamas ne pagal nuveiktus darbus, įgytą išsilavinimą ar sukauptus turtus, bet pagal kastą, kuriai jis yra priskiriamas. Egzistuoja keturios pagrindinės induizmo kastos: brahmanai, kšatrijai, vaišijai ir šudrai. Be jų, egzistuoja dar viena atskira žemiausioji visuomenės dalis, esanti už kastų sistemos ribų – neliečiamieji, dar kitaip vadinami dalitais. Būti dalitu Indijoje reiškia būti skurdžiu ir beteisiu. Kastų atstovams bendravimas su neliečiamaisiais yra draudžiamas.

Šalyje, prof. dr. Y. Ch. Rao nuomone, labai aktuali – tolerancijos problema tarp kastų. Žemiausiųjų kastų atstovai priversi kęsti diskriminaciją švietimo, sveikatos apsaugos ir kitų viešųjų sektorių srityse. Kai kuriose vietovėse dalitams draudžiama eiti gatvėmis, jei jose vaikšto aukštesnės kastos atstovai, sėdėti autobusuose, jei nors vienas aukštesnės kastos atstovas stovi. Neliečiamųjų vaikai mokyklose sėdi atskirai, jų galimybė patekti į universitetus – ribota. Aukštosiose mokyklose, norint išvengti diskriminacijos, vertinant studentų žinias, 70 proc. žinių vertinimo sudaro rašto darbo vertinimas, kad nebūtų galima identifikuoti studento kilmę pagal kastą. Tačiau išvengti diskriminacijos nepavyksta – dalitų studentų žinios žodžiu vertinamos žymiai žemesniais balais, nei rašto darbai, todėl nukenčia galutinis balas, kuris yra dažnai žemesnis dalitų, nei aukštesnių kastų studentų. Profesoriaus teigimu, prieš neliečiamuosius dažnai įvykdomi nusikaltimai: smurtas, vagystės, išprievartavimai ar net žmogžudystės, tačiau tyrimai paprastai stringa, nusikaltėliai išvengia bausmių ir taip teisinė sistema dar labiau įtvirtina diskriminaciją Indijos visuomenėje.

Su tam tikra diskriminacija Indijoje susiduria ir moterys. Jų padėtis visuomenėje sudėtinga. Pasiskirstymas į kastas taikomas tik vyrams. Indijoje vyrauja požiūris, kad gimęs berniukas bus šeimos ramstis, o gimusi mergaitė – nereikalingas šeimos balastas. Šalyje pastebima tendencija, kad vystantis medicinai bei atsiradus galimybei anksti nustatyti kūdikio lytį, moterys nebenori gimdyti mergaičių. Dėl to visuomenėje atsiranda lyčių disproporcija ir moterų trūkumas, kuris paverčia moteris paklausia vyrų preke. Prof. Y. Ch. Rao nuomone, šiandieninėje Indijoje vis dar egzistuota socialinė diskriminacija lyties ir kastų aspektais.

Ieva Naraškevičiūtė-Kubilė (Tarptautinės politikos ir ekonomikos magistrantė)


2013-10-14
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747