Viešojo valdymo fakultetas

# • Naujienos

 • Prof. dr. Vilma Čingienė ir doktorantas Mindaugas Gobikas atstovauja Universitetui tarptautiniame projekte

  Lapkričio mėn. Universitete vyko Erasmus+ projekto „Gero valdymo tobulinimas naudojant e-mokymą savanoriams sporto valdybų nariams“ (GReFORM) ketvirtasis partnerių grupės pasitarimas. Projekto tikslas - sukurti internetinį portalą, kuriame bus pateikiami e-mokymai ir seminarai savanoriškais pagrindais dirbantiems sporto organizacijų valdybos nariams. Projekto koordinatorius - Kipro sporto organizacija, partneriai - 10 Europos šalių organizacijų. Numatyta projekto trukmė yra 36 mėn. (pabaiga 2020 m. gruodžio 31 d.)

  Universitetui šiame projekte atstovauja Viešojo valdymo fakulteto prof. dr. Vilma Čingienė ir doktorantas Mindaugas Gobikas.

  Daugiau informacijos: www.greform.eu

 • Viešojo valdymo fakultete sulaukėme svečio net iš pačios Afrikos!

  Lapkričio 27 d. Viešojo valdymo fakulteto Politikos mokslų institute viešėjo  Ganos universiteto Afrikos tyrimų centro  vyriausiais tyrėjas dr. Samuel A. Ntewusu. Svečias skaitė paskaitą  apie politinę lyderystę Afrikoje (Ganos valstybės pavyzdžiu). Dr. S. A. Ntewusu paskaitoje analizavo įvairius  etninių grupių lyderių įtakos aspektus Ganos viešosios politikos procesui.

 • XI-oje nacionalinėje Lietuvos sociologų draugijos konferencijoje - prof. dr. B. Mikulskienės ir prof. dr. A. Guogio pranešimai

  Lapkričio 22 d. Viešojo valdymo fakulteto Viešojo administravimo instituto prof. dr. Arvydas Guogis bei Lyderystės ir strateginio valdymo instituto prof. dr. Birutė Mikulskienė  dalyvavo ir skaitė savo  pranešimus XI-oje nacionalinėje Lietuvos sociologų draugijos konferencijoje - „Sociologija be ribų: anapus žmogiškumo“.

  Išsamiau
 • Atsiveria naujos bendradarbiavimo ir ukrainiečių studentų studijų galimybės Viešojo valdymo fakultete

  2019 m. lapkričio 20-23 d. Viešojo valdymo fakulteto dekanas prof. dr. Vainius Smalskys ir Viešojo valdymo fakulteto Viešojo administravimo instituto direktorius prof. dr. Andrius Stasiukynas viešėjo Kijeve,  Nacionalinėje Viešojo administravimo akademijoje prie Ukrainos prezidento.  Viešnagės metu prof. dr. Andrius Stasiukynas skaitė pranešimą jaunųjų mokslininkų konferencijoje.

  Išsamiau
 • Lapkričio 27 d. svečio iš Afrikos Ghanos universiteto Samuel Ntewusu paskaita

  Kaip žinia, Afrika - vienas skurdžiausių pasaulio žemynų. Daugelis šiuolaikinių Afrikos žemyno politinių, socialinių ir ekonominių problemų yra kildinama iš post-kolonijinės praeities ir sutrikdytos natūralios žemyno tautų raidos. Visgi Afrikos žemynas yra turtingas naudingomis iškasenomis ir kitais gamtiniais resursais, tai lemia, kad ir toliau čia esama pasaulio didžiųjų politinių ir ekonominių interesų, kas toliau neabejotinai daro įtaką tolesniai žemyno raidai.


  Maloniai kviečiame Jus iš arčiau susipažinti su šio žemyno aktualijomis. Jau šį trečiadienį (lapkričio 27 d.) 14:30 val. I-414 aud. (Ateities g. 20) savo mintimis apie politinę lyderystę Afrikoje ir vystymąsį dalysis dėstytojas iš Ghanos universiteto Samuel Ntewusu.

