Naujienų archyvas

Naujienos

 
konferencija201304-11
Efektyvumas viešajame sektoriuje: kuo vadybos teorijos gali pasitarnauti ir ką praktikai gali patarti?

2013 m. balandžio 11 d. Mykolo Romerio universitete vyko penktoji praktinė-mokslinė konferencija „Efektyvumas viešajame sektoriuje: kuo vadybos teorijos gali pasitarnauti ir ką praktikai gali patarti?“ Tikslas - diskutuoti dėl mokslo institucijų aktyvesnio įsitraukimo ir įtraukimo į viešojo administravimo procesą ir mokslinių teorijų ir modelių taikymo praktikoje. 

Konferencijos rengėjai: Viešojo administravimo institutas, Vadybos institutas, Ekonomikos ir verslo institutas. 

Daugiau informacijos rasite kvietime:

Išsamiau


Atgal