Lietuvos socialdemokratų partija organizuoja akciją materialiai paremti labai gerai besimokančius studentus iš socialiai remtinų šeimų.

Lietuvos socialdemokratų partija organizuoja akciją materialiai paremti labai gerai besimokančius studentus iš socialiai remtinų šeimų.

Kandidatai reikalingus dokumentus iki 2008-12-02 pristato į 309 kab.
   PARAMA SKIRIAMA:
1. Parama skiriama studentams iš daugiavaikių šeimų (jei šeimoje yra ne mažiau kaip trys vaikai, iš kurių bent du yra besimokantys formalaus švietimo įstaigoje) arba du ir daugiau vaikų (besimokančių švietimo įstaigose) turinčių šeimų, kuriose tik vienas iš tėvų gauna pajamas.
2. Vardinė finansinė parama skiriama pagrindinių ir antrosios pakopos studijų studentams.
3. Finansinė parama gali būti skiriama ir tiems studentams, kurie iš valstybės biudžeto asignavimų gauna kitas stipendijas.
    REIKALINGI DOKUMENTAI:
1. Studento mokymosi ir mokslinės kūrybinės ar meno veiklos charakteristika, pasirašyta rektoriaus arba jo įgalioto asmens, fakulteto dekano bei studentų atstovybės vadovo. Prie šios charakteristikos turi būti pridėta fakulteto dekano pasirašyta akademinė pažyma. Jei yra paskelbtų mokslo darbų, pridedamas jų sąrašas.
2. Mažiausiai dviejų dėstytojų, iš kurių bent vienas yra profesorius arba docentas, rekomendacijos vardinei finansinei paramai gauti.
3. Kitos rekomendacijos, susijusios su studento mokymusi ir moksline kūrybine veikla (jei tokių yra).
4. Pažyma iš seniūnijos apie šeimos sudėtį.
5. Nurodyti paramos gavėjo telefoną.
   KITA:
1. Vardinė finansinė parama bus skirta dviems Lietuvos Respublikos studentams.
2. Sprendimą dėl paramos skyrimo priima Lietuvos socialdemokratų partija.

2008-11-27
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747