Pažintiniai TP-Uni mokymai

visi-trys-logoapk
2012 m. spalio mėn. – 2013 m. liepos mėn. pagal projektą „Technologijų perdavimo gebėjimų ugdymas Lietuvos Slėnių mokslo ir studijų institucijose (TP-Uni)“* mokslo institucijų mokslininkams, tyrėjams ir kitiems technologijų perdavimo srityje dirbantiems specialistams buvo rengiami mokymai („Nuo žinių ir technologijų iki verslo įmonės globalioje aplinkoje“), skirti suinteresuotųjų technologijų perdavimo ir verslumo gebėjimų ugdymui. 
Pripažinus, kad mokymai buvo gana sėkmingi, nuspręsta sutrumpinti jų programą ir adaptuoti planuojamiems 2013 m. pab. surengti pažintiniams mokymams platesnei mokslo institucijų ir organizacijų bendruomenei. Projekto organizatoriai (VšĮ "Saulėtekio slėnis") įsitikinę, kad tokie mokymai užtikrins gilesnį technologijų perdavimo naudos suvokimą, paskatins institucijų bendruomenės įsitraukimą į technologijų perdavimą ir komercializaciją, intelektinių nuosavybių perdavimą bei naujų inovatyvių įmonių kūrimą. 
Taigi planuojamų pažintinių mokymų tikslas – kuo platesnei mokslininkų ir kitų tyrėjų bei technologijų perdavimo srityje dirbančių specialistų auditorijai suteikti bazines su technologijų perdavimu ir komercializavimu susijusias žinias, paskatinti juos bendradarbiauti su verslo įmonėmis, papildyti mokslo institucijos funkcijų sampratą technologijų perdavimo veikla. 
Iš viso per planuojamus 7 mokymus (trys – Vilniuje, du – Kaune, du – Klaipėdoje), kuriuos ves TP-Uni projekto darbuotojai (projekto partnerių – inovacijų paramos ir verslo organizacijų atstovai), numatoma apmokyti ne mažiau nei 175 mokslininkus, tyrėjus ir kitus technologijų perdavimo srityje dirbančius specialistus. Mokymus išklausę dalyviai gaus tai patvirtinančius sertifikatus 
Preliminarios pažintinių mokymų temos: 
  • Technologijų perdavimas: procesai, būdai ir metodai; 
  • Intelektinės nuosavybės kūrimas ir apsauga; 
  • Naujų produktų kūrimas; 
  • Verslo modeliai. 

*Projektą vykdo VšĮ "Saulėtekio slėnis" kartu su partneriais (Mykolo Romerio universitetas, Vilniaus universitetas, asociacija “Žinių ekonomikos forumas”, VšĮ “Visorių informacinių technologijų parkas”, VšĮ “Lietuvos inovacijų centras”, asociacija „Infobalt“, Lazerių ir šviesos mokslo ir technologijų asociacija, Klaipėdos universitetas, VšĮ “Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas”, Lietuvos žemės ūkio universitetas, VU Onkologijos institutas, Vilniaus kolegija, Brėmeno universitetas, VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras, VšĮ „Startups.lt“, VšĮ “Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas”). Projektas dalinai finansuojamas 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimo stiprinimas“ priemonės „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“ lėšomis.

2013-08-19
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747