Naujienų archyvas

Naujienos

 
raisiene2
Vizitas Bratislavos Aukštojoje viešojo sektoriaus vadybos ir administravimo mokykloje

2012 m. lapkričio 13-16 dienomis doc. dr. Agota Giedrė Raišienė dalyvavo Bratislavos Aukštojoje viešojo sektoriaus vadybos ir administravimo mokykloje vykusioje konferencijoje „Ekonominė ir socialinė Slovakijos plėtra“.

     

Išsamiau
raisiene2
Paskaita "Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo skatinimas Lietuvoje: pagrindinės aktualijos ir perspektyvos"
Vieša paskaita „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo skatinimas Lietuvoje: pagrindinės aktualijos ir perspektyvos“

Lapkričio 13 d. buvo rengiama vieša paskaita „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo skatinimas Lietuvoje: pagrindinės aktualijos ir perspektyvos“. Paskaitą skaitė Energetikos ministerijos Atsinaujinančių energijos išteklių ir energijos efektyvumo skyriaus vedėja Viktorija Sankauskaitė.

Paskaita buvo skaitoma vykdant Viešojo administravimo magistrantūros studijų programos Energetikos politikos ir vadybos specializaciją.

Renginį organizavo Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakulteto Viešojo administravimo katedra.  
raisiene2
Europos universitetų asociacijos (EUA) institucinio vertinimo programos ekspertų vizitas
Spalio mėnesį buvo baigtas savianalizės procesas, kurio rezultatas – savianalizės ataskaita, kuri pateikta institucinio vertinimo programos ekspertams. Taip pat ataskaita buvo pristatyta universiteto bendruomenei. Kiekvienas bendruomenės narys turėjo galimybę pateikti pastabas dėl ataskaitoje pateiktų sprendimų priėmimo procesų, struktūros ir strateginio valdymo, kokybės vadybos procesų aprašymų ir įvertinimų.
Kitas EUA institucinio vertinimo programos etapas –  ekspertų grupės vizitas į universitetą. Šis vizitas planuojamas lapkričio 14-16 dienomis. Ekspertų grupę sudaro tarptautinio lygio ekspertai ir mokslininkai: Julian Hiller (Vokietija), Ferdinand Devinsky (Slovakija), Hannele Niemi (Suomija), Philippe Rousseau (Prancūzija), Robin Smith (Jungtinė Karalystė).
Vizito metu ekspertai bendraus su visomis universiteto bendruomenės grupėmis: studentais, dėstytojais, administracijos darbuotojais, universiteto vadovais.
raisiene2
Konferencija "Sveikatos sistemos vystymo perspektyvos"
Spalio 24 d. Mykolo Romerio universitete vyko konferencija “Sveikatos sistemos vystymo perspektyvos”. Jau ketvirti metai organizuojamas reginys yra skiriamas sveikatos politikos aktualių klausimų aptarimui. Konferenciją rengia Mykolo Romerio universitetas kartu su Sveikatos apsaugos ministerija.
Šių metų konferencijos tikslas – aptarti Lietuvos sveikatos sistemos vystymo perspektyvas. Taip pat konferencijos metu buvio supažindinta su Mykolo Romerio ir kituose universitetuose atliekamais kai kuriais nūdienos sveikatos politikai aktualiais moksliniais tyrimais ir jų rezultatais.

Specialiai konferencijai yra išleistas mokslo žurnalo “Sveikatos politika ir valdymas” 4 – as numeris. Plačiau apie konferenciją skaitykite jos tinklalapyje: http://ssvp2012.mruni.eu/

Tikimės, kad šis renginys turės savo svarų indėlį formuojant ir įgyvendinant Lietuvos sveikatos politiką. Taip pat puiki proga pasidalinti patirtimi, kaip sekasi mūsų absolventams bei dar kartą pabūti kartu.

Konferencijoje dalyvavo ne tik mokslininkai, bet ir gausus būrys sveikatos sistemos vadovaujančių darbuotojų, kurių nemaža dalis yra mūsų MRU absolventai.

Konferenciją remia kompanija Johnson ir Johnson.
raisiene2
Jaunojo politiko, Lyderystės ir Vadybos akademijų moksleiviams atidarymo šventė!
2012 m. spalio 20 d. įvyko  Akademijų naujo semestro atidarymo šventė. Iškilmėse dalyvavo buvęs LR švietimo ir mokslo ministras doc.dr. Algirdas Monkevičius, politikos apžvalgininkas prof.dr. Gintaras Aleknonis, Strateginio valdymo katedros profesorius dr. Tadas Sudnickas, Lietuvos verslo konfederacijos prozidentas V.Sutkus.
Atidarymo šventė vyko Mykolo Romerio universitete, 11:30 val. , I - 201 aud., Ateities g. 20, Vilnius.

Laukiame Jūsų!
raisiene2
VŠĮ “Saulėtekio slėnis” kartu su 12 partnerių (vienas iš jų - MRU) pradėjo vykdyti projektą „Technologijų perdavimo gebėjimų ugdymas Lietuvos Slėnių mokslo ir studijų institucijose (TP-Uni)“ (Projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-005)

VŠĮ “Saulėtekio slėnis” kartu su 12 partnerių (vienas iš jų - MRU) pradėjo vykdyti projektą „Technologijų perdavimo gebėjimų ugdymas Lietuvos Slėnių mokslo ir studijų institucijose (TP-Uni)“ (Projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-005), kurį remia Lietuvos Respublika ir iš dalies finansuoja Europos Sąjunga (Projektas dalinai finansuojamas 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimo stiprinimas“ priemonės „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“ lėšomis.). Projekto tikslas – pagerinti Lietuvos mokslo institucijų ir organizacijų žinių ir technologijų perdavimo galimybes, paskatinti mokslininkų ir tyrėjų praktinį verslumą. 2012 m. rugsėjo 24 d. įvyko pirmasis TPU-Uni "Kick-off" renginys. Jį sveikinimo kalba pradėjo projekto pareiškėjo VšĮ „Saulėtekio slėnio“ direktorius Andrius Bagdonas. Pranešimus skaitė Mokslo ir inovacijų agentūros atstovas Vytautas Minasianas bei projekto partnerio “Žinių ekonomikos forumas” direktorius Edgaras Leichteris. Vėliau po mokymo programos pristatymo (Kompiuterinių ir komunikacinių technologijų centro (TZI) ir Brėmeno universiteto atstovai dr. Michael Boronowsky ir vyresnioji mokslo darbuotoja Tanja Woronowicz), vyko aktyvios diskusijos. Taip pat buvo parengti ir dalyviams išsiųsti mokymų moduliai su mokymų grafiku.

Viešoji paskaita "Energetinės nepriklausomybės siekis: nuo Lietuvos iki JAV"
Išsamiau apie paskaitą
raisiene2
Antrasis Europos universitetų asociacijos (EUA) institucinio vertinimo proceso etapas
Tęsiamas birželio mėnesį pradėtas darbas  Europos universitetų asociacijos (EUA) Institucinio vertinimo programai įgyvendinti.

Rugsėjo 13 d. į posėdį susirinko darbo grupė aptarti savianalizės eigos (darbo grupės vadovas – studijų prorektorius doc. dr. G.Viliūnas). Darbo grupėje buvo diskutuojamas pirminis institucinio vertinimo ataskaitos (savianalizės) projektas. Posėdžio dalyviai aptarė savianalizės proceso metu iškylančias problemas, tolesnius institucinio vertinimo žingsnius. Patobulinus ataskaitos projektą, ataskaita bus diskutuojama su akademine bendruomene, o vėliau išsiųsta vertinti EUA ekspertams. Pirmasis ekspertų vizitas į mūsų universitetą planuojamas 2012 m. lapkričio mėnesį. Jo metu bus organizuoti susitikimai su visų Universiteto bendruomenės grupių atstovais.
Išsamiau
Kalkutos universiteto profesoriaus Raj Sekhar Basu paskaitos
Kalkutos universiteto profesorius Raj Sekhar Basu šį semestrą dėsto du modulius anglų kalba “The Coming of the British and the Transition to a Modern State System in India” ir “Journey through the Indian Civilization in Ancient and Medieval Times”.  
Visi besidomintys Indija kviečiame dalyvauti paskaitose, kurios vyks antradieniais ir trečiadieniais nuo 13:00 val. I-015 aud. Šie dalykai yra įtraukti į laisvai pasirenkamų dalykų sąrašą, yra 6 kreditų apimties ir bus pradėti dėstyti nuo rugsėjo 24 d.
Dr. Raj Sekhar Basu atvyko pagal Mykolo Romerio universiteto ir Indijos kultūros ryšių tarybos (ICCR) pasirašytą sutartį. Indijos studijų centre profesorius dvejus metus vykdys mokslo tyrimus, skaitys paskaitas apie Indijos kultūrą ir politiką, rengs seminarus ir debatus.

