Pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su VNMPI

dsc1340
2015 m. vasario 23 d. Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos (toliau – Inspekcija) ir Politikos ir vadybos fakultetas (toliau – Fakultetas) pasirašė bendradarbiavimo susitarimą, kurio tikslas efektyviau sureguliuoti tarpusavio bendradarbiavimą studijų, tęstinio mokymosi, kvalifikacijos tobulinimo, studentų praktikos, mokslinių tyrimų ir projektinės veiklos srityse, atsižvelgiant į rinkos priežiūros ir vartotojų teisių apsaugos plėtojimą kaip į visuomenei svarbų dalyką.

Pasak Inspekcijos viršininko dr. Renaldo Čiužo, Institucijos sutarė kryptingai bendradarbiauti rengiant su viešosios politikos rinkos priežiūros ir vartotojų teisių apsaugos srityse formavimu ir įgyvendinimu (viešuoju administravimu) susijusių sričių specialistus bei kuriant jų kvalifikacijos tobulinimo potencialą.  

Inspekcijos viršininkas dr. Renaldas Čiužas ir Fakulteto dekanas doc. dr. Algirdas Monkevičius sutarė atlikti bendrus mokslinius tyrimus bei organizuoti bendras mokslines – praktines konferencijas, orientuojant studentų praktikas ir baigiamuosius darbus į viešojo valdymo rinkos priežiūros ir vartotojų teisių apsaugos srityse veiklos aktualijas.

Pasirašant bendradarbiavimo susitarimą dalyvavo Inspekcijos viršininkas dr. Renaldas Čiužas, viršininko pavaduotojas Taurintas Rudys, Gaminių kontrolės skyriaus vedėja Skirmantė Ambrazienė bei Fakulteto dekanas doc. dr. Algirdas Monkevičius, Vadybos instituto doc. dr. Andrius Valickas ir Viešojo administravimo instituto doc. dr. Andrius Stasiukynas.  
dsc1340


2015-02-27
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747