MRU SVPF Filosofijos katedros lektoriaus Povilo Aleksandravičiaus komandiruotė į Paryžių.

        Disertacijos gynimas įvyko lapkričio 28 dieną Paryžiaus Katalikų Institute, kuriame Povilas Aleksandravičius baigė magistrantūros bei doktorantūros studijas. Kadangi prelegentas doktorantūrą studijavo taip pat ir Puatje (Poitiers) Universitete, disertacijos gynimo komisija buvo sudaryta iš Paryžiaus Katalikų Instituto bei Puatje Universiteto profesorių. Disertacijos tema: „Temps et éternité chez saint Thomas d’Aquin et Martin Heidegger“ (Laikas ir amžinybė pagal Tomą Akvinietį ir Martyną Heidegerį). Po trejas valandas trukusios gynimo procedūros Povilui Aleksandravičiui buvo suteiktas kanoninis ir valstybinis filosofijos daktaro laipsnis, o jo disertacija gavo įvertinimą „labai gerai“ („très bien“). Komisijos nariai pabrėžė būtinybę apgintą disertaciją publikuoti Prancūzijoje, o taip pat išreiškė norą tęsti tolesnį bendradarbiavimą su Povilu Aleksandravičiumi bei užmegzti ryšį su Lietuvos universitetų moklsine visuomene.

    Dar prieš gindamas disertaciją, lapkričio 25 ir 26 dienomis Paryžiaus 8 universitete (Paris 8 Vincennes-Saint-Denis) Povilas Aleksandravičius skaitė paskaitų ciklą Mykolo Romerio universiteto vardu pagal Erazmus dėstytojų mainų programą. Šio universiteto filosofijos departamentas 1969-aisiais metais buvo įkurtas žymiojo prancūzų filosofo Michel Foucault, jame ilgus metus dėstytojavo Gilles Deleuze, Felix Gattari, Alain Badiou. Nors pranešimų problematika („La philosophie à l’époque soviétique et après la chute du Mur: situation d’un peuple“, „Filosofija sovietiniais laikais ir po jų: vienos tautos situacija“) gerokai skyrėsi nuo prelegento disertacijos temos, publiką pavyko sudominti. Todėl filosofijos departamento vadovas Stéphane Douailler paprašė Povilo Aleksandravičiaus skaitytų pranešimų pagrindu parengti straipsnį, kuris bus išspausdintas viename iš periodinių Paryžiaus 8-ojo universiteto leidinių. Su Stéphane Douailler buvo aptartos taip pat ir kitos būsimo bendradarbiavimo galimybės.

2008-12-08
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747