raisiene2
11-oji tarptautinė Europos miesto istorijos asociacijos konferencija „Cities and Societies in Comparative Perspective“ Prahoje
Politikos mokslų katedros doc. Audronė Janužytė 2012 m. rugpjūčio 29–rugsėjo 1 d. dalyvavo 11-oje tarptautinėje Europos miesto istorijos asociacijos konferencijoje „Cities and Societies in Comparative Perspective“ Karolio universitete Prahoje. Europos miesto istorijos asociacija (European Association for Urban History), remiant ES institucijoms, buvo įkurta 1989 m. ir vienas iš jos tikslų – rengti tarptautines konferencijas kas dvejus metus. Pirmoji konferenciją įvyko 1992 m. Amsterdame (plačiau apie Asociaciją žr. www.eauh.eu). Šiais metais konferencijos organizatoriais buvo Karolio universitetas Prahoje, Prahos miesto savivaldybė, miesto archyvai, muziejai, Čekijos mokslų akademija ir Istorijos institutas. Konferencijoje dalyvavo virš 700 dalyvių iš 56 šalių. Konferencija buvo tarpdalykinė, joje dalyvavo mokslininkai, tyrinėjantis miestą kaip ekonominį, politinį ir sociokultūrinį reiškinį. Darbas vyko sekcijose (jų buvo apie 80). A. Janužytė dalyvavo sekcijoje „Miestai ir Šaltasis karas“, kur perskaitė pranešimą apie kolaboravimą, konformizmą ir pasipriešinimą Sovietų režimui Lietuvoje 1944–1990 m., analizuodama studentų ir profesorių pasipriešinimą (Collaborate and conform or resist against the Soviet regime in Lithuania in 1944–1990: a case study on resistance of students and professors). Plačiau apie konferencijos programą žr. http://www.eauh2012.com/conference-programme/
Skelbiamas konkursas Senato stipendijai

Iki šių metų spalio 1 d. skelbiamas konkursas Senato stipendijai gauti.

 Daugiau informacijos rasite čia.

Konferencija “Future of Education 2012”
Doc.dr. Agota Giedrė Raišienė birželio 7-8 d. dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Florencijoje (Italija) “Future of Education 2012”, kur skaitė pranešimą “An Attitudes of Professors toward Computer Mediated Communication for Master Students Mentoring” ir moderavo sekciją “Education and New Technologies”.
Konferencijoje dalyvavo 265 dalyviai, atstovaujantys daugiau nei 50 pasaulio šalių ir visus žemynus. Didžiausią dalį pranešėjų sudarė svečiai iš JAV, Australijos, Kanados ir įvairių Europos šalių. Taip pat atvyko dalyviai iš Peru, Kolumbijos, Indijos, Kinijos, Irano, Libijos, Omano, Pietų Afrikos respublikos, Nigerio, Turkijos ir kitur.
Pranešimai skaityti keturiose pagrindinėse sekcijose: Švietimo tyrimai (Studies of Education), Inovatyvios mokymo ir mokymosi metodologijos (Innovative Teaching and Learning Methodologies), Švietimas ir naujosios technologijos (Education and New Technologies), Meninis ugdymas  (Art
Education) bei keturiose papildomose sekcijose.
Nors pranešimų įvairovė sekcijose buvo itin gausi, išryškėjo keletas pagrindinių, pranešimus vienijančių idėjų: 1.Vakarų šalyse senėjant populiacijai, ateities švietimui ir aukštajam mokslui svarbiausia yra kokybė, kuri privalo būti suprantama plačiau nei mokyklų teikiamų mokymo paslaugų kokybė ir turėtų būti siejama su švietimo procese dalyvaujančių šalių bendradarbiavimu ir gyvenimo kokybe. 2. Bet kuriame laiptelyje švietimas ir mokymas turi būti orientuotas į holistinį asmenybės ugdymą ir darnios švietimo aplinkos plėtrą. 3. Naujausi laikmečio technologiniai pasiekimai turėtų būti vertinami kaip nuostabi švietimo ir tobulėjimo galimybė, paklūstanti žmogui, o ne atvirkščiai. Taip pat ne kartą skambėjo pastebėjimas, kad aukštasis mokslas XXI amžiuje turėtų būti privalomas, lygiagrečiai kuriant dar vienos pakopos„aukštąjį aukštąjį mokslą“, t.y.
naujuosius universitetus.

Tarptautinė mokslinė konferencija „East-West Cultural Exchanges and the Cold War“ Jiuveskiulės universitete
Politikos mokslų katedros doc. Audronė Janužytė 2012 m. birželio 14–16 d. dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „East-West Cultural Exchanges and the Cold War“ Jiuveskiulės universitete, Suomijoje.
Politikos mokslų katedros doc. Audronė Janužytė 2012 m. birželio 14–16 d. dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „East-West Cultural Exchanges and the Cold War“ Jiuveskiulės universitete, Suomijoje. Ji perskaitė pranešimą apie nelegalų politinį ir kultūrinį bendradarbiavimą tarp Sovietų Lietuvos ir Vakarų Europos šalių 1944–1990 metais, analizuodama pogrindinę spaudą ir disidentų straipsnius, publikuotus Geležinės uždangos padalytose Vakarų ir Rytų valstybėse (The underground political and cultural interaction between Soviet Lithuania and Western European Countries in 1944–1990). Konferencijoje dalyvavo virš 90 dalyvių iš JAV, Kanados, Suomijos, Danijos, Švedijos, Jungtinės Karalystės, Šveicarijos, Belgijos, Italijos, Prancūzijos, Vokietijos, Rumunijos, Bulgarijos, Vengrijos, Čekijos, Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos, Ukrainos, Rusijos ir kitų šalių. Konferencijos dalyviai aptarė politinį, ekonominį ir kultūrinį bendradarbiavimą bei nebendradarbiavimą tarp Rytų ir Vakarų Šaltojo karo metais. Plačiau apie konferencijos programą žr. http://culturalcoldwar.blogspot.com/
raisiene2
Pasirašyta sutartis su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakultetas,atstovaujamas dekano doc. dr. Algirdo Monkevičiaus ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, atstovaujama Ministerijos kanclerės Ingos Černiuk siekiant veiksmingo bendradarbiavimo studijų, tęstinio mokymosi, kvalifikacijos tobulinimo, mokslinių tyrimų ir projektinės veiklos srityse, birželio 6 dieną pasirašė sutartį, kuria patvirtino pasiryžimą bendradarbiauti organizuojant ir įgyvendinant universitetines ir tęstines studijas, organizuojant darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, rengiant ir įgyvendinant energetikos viešojo valdymo sistemos plėtros bei kitus veiklos projektus, kuriems svarbi mokslinė kompetencija.Šalys susitarė kryptingai bendradarbiauti rengiant energetikos politikos ir administravimo bei kitų su energetika ir valdymu susijusių sričių specialistus bei kuriant jų kvalifikacijos tobulinimo potencialą, atliekant bendrus mokslinius tyrimus bei organizuojant bendras mokslines – praktines konferencijas.
raisiene2
MRU pradėtas institucinio vertinimo procesas pagal Europos universitetų asociacijos (EUA) programą
Birželio pirmąją savaitę darbą pradėjo MRU Rektoriaus sudaryta studijų prorektoriaus doc.dr. Giedriaus Viliūno vadovaujama darbo grupė Europos universitetų asociacijos (EUA) Institucinio vertinimo programai įgyvendinti. Realizuojant šią programą siekiama įvertinti universiteto sprendimų priėmimo procesus, struktūras ir strateginio valdymo efektyvumą bei veiksmingumą. Ypač daug dėmesio skiriama kokybės vadybos procesams, jų įtakai priimant sprendimus ir siekiant strateginių tikslų.
EUA institucinis vertinimas apima savianalizės procesą ir EUA ekspertų grupės vertinimą. Pagal savianalizės rezultatus bus rengiama ataskaita ekspertams. Programoje ateinančiais studijų metais numatyti du ekspertų vizitai į Universitetą. Jų metu bus organizuoti susitikimai su visų Universiteto bendruomenės grupių atstovais.
Išsamiau
Tarptautinė mokslinė konferencija „Naujos tendencijos žmogiškųjų išteklių vadyboje“

2012 m. birželio 19 d. Mykolo Romerio universitete vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Naujos tendencijos žmogiškųjų išteklių vadyboje“.

 Konferencijos programa

raisiene2
Vadybos akademijos uždarymo šventė

Gegužės 19 d. vyko Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakulteto Vadybos akademijos uždarymas, kurio metu įteikti pažymėjimai moksleivių Vadybos akademijos nariams bei padėkos Vadybos katedros dėstytojams. Renginyje dalyvavo Politikos ir vadybos fakulteto dekanas doc. dr. Algirdas Monkevičius, Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) prezidentas Valdas Sutkus, VšĮ „Socialiniai paramos projektai“ vadovė Reda Sutkuvienė bei Vadybos katedros dėstytojai.

Nuotraukų galerija

Išsamiau
Konkursas "Geriausi magistrų darbai 2012"

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos iniciatyva bus apdovanoti geriausi 2012 metų magistro darbai.

 Daugiau informacijos rasite čia.

