Aplinkos ministerijos kolegijoje

Rugsėjo 30 dieną Strateginio valdymo ir politikos fakulteto dekanas doc. dr. Gintaras Aleknonis ir Aplinkos politikos ir valdymo katedros vedėjas doc. dr. Imantas Lazdinis Aplinkos ministerijos kolegijos posėdyje pristatė tolesnio Mykolo Romerio universiteto ir ministerijos bendradarbiavimo galimybes, vystant 2005 metais pasirašytą bendradarbiavimo sutartį. Kolegijos nariams buvo pateikta trumpa informacija apie katedros studijų programas bei mokslinių tyrimų kryptis ir galimybes padėti ministerijai spręsti darnaus vystymosi strategijoje suformuluotus uždavinius, tobulinant strateginį aplinkos apsaugos bei darnaus vystymosi valdymą. Išklausius pateiktą informaciją, buvo pavesta aplinkos viceministrui Raimundui Paliukui kartu su universiteto atstovais parengti konkretų tolesnio bendradarbiavimo planą artimiausiam laikotarpiui.

Atgal
 
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747