Prof. Šarūnas Liekis dalyvavo konferencijoje :Rocznica wydarzenia historycznego a polityka zagraniczna (liet.Istorinio įvykio minėjimas ir užsienio politika)

liekis
Konferenciją surengė Lenkijos tarptautinių reikalų institutas (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, PISM) ir Varšuvos Sukilimo Muziejus. Tarptautinėje konferencijoje  buvo nagrinėjami klausimai, kas apsprendžia vienos ar kitos istorinės datos įtraukimą į minėtinų dienų ar švenčių sąrašą, jų sąryšis su užsienio politikos prioritetais. Kokios politikos šalys turi laikytis bandydamos isntitucionalizuoti istorinius įvykius. Be prof.Šarūno Liekio Konferencijoje dalyvavo mokslininkai iš Lenkijos, Čekijos, Ukrainos ir  Rusijos.


Prie štai, 2009 m. liepos 8 d. Lenkijos tarptautinių reikalų institute (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, PISM) Lietuvos ambasados Varšuvoje iniciatyva įvyko paskaita-seminaras „1939 metai – įvykiai ir pasekmės Lietuvos–Lenkijos santykiams“. Paskaitą skaitė ir seminarą vedė Lietuvos M. Romerio universiteto profesorius hab. dr. Šarūnas Liekis. Renginį atidarė ir diskusijas vedė PISM direktorius dr. Sławomir Dębski.

Prof. Š. Liekis supažindino Lenkijos istorikus ir tarptautinių santykių ekspertus su Lietuvos-Lenkijos santykių tyrimų būkle Lietuvoje. Prelegentas pristatė Lietuvos–Lenkijos politinių santykių raidą tarpukario laikotarpiu, jų sąveiką su šiandienos istorinės politikos ir atminties problemomis. Po paskaitos Lietuvos istorikas atsakė į susirinkusių dalyvių gausius klausimus.

Susitikimo metu prof. Š. Liekis pristatė pasirodysiančią knygą anglų kalba „1939 – metai, kurie pakeitė viską Lietuvos istorijoje“ (1939: the Year That Changed everything in Lithuania‘s history). Profesoriaus knyga š.m. rudenį bus išleista Nyderlandų Karalystėje „Rodopi“ leidykloje.

Lenkijos tarptautinių reikalų institutas vykdo tarpdisciplininius ir lyginamuosius mokslinius daugiašalių ir dvišalių tarptautinių santykių tyrimus, atlieka analizes ir tarptautinių santykių raidos prognozes, leidžia Lenkijos diplomatinių dokumentų rinkinius, organizuoja apskritus stalus, konferencijas ir susitikimus su Lenkijos ir užsienio šalių ekspertais.

Apie vizitą internete: http://www.pism.pl/wydarzenia_content/id/382; http://histmag.org/?id=3441

2009-10-05
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747