Respublikinė mokslinė- praktinė konferencija „Lietuvos savivaldos institucijų strateginės plėtros galimybės: valdymas, turizmas, darbo rinka“
Strateginio valdymo katedra kartu su Šiaulių universitetu 2012 m. birželio 7-8 d. Kėdainių Kultūros centre rengia respublikinę mokslinę - praktinę konferenciją „Lietuvos savivaldos institucijų strateginės plėtros galimybės: valdymas, turizmas, darbo rinka“.
Konferencijos internetinis puslapis http://lsva.home.mruni.eu/

Išsamiau
Bibliotekos mokymai
Kviečiame dalyvauti bibliotekos organizuojamuose mokymuose „Mokslinės informacijos paieška elektroniniuose šaltiniuose“. Mokymų metu apžvelgsime MRU prenumeruojamas duomenų bazes ir atviros prieigos šaltinius, kuriuose galite rasti Jūsų rašto darbams tinkančios informacijos.
http://www.mruni.eu/lt/universitetas/biblioteka/naujienos/detail.php?el=120356§ion=1637
Socialinės teorijos ir socialinės filosofijos work-in-progress seminaras

Norime Jus informuoti ir maloniai pakviesti į Socialinės teorijos ir socialinės filosofijos work-in-progress seminarą, kuris vyks 2012 m. balandžio 26 dieną, ketvirtadienį, 17.00 val. Mykolo Romerio universitete (Vilnius, Ateities g. 20) I-414 auditorijoje. Pranešimą skaitys Dr. Paul McLaughlin (Airių kilmės Tartų universiteto praktinės filosofijos profesorius, kelių monografijų - Mikhail Bakunin (Algora, 2002), Anarchism and Authority (Ashgate, 2007), and Radicalism: A Philosophical Study (Palgrave Macmillan, 2012) - ir daugelio mokslinių straipsnių autorius). Pranešimo tema: Politinės filosofijos svarba

Daugiau...

raisiene2
Bendradarbiavimo sutartis su Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija
Balandžio 12 dieną Politikos ir vadybos fakulteto dekanas doc. dr. Algirdas Monkevičius ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkė Diana Korsakaitė pasirašys bendradarbiavimo sutartį.
Išsamiau
Bendradarbiavimo sutartis tarp MRU Rektoriaus prof. dr. Alvydo Pumpučio ir Lietuvos verslo konfederacijos prezidento Valdo Sutkaus
Balandžio 17 dieną bus pasirašoma bendradarbiavimo sutartis tarp MRU Rektoriaus prof. dr. Alvydo Pumpučio ir Lietuvos verslo konfederacijos prezidento Valdo Sutkaus.
Išsamiau
Tarptautinė parlamentinė stipendija

Visų studijų programų studentai,turintys geras vokiečių kalbos žinias,kviečiami balandžio 24 d. 16 val. į informacinį renginį Vilniaus universitete 238 auditorijoje.

Daugiau informacijos čia

Doc.dr.A.G.Raišienė viešėjo Bratislavos Viešojo administravimo vadybos ir ekonomikos aukštojoje mokykloje
Išsamiau
SVARBI INFORMACIJA STUDENTAMS

Informuojame,kad remiantis 2012 m. kovo 16 d. Nr.1SN-30 Senato nutarimu "Dėl Mykolo Romerio universiteto studijų rezultatų vertinimo tvarkos patvirtinimo" gali būti ginami tik formaliąją patikrą praėję baigiamieji darbai.

Kaip patalpinti darbus tikrinimui,galite rasti čia.

