Paryžiuje vykusiuose IMHE valdybos posėdžiuose dalyvavo doc. Gintaras Aleknonis

Du kartus per metus vykstančiuose OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development) IMHE (Institutional Management in Higher Education) programos Valdybos posėdžiuose ne tik sprendžiami organizacijos kasdienio gyvenimo klausimai bei numatomos ateities veiklos kryptys, tai ir puiki galimybė, susitikus su kolegomis iš labiausiai išsivysčiusių šalių, dalintis aukštojo mokslo vadybos patirtimi.
Įdėmiai pasaulio ūkio raidą stebinčios OECD prognozės 2010 m. dar nėra optimistinės, numatoma, kad ūkio nuosmukis sumažės, bet apie pakilimą kol kas neverta kalbėti. Birželį Kopenhagoje IMHE rengia specialią konferenciją, kurioje bus aptariama aukštojo mokslo padėtis krizės sąlygomis.
Taip pat buvo aptartas pasirengimas 2010 m. rugsėjo 13-15 d. vyksiančiai IMHE konferencijai. Numatytos potemės (misijų įvairovė, finansai, reputacija, valdymas ir kokybė, didėjantis aukštojo mokslo poreikis).
Valdyba informuota apie vykdomus tyrimų projektus: „Regionai ir aukštasis mokslas“, „Kokybės užtikrinimas“ (šiame projekte drauge su 29 institucijomis iš 20 šalių sėkmingai dalyvauja ir mūsų universitetas). 2009 spalio 12-13 Stambulo technikos universitete vyks „Kokybės užtikrinimo“ projekto pirminių išvadų pristatymas, o rekomendacijas ketinama pateikti 2010 sausį.
Posėdyje svarstytas ir prieštaringai vertinamas AHELO projektas, kuriuo siekiama sukurti universalią universitetų absolventų pasiekimo vertinimo sistemą. Numatomi bandomieji tyrimai, vertinant ekonomikos, inžinerijos mokslų studentus bei bendrąjį studentų pasirengimą.
Baigdamas norėčiau priminti, kad Lietuva nėra OECD narė, narystė šioje organizacijoje yra vienas iš mūsų šalies užsienio politikos prioritetų. Deja, tai nėra lengvai pasiekiamas tikslas. OECD – turtingų šalių klubas, iki šiol stropiai saugojęs savo „elitiškumą“. Žlungant sovietų blokui į šią organizaciją pavyko įstoti Čekijai, Slovakijai, Vengrijai, Lenkijai. Dabar arčiausiai narystės OECD yra Estija, apie latvius ir mus kol kas nekalbama. IMHE programoje dalyvauja ne atskiros šalys, bet institucijos, dažniausiai universitetai. Mykolo Romerio universitetas vienintelis iš Lietuvos aukštųjų mokyklų yra šios programos dalyvis. Beje, šiais metais balandžio mėnesį IMHE valdybos posėdis pirmą kartą buvo surengtas ne organizacijos būstinėje Paryžiuje, bet Lietuvoje, Mykolo Romerio universitete. Tai galėtų būti pavyzdys, kaip nedideli atskirų institucijų žingsneliai įneša savo indėlį į Lietuvos užsienio politikos įgyvendinimą.

2009-04-07
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747