Gegužės 28 d. II-230 auditorijoje - Mykolo Romerio universiteto ir LR Aplinkos ministerijos tęstinė mokslinė konferencija „Darnaus vystymosi strategija ir praktika“ .

Gegužės 28 d. įvyko jau ketvirtoji konferencija „Darnaus vystymosi strategija ir praktika“. Ją surengė Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Aplinkos politikos ir valdymo katedra kartu su Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija. Šių metų konferencija pasižymėjo pranešimų gausa ir temų įvairove.
Renginį pradėjo Aplinkos viceministras Ramūnas Kalvaitis. Globalaus aplinkos valdymo pokyčių atspindžius Europos Sąjungos politiniame procese aptarė fakulteto prodekanė prof. habil. dr. Vida Motiekaitytė ir katedros doktorantė Ieva Kapačiauskaitė. Darnios energetikos tematika pasisakė ekologinės bendrijos „Atgaja“ pirmininkas Saulius Pikšrys ir Andrius Šimkus (Advokatų kontora Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai LAWIN). VšĮ „Grunto valymo technologijos“ mokslininkų parengtą pranešimą apie nafta užterštų teritorijų valymą pristatė Ieva Paunksnytė. Teritorijų planavimo tematika pasisakė doc. dr. Pranas Aleknavičius ir Gintautas Tiškus. Globalių procesų poveikio valstybių regionams tendencijas pristatė Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto dekanė prof. dr. Vitalija Rudzkienė. Aplinkos politikos ir valdymo katedros doktorantė Erika Matulionytė savo pranešime nagrinėjo principų taikymą darnaus vystymosi ir nacionalinio saugumo politikos formavime, o kita katedros doktorantė Julija Naujėkaitė kalbėjo apie klimato kaitos reguliavimo tarpsektoriškumą. Pramonės įmonių darnaus vystymosi veiksmingumą pranešime vertino Valdas Arbačiauskas (KTU). Paskutiniai pranešimai buvo skirti saugomoms teritorijoms: doc. dr. Pranas Mierauskas skaitė pranešimą tema – Suinteresuotų asmenų dalyvavimas saugomų teritorijų valdyme; augalų genetinių išteklių apsaugos problemas nagrinėjo dr. Laima Česonienė. Darnų saugomų teritorijų naudojimą Albufeiros lagūnos pavyzdžiu pristatė Paulo Pereira iš Portugalijos. Konferenciją pabaigė katedros doktorantas Donatas Dudutis ir katedros vedėjas doc. dr. Imantas Lazdinis. Savo pranešimuose jie nagrinėjo miškų valdymo problemas.
Pasibaigus konferencijai, dalyviai dar ilgai diskutavo darnaus vystymosi temomis.Aušra Šaltenytė
Aplinkos politikos ir valdymo katedros referentė

2009-05-28
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747