Stažuotės Vokietijoje
Išsami informacija čia:
Bendradarbiavimo sutartis su Kalkutos universitetu
Išsamiau
raisiene2
Žemės diena
Kovo 20 d. minima pasaulinė Žemės diena, astronominis pavasaris.
Išsamiau
Seime vyko konferencija "Naujas aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos"
Išsamiau
Viešojo administravimo programos būsimieji bakalaurai dėkoja dėstytojams
Išsamiau
Skelbiamas konkursas dėl Senato ir Mykolo Romerio vardinės stipendijų
Išsamiau
Savo veiklą pradeda Vadybos akademija
Nuo kovo 3 d. užsiėmimus pradeda Politikos ir vadybos fakulteto Vadybos akademija. Daugiau informacijos skaitykite čia :
raisiene2
Politikos ir vadybos fakultete startuoja dar viena akademija- Jaunojo politiko
Daugiau informacijos apie Jaunojo politiko akademiją rasite čia:
raisiene2
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Žirmūnų gimnazija
2012 m. sausio 10 d. Politikos ir vadybos fakulteto dekanas doc. dr. Algirdas Monkevičius ir Žirmūnų gimnazijos direktorius Edmundas Grigaliūnas pasirašė bendradarbiavimo sutartį.
Išsamiau
raisiene2
Diplomų įteikimo šventė
Sausio 24 d. 11 val. I-201 auditorijoje vyks diplomų įteikimo ceremonija Politikos ir vadybos fakulteto magistrantūros studijų absolventams.
Išsamiau
raisiene2
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komitetu
Politikos ir vadybos fakulteto dekanas doc. dr. Algirdas Monkevičius ir Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto direktorius Gintaras Adžgauskas pasirašė bendradarbiavimo sutartį.
Išsamiau
raisiene2
Su Šv.Kalėdomis ir artėjančiais Naujaisiais metais!
Sparnų Jūsų svajonėms,
Prasmės darbams,
Meilės ir gerovės Jūsų namams...
raisiene2
Klimato kaitos konferencijos Durbane apžvalga
Išsamiau
Geriausi magistro darbai-Politikos ir vadybos fakultete
Lietuvos Mokslo ir Technikos draugijų Asociacija kartu su Lietuvos Vadybos draugija organizavo Lietuvos aukštųjų mokyklų magistro darbų, parašytų vadybos tematika, konkursą.
Išsamiau
Doktorantų susitikimas su Lundo universiteto Socialinių mokslų fakulteto profesoriais ir dėstytojais
Išsamiau
Planuojamos jungtinės magistratūros studijų programos „Klimato kaitos valdymas“ aptarimas
Išsamiau
Prof. dr. Vladimiro Gražulio ir dr. Andriaus Valicko komandiruotė į Lessius universitetą (Antverpenas, Belgija)
Strateginio valdymo katedros prof. dr. Vladimiras Gražulis ir dr. Andrius Valickas spalio 27 - 29 d. Lessius universitete dalyvavo penktoje Europos kultūrų sostinių universitetų tinklo (UNECC) tarptautinėje konferencijoje tema „Culture in/and Crisis”.
Išsamiau
Tarptautinė konferencija „Humanitarinių ir socialinių mokslų įtaka verslo ir visuomenės kaitai“
Politikos ir vadybos fakultetas partnerystės pagrindais dalyvauja rengiant tarptautinę konferenciją „Humanitarinių ir socialinių mokslų įtaka verslo ir visuomenės kaitai“, kuri vyks 2011 m. lapkričio 17-18 d.Vilniuje.
Išsamiau
Tarptautinė mokslinė konferencija „Savanorystė ir filantropija: idealas ar ideologija?“
Vadybos katedros magistrė Justė Januškevičienė,2011 m.apgynusi darbą apie savanorystę, savo tyrimus pristatė šiemet Klaipėdoje vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Savanorystė ir filantropija: idealas ar ideologija?“.
Išsamiau
Tarptautinė mokslinė konferencija „Challenging the Shadow of the Iron Curtain“ Belgrado universitete
Politikos mokslų katedros doc. Audronė Janužytė 2011 m. spalio 24–28 d. dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Challenging the Shadow of the Iron Curtain“ Belgrado universitete, Serbijoje.
Išsamiau
raisiene2
Prof.A.Bielskio vizitas Islandijos universitete
Politikos mokslų katedros profesorius Andrius Bielskis 2011 metų lapkričio mėnesį viešės Islandijos universitete, Reikjavike, kur skaitys intensyvų magistrantūros kursą apie pasaulyje garsaus politologo ir filosofo Alasdair MacIntyre‘e mintį.
Išsamiau
Prof. habil. dr. Dainora Grundey dalyvavo IX tarptautinės ekonomikos mokslinis seminare „Wzrost zrównoważony a procesy restrukturyzacji” (Kulice, Lenkija)
Išsamiau
Politikos ir vadybos fakulteto bendruomenė pasipildė naujai įstojusiais doktorantais
Mykolo Romerio universiteto rektoriaus 2011 m. spalio 3 d. įsakymu į vadybos ir administravimo krypties doktorantūros studijas priimti naujai įstojusieji doktorantai.
Išsamiau
Tarptautinė mokslinė konferencija „Universities in Central Europe – Crossroads of Scholars from All Over the World“
Politikos mokslų katedros doc. Audronė Janužytė 2011 m. rugsėjo 28 d.–spalio 2 d. dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Universities in Central Europe – Crossroads of Scholars from All Over the World“ Karolio universitete Prahoje. Ji perskaitė pranešimą apie Lietuvos aukštojo mokslo politiką, analizuodama Lietuvos universiteto atvejį tarpukario laikotarpiu (Between National and International Interests: the New University of Lithuania during the Interwar Period).
Išsamiau
raisiene2
IAU ekspertų grupė atvyksta į Mykolo Romerio universitetą
Išsamiau
raisiene2
PUA Tarptautiškumo lygmens savianalizės rezultatų pristatymas
Birželio 16 d. Politikos ir vadybos fakultete akademinės bendruomenės nariams susitikimo metu buvo pristatyti ISAS (Internationalization Strategies Advisory Service) savianalizės rezultatai.
Išsamiau
raisiene2
Tapk Politikos ir vadybos fakulteto gerbėju Facebook'e
Išsamiau
raisiene2
Mokslinė konferencija „Sveikatos priežiūros vadybos aktualijos“
Išsamiau
raisiene2
Pasirašytos sutartys su socialiniais partneriais
Išsamiau
raisiene2
DĖMESIO! Skelbiamas IV-asis atrankos Erasmus praktikoms 2010/2011 s.m. etapas
Išsamiau
raisiene2
Projektas „Inovatyvių mokymo metodų taikymas Mykolo Romerio universitete“
Išsamiau
raisiene2
Studentai kviečiami pasirašyti valstybės ir valstybės remiamų paskolų sutartis
Išsamiau
raisiene2
Saugios savivaldybės koncepcija
Išsamiau
raisiene2
Europos Komisijos projekto „Analitinė pagalba Socialinės apsaugos reformų poveikiui vertinti“ ekspertų susirinkimas
Kovo 29-31 d. prof. dr. Danguolė Jankauskienė  dalyvavo Europos Komisijos projekto „Analitinė pagalba Socialinės apsaugos reformų poveikiui vertinti“ ekspertų  susirinkime, kurio dalyviai renkasi kasmet kartu su Europos Komisijos atstovais iš EMPL DG 3 aptarti progreso.
Išsamiau
raisiene2
Tarptautiškumo strategijos įgyvendinimas
Išsamiau
raisiene2
Teminis bibliotekininkas, kuruojantis politikos ir vadybos temas
Išsamiau
raisiene2
Docentės Dianos Janušauskienės monografijos pristatymas
Kovo 4 d. (ketvirtadienį) 14.40 val. (II-230 aud.) vyko Politikos mokslų katedros docentės Dianos Janušauskienės monografijos “Post-Communist Democratisation in Lithuania. Elites, parties, and youth political organisations. 1988-2001” pristatymas.
Išsamiau
raisiene2
Paskolos
Išsamiau
raisiene2
Visuotinis gyventojų ir būstų surašymas
Išsamiau
raisiene2
Mokslinis seminaras aptariant tarptautinį projektą „Cities and Transnational Interaction. The Cultural Contacts between West and East European Urban Centres during and beyond the Cold War“
Politikos mokslų katedros doc. Audronė Janužytė dalyvavo moksliniame seminare aptariant tarptautinį projektą „Cities and Transnational Interaction. The Cultural Contacts between West and East European Urban Centres during and beyond the Cold War“ 2011 m. vasario 8–10 d. Tamperėje, Suomijoje.
Išsamiau
raisiene2
Informacija dėl socialinių stipendijų
Išsamiau
raisiene2
Konferencija „Sveikatos sistemos vystymo perspektyvos“
2010 m. gruodžio 8 d. Mykolo Romerio universitete vyko konferencija „Sveikatos sistemos vystymo perspektyvos“
Išsamiau
raisiene2
„Žiemos karas – Talvisota“
2010 m. lapkričio 29 d. doc. dr. A. Janužytė dalyvavo konferencijoje „Žiemos karas – Talvisota“, skirtoje Žiemos karo pabaigos 70-mečiui paminėti Kaune Vytauto Didžiojo karo muziejuje.
Išsamiau
raisiene2
Fakultete vyko susitikimas dėl jungtinės magistrantūros programos
Išsamiau
raisiene2
Naujas vadovėlis
Išsamiau
raisiene2
Informacija apie magistro darbų temų pasirinkimą
Išsamiau
raisiene2
Baltijos valstybių visuomenės sveikatos mokslininkų konferencija „Laimėjimai ir iššūkiai“
2010 rugsėjo 23-25 dienomis prof.. dr. Danguolė Jankauskienė dalyvavo Tartu (Estija) vykusioje Baltijos valstybių visuomenės sveikatos mokslininkų konferencijoje „Laimėjimai ir iššūkiai“.
Išsamiau
raisiene2
Lyderystės akademijos atidarymas
Rugsėjo 18 d. įvyko Politikos ir vadybos fakulteto Lyderystės akademijos atidarymas ir pirmosios paskaitos.
Išsamiau
raisiene2
Sveikiname absolventus
Išsamiau
Tęstinė mokslinė konferencija „Darnaus vystymosi strategija ir praktika“
Mykolo Romerio universiteto vyko penktoji konferencija „Darnaus vystymosi strategija ir praktika“.  
Išsamiau
raisiene2
Europos sveikatos sistemų mokslininkų konferencija Hagoje
2010 balandžio 8-9 dienomis doc. dr. Danguolė Jankauskienė dalyvavo Hagoje (Niderlandų Karalystė)  vykusiame Europos sveikatos sistemų mokslininkų konferencijoje.
Išsamiau
raisiene2
Universitete paminėta Žemės diena
Kalendorinis pavasaris prasidėjo jau beveik prieš mėnesį, tačiau žiema visai nenorom užleidžia jam savo pozicijas. Sulaukėme pavasario lygiadienio, kai diena susilygina su naktimi ir trunka po 12 valandų. Kovo 20-ąją nuo 1971-ųjų minima ir pasaulinė Žemės diena, Lietuvoje ji minima nuo 1992-ųjų metų, o mūsų universitete dar tik antrąjį kartą.
Išsamiau
raisiene2
Šešių paskaitų ciklas apie teisės ir politinės kultūros globalizaciją
Balandžio 9–24 dienomis Mykolo Romerio universitete lankėsi vienas iškiliausių lietuvių išeivijos filosofų prof. A. Mickūnas.


Išsamiau
raisiene2
„Nordplus“ projekto „Turizmo vystymas nacionaliniuose parkuose“ seminaras
Kovo 4–5 dienomis Mykolo Romerio universitete vyko Aplinkos politikos ir valdymo katedros organizuotas „Nordplus“ projekto „Turizmo vystymas nacionaliniuose parkuose“ seminaras.
Išsamiau
raisiene2
Įteikti magistro diplomai Strateginio valdymo ir politikos fakulteto absolventams
Išsamiau
raisiene2
Mykolo Romerio universiteto padėkos ženkliukas
Mykolo Romerio universiteto padėkos ženkliukas yra Universiteto bendruomenės padėkos už materialinę paramą ženklas, kuris įteikiamas kiekvienam Universitetą parėmusiam 10 Lt pinigine auka. Mykolo Romerio universiteto padėkos ženkliukas nepardavinėjamas.
Išsamiau
raisiene2
Informacija apie socialines stipendijas
Nuo 2010 m. sausio 20 d. iki 2010 m. vasario 10 d.
priimamos paraiškos socialinei stipendijai gauti.
Išsamiau
raisiene2
Diplomų įteikimo šventė
2010 metų vasario mėn. 1 dieną Universiteto I-201 auditorijoje vyks Strateginio valdymo ir politikos fakulteto diplomų įteikimo ceremonija.
Išsamiau
Tarptautinis akademinis projektas "Europos identitetas"
Nuo šių metų tradicinis Prancūzijos Politikos Institutų konsorciumo ir Mykolo Romerio universiteto vykdomas projektas "Europos identitetas" įgauna naują pagreitį.
Išsamiau
raisiene2
E.studijos
Nuo šiol prie Moodle galima jungtis tik iš pagrindinio MRU puslapio
http://moodle.mruni.eu

raisiene2
Mieli studentai ir gerbiami kolegos,

Jaukių ir nuostabių Šv.Kalėdų
tarp mieliausių ir brangiausių žmonių,
plačios šypsenos, džiaugsmo namuose,
sėkmės darbuose ir moksluose
visus ateinančius metus!

