Naujienų archyvas

Naujienos

 
iepp
Europos universitetų asociacijos (EUA) institucinio vertinimo programos ekspertų vizitas
Spalio mėnesį buvo baigtas savianalizės procesas, kurio rezultatas – savianalizės ataskaita, kuri pateikta institucinio vertinimo programos ekspertams. Taip pat ataskaita buvo pristatyta universiteto bendruomenei. Kiekvienas bendruomenės narys turėjo galimybę pateikti pastabas dėl ataskaitoje pateiktų sprendimų priėmimo procesų, struktūros ir strateginio valdymo, kokybės vadybos procesų aprašymų ir įvertinimų.
Kitas EUA institucinio vertinimo programos etapas –  ekspertų grupės vizitas į universitetą. Šis vizitas planuojamas lapkričio 14-16 dienomis. Ekspertų grupę sudaro tarptautinio lygio ekspertai ir mokslininkai: Julian Hiller (Vokietija), Ferdinand Devinsky (Slovakija), Hannele Niemi (Suomija), Philippe Rousseau (Prancūzija), Robin Smith (Jungtinė Karalystė).
Vizito metu ekspertai bendraus su visomis universiteto bendruomenės grupėmis: studentais, dėstytojais, administracijos darbuotojais, universiteto vadovais.
iepp
Konferencija "Sveikatos sistemos vystymo perspektyvos"
Spalio 24 d. Mykolo Romerio universitete vyko konferencija “Sveikatos sistemos vystymo perspektyvos”. Jau ketvirti metai organizuojamas reginys yra skiriamas sveikatos politikos aktualių klausimų aptarimui. Konferenciją rengia Mykolo Romerio universitetas kartu su Sveikatos apsaugos ministerija.
Šių metų konferencijos tikslas – aptarti Lietuvos sveikatos sistemos vystymo perspektyvas. Taip pat konferencijos metu buvio supažindinta su Mykolo Romerio ir kituose universitetuose atliekamais kai kuriais nūdienos sveikatos politikai aktualiais moksliniais tyrimais ir jų rezultatais.

Specialiai konferencijai yra išleistas mokslo žurnalo “Sveikatos politika ir valdymas” 4 – as numeris. Plačiau apie konferenciją skaitykite jos tinklalapyje: http://ssvp2012.mruni.eu/

Tikimės, kad šis renginys turės savo svarų indėlį formuojant ir įgyvendinant Lietuvos sveikatos politiką. Taip pat puiki proga pasidalinti patirtimi, kaip sekasi mūsų absolventams bei dar kartą pabūti kartu.

Konferencijoje dalyvavo ne tik mokslininkai, bet ir gausus būrys sveikatos sistemos vadovaujančių darbuotojų, kurių nemaža dalis yra mūsų MRU absolventai.

Konferenciją remia kompanija Johnson ir Johnson.
iepp
Jaunojo politiko, Lyderystės ir Vadybos akademijų moksleiviams atidarymo šventė!
2012 m. spalio 20 d. įvyko  Akademijų naujo semestro atidarymo šventė. Iškilmėse dalyvavo buvęs LR švietimo ir mokslo ministras doc.dr. Algirdas Monkevičius, politikos apžvalgininkas prof.dr. Gintaras Aleknonis, Strateginio valdymo katedros profesorius dr. Tadas Sudnickas, Lietuvos verslo konfederacijos prozidentas V.Sutkus.
Atidarymo šventė vyko Mykolo Romerio universitete, 11:30 val. , I - 201 aud., Ateities g. 20, Vilnius.

Laukiame Jūsų!
iepp
VŠĮ “Saulėtekio slėnis” kartu su 12 partnerių (vienas iš jų - MRU) pradėjo vykdyti projektą „Technologijų perdavimo gebėjimų ugdymas Lietuvos Slėnių mokslo ir studijų institucijose (TP-Uni)“ (Projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-005)

VŠĮ “Saulėtekio slėnis” kartu su 12 partnerių (vienas iš jų - MRU) pradėjo vykdyti projektą „Technologijų perdavimo gebėjimų ugdymas Lietuvos Slėnių mokslo ir studijų institucijose (TP-Uni)“ (Projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-005), kurį remia Lietuvos Respublika ir iš dalies finansuoja Europos Sąjunga (Projektas dalinai finansuojamas 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimo stiprinimas“ priemonės „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“ lėšomis.). Projekto tikslas – pagerinti Lietuvos mokslo institucijų ir organizacijų žinių ir technologijų perdavimo galimybes, paskatinti mokslininkų ir tyrėjų praktinį verslumą. 2012 m. rugsėjo 24 d. įvyko pirmasis TPU-Uni "Kick-off" renginys. Jį sveikinimo kalba pradėjo projekto pareiškėjo VšĮ „Saulėtekio slėnio“ direktorius Andrius Bagdonas. Pranešimus skaitė Mokslo ir inovacijų agentūros atstovas Vytautas Minasianas bei projekto partnerio “Žinių ekonomikos forumas” direktorius Edgaras Leichteris. Vėliau po mokymo programos pristatymo (Kompiuterinių ir komunikacinių technologijų centro (TZI) ir Brėmeno universiteto atstovai dr. Michael Boronowsky ir vyresnioji mokslo darbuotoja Tanja Woronowicz), vyko aktyvios diskusijos. Taip pat buvo parengti ir dalyviams išsiųsti mokymų moduliai su mokymų grafiku.

Viešoji paskaita "Energetinės nepriklausomybės siekis: nuo Lietuvos iki JAV"
Išsamiau apie paskaitą


Atgal
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747