Konferencija "Valstybės tarnyba: tarp tradicijos ir inovatyvių sprendimų"

konferencija201712
Valstybės tarnybos įstatymo (2002 m. redakcijos) sukakčiai - 15 metų, ta proga praėjusią savaitę organizuota konferencija - “Valstybės tarnyba: tarp tradicijos ir inovatyvių sprendimų”. Mokslininkai skaitė pranešimus apie valstybės tarnybos istorinę raidą, politikai ir praktikai dalinosi atsiminimais. Visi pasisakiusieji kartojo, kad valstybės tarnyba – tai tarnyba piliečiams ir visos vykusios bei dabar įgyvendinamos reformos apie tai, kaip šią tarnybą padaryti labiau orientuotą į piliečio poreikius ir patrauklesnę profesionalams. Įdomu tai, kad visos reformos susidurdavo su pasipreišinimu, dažnai, dėl skirtingos jų interpretacijos. Taigi, kryptinga komunikacija ir pokyčių valdymas turėtų būti neatsiejami reformos elementai.
Renginio metu MRU Viešojo valdymo fakulteto dekanas prof. Vainius Smalskys apžvelgė valstybės tarnybos raidą, doc. Žilvinas Židonis motyvatorius reformoms; KTU laikinoji rektorė doc. Jurgita Šiugždinienė pristatė savo patirtis dirbant LRV ir mokslininko įžvalgas; dr. Ernesta Buckienė pristatė esamas tendencijas; dr. Eglė Vileikienė gyventojų požiūrį į valstybės tarnybą. Daug kalbėjo Seimo nariai, tarnautojai, aktyviai dalyvavę kuriant ir reformuojant šiuolaikinę Lietuvos valstybės tarnybą.

2017-12-04
Atgal