raisiene2
Mokslinių tyrimų seminaras dėl veiksmų koordinavimo Ekologijos ir darnaus vystimosi srityje
Prof. Vida Motiekaitytė gruodžio 14-15  d. dalyvavo Oldenburgo universitete (Vokietija) organizuotame The Dorich House Group  of European Universities  mokslinių tyrimų seminare dėl veiksmų koordinavimo Ekologijos ir darnaus vystimosi srityje.
Išsamiau
Sveikiname
Sveikiname Strateginio valdymo ir politikos fakulteto studentą Edgarą Šilkonį.
Išsamiau
Konferencija "Sveikatos sistemos tvarumas ekonominio nuosmukio sąlygomis"
Strateginio valdymo ir politikos fakulteto prodekanė doc. dr. Danguolė Jankauskienė dalyvavo konferencijoje "Sveikatos sistemos tvarumas ekonominio nuosmukio sąlygomis" ir skaitė pranešimą " Finansų ir ekonominės krizės įtaka šalies sveikatos sektoriui".
Išsamiau
raisiene2
Išrinktas fakulteto atstovas
MRUSA Valdybos posėdyje Laurynas Juozapaitis buvo išrinktas eiti mūsų fakulteto atstovo pareigas.
Išsamiau
raisiene2
Sveikiname
Mūsų fakulteto IV kurso studentės VAIDA URBONAITĖ IR EIMANTĖ ŠILVAITĖ rašto darbų konkurse "Skaidrios studijos" laimėjo
I-ą ir II-ą vietą.
Išsamiau
Apskritojo stalo diskusija "Visuomenė ir žiniasklaida" Seime
Gruodžio 9 d. Seimo Lietuvos Tarybos salėje vyko apskritojo stalo diskusija „Visuomenė ir žiniasklaida".
Išsamiau
Konferencijos medžiaga
Konferencijos „Sveikatos sistemos vystymo perspektyvos“ pranešimai
Išsamiau
raisiene2
Mokymo seminaras ir mokslinė konferencija „Sveikatos sistemos vystymo perspektyvos“
Gruodžio 1–2 d. Mykolo Romerio universitete Strateginio valdymo ir politikos fakultete vyks mokymo seminaras ir mokslinė konferencija „Sveikatos sistemos vystymo perspektyvos“.
Išsamiau
raisiene2
GRIPAS
Informacija apie gripą...

Išsamiau
Mokslinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje: teorija ir praktika“
2009 m. lapkričio 20 d. Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Strateginio valdymo katedros docentė Margarita Išoraitė dalyvavo Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Informacijos ir komunikacijos katedros organizuojamoje mokslinėje konferencijoje „Informacijos ir komunikacijos vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje: teorija ir praktika“ ir skaitė pranešimą tema „Internetinės rinkodaros strategijos formavimo ypatumai“.
Išsamiau
raisiene2
Tarptautinė konferencija „Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos“
Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Strateginio valdymo katedros docentė Margarita Išoraitė 2009 m. lapkričio 19 d. dalyvavo Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakultete vykusioje 9-ojoje Ernesto Galvanausko vardo tarptautinėje konferencijoje „Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos“ ir skaitė pranešimą tema „Marketingo strategijos teoriniai aspektai“.
Išsamiau
raisiene2
Svečias iš Maria Curie – Skłodowska universiteto
Lapkričio 19 d. Universitete viešėjo Maria Curie – Skłodowska universiteto (Lenkija) Politologijos fakulteto dėstytojas
Dr. Jakub OLCHOWSKI.
Išsamiau
raisiene2
Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Tarybos posėdis.
Lapkričio 19 d. vyko Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Tarybos posėdis.
Išsamiau
raisiene2
Patvirtinta nauja studijų programa
Studijų kokybės vertinimo centras patvirtino naują Mykolo Romerio universiteto gilinamosios magistrantūros studijų programą "Programų ir projektų valdymas".
Išsamiau
raisiene2
Doc.Gintaras Aleknonis dalyvavo Paryžiuje vykusiuose IMHE valdybos posėdžiuose
Valdybos nariams išsamiau buvo pristatytos Suomijos, Lenkijos ir Nyderlandų aukštojo mokslo pertvarkos programos.
Išsamiau
raisiene2
Europos sveikatos vadybos asociacijos Pereinamojo laikotarpio valstybių tinklo darbiame seminaras
2009m. lapkričio 3-7 dienomis doc. dr. Danguolė Jankauskienė dalyvavo Bukarešte vykusiame Europos sveikatos vadybos asociacijos Pereinamojo laikotarpio valstybių tinklo darbiame seminare.
Išsamiau
Konferencija "Pokyčiai socialinėje ir verslo aplinkoje"
Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Strateginio valdymo katedros docentė Margarita Išoraitė 2009 m. lapkričio 4-5 dienomis dalyvavo Kauno technologijos universiteto Panevėžio instituto Vadybos ir administravimo fakultete vykusioje 3-ojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje   ,,Pokyčiai socialinėje ir verslo aplinkoje".
Išsamiau
raisiene2
Nordplus projekto „Populiarus turizmas – nacionaliniai parkai“ partnerių surengtas seminaras
Strateginio valdymo ir politikos fakulteto prodekanė prof. Vida Motiekaitytė ir Aplinkos politikos ir valdymo katedros vedėjas doc. Imantas Lazdinis 2009 m. spalio 27-31 dienomis dalyvavo Nordplus projekto „Populiarus turizmas – nacionaliniai parkai“ partnerių surengtame seminare Vadso mieste (Norvegijos Karalystė).
Išsamiau
raisiene2
Politikos mokslų katedros vedėjo doc. Antano Kulakausko vizitas Maskvoje
Spalio 20 d. Politikos mokslų katedros vedėjas doc. Antanas Kulakauskas dalyvavo Maskvoje (Rusija) vykusiame bendros Rusijos ir Lietuvos istorikų komisijos posėdyje.
Išsamiau
raisiene2
Dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo kursai
Pirmasis susitikimas  - spalio 29 d.  14:00 val. Mykolo Romerio auditorijoje (232 a. Centriniuose rūmuose).
Išsamiau
raisiene2
SVPF prodekanė mokslui prof. Vida Motiekaitytė atstovavo Mykolo Romerio universitetą Baltijos universitetų programos (BUP) rektorių konferencijoje
Konferencijoje dalyvavo 120 dalyvių iš 80 regiono universitetų.
Išsamiau
raisiene2
DĖMESIO
Pasikeitė įmokų kodai
Išsamiau
raisiene2
Strateginio valdymo ir politikos fakultetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lijono Politikos mokslų institutu
Prancūzijoje apsilankiusio fakulteto dekano Gintaro Aleknonio ir Politikos mokslų instituto tarptautinių ryšių direktoriaus Christian Velud pasirašytame dokumente kalbama apie glaudesnį bendradarbiavimą, bendrų studijų programų rengimą.
Išsamiau
Tarptautinis seminaras "Sveikata restruktūrizavimo metu".
Strateginio valdymo ir politikos fakulteto prodekanė Doc. dr. Danguolė Jankauskiene spalio 2 dieną dalyvavo Higienos instituto organizuotame tarptautiniame seminare "Sveikata restruktūrizavimo metu".
Išsamiau
raisiene2
Prof. Šarūnas Liekis dalyvavo konferencijoje :Rocznica wydarzenia historycznego a polityka zagraniczna (liet.Istorinio įvykio minėjimas ir užsienio politika)
Konferenciją surengė Lenkijos tarptautinių reikalų institutas (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, PISM) ir Varšuvos Sukilimo Muziejus. Tarptautinėje konferencijoje  buvo nagrinėjami klausimai, kas apsprendžia vienos ar kitos istorinės datos įtraukimą į minėtinų dienų ar švenčių sąrašą, jų sąryšis su užsienio politikos prioritetais. Kokios politikos šalys turi laikytis bandydamos isntitucionalizuoti istorinius įvykius. Be prof.Šarūno Liekio Konferencijoje dalyvavo mokslininkai iš Lenkijos, Čekijos, Ukrainos ir  Rusijos.
Išsamiau
2-ji Jono Aleksos tarptautinė mokslo konferencija „Šiuolaikinio kaimo vizija“
Mykolo Romerio Universiteto Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Strateginio valdymo katedros docentė Margarita Išoraitė 2009 m. rugsėjo 25 dieną dalyvavo Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto organizuojamoje 2-joje  Jono Aleksos tarptautinėje mokslo konferencijoje „Šiuolaikinio kaimo vizija“.
Išsamiau
raisiene2
Informacinė diena Briuselyje
Strateginio valdymo ir politikos fakulteto prodekanė prof. habil.dr. Vida Motiekaitytė dalyvavo Briuselyje Europos Komisijos generalinio Aplinkos Direktorato  organizuotoje FP7-ENV-2010 ENVIRONMENT informacinėje dienoje.
Išsamiau
raisiene2
Vizitas Barselonoje
Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Aplinkos politikos ir valdymo katedros vedėjas doc. Imantas Lazdinis rugsėjo 14-18 dienomis lankėsi Barselonoje.
Išsamiau
raisiene2
Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Tarybos posėdis.
Rugsėjo 17 d. vyko Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Tarybos posėdis.
Išsamiau
raisiene2
Doc. Antano Kulakausko paskaita Varšuvoje
Politikos mokslų katedros vedėjas, docentas Antanas Kulakauskas skaitė viešą paskaitą „Negatyvus lenko stereotipas Lietuvoje: kodėl ir ar tik toks ?“.
Išsamiau
raisiene2
Europos Vartotojų Sveikatos indekso Projekto ekspertų tarybos posėdis
Eilinis Europos Vartotojų Sveikatos indekso Projekto ekspertų tarybos posėdis vyko 2009 rugsėjo 10 dieną Briuselyje.
Išsamiau
raisiene2
Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Tarybos posėdis.
Rugsėjo 17 d. 13 val. 510 aud. vyks Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Tarybos posėdis.
Išsamiau
raisiene2
Reiškiame nuoširdžią Fakulteto bendruomenės užuojautą doc. Antanui Kulakauskui.
Išsamiau
raisiene2
Mes jau Facebook‘e
Siekdami užtikinti  fakulteto bendruomenės įvairiapusį bendravimą, įsitraukiame į socialinius tinklus.
Išsamiau
Projektas
Projektas "Turizmo populiarinimas - nacionaliniai parkai".
Išsamiau
raisiene2
Susirinkimas dėl Fakulteto atstovų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų konferenciją delegavimo.
Rugsėjo 10 d. 16 val. I-416 aud. vyko susirinkimas dėl Fakulteto atstovų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų konferenciją delegavimo.

