Fakulteto Tarybos posėdis

Darbotvarkė:
1.    Dėl profesorės vardo suteikimo prof. Vidai Motiekaitytei.
2.    Dėl doc. dr. Alvydo Balaženčio habilitacijos procedūros.
3.    Dėl doc. dr. Tado Sudnicko habilitacijos procedūros.
4.    Dėl doktorantės Ilvijos Pikturnaitės disertacijos temos pakeitimo.
5.    Dėl doktorantės Tatjanos Bilevičienės priskyrimo katedrai ir mokslinio konsultanto skyrimo.
6.    Dėl I metų doktorantų temų ir vadovų patvirtinimo.
7.    Dėl vadybos ir administravimo krypties mokslininkų atitikimo šiai krypčiai atestavimo rezultatų.
8.    Dėl dalyko „Darnaus vystimosi politika“ programos patvirtinimo.
9.    Dėl dalyko „Europos Sąjungos bendroji žemės ūkio ir aplinkos politika“  programos patvirtinimo.
10.    Dėl dalyko „Gamtos išteklių valdymas taikant erdvinės informacijos metodus“ programos patvirtinimo.
11.    Dėl dalyko „Atliekų tvarkymo politika ir valdymas“ programos patvirtinimo.
12.    Dėl dalyko „Vidurinioji klasė ir jos gyvenimo būdas“ programos patvirtinimo.
13.    Dėl dalyko „Šiuolaikinės etniškumo ir nacionalizmo teorijos“ programos patvirtinimo.
14.    Dėl dalyko „Europos Sąjungos bendroji užsienio ir saugumo politika“ programos patvirtinimo.
15.    Dėl dalyko „Regioninių tyrimų metodika“ programos patvirtinimo.
16.    Dėl dalyko „Urban Sustainable Development Policines and Climate Change“ programos patvirtinimo.
17.    Dėl dalyko „Sustainable Land Use and Management of Protected Areas“ programos patvirtinimo.
18.    Dėl dalyko „Rusų kalba“ programos patvirtinimo.
19.    Dėl dalyko „Europos Sąjungos administravimas, plėtra ir politikos formavimas“ programos patvirtinimo.
20.    Dėl  Valdymo teorijos baigiamojo egzamino teminės programos patvirtinimo.
21.    Dėl fizinio lavinimo dalyko įtraukimo į privalomųjų bendrojo lavinimo Teisės ir valdymo bakalauro studijų programos dalykų sąrašą.
22.    Dėl teikimo Senatui svarstyti naujai  parengtą magistrantūros studijų programą „Programų ir projektų valdymas“.
23.    Dėl teikimo Senatui svarstyti naujai  parengtą magistrantūros studijų programą „Sveikatos politika ir valdymas“.
24.    Dėl teikimo Teisės fakultetui svarstyti naujai  parengtą magistrantūros studijų programą „Teisė ir viešoji komunikacija“.

2009-03-02
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747