Lietuvos lenkai: tolesnė santykių raida

mrulmt

Konferencija „Lietuvos lenkai: tolesnė santykių raida“

Mykolo Romerio universitetas I-414 a., Ateities g. 20, Vilnius

2014 m. birželio 6 d.

Lenkai Lietuvoje yra didžiausia ir giliausias tradicijas turinti tautinė mažuma. Tenka apgailestauti, kad pastaruoju metu pastebima, jog su šia tautine mažuma esama tam tikro nesusikalbėjimo. Kylantys nesutarimai sąlygoja problemas ir kelia įtampą visuomenėje, kurstomą radikalų iš abiejų pusių. Esamos ir naujai kylančios bendradarbiavimo kliūtys sąlygoja didėjančią lenkų tautinės mažumos atskirtį, užsisklendimą savyje, gilina socialumo krizę Lietuvoje. Šios aplinkybės yra pastebimos iš lenkų tautinės mažumos pozicijos rinkimų metu, streikų dėl lietuvių kalbos baigiamojo egzamino vertinimo kriterijų suvienodinimo, kuriuose dalyvauja mokyklų dėstomąja lenkų kalba atstovai, skundų teikimo į ES institucijas ir kt.

Mykolo Romerio universiteto Politikos mokslų institutas, vykdydamas Lietuvos Mokslo Tarybos finansuotą projektą „Lenkų tautinės mažumos Lietuvoje identiteto tyrimas“ pagal programą Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas, rengia tarptautinę mokslinę konferenciją, kurios metu bus pristatyti projekto kontekste atlikto tyrimo rezultatai, aptariama Vilniaus krašte gyvenančių lenkų padėtis, šios tautinės mažumos gyvenimo problemos ir aktualijos, Vilniaus krašte gyvenančių lenkų identiteto ypatumai ir kt. Mokslinės konferencijos metu vyks diskusijos, susijusios su lietuvių ir lenkų santykių problematika.

Konferencijos programa

Konferencijos atidarymas – 10.00 val.

MRU prorektoriaus Stasio Vaitkevičiaus sveikinimas

Pranešimai:

 • MRU Politikos mokslų instituto doc. Gediminas Kazėnas
 • MRU Politikos mokslų instituto doc. Adas Jakubauskas
 • MRU Edukologijos ir socialinio darbo instituto lekt. Inga Gaižauskaitė
 • MRU Politikos mokslų instituto lektorė Asta Visockaitė
 • MRU Politikos mokslų instituto lektorius Romualdas Kacevičius
 • Prof. habil.dr. Jacek Sobczak, University of Social sciences and humanities, Varšuva

12.00 – pietūs

13.00 – diskusija, kurioje dalyvaus Lietuvos lenkų visuomenės atstovai, Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojai, žinomi Lietuvos ir Lenkijos visuomenės veikėjai, politikai.

16.00 – konferencijos pabaiga.

Kontaktinė informacija: Doc. dr. Adas Jakubauskas, el.p. adas.jakubauskas@gmail.com, tel. +370 682 72 328

dsc6611

dsc6622

dsc6634

dsc6654

dsc6670


2014-06-06
Atgal
 
 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747