Išsamiau
raisiene2
Susirinkimas dėl Fakulteto atstovų į administracijos ir kitų darbuotojų konferenciją delegavimo.
Rugsėjo 10 d. 14 val. 510 aud. vyko susirinkimas dėl Fakulteto atstovų į administracijos ir kitų darbuotojų konferenciją delegavimo.
Išsamiau
raisiene2
Rugsėjo 10 d. vyks Strateginio valdymo ir politikos fakulteto dėstytojų ir administracijos darbuotojų susirinkimai dėl atstovų rinkimo į konferencijas.
Rugsėjo 10 d. 14 val. 510 aud. rengiamas Strateginio valdymo ir politikos fakulteto administracijos darbuotojų susirinkimas, kuriame bus išrinkti 3 atstovai į konferencijas.

Rugsėjo 10 d. 16:20 val. I-416 aud. rengiamas Strateginio valdymo ir politikos fakulteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų susirinkimas, kuriame bus išrinkti 7 atstovai į konferencijas.
Išsamiau
raisiene2
Vadovėlis
Prof. habil. dr. Stasys Puškorius.Sprendimų priėmimo teorija.Operacijų tyrimų metodai
Išsamiau
raisiene2
Su Rugsėjo 1-ąją
Rugsėjo 1-ąją mūsų fakulteto pirmakursius sveikino dekanas doc.dr. Gintaras Aleknonis, prodekanės doc.Danguolė Jankauskienė ir prof.habil.dr. Vida Motiekiatytė, katedrų vedėjai doc.dr. Imantas Lazdinis, prof. habil. dr. Bronislavas Juozas Kuzmickas, doc. dr. A. Kulakauskas, doc. dr.Kostas Žymantas Svetikas bei metodininkės.
Išsamiau
raisiene2
Paskolos
Daugiau apie paskolas
Išsamiau
raisiene2
Socialinės stipendijos
Mykolo Romerio universiteto stipendijų nuostatų 3 punktas numato socialinių stipendijų  studentams skyrimo tvarką

Išsamiau
raisiene2
Mokslo metų pradžio šventė
Gerbiamieji,
Rugsėjo 1-ąją maloniai kviečiame į Mokslo metų pradžios šventę.
Išsamiau
raisiene2
Informacija ištęstinių (neakivaizdinių) studijų studentams
Išsamiau
raisiene2
Strateginio valdymo ir politikos fakulteto studentams paskirstyti bendrabučiai.
Strateginio valdymo ir politikos fakulteto studentams jau paskirstyti bendrabučiai.
Apsigyventi bendrabutyje studentai galės nuo rugpjūčio 30 dienos.
Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į metodininkę Barbarą Stankevič tel. (8-5) 2714 664 arba el.paštu barbara@mruni.eu
Išsamiau
raisiene2
Diplomų įteikimas
Birželio 30 d. vyko diplomų įteikimas
Išsamiau
raisiene2
Amsterdame vyko XIII Reputacijos instituto konferencija
Konferencijoje dalyvavo doc. Gintaras Aleknonis. Jam už prezentaciją „Žiniasklaidos reputacijos matavimai“ paskirta antroji premija.
Išsamiau
raisiene2
Gegužės 28 d. II-230 auditorijoje - Mykolo Romerio universiteto ir LR Aplinkos ministerijos tęstinė mokslinė konferencija „Darnaus vystymosi strategija ir praktika“ .
Konferencijos organizatorius: Mykolo Romerio universiteto Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Aplinkos politikos ir valdymo katedra
Išsamiau
raisiene2
UNESCO forumas: Aukštasis mokslas Europos regione: prieinamumas, vertybės, kokybė, konkurencingumas, BUKAREŠTAS 2009
Konferencijoje dalyvavo ir Strateginio valdymo ir politikos fakulteto dekanas doc. Gintaras Aleknonis
Ši konferencija – pasirengimas liepą Paryžiuje vyksiančiai pasaulinei UNESCO aukštojo mokslo klausimus aptarsiančiai konferencijai.
Išsamiau
raisiene2
Naujos universiteto parkelio puošmenos
Balandžio 27 dieną Mykolo Romerio universitete svečiavosi Lietuvos universitetų botanikos sodų asociacijos (LUBSA) nariai.  LUBSA nariai atvyko ne tuščiomis – mūsų parkui papuošti atvežė išskirtinių augalų.
Išsamiau
raisiene2
SVPF prodekanė doc. dr. Danguolė Jankauskienė dalyvavo seminare Klaipėdoje
Klaipėdoje 2009 m. balabdžio 27 d. vyko seminaras tema:  "Pasidalijimas patirtimi pirminės sveikatos priežiūros organizavimo srityje tarp Lietuvos ir Kaliningrado".
Išsamiau
raisiene2
Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Tarybos posėdis
vyko šių metų balandžio 23 d.
Išsamiau
raisiene2
Atvirų durų diena skelbiama Lietuvos administracinių teismų įkūrimo 10-mečio jubiliejaus proga.
Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) balandžio 27-ąją (pirmadienį) skelbia atvirų durų diena.
Išsamiau
raisiene2
LUBSA posėdis Mykolo Romerio universitete
Balandžio 27 d. 14.00 val. Mykolo Romerio universiteto diskusijų kambaryje (II-211 aud.) vyks Lietuvos universitetų Botanikos sodų asociacijos (LUBSA) posėdis. Posėdyje dalyvaus Lietuvos universitetų ir kitoms įstaigoms priklausančių arboretumų, botanikos sodų ir oranžerijų vadovai.
Išsamiau
raisiene2
Sveikiname sėkmingai atlikus habilitacijos procedūrą.
Aplinkos politikos ir valdymo katedros docentas dr. Pranas Aleknavičius 2009 metų balandžio 22 dieną Lietuvos žemės ūkio universitete sėkmingai atliko habilitacijos procedūrą socialinių mokslų srityje.
Išsamiau
raisiene2
DĖMESIO ! Pasikeitė įmokų už studijas kodai.
Mykolo Romerio universiteto Studijų direkcija informuoja, kad pasikeitė įmokų už studijas kodai. Nuo balandžio 21 d. stojimo mokesčio įmokos kodas - 101939, už studijas įmokos kodas - 101941.  
Išsamiau
raisiene2
Heather A. Conley paskaita „NATO plėtra ir ateitis“
Balandžio 23 d. 11.20 val. Mykolo Romerio universiteto II-232 aud. Europos politikos analizės centro (JAV) vyriausioji patarėja Heather A. Conley skaitė paskaitą anglų kalba „NATO plėtra ir ateitis“.
Išsamiau
raisiene2
Balandžio 16 d. vyko Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Tarybos posėdis.
Balandžio 16 d. vyko Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Tarybos posėdis.
Išsamiau
raisiene2
Valdymo teorijos katedros lekt.Birutė Pitrėnaitė dalyvavo tarptautinėje savaitėje Liuvardeno (Nyderlandai) Universitete.
2009 m. kovo 30 d. - 2009 m. balandžio 2 d.
Išsamiau
raisiene2
Doktorantė Aistė Stancikienė dalyvavo seminare „European Week 2009“ Louvain-le-Neuve (Belgija)
Mykolo Romerio Universiteto Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Valdymo teorijos katedros doktorantė Aistė Stancikienė 2009 m. kovo 31 – balandžio 3 dienomis lankėsi Katalikiškajame Louvaino Universitete (Université Catholique Louvain (UCL)), kuriame
anglų kalba vyko „European Week 2009“ seminaras aktualiais Europos Sąjungos valstybių-narių klausimais.
Išsamiau
raisiene2
Valdymo teorijos katedros prof. Nijolė Vasiljevienė lankėsi Maskvos Lomonosovo universitete
Š. m. kovo 17 - 19 dienomis Valdymo teorijos katedros profesorė Nijolė Vasiljevienė dalyvavo su pranešimu „Organizacijų etika –vertybių vadyba – etikos paradigmų kaita“ tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Šiuolaikinės moralės pavidalai", kuri vyko Maskvos Lomonosovo v. universitete.
Išsamiau
raisiene2
Su Šv.Velykom
Saulės zuikučių ir gražių margučių, pavasarinio vėjo ir lietaus niekadėjo, ryto rasos ir pavasarinės aušros... Su šv.Velykom
raisiene2
Susitikimas su Lijono politikos mokslų instituto profesoriumi Mišeliu Buaje (Michel Boyer)
Balandžio 9 d. Strateginio valdymo ir politikos mokslų fakultete įvyko susitikimas su Lijono politikos mokslų instituto profesoriumi Mišeliu Buaje (Michel Boyer).
Išsamiau
Paryžiuje vykusiuose IMHE valdybos posėdžiuose dalyvavo doc. Gintaras Aleknonis
Du kartus per metus vykstančiuose OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development) IMHE (Institutional Management in Higher Education) programos Valdybos posėdžiuose ne tik sprendžiami organizacijos kasdienio gyvenimo klausimai bei numatomos ateities veiklos kryptys, tai ir puiki galimybė, susitikus su kolegomis iš labiausiai išsivysčiusių šalių, dalintis aukštojo mokslo vadybos patirtimi.
Išsamiau
raisiene2
Pristatytas Alytaus mokslininkų draugijos "Vizija" išleistas leidinys
Praeitą savaitgalį Alytaus kolegijoje pristatytas Alytaus mokslininkų
draugijos "Vizija" išleistas leidinys "Alytaus krašto mokslininkai".
Išsamiau
raisiene2
„MOKSLINĖS MINTIES ŠVENTĖ 2009“
MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO
STUDENTŲ MOKSLINĖ DRAUGIJA
PRISTATO
„MOKSLINĖS MINTIES ŠVENTĖ 2009“

