Prof. habil. dr. Dainora Grundey dalyvavo IX tarptautinės ekonomikos mokslinis seminare „Wzrost zrównoważony a procesy restrukturyzacji” (Kulice, Lenkija)

2011 m. spalio 09-11 d.d. prof. habil. dr. Dainora Grundey dalyvavo IX tarptautinės ekonomikos mokslinis seminare „Wzrost zrównoważony a procesy restrukturyzacji” (Kulice, Lenkija), kuriame skaitė mokslinį pranešimą tema „Restructuring an Enterprise as a Societal Dimension: Changing Name and Image of a Telecommunications‘ Company in Lithuania”. Mokslinis seminaras buvo surengtas 7FP projekto PRORES (Pro-ekologinis darbo vietos restruktūrizavimas) (2011-2015) rėmuose kaip startuojantis mokslinio projekto renginys. Renginio metu projekto koordinatoriai (Lenkijos Ščecino universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Mikroekonomikos katedros vedėjas habil.dr. Tomasz Bernat ir projekto finansininkas dr. Jaroslaw Korpysa) apžvelgė būsimų mokslinių tyrimų ir stažuočių Lenkijos, Lietuvos ir Ukrainos mokslo institucijose eigą, pravedė mokslines diskusijas apie būsimų mokslinių tyrimų turinį: apimtis, terminus ir publikavimo galimybes. Seminare dalyvavo atstovai iš trijų projekto šalių: Lenkijos (viena institucija), Lietuvos (dvi institucijos) ir Ukrainos (dvi institucijos

2011-10-14
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747