Paryžiuje vykusiuose IMHE valdybos posėdžiuose dalyvavo doc. Gintaras Aleknonis

Pirmasis klausimas, kurį išgirdau Paryžiuje vykusiame OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development) IMHE (Institutional Management in Higher Education) programos Valdybos posėdyje, - pasaulio ūkio krizė. Koks turėtų būti universitetų, aukštojo mokslo ir šia sritimi besirūpinančių valstybės institucijų atsakas? Reiktų nepamiršti, kad studijos, mokslas yra ilgalaikė, į ateitį orientuota investicija. Labai svarbu, kad tai suprastų ne tik studijas organizuojantys, bet ir jas finansuojantys, pirmiausia valstybės institucijos. Tad krizės metu svarbu nemažinti studijų finansavimui skiriamų lėšų.
Kitas krizės iškeltas klausimas – ekonomikos studijų problema. Krizė rodo, kad ekonomika gal nuėjo ne visai ta kryptimi, gal ir verslo mokyklos, ekonomikos fakultetai dėstė ne tai, ko iš tikrųjų reikia? Ar ekonomikos mokslas turėtų prisiimti dalį atsakomybės? Tai laiku suformuluoti klausimai, į kuriuos vargu ar šiandien galėtume atsakyti.
Posėdžiuose svarstyti organizaciniai IMHE programos klausimai. Mūsų universitetas dalyvauja aukštojo mokslo kokybės studijoje. Tai iššūkis M. Romerio universitetui – tyrime studijų organizavimas mūsų universitete bus lyginamas su geriausių pasaulio universitetų praktika. Pasak studijos vadovo Fabrice Henardo, tyrimo rezultatai turėtų būti pristatyti kitais metais. Tarp kitų tyrimų reiktų paminėti šiuos: Aukštojo mokslo institucijos regionų plėtros kontekste, Aukštojo mokslo politikos interneto svetainės kūrimas (deja, sulaukęs tik kelių šalių dėmesio), Žinių sutelkimas: institucinė aukštojo mokslo vadyba, ir kt. Daugiausiai dėmesio sutelkta į Aukštojo mokslo rezultatų vertinimo galimybių studiją (vadinamasis AHELO projektas). Norima sukurti universalią universitetų absolventų pasiekimo vertinimo sistemą. 14 milijonų eurų vertės projektas sulaukė prieštaringo vertinimo.
Pasaulio finansų krizė paskatino rimtesnes diskusijas apie IMHE biudžetą. Kiek tenka dalyvauti valdybos posėdžiuose, pirmą kartą taip jautriai reaguota į siūlymus didinti nario mokesčius. Siūlyta mažinti biudžetą – reikia atsižvelgti į krizę. Atrodo, kad ūkio krizė padidins konkurenciją aukštojo mokslo tarptautinių projektų rinkoje. Narių yra ribotas skaičius, lėšų mažėja.
Baigdamas norėčiau priminti, kad Lietuva nėra OECD narė, narystė šioje organizacijoje yra vienas iš mūsų šalies užsienio politikos prioritetų. Deja, tai nėra lengvai pasiekiamas tikslas. OECD – turtingų šalių klubas, iki šiol stropiai saugojęs savo „elitiškumą“. Žlungant sovietų blokui į šią organizaciją pavyko įstoti Čekijai, Slovakijai, Vengrijai, Lenkijai. Dabar arčiausiai narystės OECD yra Estija, apie latvius ir mus kol kas nekalbama. IMHE programoje dalyvauja ne atskiros šalys, bet institucijos, dažniausiai universitetai. Mykolo Romerio universitetas vienintelis iš Lietuvos aukštųjų mokyklų yra šios programos dalyvis. Beje, šiais metais balandžio mėnesį IMHE valdybos posėdis pirmą kartą buvo surengtas ne organizacijos būstinėje Paryžiuje, bet Lietuvoje, Mykolo Romerio universitete. Tai galėtų būti pavyzdys, kaip nedideli atskirų institucijų žingsneliai įneša savo indėlį į Lietuvos užsienio politikos įgyvendinimą.

2008-11-20
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747