Prof. dr. Vladimiro Gražulio ir dr. Andriaus Valicko komandiruotė į Lessius universitetą (Antverpenas, Belgija)

Strateginio valdymo katedros prof. dr. Vladimiras Gražulis ir dr. Andrius Valickas spalio 27 - 29 d. Lessius universitete dalyvavo penktoje Europos kultūrų sostinių universitetų tinklo (UNECC) tarptautinėje konferencijoje tema „Culture in/and Crisis”. UNECC plenariniame posėdyje pranešimą padarė UNECC prezidentė Flora Carrijn (Lessius University College) bei kt. tinklo vadovai. Konferencijos darbas vyko dvejose sekcijose: 1. Culture in/and Crisis bei 2. ECCin/and Crisis. Konferencijoje pranešimus pristatė, D. Britanijos, Belgijos, Liuksemburgo, Vengrijos, Graikijos, Italijos, Turkijos, Vokietijos, Rumunijos, Slovenijos, Maltos, Lenkijos ir kt. šalių universitetų atstovai (viso per 30 pranešimų). Konferencijos pirmojoje sekcijoje buvo pristatytas dr. A. Valicko (pranešėjas) ir prof.dr.V.Gražulio pranešimas tema “Cultural dimension of career development (the Lithuanian case)” http://uneecc.org/htmls/registration_form4.html. Pristatymas artimiausiu metu bus paskelbtas UNECC internetiniame psl., pranešimo pilną tekstą planuojamą spausdinti konferencijos pranešimų leidinyje. Konferencijos baigiamajame posėdyje dalyviai pritarė Tinklo viceprezidento prof. Laszlo Komlosi pasiūlymui, kad ateityje pranešėjai turi ruošti analitinio pobūdžio pristatymus, parengtus vykdomų tyrimų pagrindu (mūsų pristatymas atitinka šiuos reikalavimus). Konferencijos metu bendrauta su jos rengėjais bei kai kurių universitetų atstovais, t.t. su Mariboro universiteto (Slovenia) rektoriumi prof. Danijelu Rebolj (kalbėta apie bendradarbiavimo galimybes administravimo ir vadybos jungtinių magistrinių programų rengimo klausimais www.fg.uni-mb.si/danijel.rebolj), Mesinos (Italija) universiteto atstovu dr. Domenico Crisafulli (kalba lietuviškai, kalbėta apie bendradarbiavimą kultūrinio turizmo programose http://www.unime.it/didattica/facolta/economia.html). Konferencijai pasibaigus Antverpeno miesto rotušėje vyko susitikimas su vicemeru, atsakingu už švietimo, kultūros ir turizmo klausimus.


2011-11-21
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747