 • Viešojo valdymo fakultete profesorės iš JAV paskaita

  Lapkričio 21 d. turėjome neeilinę progą susipažinti ir išgirsti profesorės iš JAV - Paige Virem (Rytų Karolinos universitetas) paskaitą “Recreation planning and development, marketing, and sustainable tourism in rural communities in the U.S.”

  Išsamiau
 • Viešojo valdymo fakulteto susirinkime išrinkti kandidatai į Universiteto Senatą

  Lapkričio 14 d. Viešojo valdymo fakulteto susirinkimo metu, remiantis nustatyta tvarka ir slaptu balsavimu buvo išrinkti šie kandidatai į Universiteto Senato narius:
  Prof. dr. Tadas Sudnickas
  Prof. dr. Vainius Smalskys
  Doc. dr. Aleksandras Patapas
  Doc. dr. Gediminas Kazėnas
  Doc. dr. Ramūnas Vanagas
  Doc. dr. Rūta Dačiulytė
  Lekt. dr. Aušra Šukvietienė
  Lekt. Benas Brunalas

 • Didelio susidomėjimo sulaukusiame antrajame Lyderystės akademijos susitikime - realūs pavyzdžiai, praktinės užduotys ir naudingi patarimai

  "Laiko planavimas - misija (ne)įmanoma" tema nepaliko abejingų, nes laikas šiandieniniame pasaulyje vienas brangiausių išteklių. Susitikimo metu išgirdome daug naudingų patarimų, artimiau susipažinome su Lietuvos kariuomenę reprezentuojančios Garbės sargybos kuopos veikla, Akademijos dalyviai turėjo galimybę atlikti praktines specialiai jiems paruoštas laiko valdymo užduotis.

  Išsamiau
 • Apskritojo stalo diskusijoje - aktualios religijos ir politikos santykio problemos

  Lapkričio 14 d. įvyko Viešojo valdymo fakulteto Politikos mokslų instituto organizuojama apskritojo stalo diskusija politikos ir religijos santykio tema. Diskusijos dalyviai - Politikos mokslų instituto prof. dr. Andrius Bielskis, svečias iš Malmės universiteto dr. Johan Modée ir dr. Ihsan Dilekci, politinis pabėgelis iš Turkijos, šiuo metu gyvenantis Lietuvoje. Diskusiją moderavo Politikos mokslų instituto direktorius doc. dr. Gediminas Kazėnas.

  Išsamiau
 • Prof. dr. S. Nefas moderuos Tarptautinės verslo asociacijos “Verslo saitas” organizuojamą konferenciją Kelmėje

  Viešojo valdymo fakulteto profesorius Saulius Nefas šiandien, lapkričio 12 d., moderuoja Tarptautinės verslo asociacijos “Verslo saitas” organizuojamą konferenciją "Ar gali Kelmės rajono visuomeninės organizacijos aktyviai ir kokybiškai dalyvauti viešojo valdymo procesuose?". Konferencijos metu profesorius taip pat skaitys pranešimą "Gyventojų, vietos bendruomenių ir seniūnaičių vaidmuo formuojant socialinį kapitalą Kelmėje".

  Projektas „Kelmės rajono NVO dalyvavimo viešojo valdymo procesuose aktyvumo ir kokybės gerinimas“ finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.Naujienų archyvas
Investuojantiems į ateitį -> studijos Viešojo valdymo fakultete!

VIEŠOJO VALDYMO FAKULTETAS – mokslo ir praktikos dermė, kokybė bei saviraiškos galimybės!