2009 m. kovo 31 – balandžio 1 dienomis Mykolo Romerio universitete jau dešimtąjį kartą vyks Tarptautinė mokslinė konferencija – „Mokslinės minties šventė 2009“. Renginį organizuoja Mykolo Romerio universiteto Studentų mokslinė draugija (MRU SMD).
Išsamiau
raisiene2
Tarptautinė mokslinė konferencija „Vidurio Europa šiuolaikinių visuomeninių kultūrinių iššūkių akivaizdoje“
Kovo 19-20 dienomis Mykolo Romerio universitete vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Vidurio Europa šiuolaikinių visuomeninių kultūrinių iššūkių akivaizdoje“, kurioje dalyvauja iškilūs Lenkijos, Ukrainos, Baltarusijos, Slovakijos ir Lietuvos mokslininkai. Konferencija buvo organizuojama bendradarbiaujant su Lenkų institutu Vilniuje. Šis tarptautinis renginys yra kultūros kongreso „Vidurio Europos vaidmuo formuojant bendrą Europos kultūrinę tapatybę“, kurį sutiko globoti Jo Ekscelencija Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus ir Jo Ekscelencija Lenkijos Respublikos Prezidentas Lech Kaczynski, sudėtinė dalis.
Išsamiau
raisiene2
Kovo 20-oji - Žemės diena
Kovo 20-oji – pavasario lygiadienis, tai laikas, kai diena ir naktis susilygina ir  trunka po 12 valandų. Šią dieną prasideda astronominis pavasaris. 1971-aisiais kovo 20-oji buvo paskelbta pasauline Žemės diena, o nuo 1992-ųjų ši diena minima ir Lietuvoje. Taigi, šiemet tai jau 18-oji šventė.
Šiais metais laikraščio „Žaliasis pasaulis“ vyriausiasis redaktorius Augustas Uktveris padovanojo Žemės vėliavą, todėl graži Žemės dienos šventė įvyko ir mūsų universitete. Dalyvaujant susirinkusiai universiteto bendruomenei ir svečiams bei gaudžiant ragams, kelios minutės po dešimtos valandos ryto iškilmingai pirmą kartą prie universiteto Naujųjų rūmų iškilo Žemės vėliava.
Išsamiau
Prof. Šarūnas Liekis dalyvavo konferencijoje Jeruzalėje, Izraelyje.
Prof. Šarūnas Liekis š. m. kovo 15 - 20 dienomis dalyvavo su pranešimu "Koniuchy in the „New“ and „Old“ Polish and Jewish Memory" konferencijoje "Between Coexistence and Divorce", kuri vyko Hebrajų Universitete, Jeruzalėje, Izraelyje.
Išsamiau
Prof. Šarūnas Liekis dalyvavo Jeruzalės knygų mugėje
Prof. Šarūnas Liekis sėkmingai dalyvavo prisatant Lietuvos akademinį darbą Jerūzalės knygų mugėje. Jeruzalės tarptautiniuose kongresų rūmuose  vyko dvidešimt ketvirtoji tarptautinė Jeruzalės knygų mugė, kurioje lankėsi ir Lietuvos rašytojų, menininkų, mokslininkų, knygų leidėjų grupė.
Išsamiau
Dėstytoja doc. Margarita Išoraitė lankėsi K.H.Kempeno Universiteto kolegijoje (Belgija)
Mykolo Romerio Universiteto Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Strateginio valdymo katedros docentė Margarita Išoraitė 2009 m. vasario 10 – 13 dienomis buvo išvykusi į Geel (Belgijoje), K.H.Kempeno Universiteto kolegiją pagal Eramus programą skaityti paskaitų anglų kalba „Strateginis valdymas privačiame sektoriuje“.
Išsamiau
Fakulteto Tarybos posėdis
2009 m. vasario 26 d. vyko Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Tarybos posėdis.
Išsamiau
Dekano metinė ataskaita
Š. m. vasario 19 d. 13 val. I-414 aud. Dekanas pateikė metinę ataskaitą.
Išsamiau
raisiene2
SVPF - dalyvis COST veikloje
Sausio 23 d. Tarptautiniu mokslo ir technologiju plėtros (TMTP) programų agentūros atrankos komisija teigiamai įvertino SVPF paraišką dėl dalyvavimo COST pragramos veikloje.
Išsamiau
Inkilų kėlimo šventė
Kovo mėn. pradžioje (konkreti data bus patikslinta) universiteto parke
vyks INKILŲ KĖLIMO šventė.
Išsamiau
Projektinės veiklos naujienos
Įgyvendintas  tarpdisciplininis MRUNI ir VU projektas LDK tradicija ir paveldo dalybos.
Išsamiau
JAPONISTIKOS STUDIJOS JAPONIJOJE 2009-2010 m.m.
Japonijos švietimo, kultūros, sporto, mokslo ir technologijų ministerija (Monbukagakusho-MEXT) kviečia Lietuvos mokslo ir studijų institucijų studentus pateikti paraiškas stipendijoms vienerių metų japonistikos studijoms Japonijos universitetuose nuo 2009 m. spalio mėn. Programoje numatytas intensyvus japonų kalbos kursas bei įvadas į japonistikos studijas.
Išsamiau
KONKURSAS STUDIJOMS, MOKSLINĖMS STAŽUOTĖMS, VASAROS KALBOS KURSAMS ČEKIJOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOSE 2009-2010 M. M.
Švietimo mainų paramos fondas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Čekijos Respublikos švietimo, jaunimo reikalų ir sporto ministerijos sutartimi dėl bendradarbiavimo švietimo ir mokslo srityse, skelbia valstybinių stipendijų konkursą studijoms, mokslinėms stažuotėms, vasaros kalbos kursams Čekijos Respublikos mokslo ir studijų institucijose 2009-2010 m. m.
Išsamiau
raisiene2
Prancūzijos elito mokyklų patirtis – Lietuvos studentams ir valstybės tarnautojams
Mykolo Romerio universitetas, tęsdamas bendradarbiavimą su Prancūzijos politikos mokslų institutais ir Prancūzijos ambasada Lietuvoje, pavasario semestrą organizuoja dvikalbę programą "Europos identitetas".
Išsamiau
Sveikiname su Naujaisiais Metais
Nuoširdžiausi sveikinimai Naujųjų 2009 Metų proga.
Išsamiau
Strasbūro politikos mokslų instituto viceprezidento Michaelio Hartmeierio vizitas
Gruodžio 19 d. Mykolo Romerio universitete lankėsi Strasbūro politikos mokslų instituto viceprezidentas Michaelis Hartmeieris.
Išsamiau
SVPF dekanas doc. Gintaras Aleknonis lankėsi Helsinkio universitete.
Tartasi dėl galimybių kurti jungtinę studijų programą.
Išsamiau
Sveikiname sėkmingai apsigynus disertaciją!
Gruodžio 18 d. 11.00 val. I-414 aud. Ramūnas Vanagas (Strateginio valdymo ir politikos fakultetas, Valdymo teorijos katedra) ginėsi disertaciją „Naujosios viešosios vadybos diegimas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos sistemoje“
Išsamiau
Malmės universiteto tęstinių studijų ir projektų vadovo vizitas
Š.m. gruodžio 15 dieną  fakultete su darbo vizitu lankėsi Malmės universiteto tęstinių studijų ir projektų vadovas Arne Andersson.
Išsamiau
Prof. habil. dr. V.Motiekaitytės dalyvavimas BGCI posėdyje
Š.m. gruodžio 5-8 dienomis SVPF prodekanė prof. habil. dr. V.Motiekaitytė, kaip Lietuvos universitetų nacionalinio tinklo atstovė, dalyvavo pasaulinės gamtosauginės organizacijos posėdyje.
Išsamiau
MRU SVPF Filosofijos katedros lektoriaus Povilo Aleksandravičiaus komandiruotė į Paryžių.
Šių metų lapkričio 23 – 30 dienomis SVPF Filosofijos katedros lektorius Povilas Aleksandravičius buvo nuvykęs į Prancūziją dėl dviejų tikslų: apsiginti daktarinę disertaciją ir perskaityti paskaitų ciklą pagal Erazmus programą viename iš Paryžiaus universitetų.
Išsamiau
