Pasirašyta sutartis su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

sutartis2
Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakultetas,atstovaujamas dekano doc. dr. Algirdo Monkevičiaus ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, atstovaujama Ministerijos kanclerės Ingos Černiuk siekiant veiksmingo bendradarbiavimo studijų, tęstinio mokymosi, kvalifikacijos tobulinimo, mokslinių tyrimų ir projektinės veiklos srityse, birželio 6 dieną pasirašė sutartį, kuria patvirtino pasiryžimą bendradarbiauti organizuojant ir įgyvendinant universitetines ir tęstines studijas, organizuojant darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, rengiant ir įgyvendinant energetikos viešojo valdymo sistemos plėtros bei kitus veiklos projektus, kuriems svarbi mokslinė kompetencija.Šalys susitarė kryptingai bendradarbiauti rengiant energetikos politikos ir administravimo bei kitų su energetika ir valdymu susijusių sričių specialistus bei kuriant jų kvalifikacijos tobulinimo potencialą, atliekant bendrus mokslinius tyrimus bei organizuojant bendras mokslines – praktines konferencijas.

2012-06-11
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747