Žiūrėkite filmuką ČIA

Fakultetas - modernus ir šiuo metu vienas didžiausių Mykolo Romerio universiteto fakultetų. Nuolatinėse ir ištęstinėse studijose rengiami viešojo administravimo bakalaurai bei viešojo administravimo bei politikos mokslų magistrai.
Fakulteto mokslininkai tiria įvairias valstybės, savivaldos ir verslo strateginio valdymo temas, atlieka jų ekspertizes ir konsultuoja valdymo institucijas. Taip pat jie nagrinėja Europos integracijos procesus ir jų poveikį Lietuvai, globaliąją politiką ir kitas šiuolaikinės valdymo problemas. Šių krypčių temomis fakulteto mokslininkai rašo mokslo darbus, skaito pranešimus konferencijose, aktyviai dalyvauja valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo programose, konsultuoja institucijas strateginio planavimo ir valdymo klausimais.
Fakulteto institutai aktyviai dalyvauja tarptautinėse ir Lietuvos mokslinio tyrimo programose, projektuose, tarp jų - ES šeštoji bendroji mokslinių tyrimų, Socrates Erasmus, Leonardo da Vinci programos, ES INTERREG 4 ir kitos tarptautinės programos ir projektai. Kartu su Čekijos, Slovakijos ir Slovėnijos partneriais pradėtas leisti bendras tarptautinis mokslo žurnalas "Comparative public policy".
Fakultetas glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos socialiniais partneriais. Jis yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis su Bavarijos viešojo administravimo ir teisės aukštąja mokykla (Vokietija), Valstybės tarnybos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Muitinės departamentu prie Finansų ministerijos, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, taip pat bendradarbiauja su kitomis institucijomis. 

 Fakultete vyksta 3 pakopų studijos:

 • Bakalauro (nuolatinės 3 - 3,5 metų, ištęstinės - 4,5 - 5 metų studijos);
 • Magistrantūros (nuolatinės - 1,5 metų, ištęstinės - 2 metų studijos);
 • Doktorantūros (4 metų mokslininkų rengimo studijos).

Kuo patrauklios studijos mūsų fakultete?

 • Visos fakulteto studijų programos integruoja valdymo, politikos mokslų, viešojo administravimo dalykus, o tai suteikia pranašumų mūsų absolventams konkuruojant darbo rinkoje.
 • Fakultete yra sukurta palanki studijų aplinka, skatinanti studentų savarankiškumą ir analitinį požiūrį į problemas. 
 • Fakultetas dalyvauja įvairiose tarptautinėse programose, suteikiančiose galimybę studentams išvykti studijuoti į Rytų ir Vakarų Europos universitetus, plėsti savo akiratį, tobulintis ir keistis patirtimi. 
 • Mūsų Universitetas teikia studentams daug įvairių kultūrinės ir kūrybinės saviraiškos galimybių.

Informacija stojantiesiems į bakalauro studijasInformacija stojantiesiems į magistro studijas

BAKALAURO STUDIJOS

POLITIKOS MOKSLŲ KRYPTIS

VERSLO IR VADYBOS KRYPTIS


VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO KRYPTIS


PAPILDOMOSIOS STUDIJOS

MAGISTRO STUDIJOS

POLITIKOS MOKSLŲ STUDIJŲ KRYPTIS

VERSLO IR VADYBOS STUDIJŲ KRYPTIS

 • Strateginio organizacijų valdymo specializacija Projektų vadyba (NAUJA (bendradarbiaujant su Barclays ir DXC Technology)

VADYBOS STUDIJŲ KRYPTIS

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO STUDIJŲ KRYPTIS


ŽMONIŲ IŠTEKLIŲ VADYBOS STUDIJŲ KRYPTIS
2019-2020 S.M. KALENDORIUS

2019-2020 s.m. akademinis kalendorius
2019-2020 s.m. rudens semestro savaičių pasiskirstymas
2019-2020 s.m. pavasario semestro savaičių pasiskirstymas

STUDIJŲ GRAFIKAI

2019-2020 s.m. bakalauro nuolatinių studijų grafikas
2019-2020 s.m. bakalauro ištęstinių studijų grafikas. Atnaujinta 10.09
2019-2020 s.m. magistrantūros nuolatinių studijų grafikas. Atnaujinta 10.09
2019-2020 s.m. magistrantūros ištęstinių studijų grafiko projektas
2019-2020 s.m. papildomų studijų grafiko projektas

ERASMUS TVARKARAŠČIAI

ERASMUS tvarkaraštis 2019-2020 s.m. rudens semestras. Atnaujinta 09.19

TVARKARAŠČIAI - NUOLATINĖS STUDIJOS

Gerbiami studentai, prašome keletą savaičių stebėti galimus tvarkaraščių atnaujinimus.