Š.m. gruodžio 4 d. vyko Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Tarybos posėdis.
Posėdyje dalyvavo doc. dr. Antanas Kulakauskas, prof.habil.dr. Stasys Puškorius, doc. dr. Danguolė Jankauskienė, prof. habil. dr. Vygandas K. Paulikas, doc. dr. Gintaras Aleknonis, doc. dr. Imantas Lazdinis, prof. habil. dr. Bronislavas Kuzmickas, prof. habil. dr. Adolfas Kaziliūnas, studentė Lina Karvelytė.
Išsamiau
Minske lankėsi Mykolo Romerio universiteto dėstytojai ir studentai.
Gruodžio 2-3 d. Minske, Baltarusijoje, lankėsi Mykolo Romerio universiteto Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Politikos mokslų katedros vedėjas doc.dr. Antanas Kulakauskas, prof.dr. Šarūnas Liekis ir universiteto studentai.
Išsamiau
Barselonoje vyko ECREA konferencija
Doc. Gintaras Aleknonis dalyvavo Barselonoje surengtoje ECREA (European Communication Research and Education Association – Europos komunikacijos tyrimų ir studijų draugija)Antrojoje konferencijoje  „Europos komunikacijos politika ir kultūra“.
Išsamiau
2008 m. lapkričio 25 d. Birštone vyko ekstremalių situacijų valdymo pratybos.
Šiose pratybose dalyvavo SVPF Valdymo teorijos katedros lektorė Birutė Pitrėnaitė.
Išsamiau
Mokslinei elektroninei bibliotekai – ketveri metai
Gerbiami bibliotekos lankytojai,
Mokslinei elektroninei bibliotekai eLIBRARY.LT - ketveri metai.
Mums dŽiugu, kad mes dar veikiame, mes turime vilties tolimesnei veiklai ir kuriame planus ateičiai.
Tai nemokamų išteklių elektroninė duomenų bazė, kuria gali naudotis visi užsiregistravę lietuviškai skaitantys lankytojai.
Dėkojame Jums, kad lankotės ir palaikote mūsų projektą. Tikimės, kad ir toliau mes Jus džiuginsime savo darbu, pastangomis ir ištekliais.
Išsamiau
Forumas Budapešte
2008 m. lapkričio 20 – 22 dienomis Budapešte, Corvinus universitete vyko III-sis kokybės užtikrinimo forumas, kurio  tema šiais metais – Kokybės užtikrinimo tendencijos.
Išsamiau
Lietuvos socialdemokratų partija organizuoja akciją materialiai paremti labai gerai besimokančius studentus iš socialiai remtinų šeimų.
Vardinė finansinė parama bus skirta dviems Lietuvos Respublikos studentams.
Kandidatai reikalingus dokumentus iki 2008-12-02 pristato į 309 kab.
Išsamiau
Aplinkos politikos ir valdymo katedros doc. Algimanto Bako komandiruotę Portugalijoje
Aplinkos politikos ir valdymo katedros docentas Algimantas Bakas kartu su grupe Lietuvos komunalinio ūkio įmonių ir savivaldybių darbuotojų spalio 28 – lapkričio 3 dienomis lankėsi Portugalijoje.
Išsamiau
Sveikiname!
Studentų Teisės Olimpiadoje garbinga pirmoji vieta atiteko Strateginio valdymo ir politikos fakulteto III kurso studentei Justinai Gaurilkaitei.
Išsamiau
Sveikname
doc. dr. Danguolę Jankauskienę - mūsų fakulteto prodekanę, sėkmingai atlikus habilitacijos procedūrą socialinių mokslų srityje, Vadybos ir administravimo kryptyje (03S)...
Išsamiau
prof. Šarūno Liekio paskaita Prancūzijoje
Politikos mokslų katedros prof. Šarūnas Liekis dalyvavo Rendez-vous de l'histoire"(Istorijos susitikimų) mokslo festivalyje. 2008 m. spalio 30 d. jis perskaitė  paskaitą Loger les minorités ethniques. Le cas de la politique envers les juifs dans la Lituanie de la période d'entre deux guerres (1918-1940) Paryžiuje Maison de l’Europe de Paris.
Išsamiau
Konferencija „Sveikatos ir sveikatos priežiūros netolygumų mažinimas: galimybės ir barjerai“
Konferencijoje dalyvavo Strateginio valdymo ir politikos fakulteto prodekanė doc. dr. Danguolė Jankauskienė.
Išsamiau
Paryžiuje vykusiuose IMHE valdybos posėdžiuose dalyvavo doc. Gintaras Aleknonis
Posėdžiuose svarstyti organizaciniai IMHE programos klausimai.
Išsamiau
Seimo narė - mūsų fakulteto studentė
Alytaus vienmandatėje apygardoje nugalėjo Zita Užlytė - Mykolo Romerio universiteto, Strateginio valdymo ir politikos fakulteto, Europos Sąjungos politikos ir administravimo studijų programos magistrantė.
Išsamiau
Studentų atstovybė išrinko naują atstovę į Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Tarybą
Ja tapo Teisės ir valdymo pilno studijoms skiriamo laiko (dieninių studijų) II kurso studentė – Lina Karvelytė.
Išsamiau
UNESCO klubo susirinkimas-diskusija lapkričio 11 d. 16 val. III-211 kab
UNESCO klubas „PAIDEIA: filosofinis pilietinės visuomenės ugdymas“, gyvuojantis mūsų Universitete jau beveik aštuonerius metus, toliau tęsia savo tradicijas...
Išsamiau
Strateginio valdymo ir politikos fakulteto Tarybos posėdis
Spalio 30 d. 13 val. vykusiame posėdyje dalyvavo doc.dr. Antanas Kulakauskas, prof.habil.dr. Stasys Puškorius, doc.dr. Danguolė Jankauskienė, prof.habil.dr. Vygandas K. Paulikas, doc.dr. Gintaras Aleknonis, doc.dr. Imantas Lazdinis, prof. Bronislavas Kuzmickas, prof. Adolfas Kaziliūnas, doc.dr. Žymanas Svetikas, studentė Lina Karvelytė.
Išsamiau
Spalio 30 dieną
Strateginio valdymo ir politikos fakulteto dekanas doc. dr. Gintaras Aleknonis ir Aplinkos politikos ir valdymo katedros vedėjas doc. dr. Imantas Lazdinis susitiko su Aplinkos viceministru Raimundu Paliuku.
Išsamiau
Padaryk iš nulio fuxą!
MRU SA Krikštynos – tai kasmetinis renginys.
Išsamiau
Studentų mokslinės draugijos visuotinis susirinkimas
Spalio 21 d. 15 val. 216 auditorijoje vyks Studentų mokslinės draugijos visuotinis susirinkimas
Išsamiau
Užuojauta
Dalijamės skausmu ir liūdesiu su Filosofijos katedros vedėju prof. habil.dr. Bronislavu Juozu Kuzmicku, netekusiu mylimos žmonos, humanitarinių mokslų daktarės, Vilniaus universiteto docentės Leonardos Jekentaitės – Kuzmickienės.
Išsamiau
Komandiruotė į Briuselį
Informacija apie fakulteto prodekanės doc. dr. Danguolės Jankauskienės komandiruotę į Briuselį spalio 8-9 dienomis
Išsamiau
Dekanato posėdis
2008-10-09 d. vyko Strateginio valdymo ir politikos fakulteto dekanato posėdis.
Išsamiau
Aplinkos ministerijos kolegijoje
Rugsėjo 30 dieną Strateginio valdymo ir politikos fakulteto dekanas doc. dr. Gintaras Aleknonis ir Aplinkos politikos ir valdymo katedros vedėjas doc. dr. Imantas Lazdinis Aplinkos ministerijos kolegijos posėdyje pristatė...
Išsamiau
raisiene2
Lectio prima
Prof. habil.dr. Vygandas K.Paulikas
Mokslas šiuolaikinėje visuomenėje
Mieli pirmakursiai, malonu jus sveikinti mūsų Universitete susirinkusius į pirmą paskaitą ir tuo pačiu pasveikinti visus jus Mokslo ir žinių dienos proga.
Išsamiau
Sveikiname su mokslo metų pradžia!
Nuoširdžiai sveikiname su mokslo metų pradžia.
Linkime visiems kuo geriausios sėkmės moksle ir studijose.


Atgal
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747