Naujienų archyvas

Naujienos

 
iepp
Antrasis Europos universitetų asociacijos (EUA) institucinio vertinimo proceso etapas
Tęsiamas birželio mėnesį pradėtas darbas  Europos universitetų asociacijos (EUA) Institucinio vertinimo programai įgyvendinti.

Rugsėjo 13 d. į posėdį susirinko darbo grupė aptarti savianalizės eigos (darbo grupės vadovas – studijų prorektorius doc. dr. G.Viliūnas). Darbo grupėje buvo diskutuojamas pirminis institucinio vertinimo ataskaitos (savianalizės) projektas. Posėdžio dalyviai aptarė savianalizės proceso metu iškylančias problemas, tolesnius institucinio vertinimo žingsnius. Patobulinus ataskaitos projektą, ataskaita bus diskutuojama su akademine bendruomene, o vėliau išsiųsta vertinti EUA ekspertams. Pirmasis ekspertų vizitas į mūsų universitetą planuojamas 2012 m. lapkričio mėnesį. Jo metu bus organizuoti susitikimai su visų Universiteto bendruomenės grupių atstovais.
Išsamiau
Kalkutos universiteto profesoriaus Raj Sekhar Basu paskaitos
Kalkutos universiteto profesorius Raj Sekhar Basu šį semestrą dėsto du modulius anglų kalba “The Coming of the British and the Transition to a Modern State System in India” ir “Journey through the Indian Civilization in Ancient and Medieval Times”.  
Visi besidomintys Indija kviečiame dalyvauti paskaitose, kurios vyks antradieniais ir trečiadieniais nuo 13:00 val. I-015 aud. Šie dalykai yra įtraukti į laisvai pasirenkamų dalykų sąrašą, yra 6 kreditų apimties ir bus pradėti dėstyti nuo rugsėjo 24 d.
Dr. Raj Sekhar Basu atvyko pagal Mykolo Romerio universiteto ir Indijos kultūros ryšių tarybos (ICCR) pasirašytą sutartį. Indijos studijų centre profesorius dvejus metus vykdys mokslo tyrimus, skaitys paskaitas apie Indijos kultūrą ir politiką, rengs seminarus ir debatus.

iepp
11-oji tarptautinė Europos miesto istorijos asociacijos konferencija „Cities and Societies in Comparative Perspective“ Prahoje
Politikos mokslų katedros doc. Audronė Janužytė 2012 m. rugpjūčio 29–rugsėjo 1 d. dalyvavo 11-oje tarptautinėje Europos miesto istorijos asociacijos konferencijoje „Cities and Societies in Comparative Perspective“ Karolio universitete Prahoje. Europos miesto istorijos asociacija (European Association for Urban History), remiant ES institucijoms, buvo įkurta 1989 m. ir vienas iš jos tikslų – rengti tarptautines konferencijas kas dvejus metus. Pirmoji konferenciją įvyko 1992 m. Amsterdame (plačiau apie Asociaciją žr. www.eauh.eu). Šiais metais konferencijos organizatoriais buvo Karolio universitetas Prahoje, Prahos miesto savivaldybė, miesto archyvai, muziejai, Čekijos mokslų akademija ir Istorijos institutas. Konferencijoje dalyvavo virš 700 dalyvių iš 56 šalių. Konferencija buvo tarpdalykinė, joje dalyvavo mokslininkai, tyrinėjantis miestą kaip ekonominį, politinį ir sociokultūrinį reiškinį. Darbas vyko sekcijose (jų buvo apie 80). A. Janužytė dalyvavo sekcijoje „Miestai ir Šaltasis karas“, kur perskaitė pranešimą apie kolaboravimą, konformizmą ir pasipriešinimą Sovietų režimui Lietuvoje 1944–1990 m., analizuodama studentų ir profesorių pasipriešinimą (Collaborate and conform or resist against the Soviet regime in Lithuania in 1944–1990: a case study on resistance of students and professors). Plačiau apie konferencijos programą žr. http://www.eauh2012.com/conference-programme/
Skelbiamas konkursas Senato stipendijai

Iki šių metų spalio 1 d. skelbiamas konkursas Senato stipendijai gauti.

 Daugiau informacijos rasite čia.

Konferencija “Future of Education 2012”
Doc.dr. Agota Giedrė Raišienė birželio 7-8 d. dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Florencijoje (Italija) “Future of Education 2012”, kur skaitė pranešimą “An Attitudes of Professors toward Computer Mediated Communication for Master Students Mentoring” ir moderavo sekciją “Education and New Technologies”.
Konferencijoje dalyvavo 265 dalyviai, atstovaujantys daugiau nei 50 pasaulio šalių ir visus žemynus. Didžiausią dalį pranešėjų sudarė svečiai iš JAV, Australijos, Kanados ir įvairių Europos šalių. Taip pat atvyko dalyviai iš Peru, Kolumbijos, Indijos, Kinijos, Irano, Libijos, Omano, Pietų Afrikos respublikos, Nigerio, Turkijos ir kitur.
Pranešimai skaityti keturiose pagrindinėse sekcijose: Švietimo tyrimai (Studies of Education), Inovatyvios mokymo ir mokymosi metodologijos (Innovative Teaching and Learning Methodologies), Švietimas ir naujosios technologijos (Education and New Technologies), Meninis ugdymas  (Art
Education) bei keturiose papildomose sekcijose.
Nors pranešimų įvairovė sekcijose buvo itin gausi, išryškėjo keletas pagrindinių, pranešimus vienijančių idėjų: 1.Vakarų šalyse senėjant populiacijai, ateities švietimui ir aukštajam mokslui svarbiausia yra kokybė, kuri privalo būti suprantama plačiau nei mokyklų teikiamų mokymo paslaugų kokybė ir turėtų būti siejama su švietimo procese dalyvaujančių šalių bendradarbiavimu ir gyvenimo kokybe. 2. Bet kuriame laiptelyje švietimas ir mokymas turi būti orientuotas į holistinį asmenybės ugdymą ir darnios švietimo aplinkos plėtrą. 3. Naujausi laikmečio technologiniai pasiekimai turėtų būti vertinami kaip nuostabi švietimo ir tobulėjimo galimybė, paklūstanti žmogui, o ne atvirkščiai. Taip pat ne kartą skambėjo pastebėjimas, kad aukštasis mokslas XXI amžiuje turėtų būti privalomas, lygiagrečiai kuriant dar vienos pakopos„aukštąjį aukštąjį mokslą“, t.y.
naujuosius universitetus.Atgal
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747