Bakalauro studijos

Aktyvaus laisvalaikio vadybos studijų programa

RUDENS SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
II kursas (2019-2020 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 10.14

Turizmo vadybos ir paveldo studijų programa

RUDENS SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
IV kursas (2019-2020 s.m. rudens semestras)

Turizmo vadybos ir paveldo studijų programa (anglų k.)

RUDENS SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
I kursas (2019-2020 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 10.29
II kursas (2019-2020 s.m. rudens semestras)
III kursas (2019-2020 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 09.14
IV kursas (2019-2020 s.m. rudens semestras)

Viešojo administravimo studijų programa

RUDENS SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
I kursas (2019-2020 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 10.30
II kursas (2019-2020 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 09.19 d.
III kursas (2019-2020 s.m. rudens semestras)
IV kursas (2019-2020 s.m. rudens semestras)

Viešosios politikos ir vadybos studijų programa

RUDENS SEMESTRO TVARKARAŠČIAI
I kursas (2019-2020 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 11.19
II kursas (2019-2020 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 11.20
IV kursas (2019-2020 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 11.12

Magistrantūros studijos

Išlyginamųjų dalykų, kurių studentai nestudijavo bakalauro studijų metu, tvarkaraštis. Atnaujinta 10.10

Lyderystės ir pokyčių vadybos programa

I kursas (2019-2020 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 11.15
II kursas (2019-2020 s.m. rudens semestras)

Viešojo administravimo studijų programa

I kursas (2019-2020 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 11.05
II kursas (2019-2020 s.m. rudens semestras)

Projektų vadybos specializacija

II kursas (2019-2020 s.m. rudens semestras)

Tarptautinės politikos ir ekonomikos programa

I kursas (2019-2020 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 11.14
II kursas (2019-2020 s.m. rudens semestras)

Sveikatos politikos ir vadybos programa

I kursas (2019-2020 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 11.05
II kursas (2019-2020 s.m. rudens semestras)

TVARKARAŠČIAI - IŠTĘSTINĖS STUDIJOS

Bakalauro studijos

Viešojo administravimo studijų programa

RUDENS SEMESTRO ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
I kurso 2019-2020 s.m. rudens (1) semestro įžanginės paskaitos. Atnaujinta 2019 09 20
II kurso 2019-2020 s.m.rudens (3) semestro įžanginės paskaitos
III kurso 2019-2020 s.m. rudens (5) semestro įžanginės paskaitos
IV kurso 2019-2020 s.m. rudens (7) semestro įžanginės paskaitos
V kurso 2019-2020 s.m. rudens (9) semestro įžanginės paskaitos
EGZAMINŲ SESIJOS TVARKARAŠČIAI
I kurso 2019-2020 s.m. rudens (1) semestro egzaminų tvarkaraštis. Atnaujinta 2019 11 28; 12.03 d.
II kurso 2019-2020 s.m. rudens (3) semestro egzaminų tvarkaraštis
III kurso 2019-2020 s.m. rudens (5) semestro egzaminų tvarkaraštis. Atnaujintas 12.03 d.
IV kurso 2019-2020 s.m. rudens (7) semestro egzaminų tvarkaraštis
V kurso 2019-2020 s.m. rudens (9) semestro egzaminų tvarkaraštis

Viešosios politikos ir vadybos studijų programa

RUDENS SEMESTRO ĮŽANGINIŲ PASKAITŲ TVARKARAŠČIAI
I kurso 2019-2020 s.m. rudens (1) semestro įžanginės paskaitos
II kurso 2019-2020 s.m. rudens (3) semestro įžanginės paskaitos
IV kurso 2019-2020 s.m. rudens (7) semestro įžanginės paskaitos
V kurso 2019-2020 s.m. rudens (9) semestro įžanginės paskaitos
EGZAMINŲ SESIJOS TVARKARAŠČIAI
I kurso 2019-2020 s.m. rudens (1) semestro egzaminų tvarkaraštis. Atnaujinta 2019 11 28
II kurso 2019-2020 s.m. rudens (3) semestro egzaminų tvarkaraštis
IV kurso 2019-2020 s.m. rudens (7) semestro egzaminų tvarkaraštis
V kurso 2019-2020 s.m. rudens (9) semestro egzaminų tvarkaraštis

