Politikos mokslų katedros vedėjo doc. Antano Kulakausko vizitas Maskvoje

maskva
Spalio 20 d. Politikos mokslų katedros vedėjas doc. Antanas Kulakauskas dalyvavo Maskvoje (Rusija) vykusiame bendros Rusijos ir Lietuvos istorikų komisijos posėdyje. Komisija sudaryta Lietuvos ir Rusijos Švietimo ir mokslo ministerijų susitarimu. Jai pirmininkauja habil.dr. A.Nikžentaitis (Lietuva) ir akad. A.Čubarjanas (Rusija). Šio susitikimo metu buvo aptarti iki šiol nuveikti darbai, planuota tolesnė komisijos veikla. Vyko apvalaus stalo diskusija, kurios tema „Kai kaimynai tampa priešais: Vidurio ir Rytų Europos šalių politinės vertybės ir ideologinės klišės prasidedant Antrajam pasauliniam karui“.  Tartasi dėl baigiamo parengti dokumentų rinkinio skirto „SSRS ir Lietuvos santykiams 1940 – 1945 m.” išleidimo.

2009-10-23
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747