Baltijos jūros regionas: kompleksinės plėtros naujosios dimensijos

Tarptautinė konferencija

Baltijos jūros regionas: kompleksinės plėtros naujosios dimensijos

2014 m. birželio 5 d. Mykolo Romerio universitete vyko Mykolo Romerio universiteto Politikos moklsų instituto organizuojama tarptautinė konferencija „Baltijos jūros regionas: kompleksinės plėtros naujosios dimensijos“.

Konferencijos programa

Baltijos jūros regione gyvena beveik 100 mln žmonių ir yra vienas dinamiškiausių Europos regionų. Tvariai regiono plėtrai kylančius iššūkius suponuoja konstruktyvaus politinio bendradarbiavimo stoka ir regiono valstybių socialiniai ekonominiai šalių išsivystymo skirtumai. Siekiant harmonizuoti Baltijos jūros regiono raidą ir spręsti kylančias problemas, ES patvirtino Baltijos jūros regiono strategiją. Norint optimizuoti bendradarbiavimą ir įgyvendinti iškeltus tikslus, svarbu, jog visuose procesuose dalyvautų ne tik Baltijos jūros regionui priklausančios ES valstybės, bet ir valstybės, nepriklausančios ES, t.y. Norvegija, Rusija ir Baltarusija.

Pastaruoju metu tiek Lietuvos, tiek ES bendradarbiavimo su Rusija ir Baltarusija tendencijos rodo išaugusį poreikį ieškoti naujų konstruktyvaus ir efektyvaus politinio dialogo formų su Rytų kaimynėmis. Šiandien neabejotinai svarbu rasti sąsajos taškus tarp ES ir Rytų partnerių, siekiant sklandaus ir, svarbiausia, rezultatyvaus Baltijos regiono valstybių bendradarbiavimo. Baltijos jūros regionas yra labai įvairialypis, tačiau valstybių tarpusavio priklausomybės laipsnis yra pakankamai aukštas (bendra elektros energijos rinka, prekyba, laivyba ir t.t.), kas suponuoja, kad vienos valstybės veiksmai turi įtaką kitoms valstybėms ar net visam regionui. Šis regionas, turėdamas daug bendros istorinės atminties, kultūros vertybių ir bendrų ekonominių ir politinių interesų, galėtų tapti efektyvaus bendradarbiavimo pavyzdžiu.

MRU organizuojama tarptautinė konferencija skirta Baltijos jūros regiono valstybių bendradarbiavimo ir plėtros tendencijų analizei, kaip pasikeitė situacija regione per siekiant metų narystės ES, kokią tai padarė įtaką Lietuvos tarptautinei padėčiai ir visam regionui. Konferencijos metus bus siekiama identifikuoti pagrindines kylančias problemas ir pasiūlyti galimus jų sprendimo būdus tolesniam sėkmingam regiono vystymuisi.

Renginyje pranešimus skaitė mokslininkai iš Maskvos valstybinio tarptautinių santykių instituto, Baltijos federalinio valstybinio Emanuelio Kanto universiteto, Baltarusijos "MITSO" universiteto, Latvijos Turibos universiteto, atstovas iš Lenkijos URM bei Varšuvos KSW universiteto.


2014-06-05
Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747