Magistrantūros studijos

Išlyginamųjų dalykų, kurių studentai nestudijavo bakalauro studijų metu, tvarkaraštis. Atnaujinta 10.10

Viešojo administravimo krypties papildomosios studijos (Vilniaus grupė)

2019-2020 s.m. rudens semestras. Atnaujinta 09.06

Lyderystės ir pokyčių vadybos studijų programa

I kursas (2019-2020 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 10.28
II kursas (2019-2020 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 10.21

Nepaprastųjų situacijų valdymo programa

II kursas (2019-2020 s.m. rudens semestras)

Projektų vadybos specializacija

I kursas (2019-2020 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 10.21
II kursas (2019-2020 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 10.21

Sporto industrijų vadybos studijų programa

I kursas (2019-2020 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 10.21
II kursas (2019-2020 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 10.03

Sveikatos politikos ir vadybos studijų programa

I kursas (2019-2020 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 10.21
II kursas (2019-2020 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 10.03

Švietimo ir mokslo politikos ir vadybos specializacija

I kursas (2019-2020 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 10.21
II kursas (2019-2020 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 10.28

Turizmo sektoriaus valdymo programa

I kursas (2019-2020 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 10.22

Viešojo administravimo studijų programa

I kursas (2019-2020 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 11.15
II kursas (2019-2020 s.m. rudens semestras)

Viešojo administravimo studijų programa (Klaipėda)

II kursas (2019-2020 s.m. rudens semestras)

Viešojo administravimo studijų programa (Utena)

I kursas (2019-2020 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 10.21
II kursas (2019-2020 s.m. rudens semestras). Atnaujinta 10.22

Adresas: Ateities g. 20, LT-08303
Faks.: 274 0624
El. p.: vvf@mruni.eu


Dekanas: prof. dr. Vainius Smalskys
Kab.: I - 321
Tel.: (8 5) 271 4676
El. p.: vainius@mruni.eu
Priėmimo valandos: Ateities g. 20, I-312 kab. - iš anksto susitarus


Prodekanė: Dr. Aušra Šukvietienė
Kab.: V-506
Tel.: (8 5) 271 4656
El. p.: ausra.sukvietiene@mruni.eu
 

Vadybininkės:

  Raimonda Urbietienė

  IV-309 kab. (Ateities g. 20)
  Tel. (8 5) 2714 575
  El. p.: raimonda@mruni.eu


  Magistrantūros nuolatinių ir ištęstinių studijų administravimas

  Papildomųjų (Vilniuje, Klaipėdoje, Utenoje) studijų administravimas.  Rima Marytė Tumėnienė

  V-509 kab. (Ateities g. 20)
  Tel. (8 5) 2714 683
  El. p.: rimat@mruni.eu

  Bakalauro nuolatinių ir ištęstinių studijų administravimas


  Rasa Subačienė

  IV-307 kab. (Ateities g. 20)
  Tel. (8 5) 2714 676
  El.p.: rasa@mruni.eu; vvf@mruni.eu

  Personalo ir dokumentų valdymas
  Svajūnė Ungurytė-Ragauskienė

  V-513 kab. (Ateities g. 20)
  Tel. (8 5) 2714 658
  El.p.: svajuneur@mruni.eu
  Viešieji ryšiai, rinkodara  ir tarptautiškumas

 • Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
 • Tel.: (8 5) 271 4625
 • Faks.: (8 5) 267 6000
 • El. p.: roffice@mruni.eu
 • www.mruni.eu
 • PVM mokėtojo kodas: LT119517219.
 • Budėtojas: (8 5) 271 4747