Naujienų archyvas

Naujienos

 
Tarptautinė mokslinė konferencija „East-West Cultural Exchanges and the Cold War“ Jiuveskiulės universitete
Politikos mokslų katedros doc. Audronė Janužytė 2012 m. birželio 14–16 d. dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „East-West Cultural Exchanges and the Cold War“ Jiuveskiulės universitete, Suomijoje.
Politikos mokslų katedros doc. Audronė Janužytė 2012 m. birželio 14–16 d. dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „East-West Cultural Exchanges and the Cold War“ Jiuveskiulės universitete, Suomijoje. Ji perskaitė pranešimą apie nelegalų politinį ir kultūrinį bendradarbiavimą tarp Sovietų Lietuvos ir Vakarų Europos šalių 1944–1990 metais, analizuodama pogrindinę spaudą ir disidentų straipsnius, publikuotus Geležinės uždangos padalytose Vakarų ir Rytų valstybėse (The underground political and cultural interaction between Soviet Lithuania and Western European Countries in 1944–1990). Konferencijoje dalyvavo virš 90 dalyvių iš JAV, Kanados, Suomijos, Danijos, Švedijos, Jungtinės Karalystės, Šveicarijos, Belgijos, Italijos, Prancūzijos, Vokietijos, Rumunijos, Bulgarijos, Vengrijos, Čekijos, Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos, Ukrainos, Rusijos ir kitų šalių. Konferencijos dalyviai aptarė politinį, ekonominį ir kultūrinį bendradarbiavimą bei nebendradarbiavimą tarp Rytų ir Vakarų Šaltojo karo metais. Plačiau apie konferencijos programą žr. http://culturalcoldwar.blogspot.com/
Pasirašyta sutartis su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakultetas,atstovaujamas dekano doc. dr. Algirdo Monkevičiaus ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, atstovaujama Ministerijos kanclerės Ingos Černiuk siekiant veiksmingo bendradarbiavimo studijų, tęstinio mokymosi, kvalifikacijos tobulinimo, mokslinių tyrimų ir projektinės veiklos srityse, birželio 6 dieną pasirašė sutartį, kuria patvirtino pasiryžimą bendradarbiauti organizuojant ir įgyvendinant universitetines ir tęstines studijas, organizuojant darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, rengiant ir įgyvendinant energetikos viešojo valdymo sistemos plėtros bei kitus veiklos projektus, kuriems svarbi mokslinė kompetencija.Šalys susitarė kryptingai bendradarbiauti rengiant energetikos politikos ir administravimo bei kitų su energetika ir valdymu susijusių sričių specialistus bei kuriant jų kvalifikacijos tobulinimo potencialą, atliekant bendrus mokslinius tyrimus bei organizuojant bendras mokslines – praktines konferencijas.
MRU pradėtas institucinio vertinimo procesas pagal Europos universitetų asociacijos (EUA) programą
Birželio pirmąją savaitę darbą pradėjo MRU Rektoriaus sudaryta studijų prorektoriaus doc.dr. Giedriaus Viliūno vadovaujama darbo grupė Europos universitetų asociacijos (EUA) Institucinio vertinimo programai įgyvendinti. Realizuojant šią programą siekiama įvertinti universiteto sprendimų priėmimo procesus, struktūras ir strateginio valdymo efektyvumą bei veiksmingumą. Ypač daug dėmesio skiriama kokybės vadybos procesams, jų įtakai priimant sprendimus ir siekiant strateginių tikslų.
EUA institucinis vertinimas apima savianalizės procesą ir EUA ekspertų grupės vertinimą. Pagal savianalizės rezultatus bus rengiama ataskaita ekspertams. Programoje ateinančiais studijų metais numatyti du ekspertų vizitai į Universitetą. Jų metu bus organizuoti susitikimai su visų Universiteto bendruomenės grupių atstovais.
Išsamiau


Atgal
  • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
  • Tel.: (8 5) 271 4625
  • El. p.: roffice@mruni.eu
  • www.mruni.eu
  • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
  • Budėtojas: (8 5) 271 4747