KONKURSAS STUDIJOMS, MOKSLINĖMS STAŽUOTĖMS, VASAROS KALBOS KURSAMS ČEKIJOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOSE 2009-2010 M. M.

Švietimo mainų paramos fondas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Čekijos Respublikos švietimo, jaunimo reikalų ir sporto ministerijos sutartimi dėl bendradarbiavimo švietimo ir mokslo srityse, skelbia valstybinių stipendijų konkursą studijoms, mokslinėms stažuotėms, vasaros kalbos kursams Čekijos Respublikos mokslo ir studijų institucijose 2009-2010 m. m.

Konkurse gali dalyvauti:
1.    Lietuvos aukštųjų mokyklų visų studijų sričių pagrindinių (ne žemesnio kaip II kurso) ir magistrantūros studijų studentai 2-10 mėn. dalinėms studijoms (bendra trukmė 20 mėn.) Čekijos Respublikos mokslo ir studijų institucijose.
2.    Lietuvos aukštojo mokslo institucijų visų studijų sričių doktorantai 3-10 mėn. podiplominėms studijoms (bendra trukmė 20 mėn.) Čekijos Respublikos mokslo ir studijų institucijose.
3.    Lietuvos mokslo ir studijų institucijų dėstytojai, mokslo darbuotojai ir kiti tyrėjai mokslinėms stažuotėms, trumpalaikiams vizitams moksliniam darbui dirbti ar paskaitoms skaityti (bendra trukmė 4 mėn., vieno asmens stažuotė/vizitas negali trukti ilgiau kaip 1 mėnesį) Čekijos Respublikos mokslo ir studijų institucijose.
4.    Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojai, visų pakopų studentai vasaros čekų kalbos kursams viename iš Čekijos universitetų – 2 vietos.

Tarptautinių studijų komisijos rekomenduotiems ir Čekijos Respublikos švietimo, jaunimo reikalų ir sporto ministerijos patvirtintiems:
1.    studentams, vykstantiems dalinėms studijoms, bus:
•    skirta Lietuvos valstybinė stipendija (12 MGL/mėn. – pagrindinių studijų studentams, 15 MGL/mėn. – antrosios pakopos studijų studentams, 20 MGL/mėn. – trečiosios pakopos studijų studentams;
•    suteikta nemokama studijų vieta;
•    apmokėtos kelionės į studijų vietą ir atgal išlaidos.
2.    dėstytojams, mokslo darbuotojams ir kitiems tyrėjams, vykstantiems mokslinėms stažuotėms ar trumpalaikiams vizitams, bus:
•    skirti dienpinigiai (neturintiems magistro laipsnio – 9.000 Čekijos kronų/mėn., turintiems magistro laipsnį – 9.500 Čekijos kronų/mėn.) iš Čekijos Respublikos švietimo, jaunimo reikalų ir sporto ministerijos;
•    suteiktas apgyvendinimas;
•    apmokėtos kelionės į mokslinės stažuotės/vizito vietą ir atgal išlaidos.
3.    studentams, dėstytojams, vykstantiems į vasaros čekų kalbos kursus, bus:
•    padengtas kursų dalyvio mokestis;
•    suteiktas nemokamas apgyvendinimas ir maitinimas;
•    skirti dienpinigiai;
•    padengtos pagal vasaros kursų programą organizuojamų kelionių išlaidos;
•    apmokėtos kelionės į vasaros kursų vietą ir atgal išlaidos.

Išsamesnės informacijos apie studentų studijas/mokslo darbuotojų stažuotes bei vasaros kalbos kursus galima rasti Čekijos Respublikos švietimo, jaunimo reikalų ir sporto ministerijos interneto svetainėje adresu: http://www.msmt.cz/international-cooperation-1/scholarships.

Švietimo mainų paramos fondui pateikiami dokumentai:
Lietuvių kalba (1 originalus dokumentų komplektas):
1.    asmens duomenų anketa (spec. forma);
2.    motyvuotas prašymas dalyvauti konkurse, adresuotas Tarptautinių studijų komisijai;
3.    LR mokslo ar studijų institucijos, kurioje asmuo mokosi ar dirba, tarpininkavimo raštas, pasirašytas fakulteto dekano (pagrindinių, vientisųjų ir antrosios studijų pakopos studentams) ar mokslo ir studijų institucijos vadovo (trečiosios studijų pakopos studentams, dėstytojams, mokslo darbuotojams ir kitiems tyrėjams);
4.    gyvenimo aprašymas (CV), pasirašytas pretendento;
5.    dvi rekomendacijos iš Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, kurioje asmuo mokosi ar dirba, dėstytojų, profesorių, išduotos ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius;
6.    mokslinės ar kūrybinės veiklos aprašymas ir publikacijų sąrašas, pateikiant publikacijos pavadinimą, publikavimo metus bei anotaciją.

Anglų kalba (3 komplektai – 1 originalus dokumentų komplektas ir 2 jo kopijos):
1.    paraiška (spec. forma; pretenduojantiems į vasaros čekų kalbos kursus šios formos pildyti nereikia);
2.    gyvenimo aprašymas (CV), pasirašytas pretendento;
3.    mokslo ir studijų institucijos Čekijos Respublikoje sutikimo priimti studijoms, mokslinėms stažuotėms ar trumpalaikiams vizitams raštas (pretenduojantiems į vasaros čekų kalbos kursus šio rašto nereikia);
4.    mokslinės ar kūrybinės veiklos aprašymas ir publikacijų sąrašas, pateikiant publikacijos pavadinimą, publikavimo metus bei anotaciją;
5.    dvi rekomendacijos iš Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, kurioje asmuo mokosi ar dirba, dėstytojų, profesorių, išduotos ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius;
6.    dviejų paskutinių sesijų rezultatai, patvirtinti dekanate – pagrindinių studijų studentams;
diplomo ir jo priedo kopijos (vertimas, patvirtintas notaro) bei paskutinių dviejų sesijų rezultatai, patvirtinti dekanate – podiplominių studijų studentams;
mokslinio laipsnio diplomo kopija (vertimas, patvirtintas notaro) – dėstytojams, mokslo darbuotojams ir kitiems tyrėjams.

Papildomai pateikiami dokumentai meno sričių atstovams:
Vaizduojamojo meno, dailės ir scenos meno rūšių atstovai turi pateikti savo darbų pavyzdžius – nuotraukas, muzikinių pasirodymų vaizdo/audio įrašus ir kt.

Dokumentus prašome siųsti iki 2009 m. vasario 23 d. adresu:
„Konkursui studijoms, mokslinėms stažuotėms, vasaros kalbos kursams Čekijos Respublikos mokslo ir studijų institucijose 2009-2010 m. m.“
Švietimo mainų paramos fondas
Aukštojo mokslo programų skyrius
Geležinio Vilko g. 12, 01112 Vilnius

Kontaktinis asmuo – Irma Motužytė, tel. 8 5 249 8189, irma.motuzyte@smpf.lt
Asmenys, pateikę visus nurodytus dokumentus, bus pakviesti pokalbiui su Tarptautinių studijų komisijos (toliau – TSK) nariais. Apie tikslią pokalbio datą ir laiką kandidatai bus informuoti telefonu ar elektroniniu paštu. Galutinį sprendimą dėl TKS rekomenduojamų Lietuvos kandidatų priims Čekijos Respublikos švietimo, jaunimo reikalų ir sporto ministerija.


2009-01-20
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747