Mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje: teorija ir praktika“

Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Strateginio valdymo katedros docentė Margarita Išoraitė 2009 m. lapkričio 20 d. dalyvavo Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Informacijos ir komunikacijos katedros organizuojamoje mokslinėje konferencijoje „Informacijos ir komunikacijos vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje: teorija ir praktika“ ir skaitė pranešimą tema „Internetinės rinkodaros strategijos formavimo ypatumai“. Konferencijos tikslas – suburti ir paskatinti informacijos ir komunikacijos mokslų teoretikus ir praktikus pasidalinti savo patirtimi, idėjomis, įžvalgomis, tyrimų rezultatais informacijos ir komunikacijos vadybos plotmėje.
Plenarinėje konferencijos sekcijoje sveikinimo žodį tarė doc.dr.A.Vaišnys (VU Komunikacijos fakulteto dekanas). Konferencijos dalyvius pasveikino doc.dr.Z.Atkočiūnienė (VU Komunikacijos fakulteto Informacijos ir komunikacijos katerdos vedėja).
Plenarinėje konferencijos sekcijoje pranešimą skaitė Renata Blagnienė (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Parlamentinių tyrimų departamento skyriaus vedėja) tema „Informacijos ir žinių vadybos praktinis taikymas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Parlamentinių tyrimų departamente“. Liutauras Ulevičius (MRU dėstytojas) plenarinės sekcijos metu skaitė pranešimą „Ryšių su visuomene technologijos internete:etiniai ir teisiniai aspektai“.
Konferencijoje pranešimai buvo skaitomi sekančiomis tematikomis: informacija ir žinių vadyba šiuolaikinėje organizacijoje,    informacijos ir žinių vadybos praktinis taikymas,  informacijos ir komunikacijos technologijų įtaka žinių visuomenės kaitai, kounikacijos vadybos tendencijos (problemos, pokyčiai) organizacijoje.
Džiugu, kad ir Mykolo Romerio Univeristeto jaunieji mokslininkai – magistrantai skaitė pranešimus Jaunųjų mokslininkų sekcijoje. Tarp jų paminėti Kristina Miliūtė, Indrė Žukauskaitė, Vladimiras Činčikas, Vilma Misiūnaite, Rūta Tamošiūnaite, Marius Mocevičius.


2009-11-23
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747