Naujienų archyvas

Naujienos

 
vvfviesojo-valdymo-gynybos-teisingumo-ir-teismines-veiklos-viesosios-tvarkos-ir-apsaugos-priesgaisriniu-tarnybu-veiklos-sektorinio-profesinio-komiteto-posedis
VVF atstovų dalyvavimas Viešojo valdymo, gynybos, teisingumo ir teisminės veiklos, viešosios tvarkos ir apsaugos, priešgaisrinių tarnybų veiklos sektoriniame profesiniame komitete
Š. m. spalio 12 d. vyko Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro organizuojamas pirmasis Viešojo valdymo, gynybos, teisingumo ir teisminės veiklos, viešosios tvarkos ir apsaugos, priešgaisrinių tarnybų veiklos sektorinio profesinio komiteto posėdis. Šis sektorinis komitetas – tai patariamoji institucija, sudaryta bendradarbiavimo pagrindu, sprendžianti konkretaus ūkio sektoriaus kvalifikacijų sistemos formavimo ir profesinio mokymo klausimus.
Pirmojo posėdžio metu buvo išrinktas komiteto pirmininkas - dr. Andrius Stasiukynas, pavaduotoja - Inga Prialgauskienė, numatyti veiklos planai. Artimiausias komiteto uždavinys bus susietas su šiuo metu rengiamu Viešojo administravimo profesinio standarto aprobavimu.
Išsamiau
vvfviesojo-valdymo-gynybos-teisingumo-ir-teismines-veiklos-viesosios-tvarkos-ir-apsaugos-priesgaisriniu-tarnybu-veiklos-sektorinio-profesinio-komiteto-posedis
Konferencija „Sporto ekonominė dimensija: sportas augimui ir užimtumui“
Š.m. rugsėjo 21 d. Vienoje (Austrija) vyko ES tarybos pirmininkavimo konferencija tema „Sporto ekonominė dimensija: sportas augimui ir užimtumui“. Lietuvą atstovavo Kūno kultūros ir sporto departamento prie LRV vyresnioji patarėja atliekanti generalinio direktoriaus pareigas Kornelija Tiesnesytė ir Vadybos instituto profesorė Vilma Čingienė. Sporto Ekonomikos tyrimų instituto (SpEA) duomenimis sporto pridėtinė vertė sudaro 2,12 proc. bendros ES sukuriamos vertės, o su sportu susijusiose veiklose dirba 2,72 proc. visų ES užimtų gyventojų (2018).

Išsamiau
vvfviesojo-valdymo-gynybos-teisingumo-ir-teismines-veiklos-viesosios-tvarkos-ir-apsaugos-priesgaisriniu-tarnybu-veiklos-sektorinio-profesinio-komiteto-posedis
Projektas "Nauja sporto vadybos švietimo karta Europoje"
Rugsėjo pirmąją savaitę vyko Erasmus + programos strateginės partnerystės aukštajame moksle projekto Nauja sporto vadybos švietimo karta Europoje (New Age of Sport Management Education in Europe) antrasis partnerių susitikimas Kopenhagoje (Danija). MRU projekte atstovauja Vadybos instituto profesorė dr. Vilma Čingienė.

Projektu siekiama išsiaiškinti kokie gebėjimai ir įgūdžiai reikalingi sporto vadovams, vadybininkams kasdieniniame darbe ir kokios kompetencijos  bus reikalingos ateityje. Gauti rezultatai yra svarbūs sporto darbo rinkos poreikių analizei ir sporto vadybos studijų programų tobulinimui šalyje bei Europoje. Projekte dalyvauja devynių ES šalių partneriai. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2017-2019m.
Išsamiau


Atgal
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747